Renginiai ir įvykiai

2010-02-10 00:00:02

Apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“

dsc2028

Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“.

Vadovaujantis visuotinai pripažintais teisės principais ir tarptautinės teisės normomis bei Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvoje pripažįstamos ir garantuojamos žmogaus teisės bei laisvės. Šios teisės įgyvendinamos įvairiomis materialinės bei proceso teisės priemonėmis. Žmogaus teises privatinės teisės srityje pažeidus, jos ginamos civilinio proceso tvarka, o vėliau ir vykdymo procese. Vykdymo procesas – svarbi grandis žmogaus teisių apsaugos sistemoje. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais vykdymo procesas pripažįstamas integralia teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalimi.

Vykdymo procese didelę reikšmę turi praktinė priverstinio vykdymo funkcijas įgyvendinančių subjektų – antstolių ir kitų vykdymo proceso dalyvių veikla. Šioje veikloje turi būti užtikrintas visų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų interesų balansas. Tai galima įgyvendinti tik esant subalansuotai, pastoviai ir universaliai procesinių garantijų sistemai. Būtent doktrina bei vieninga teismų praktika gali pasiūlyti įvairius praktinių vykdymo proceso problemų sprendimo būdus, atsižvelgiant ir į visų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų procesines garantijas, jų balansą.

Aktualių vykdymo procese kylančių problemų analizei ir skiriama apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“. Diskusiją organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedra (vedėjas prof. dr. Stasys Vėlyvis) ir Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinės draugijos Romėnų ir civilinio proceso teisės sekcija (vadovė doc. dr. Egidija Stauskienė).

Diskusijoje dalyvavo:

  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas,
  • Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjas prof. dr. Vigintas Višinskis,
  • Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė,
  • Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė,
  • Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Montvydienė,
  • Teisingumo ministerijos atstovai,
  • žmogaus teisių gynimo institucijų atstovai,
  • antstoliai, advokatai, visi besidomintys vykdymo proceso aktualijomis.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko