Bendradarbiavimo sutartys

2011-03-04 08:00:00

Bendradarbiavimas su Rytų kaimynystės šalių universitetais

sutartis Mykolo Romerio universitetas plečia savo parnerių tinklą Rytų kaimynystės šalyse. Universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinio Ukrainos banko, Baku valstybiniu (Azerbaidžano Respublika), Gardino valstybiniu Jankos Kupalos (Baltarusijos Respublika) ir Eurazijos tarptautiniu universitetais (Armėnijos Respublika).

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys suteikia teisinį pagrindą kurti naujas jungtines studijų programas, vykdyti jungtinius mokslinius tyrimus bei studentų ir dėstytojų mainus, dalyvauti ES ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose ir programose. Mykolo Romerio universitetas, plėtodamas bendradarbiavimą su Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Ukrainos universitetais švietimo srityje, prisideda ir prie ES Rytų kaimynystės politikos įgyvendinimo.