Naujausioji knyga

2012-03-30

DARNAUS VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: vadovėlis.

dvsaeb

Vadovėlis skirtas įmonių socialinės atsakomybės sampratos ir modernių vadybos metodų studijoms, t. y. pateiktos įžvalgos, nagrinėjamos ekonomikos, vadybos priemonės, leidžiančios padidinti verslo ir valstybės organizacijų konkurencingumą, geriau valdyti rizikas, gerinti santykius su partneriais. Analizuojama, kaip nubrėžti naujus raidos galimybių kontūrus: drauge plėtoti ir tvarų verslą, ir visuomenės, kiekvieno žmogaus gerovę.

Knygoje siekiama spręsti teorijos ir praktikos suderinamumą, inicijuojant fokusuotos grupės diskusijos bei kitus novatoriškus metodus, atliekant praktines užduotis. Vadovėlyje unikaliai pateiktas ir metodologiškai pagrįstas būdas, kaip praktinėje ir mokslinėje veikloje būtų galima tarpusavyje susieti organizacijų socialinės atsakomybės ir vadybos tendencijas skatinant civilizacijos procesus. Knyga skirta visiems, siekiantiems įgyti organizacijų modernizacijos kompetencijų.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/darnaus-verslo-socialin-atsakomyb