Skelbiame

2019-04-09

Darbą pradėjo naujo formato MRU rektoratas

rektorato-nariai-1016

Balandžio 9 dieną įvyko pirmasis naujo formato išplėstinis rektorato posėdis. Nuo šiol į rektorato posėdžius bus kviečiami ir universiteto pagrindinių struktūrinių padalinių vadovai. Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pristatė vicerektorių doc. dr. Saulių Spurgą ir vicerektorę akademiniams reikalams prof. dr. Reginą Valutytę. Taip pat naująją Mokslo ir inovacijų centro vadovę Laurą Zebleckienę bei Akademinių reikalų centro vadovę doc. dr. Ingą Daukšienę.
Vicerektorė akademiniams reikalams R. Valutytė padėkojo už išreikštą pasitikėjimą. „Kadangi pati nemažai metų dirbu universitete, didžiąją dalį bendruomenės narių pažįstu asmeniškai, ir net neabejoju, kad pavyks dar labiau sutelkti visus bendriems prasmingiems darbams, dirbti kaip vieningai komandai ir siekti užsibrėžtų strateginių universiteto tikslų“, – sakė R. Valutytė. Tarp artimiausių ir svarbiausių darbų R. Valutytė įvardino pasiruošimą šių metų studentų priėmimui, studijų kokybės ir studijų tvarkos gerinimą, akademinės etikos stiprinimą.
Vicerektorius doc. Saulius Spurga sakė, kad administracinė universiteto stiprybė visuomet buvo ir yra lanksti vadybos sistema, inovacijų įdiegimas, finansinis tvarumas, taip pat bendruomenės tarpusavio pasitikėjimas ir atvirumas. Vicerektorius pabrėžė, kad toliau bus tęsiami suplanuoti universiteto strateginiai darbai. Kaip vieną iš prioritetinių vicerektorius įvardino ir Mykolo Romerio Viešojo saugumo akademijos investicinio projekto ruošimą.
Vėliau posėdyje buvo aptarti aktualiausi universiteto klausimai. Rektoratus planuoja rengti kas dvi savaites.