Naujausioji knyga

2015-04-03 11:23:00

ASMENS TEISIŲ GYNIMAS: PROBLEMOS IR SPRENDIMAI: mokslo studija

asmens-teisiu Mokslo studijoje nagrinėjamos asmens teisių apsaugos teorinės ir praktinės problemos. Atskleidžiamas valstybės vaidmuo užtikrinant žmogaus teises, analizuojamos teismų nepriklausomumo garantijos, tyrinėjamos socialinės teisės ir jų gynimo konstituciniai aspektai, tautinių mažumų padėties konstituciniai pagrindai. Nagrinėjamos vaiko teisių apsaugos, asmens teisės į privatumą, būsto neliečiamumo, teisės į sveiką ir švarią aplinką, pacientų teisinio statuso, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo problemos.

Mokslo studija skirta teisės mokslininkams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, doktorantams. Ji gali būti naudinga valstybės institucijoms, jų pareigūnams, advokatams, taip pat visiems, besidomintiems asmens teisėmis ir jų gynimu.