Skelbiame

2014-12-03 15:13:00

Dėl reitingų

mruveliavos Didžiai gerbiami studentai, garbingieji bendruomenės nariai,

Viešumoje vėl pasirodžius skelbimams apie aukštųjų mokyklų reitingus, Mykolo Romerio universitetas negali detaliau jų vertinti ir komentuoti, nes atsisakė juose dalyvauti.  

Suabejojus pastaruoju metu skelbiamų nacionalinių reitingų objektyvumu, MRU atsiribojo nuo jų, siekdamas, kad visos Universitete vykdomos studijų programos ir pats Universitetas būtų akredituoti tarptautiniu mastu.

MRU bendruomenė yra brandi, Universitetas visada atviras naujiems iššūkiams, o bet kokius tendencingus išpuolius kviečiu priimti pozityviai, nes tai verčia susitelkti bei dar labiau įsitvirtinti tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje.

Mykolo Romerio universitetas neatsisako būti reitinguojamas, taip pat ir lietuviškų institucijų, dėl kurių objektyvumo mūsų šalyje būtų vieningai ir visuotinai sutarta.

Rektorius