Naujausioji knyga

2008-09-01

Civilinės atsakomybės praktikumas. Mokomasis leidinys

praktikumas Autoriai: Algis Norkūnas, Simona Selelionytė-Drukteinienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-085-1
Išl. metai 2008

Civilinės atsakomybės seminarų praktikumas yra dėstymo metodinė priemonė, skirta teisės studijų studentams padėti pasirengti civilinės atsakomybės seminarams. Praktikumas sudarytas iš atskirų seminarų planų pagal atskiras temas. Kiekvieno seminaro planas sudarytas iš temos turinį atskleidžiančių teorinių žinių, kontrolinių klausimų, skirtų pasitikrinti, ar tema išmokta gerai, praktinių užduočių bei literatūros sąrašo.
Praktikumas taip pat pravers teisės praktikams bei apskritai teise besidomintiems asmenims, siekiantiems įgyti žinių civilinės atsakomybės srityje arba jas patobulinti.