Naujausioji knyga

2013-10-08 13:21:00

BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija

mrubaudziamojovirselissmall

Mokslo studijoje nagrinėjama viena iš baudžiamojo proceso diskusinių sričių – baudžiamojo proceso tarptautiškumas. Tarptautiškumo baudžiamajame procese patirties ir laukiančių iššūkių tema autorius paskatino aptarti tam tikrus tarptautiškumo baudžiamajame procese ir baudžiamojoje teisėje klausimus – nuo bendrųjų vystymosi ir principinių pozicijų pereinant prie konkretesnių – Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos, kitų tarptautinių dokumentų, Europos Sąjungos teisės reguliavimo analizės.

Studijoje nestokojama ir išsamesnės analizės pareikalavusių konkrečių, su atskirais baudžiamojo proceso teisės institutais siejamų klausimų. Tai kūrinys, kuriame Lietuvos baudžiamojo proceso ir Europos Tarybos priimtų dokumentų, Europos Sąjungos teisyno santykio analizė atskleidžia šios Lietuvos teisės dalies vietą tarptautiniame bendradarbiavime baudžiamuosiuose procesuose, taip pat ir šio teisinio bendradarbiavimo bei tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų baudžiamojoje justicijoje vietą bei įtaką Lietuvos nacionaliniame baudžiamajame procese. Matyti, kaip bendresni ir konkretesni Lietuvos baudžiamojo proceso teisinio reguliavimo klausimai regimi tarptautiškumo kontekste – kuo remiantis ir kokiomis formomis bendradarbiaujama baudžiamuosiuose procesuose, kokie šio proceso institucinis, teisėkūrinis ir teisės taikymo lygmenys, kaip jie daro įtaką taikant tarptautinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, sprendžiant baudžiamąsias bylas Lietuvos teismuose.

Studija skirta baudžiamosios justicijos mokslininkams, praktikuojantiems teisininkams, taip pat teisės studentams, ypač tiems, kurie pasirinko studijuoti baudžiamosios justicijos dalykus.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/