Renginiai ir įvykiai

2012-11-29 14:00:00

Atnaujintas bendradarbiavimas su Darbo biržos Vilniaus skyriumi

ldbeb Lapkričio 28 d. Mykolo Romerio universitetas atnaujino  bendradarbiavimo susitarimą su Vilniaus teritorinės darbo biržos (VTDB) Vilniaus miesto skyrius teikiant abiem pusėms naudingą informaciją, organizuojant bendrus renginius jaunimo užimtumui didinti, keičiantis leidžiama informacine - reklamine medžiaga. Susitarimą pasirašę VTDB Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Eugenijus Valeika ir Mykolo Romerio universiteto prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius mano, kad bendromis pastangomis jaunimui bus greičiau suteikta juos dominanti informacija ir efektyviau sprendžiamos darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumo problemos.

Darbo biržos specialistai dalyvaus universiteto organizuojamose Karjeros dienose, seminaruose, diskusijose karjeros ir įsidarbinimo klausimais. Savo ruožtu, Mykolo Romerio universitetas įsipareigoja teikti naujausią informaciją apie galimybes studijuoti Universitete: siūlomas pasirinkti profesijas, priėmimo tvarką ir sąlygas, atvirų durų dienas, papildomus priėmimus ir kitas abiturientams aktualias naujienas. Tam, kad būtų labiau išryškinti jaunimo lūkesčiai, studentai dalyvaus apklausose vertinant Darbo biržos teikiamas paslaugas.

Darbo biržos specialistai padės studentams užsiregistruoti Talentų banke, informuos apie situaciją darbo rinkoje, universiteto atstovus kvies į organizuojamus susitikimus ar seminarus su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais.

Šalys sutarė, kad aktualu universiteto interneto svetainėje ir stenduose skelbti informaciją apie Darbo biržos ir Jaunimo darbo centro teikiamas paslaugas, apie Talentų banko programą, Jaunimo darbo centro organizuojamus renginius.