Renginiai ir įvykiai

2011-03-28 05:00:00

Atvira paskaita teisėjų padėjėjams

dsc6618

2011 m. kovo 29 d.  Mediacijos katedros dėstytojai dr. Natalija Kaminskienė, dr. Renata Mienkowska-Norkienė, dr. Rokas Uscila Nacionalinėje teismų administracijoje vedė mokymus teisėjų padėjėjams temomis „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, „Šeimos mediacija“, „Atkuriamasis teisingumas“.

Nacionalinė teismų administracija paskelbė pranešimą apie mokymus:

"Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai sužinojo apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, jų ištakas, teisinę aplinką, vietą nacionalinėse teisės sistemose, procedūrų privalumus ir trūkumus. Populiarūs Europoje, JAV ir Kanadoje alternatyvūs ginčo sprendimo būdai po truputį įsitvirtina bei populiarėja ir Lietuvoje. Taikūs ginčų sprendimo būdai sietini ne tik su ginčo šalių lėšų taupymu, konfidencialumu, socialinės taikos skatinimu, bet ir efektyvumo principu (kad bylos būtų išnagrinėjamos per įmanomai trumpiausią laiką ir mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis), kuris didėjant teismų darbo krūviams, vis labiau aktualus. Pasak vienos iš mokymų lektorės, advokatės ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros vedėjos Doc. dr. Natalijos Kaminskienės, mediacijos procedūrų taikymas greta teisingumo vykdymo proceso teismuose yra siekiamybė mūsų šalyje, todėl mediacija ir kiti alternatyvūs ginčo sprendimo būdai neturėtų būti „priešpastatomi“ teismo procedūroms. Lektorė apgailestavo, jog vis dar manoma, kad teismo ir mediatorių, arbitrų, vykdomos ginčo nagrinėjimo procedūros yra konkuruojančios.

Mokymų dalyviams taip pat buvo pristatyta ir „ateities teismų“ vizija. Pasak lektorių, ateities teismas turėtų būti ginčo administratorius, nukreipiantis ginčus nagrinėti labiausiai pagal jų pobūdį tinkančiais būdais, o pats vykdantis tik teisingumą ginčo teisenos tvarka. Šeimos mediacijos galimybę, privalumus ir aktualijas pristatė Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Mediacijos katedros docentė Doc. dr. Renata Mienkowska–Norkienė. Tos pačios katedros docentas dr. Rokas Uscila įtaigiai ir gyvai atskleidė kūrybinio mąstymo „out of box“ privalumus sprendžiant baudžiamąsias bylas, siekiant mažinti nusikalstamumą, valdyti konfliktus, taip pat pateikė auditorijai nestandartinio mąstymo pavyzdžių, kaip užsienyje reabilituojami nusikaltę asmenys. ".

Seminaro programa .