Skelbiame

2012-10-26 14:00:00

Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas studentams su negalia

leb

Valstybinio studijų fondo įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ pritraukia vis daugiau Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Mykolo Romerio universitetas yra šio projekto partneris.

2012 m. rudens semestre tikslinės išmokos (520 Lt per mėnesį) skirtos 701 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentui, turinčiam specialiųjų poreikių. Rudens semestre studentams su negalia bus išmokėta beveik 1,8 mln. Lt. Tikslinės išmokos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant sesijos ir atostogų laikotarpius.

„Šią savaitę studentams su negalia tikslinės išmokos buvo pervestos už rugsėjo ir spalio mėnesius. 2012 m. pavasario semestre paramą gavo 591 studentas, šiandien sąrašas daugiau nei šimtu studentų ilgesnis. Informacijos sklaida ir bendras Valstybinio studijų fondo bei Lietuvos aukštųjų mokyklų kaip projekto partnerių darbas leidžia siekti geresnių veiklos rezultatų“- akcentavo projekto vadovė Ilona Šakūrienė.

Tikslinės išmokos skirtos 39-ių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, kurie laiku savo aukštosioms mokykloms pateikė prašymus tikslinei išmokai gauti ir reikiamus dokumentus. Mykolo Romerio universitete tikslines išmokas gaus 40 studentų.

Parama teikiama negrąžintinai, bet jos mokėjimas nutraukiamas sustabdžius ar nutraukus studijas, išėjus akademinių atostogų, įgijus akademinę skolą, nustačius didesnį nei 45 proc. darbingumą.

Tikslines išmokas gali gauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė, ar nėra. Studentas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, jam turi būti nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, jei jis pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje ir neturi akademinių skolų.

Daugiau informacijos apie projektą www.studijuoktobulek.lt