Renginiai ir įvykiai

2020-01-08

Atidaryta Sausio 13-ajai skirta Algirdo Tarvydo fotografijų paroda

uz-laisve-5256

1991 metų sausį įvykdyta karinė agresija prieš Nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Beginkliai žmonės drąsiai stojo prieš okupantų tankus, šarvuočius, automatais ginkluotus kariškius ir specialiųjų kovinių būrių smogikus. Šiems įvykiams atminti per 25 metus publikuota nemažai knygų, albumų, dokumentų, liudijimų, sukurta filmų. Pasaulis ligi šiol nebuvo regėjęs tokio išsivadavimo. Ten, kur vadavosi tautos, liejosi kraujas. O Lietuvos revoliucija dainavo. Pasaulis stebėjosi, netikėjo ir žavėjosi. Pasaulio galingieji palaikė M. Gorbačiovą. Jie bijojo triuškinančio sovietų imperijos griuvimo. Koks galingas tautų veržimasis į Laisvę. Sausio dienomis Lietuvos žmonės buvo labai gražūs ir šviesūs, išsivadavę iš kasdienio buities menkumo, pakilę virš savęs. Skambėjo giesmės, dainos, degė laužai ir viltimi švietė akys. Fotografijų autorius Algirdas Tarvydas taip mena 1991 m. pradžios akimirkas: „Tuose įvykiuose ir man teko dalyvauti su kino kamera ir fotoaparatais. Kino juostos turėjau nedaug, todėl su savimi nešiojausi fotoaparatus ir fotografavau. Važinėjau su asmeniniu automobiliu „Žiguli“.
Dažnai lydėdavo žmona Janina, nes jeigu nušaus ar sužeis mane, tai bus kam pagelbėti, pranešti. <...> metai bėgo, kiekvienas atmintyje saugome savo sukurtą tų atmintinų įvykių paveikslą, mintis, jausmus, suprastas tiesas. Mano kino kamera, fotoaparatas užfiksavo išorinius vaizdus. Tai dokumentinis liudijimas, primenantis tų dienų ir naktų akimirkų nuotaikas bei emocijas, dar kartą praskleidžiantis užmaršties šydą, kai Lietuva buvo pakrikštyta krauju ir pasmerkta mirčiai iš Maskvos.“ Parodoje eksponuojamas 1991 m. sausio-vasario mėn. fiksuotas fotografijas tematiškai galima skirstyti į keletą vizualių pasakojimų: Aukščiausiosios Tarybos gynybos, sovietų kariuomenės užgrobtų Vilniaus televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatų ir prie jų protestuojančių Lietuvos piliečių istorijos, simbolinis Aukščiausiosios Tarybos kraštovaizdis — gynybinės barikados, kasami grioviai, užtvaros ir kiti apsaugai nuo sovietų karinės technikos šturmo skirti statiniai, parlamento prieigose kabinamais plakatais ir piešiniais skelbiamas ryžtas už Laisvę eiti iki galo...
Fotografijų autorius Algirdas Tarvydas taip mena 1991 m. pradžios akimirkas: „Tuose įvykiuose ir man teko dalyvauti su kino kamera ir fotoaparatais. Kino juostos turėjau nedaug, todėl su savimi nešiojausi fotoaparatus ir fotografavau. Važinėjau su asmeniniu automobiliu „Žiguli“. Dažnai lydėdavo žmona Janina, nes jeigu nušaus ar sužeis mane, tai bus kam pagelbėti, pranešti. <...> metai bėgo, kiekvienas atmintyje saugome savo sukurtą tų atmintinų įvykių paveikslą, mintis, jausmus, suprastas tiesas. Mano kino kamera, fotoaparatas užfiksavo išorinius vaizdus. Tai dokumentinis liudijimas, primenantis tų dienų ir naktų akimirkų nuotaikas bei emocijas, dar kartą praskleidžiantis užmaršties šydą, kai Lietuva buvo pakrikštyta krauju ir pasmerkta mirčiai iš Maskvos.“
Parodoje eksponuojamas 1991 m. sausio-vasario mėn. fiksuotas fotografijas tematiškai galima skirstyti į keletą vizualių pasakojimų: Aukščiausiosios Tarybos gynybos, sovietų kariuomenės užgrobtų Vilniaus televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatų ir prie jų protestuojančių Lietuvos piliečių istorijos, simbolinis Aukščiausiosios Tarybos kraštovaizdis — gynybinės barikados, kasami grioviai, užtvaros ir kiti apsaugai nuo sovietų karinės technikos šturmo skirti statiniai, parlamento prieigose kabinamais plakatais ir piešiniais skelbiamas ryžtas už Laisvę eiti iki galo... v Fotografijų autorius Algirdas Tarvydas gimė 1940 m. gruodžio 13 d. Kaune. Mokėsi Žagarės, Naujosios Akmenės mokykloje. 1959—1962 m. studijavo Vilniaus kultūros švietimo technikume teatro režisūrą, 1968— 1973 m. mokslus tęsė Kinematografijos instituto Operatorių fakultete Maskvoje. Nuo 1966 iki 1992 m. dirbo Lietuvos kino studijos operatoriaus asistentu, operatoriumi, režisieriumi. Nuo 1977 m. yra Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. 1968—1988 m. nufilmavo 41 dokumentinį filmą, 1968—2001 m. nufilmavo per 500 kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ir „Lietuvos kronika“ siužetų, 40 kino žurnalų, sukūrė 26 autorinius kino žurnalus (buvo jų režisierius, operatorius, scenarijaus autorius). Nuo 1988 m. kuria autorinius dokumentinius filmus. Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2003—2006 m. rengė ir vedė dokumentinio kino vakarus „Lietuvos istorija ir kinas“, 2005—2006 m. sukūrė Nacionalinio muziejaus veiklos metraštį skaitmeninėje laikmenoje. 2008 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungoje surengė dokumentinio kino vakarų ciklą „Pasaulio ir Lietuvos dokumentika“. Gausus Algirdo Tarvydo filmų ir fotografijų archyvas saugomas asmeniniame, Lietuvos centriniame valstybės, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos radijo ir televizijos archyvuose.

Parodą parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas. Paroda eksponuojama Mykolo Romerio universiteto (Ateities g. 20) Rotondinės salės hole.