Skelbiame

2020-03-15

Dėl studijų ir darbo organizavimo MRU (atnaujinta 05 08)

mrupastatas01 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, rektorė prof. Inga Žalėnienė gegužės 8 dieną dieną pakeitė rektoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1I-73 „Dėl studijų proceso ir darbo Mykolo Romerio universitete organizavimo, esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)“ 1 punktą ir nustato, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. studijų procesas ir darbas Mykolo Romerio universitete organizuojamas nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, terminas gali būti pratęstas.“

• Akademinių padalinių vadovai, centrų, tarnybų ir kitų padalinių vadovai turi užtikrinti, kad padalinių funkcijos būtų tinkamai vykdomos. Visu darbo nuotoliniu būdu laikotarpiu su darbuotojais, dirbančiais nuotoliniu būdu, ryšys turi būti palaikomas elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. 
• Visi numatyti kultūriniai, visuomeniniai, akademiniai ir sportiniai renginiai universiteto patalpose šiuo laikotarpiu atidedami. 
• Šiame pasirašytame įsakyme nustatyta darbo organizavimo tvarka netaikoma kai kuriems Ūkio tarnybos darbuotojams, kurie vykdys svarbias turto saugojimo ir higienos palaikymo funkcijas universiteto patalpose. 
 „Suprantame, kad sklandus ir kokybiškas nuotolinis studijų procesas – didelis iššūkis, bet pirmosios pilno nuotolinio proceso darbo dienos (penktadienis ir šeštadienis) parodė, kad tai įmanoma, - sako MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. - Susiduriame su neeiline situacija, kyla gausybė klausimų, techninių nesklandumų, bet jie išsprendžiami ramiai, konstruktyviai, ir tai labai džiugina. Didžiuojuosi, kad universitete turime tokias profesionalias pajėgas. Jau operatyviai dirba Nuotolinių studijų koordinavimo ir organizavimo užtikrinimo komanda, kuriai vadovaus vicerektorė Regina Valutytė, pavaduos vicerektorius Saulius Spurga. Į šią grupę sutelkiami Skaitmeninių studijų, ARC, ITC, Bibliotekos, Tarptautiškumo, Komunikacijos ir rinkodaros centro darbuotojai, akademinių padalinių atstovai, kurie užtikrins operatyvią paramą, mokymus dėstytojams, pagalbą ir komunikaciją akademiniams padaliniams. Išlikime ramūs, saugokime save ir artimuosius“, - sako MRU rektorė prof. Inga Žalėnienė. 

Būkite sveiki! 
Komunikacijos ir rinkodaros centras