Renginiai ir įvykiai

2011-10-24 07:00:00

Bolonijos universiteto rektoriui prof. Ivano Dionigi – MRU Garbės daktaro vardas

dionigieb Spalio 20 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas nutarė suteikti Universiteto garbės daktaro vardą Bolonijos universiteto rektoriui prof. Ivano Dionigi.

Prof. Ivano Dionigi Universiteto garbės daktaro vardas suteiktas už humanistinių kultūros vertybių puoselėjimą, už reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos chartiją ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą.

Prof. Ivano Dionigi savo profesinę karjerą Bolonijos universitete pradėjo kaip Graikų ir Lotynų gramatikos bei Lotynų literatūros profesorius. Vėliau buvo Lotynų literatūros profesorius Humanitarinių mokslų fakultete Venecijos Ca Foscari universitete ir Lotynų literatūros profesorius Ravenos universiteto Kultūros paveldo apsaugos fakultete. Grįžęs į Bolonijos universitetą kaip Humanitarinių mokslų fakulteto lotynų literatūros profesorius, I. Dionigi vėliau buvo išrinktas Viduramžių ir klasikinės filologijos katedros vedėju, Senato  nariu (atstovaujančiu Humanitarių mokslų fakultetui), katedrų vedėjų (direktorių) valdybos koordinatoriumi. 2010 m. Ivano Dionigi išrinktas Bolonijos universiteto rektoriumi.