Skelbiame

2011-08-29 00:01:00

Dekanė prof. dr. L. Dromantienė Jungtinėje Karalystėje pristatė MRU mokymosi visą gyvenimą strategiją

dromantiene Rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 dienomis Southamptono (Jungtinė Karalystė) universitete vykusioje konferencijoje buvo pristatomi bendro Europos universitetų projekto „Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas“ (Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SIRUS) rezultatai. Mykolo Romerio universitetui SIRUS projekte ir konferencijoje atstovo Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta Dromantienė, kurios rengta projekto paraiška ir MRU mokymosi visą gyvenimą strategija buvo EUA teigiamai įvertinta.

Iš 46 Europos universitetų, panorusių dalyvauti SIRUS projekte, kvietimą gavo 29 universitetai, tarp jų ir MRU. Suvieniję jėgas, jie dvejus metus kartu siekė, kad mokymasis visą gyvenimą taptų universitetų strategijos dalimi, dalinosi gerąja patirtimi. Tarptautinį projektą inicijavo Europos universitetų asociacija (European Universities Association – EUA) kartu su Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU), Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu European University Continuing Education Network – EUCEN) ir Europos prieigos skatinimo tinklu (The European Access Network – EAN).