Renginiai ir įvykiai

2016-10-19

Atidaroma tapybos darbų paroda „Įdomūs dailininkai“

dsc0283 Nuo spalio 19 dienos Mykolo Romerio universiteto MRU II 2 ir 3 aukšte eksponuojama tapybos darbų paroda „Įdomūs dailininkai“, kurią pristato Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga.
Organizaija vienija apie 550 narių, gyvenančių Vilniaus mieste bei Vilniaus rajone, vykdo įvairius socialinius ir kultūrinius projektus, teikia socialinės reabilitacijos paslaugas žmonėms su fizine negalia bei jų šeimos nariams, atstovauja jų interesus, gina jų teises, padeda spręsti iškilusias problemas.
Viena iš daugelio neįgaliųjų socializacijos problemų yra jų kūrybinės saviraiškos, dalyvavimo visuomenės gyvenime stoka, todėl labai svarbu, kad būtų skatinama neįgalių žmonių saviraiška, kūrybiškumas, kad jie aktyviai dalyvautų kultūriniame gyvenime.
Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas neįgalių žmonių sugebėjimų atsiskleidimui, saviraiškai, savirealizacijai,organizuojamos kūrybinės stovyklos, meno seminarai, praktiniai užsiėmimai, susitikimai su menininkais, išvykoss į parodas, koncertus, teatrus.
2008 metų vasarą Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su tautodailininke Irena Petravičiūte Zacharova surengė pirmą dailės plenerą „Teigiamos emocijos per dailę Tuomet didžioji dalis plenero dalyvių teptuką į rankas paėmė pirmą kartą ir užsikrėtė tapymo „virusu“.
Pleneras sulaukė didžiulio susidomėjimo. Jo dalyviai bei kiti žmonės su negalia, bendravę su tapančiaisiais pamatė jų sukurtus tapybos darbus ir troško patys išbandyti savo jėgas šiame tapybos žanre.
Nuo tada plenerai organizuojami kasmet, vėliau parodose pristatomi nauji pleneruose sukurti darbai. Kai kurie dalyviai jau kuria savarankiškai namuose, pristato savo darbus personalinėse parodose. Vienai nuolatinei plenerų dalyvei Danutei Bokšai suteiktas tautodailininkės vardas. Dar kelios dalyvės norėdamos dar labiau pagilinti savo žinias pradėjo studijuoti A. Vienožinskio suaugusiųjų dailės mokykloje.
Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga nuoširdžiai dėkojam savo rėmėjams: Virginijui ir Daivai Adutavičiams, draugijai „Alumni“, Algimantui Variakojui, Lietuvos kultūros tarybai, Broniui Grušui, S. Karoso labdaros ir paramos fondui ir jo direktorei Birutei Karosienei, Rimantei Šalaševičiūtei, Vilniaus įgulos karininkų ramovei, Mykolo Romerio universitetui, Valakupių reabilitacijos centrui, Bukiškių gyventojams, visiems, padėjusiems žmonėms su negalia įgyvendinti savo kūrybines fantazijas ir gyventi pilnavertį kūrybinį gyvenimą.