Naujausioji knyga

2012-03-22

DARBUOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS DARBDAVIO NEMOKUMO ATVEJAIS: monografija.

dteb

Monografijos „Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais“ tikslas – pateikti teorinių ir praktinių žinių apie Lietuvoje ir Europos Sąjungoje numatytas darbuotojų teises, kai įmonėje vyksta struktūriniai pertvarkymai, reorganizacija ar kitoks įmonės ar verslo arba jų dalių perdavimas, ypač dėl įmonės nemokumo, taip pat kai įmonė bankrutuoja ir (ar) yra likviduojama. Mokslo kūrinys sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: 1) Darbuotojų teisių prigimtis; 2) Materialinėse teisės normose numatytos darbuotojų teisės ir jų apsauga darbdaviui tapus nemokiam; 3) Institucinės ir procesinės garantijos darbuotojų reikalavimams ginti darbdaviui tapus nemokiam.

Monografijoje nagrinėjami ne tik Lietuvos teisės aktai, bet ir tarptautinės darbo organizacijos ir kiti tarptautiniai bei Europos Sąjungos aktai, kuriuos Lietuva privalo įsileisti į savo teisinę sistemą: juos suderinti ar tiesiogiai taikyti. Be to, leidinyje gausu Europos Teisingumo Teismo praktikos pavyzdžių, kurie padeda teisės aktų rengėjams ir jų taikytojams išspręsti daugelį problemų, susijusių su Europos Sąjungos normų užtikrinimu Lietuvoje dirbantiems darbuotojams.
Savo turiniu mokslo leidinys ,,Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais“ gali būti panaudotas kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijoms, ypač studijuojantiesiems socialinius mokslus: teisę, verslą, vadybą ir kt.

Monografija bus naudinga darbdaviams ir darbuotojams, siekiantiems plačiau susipažinti su Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytomis teisinėmis ir socialinėmis garantijomis darbuotojams, ypač tiems, kurie dirba dėl nemokumo pertvarkomose/perduodamose įmonėse; specialistams (įmonių vadovams, teisininkams, įmonių administratoriams/likvidatoriams), taikantiems atitinkamas normas įvykus įmonės ar verslo arba jų dalių perdavimui, įmonės restruktūrizavimui, bankrotui ar likvidavimui, taip pat kitiems teisės aktų taikytojams praktikams (tiek darbuotojų atstovams – profsąjungų, darbo tarybų lyderiams, tiek ir profesionaliems teisėjams), sprendžiantiems ginčus dėl garantijų taikymo darbuotojams, atsiradus, pasikeitus ir nutrūkus darbo santykiams dėl įmonės nemokumo.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/darbuotoj-teisi-gyvendinimas-darbdavio-nemokumo-atveju25191