Skelbiame

2011-09-17 10:00:00

Bibliotekoje - knygų paroda „Vilnius"

paroda1 Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (I-04) eksponuojama knygų paroda apie Vilnių. Ateikite, pavartykite, paskaitykite – visus maloniai kviečiame į knygų parodą apie Vilnių.

„Vilnius buvo keistenybė, sumišusių, susikryžiuojančių regionų miestas, primenantis Triestą ar Černovicus”, - rašė lenkų poetas Česlovas Milošas, praleidęs Vilniuje jaunystę tarp dviejų pasaulinių karų, Nobelio literatūrinės premijos laureatas, kurio 100-ąsia gimimo metines šiemet iškilmingai švenčiame.

„Net ir šiandien miestas tebėra tokia pat keistenybė, nors jo likimas esmingai pasikeitė: dabar tai ne Lenkijos valdomas provincijos centras, o nepriklausomos Lietuvos Respublikos sostinė. Po daugelio šimtmečių Vilnius atgavo pirmykštę padėtį ir šlovę: XIV a. kunigaikštis Gediminas jį įkūrė būtent kaip Lietuvos valstybės sostapilį.<…> Vilnių kūrė vietos gyventojai, ir jis natūraliai augo iš savosios dirvos. Be to, jis nepriklausė Hanzos prekybinei sąjungai: nors čia nestigo pirklių ir amatininkų, Vilnius pirmiausia buvo kunigaikščių miestas, dvasinio gyvenimo ir mokslo centras. Žydų tradicijoje Vilnius vadinamas “Lietuvos Jeruzale”. Tačiau jis tapo savotiška Jeruzale, kultūrinių pasiekimų ir istorinių aspiracijų šerdimi ir lietuviams, ir kitoms čionykštėms tautoms ” (Tomas Venclova. Vilnius: Vadovas po miestą.- Vilnius, 2001.- P.7-9)

Kviečiame apsilankyti!