Skelbiame

2014-11-14 10:56:00

Dėkojama už priėmimą MRU, skatinantį konstruktyvią partnerystę su PINO

wipomrunilogo Lapkričio 11 d. MRU gautas LR nuolatinės atstovybės prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ambasadoriaus Ryčio Paulausko laiškas, kuriame dėkojama už konstruktyvų bendradarbiavimą organizuojant Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO)  generalinio direktoriaus Francis Gurry vizitą ir šiltą priėmimą Mykolo Romerio universitete.

Laiške taip pat sakoma: „Tikimės, kad F. Gurry vizitas paklos pamatus sėkmingam tolesniam bendradarbiavimui su PINO organizacija bei palengvins sklandų apsikeitimą bibliotekos ištekliais. Tuo pačiu skatiname ir toliau išlikti aktyviems teikiant pasiūlymus dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių, išnaudoti F. Gurry vizitą užmezgant ilgalaikę strateginę partnerystę“.

PINO delegacija, vadovaujama generalinio direktoriaus F. Gurry, Mykolo Romerio universitete lankėsi lapkričio 4 dieną. Svečius priėmė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis, vyko susitikimas su Universiteto akademinės bendruomenės atstovais bei socialiniais partneriais.

Jame PINO generalinis direktorius, taip pat jį lydėjęs PINO Pereinamojo laikotarpio ir išsivysčiusių šalių departamento direktorius Michal Svantner atsakė į pateiktus klausimus apie Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos ir MRU bendradarbiavimo galimybes, PINO interesus Lietuvoje ir regionuose, apie inovacijų ir jas skatinančios politikos reikšmę, įsidarbinimo PINO galimybes.

Vėliau F. Gurry skaitė viešą paskaitą Mykolo Romerio universitete gausiais susirinkusiem studentams ir akademinei bendruomenei.