Skelbiame

2011-01-14

Bibliotekoje - Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti skirta knygų paroda

knygukubas2 Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti skirtą knygų parodą maloniai kviečiame pažiūrėti, pavartyti, pasklaidyti mūsų universiteto Bendrosios skaityklos knygų kube.
    
    
<...> Pasaulis mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į  SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: LIE-TU-VA!  Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė. <...>  

                Justinas Marcinkevičius. AMŽINAM GYVENIMUI (Žodis atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis Katedros aikštėje 1991 01 16)