Renginiai ir įvykiai

2012-04-13 02:00:00

Bendradarbiavimo sutartimi su LVK stiprinama MRU partnerystė su verslu

dsc7330 Balandžio 17 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos verslo konfederacijos. Sutartį pasirašė  Universiteto rektorius (MRU) prof. dr. Alvydas Pumputis ir Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus.

Sutartis numato ilgalaikį bendradarbiavimą, kurio bus siekiama stiprinti aukštojo mokslo ir verslo partnerystę, ugdyti visuomenės intelektinį kapitalą. Taip pat – ieškoti bei įgyvendinti šalies konkurencingumo ir aktyvumo didinimą, kurti ir skatinti pažangią Lietuvos verslo visuomenę Institucijos taip pat numato bendradarbiauti aktualių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinime ir vykdyme, abipusių administracinių gebėjimų stiprinime.

MRU ir LVK sutartis įgalins aktyvesnius ryšius  rengiant studijų programas ir modulius, vykdant įvairias iniciatyvas, skatinančias kuo didesnį studijų atitikimą darbo rinkos poreikiams. Numatoma bendradarbiauti mokslo ir verslo iniciatyvose, kartu kurti strategijas, analizes, skleisti ir skatinti taikyti mokslo žinias ekonomikos vystymui, verslo konkurencingumo didinimui;

Mykolo Romerio universitetas, paskelbęs verslumą vienu sezono prioritetu, intensyvesnį bendradarbiavimą su  Lietuvos verslo konfederacija laiko nuosekliu žingsniu ugdant lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą – mokslo, kultūros ir technologijų pažangą, keičiančią visuomenę.

Viena iš LVK misijos dalių - siekis rengti geriausius specialistus reikalingus paslaugų sektoriui, gerinti verslo aplinką, šalinti biurokratines kliūtis ir modernizuoti verslą reguliuojančius teisės aktus, organizuoti profesionalius renginius ir burti specializuotos nuomonės komisijas.