Renginiai ir įvykiai

2013-04-18 16:30:00

Daugiausiai prie ECTS etiketės gavimo prisidėjusiems kolegoms Rektorius dėkojo už suvokimą, sutelktą darbą, kryptingą postūmį

dsc0032

Balandžio 18 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su Mykolo Romerio universiteto bendruomenės atstovais, kurie įdėjo daugiausiai darbo ir labiausiai nusipelnė, kad Universitetui buvo suteikta ECTS etiketė.

„Universiteto bendruomenės vardu leiskite padėkoti jums už suvokimą, žvilgsnį į priekį, sutelktą darbą ir kryptingą postūmį“, - į susirinkusiuosius kreipėsi prof. dr. A Pumputis. Rektorius gyrė ir džiaugėsi darbščiaisiais kolegomis „per kuriuos šviesa sklinda į visas Universiteto gelmes“.

Studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas, taip pat dėkodamas fakultetų, Akademinio reikalų, Informacinių technologijų centrų atstovams, pridūrė, kad susirinkta į kamerinį, bet labai šviesų susitikimą pažymėti vieną didžiausių MRU laimėjimų per pastaruosius metus – ECTS etiketės įgijimą.

Už indėlį į ECTS sistemos įdiegimą Mykolo Romerio universitete universiteto rektoriaus padėkos raštai įteikti (abėcėlės tvarka):

1. Ignui Auškalniui, Informacinių technologijų centro vyresniajam programinės įrangos inžinieriui.

2. Prof. dr. Nijolei Burkšaitienei, Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus vedėjai (prorektoriaus pavaduotojai).

3. Prof. dr. Danguolei Jankauskienei, Politikos ir vadybos fakulteto prodekanei.

4. Gediminui Lisauskui, Informacinių technologijų centro IS „Studijos“ grupės vadovui.

5. Doc. dr. Snieguolei Matulienei, Teisės fakulteto prodekanei.

6. Nerijui Marudinui, Informacinių technologijų centro vyresniajam programinės įrangos inžinieriui.

7. Doc. dr. Algirdui Muliarčikui, Viešojo saugumo fakulteto prodekanui.

8. Laurai Nemaniūtei, Akademinių reikalų centro Tarptautinio studento biuro vadybininkei.

9. Lianai Daliai Petronytei, Akademinių reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vyresniajai metodininkei.

10. Prof. dr. Irmantui Rotomskiui, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanui.

11. Prof. dr. Jolitai Šliogerienei, Humanitarinių mokslų instituto Taikomosios filologijos katedros vedėjai.

12. Rūtai Tamošiūnaitei, Socialinės politikos fakulteto Komunikacijos ir informatikos instituto lektorei.

13. Doc. dr. Giedriui Viliūnui, studijų prorektoriui.

14. Prof. dr. Irenai Žemaitaitytei, Socialinės politikos fakulteto prodekanei.

15. Doc. dr. Gintautei Žibėnienei, Socialinės politikos fakulteto Edukologijos instituto docentai.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos etiketė (angl. – ECTS label) MRU buvo suteikta 2012 m. pabaigoje. Į ją pretendavo 42 Europos aukštojo mokslo institucijos, buvo atrinktos ir apdovanotos ECTS etiketėmis – 23.

2013 m. kovo 27 d.Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis kartu su Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė iškilmingai įteikė Europos Komisijos suteiktą ECTS etiketės ženklą Mykolo Romerio universiteto rektoriui prof. dr. Alvydui Pumpučiui. Dailiai inkrustuotas simbolinis ženklas su patvirtinimu raštu buvo įteiktas Seime vykusios konferencijos „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“ metu.

MRU rektorius, atsiimdamas garbingą apdovanojimą ir dėkodamas už įvertinimą, pastebėjo, kad nors ši etiketė gal nėra visiškai atpažinta Lietuvoje, bet ji Universitetui jau atidaro daugybę durų Europoje, o kartu ir pasaulyje, nes tai vienas svarbiausių aukštos studijų kokybės atpažinimo požymių.

ECTS etiketė yra Europos Komisijos suteikiamas studijų kokybės ženklas, patvirtinantis, kad institucija yra patikimas tarptautinio lygmens partneris.

Siekdamas ECTS etiketės, Universitetas nudirbo didžiulį darbą - lietuvių ir anglų kalbomis parengė 94 studijų programų katalogą, kuriame aprašyta virš 1550 dalykų lietuvių ir 1664 dalykų anglų kalbomis, taip pat susistemino bendrąją paramos studentams informaciją. Ja naudodamiesi tiek studentai, tiek besidomintieji studijomis gali susipažinti su išsamiu studijų programos ir dalykų aprašu, jų turiniu, atsiskaitymais, vertinimo kriterijais ir pan. Tai – labai naudingas įrankis studentams ir akademinei bendruomenei, kuris leidžia sekti studijų procesą nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos.

Tai – kartu ir kitoks požiūrio į studijas ir kreditus įtvirtinimas - studento darbo laiku ir studijų siekiniais grindžiama kreditų sistema, kuri leidžia lanksčiau organizuoti studijas bei daro studijų programas skaidresnes ir visiems besidomintiems lengviau suprantamas.

ECTS buvo kuriama kaip priemonė, kuri leistų „susišnekėti“ skirtingoms aukštojo mokslo sistemoms. Svarbiausia, kad nuo šiol MRU studentai mainų programoms gali kur kas efektyviau rinktis geriausias aukštąsias mokyklas, o Universitetas tapo patrauklesnis užsienio šalių studentams.

Iš esmės ECTS etiketė yra pasaulinio pripažinimo ženklas, nes Europos aukštojo mokslo erdvė ir Bolonijos procesas, kuriuo kuriama ši erdvė, yra pasaulyje pripažįstami kaip viena iš didžiausių jungtinės Europos stiprybių, teikianti pranašumą prieš kitus pasaulio regionus.

Susipažinti su ECTS informacija MRU galima čia.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko