Skelbiame

2012-06-26 10:00:00

Bibliotekoje - Algio Mickūno knygų paroda

x-050

Birželio 28 d. 14 val. (I-201 aud.) iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje bus įteikiamos Garbės daktaro regalijos Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui.

Garbės daktaro vardą profesoriui Senatas suteikė balandžio 27 d. už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus.

Nuoširdžiai sveikiname naująjį mūsų universiteto Garbės daktarą – Ohajo universiteto (JAV) profesorių daktarą Algį Mickūną ir kviečiame visus į knygų parodą Didžiojoje skaitykloje.

Biblioteka dėkoja Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros profesorei Jūratei Morkūnienei ir lektoriui Rimgaudui Bubeliui už nuoširdžią pagalbą, ruošiant šią parodą.

„Didžiausias mano pasiekimas yra tai, kad esu mokytojas“

A.Mickūnas

Algis Mickūnas (g. 1933, Krikliniai, Panevėžio r.) – lietuvių išeivijos filosofas, Ohajo universiteto (JAV) profesorius emeritas, filosofinį išsilavinimą įgijęs JAV bei Vokietijoje.

A. Mickūnas daugiau nei 40 metų aktyviai dirba filosofijos (ontologija, kosmologija, fenomenologija, hermeneutika, marksizmas, metodologijos), Rytų minties, semiotikos, komunikacijos, civilizacijų lyginamųjų tyrimų, literatūros ir kultūros, socialinių ir politinių mokslų baruose. Profesorius skaito paskaitas Lietuvoje, Japonijoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Gvatemaloje, Peru, Kanadoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, JAV. A. Mickūnas yra publikavęs virš 20 knygų, šimtus mokslinių straipsnių penkiomis kalbomis. Jis taip pat yra Tarptautinio Husserlio ratelio (1970), Tarptautinės Gebserio draugijos, Tarptautinio Merleau-Ponty centro (1976), Globalizacijos studijų centro Gvatemaloje (1999) steigėjas bei narys.

A. Mickūnas vadovavo daugiau nei šimtui daktaro disertacijų ir daugiau nei penkiasdešimčiai magistrinių darbų. Apie 90 jo buvusių studentų dirba akademinį darbą Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Vidurio Rytuose, Pietryčių Azijoje ir yra vieni iš geriausių savo srityse.

Profesorius visomis išgalėmis stengiasi padėti ir Lietuvos aukštųjų mokyklų magistrantams bei doktorantams: jis jau yra buvęs ne vienos dešimties Lietuvoje apgintų darbų neformalus konsultantas ir šią savo veiklą pasiryžęs tęsti ir ateityje.

A.Mickūnas sako „užaugęs ant Sokrato rankų“. Sunku pasakyti, atsitiktinumas tai, ar ne, bet Ohajo universiteto miestelis, kuriame profesorius gyvena, vadinasi Atėnais. Po ilgų metų Kriklinių kaimo vaikėzas sugrįžo į Lietuvą tikru mokytoju. A. Mickūno asmenybė spinduliuoja meilę gimtinei, jos akademiniam atžalynui. Tai teikia vilčių, kad Oskaro Milašiaus pranašystė, jog Lietuva taps Šiaurės Atėnais, yra visiškai reali.

Lektorius Rimgaudas Bubelis

Parodą rengė Gražina Rozancevaitė