Bendradarbiavimo sutartys

2011-03-18

Bus rengiami bendri projektai su Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai

suteb Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir Advokatų kontoros Tark, Grunte, Sutkiene ir partneriai vadovaujančioji partnerė Eugenija Sutkienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartimi numatomi bendri moksliniai praktiniai seminarai, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, studentų praktika Advokatų kontoroje.

Universitetas ir Advokatų kontora taip pat sutarė kartu teikti paslaugas Lietuvos ir užsienio partneriams, kartu dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir programose, bendradarbiauti vykdant Universiteto doktorantūros studijų procesą – siūlyti temas daktaro disertacijoms, konsultuoti doktorantus ir priimti juos praktikai. Taip pat bus organizuojama geriausių teisės studentų praktika. Advokatų kontora sutiko finansiškai paremti bendrai organizuojamus renginius.