Skelbiame

2013-04-23 16:56:00

Apie Lietuvos nemokumo teisės tinklą

lntk

Lietuvos nemokumo teisės tinklas – tai nepriklausomų ekspertų tinklas, jungiantis teisės mokslininkus ir praktikus, kurie aktyviai veikia nemokumo teisės taikymo bei plėtros srityse. Tinklo pagrindinis tikslas – suteikti forumą įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams, teisėjams, bankroto administratoriams, advokatams bei teisės mokslininkams keistis nuomonėmis, idėjomis ir įžvalgomis apie nemokumo teisės tendencijas ir perspektyvas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Lietuvos nemokumo teisės tinklo susirinkimas įvyko Mykolo Romerio universitete 2011 m. rugsėjį. Šis tinklas yra Šiaurės šalių nemokumo tinklo (angl. Nordic Insolvency Law Network) partneris Lietuvoje ir aktyviai bendradarbiauja su Skandinavijos ir Baltijos šalių nemokumo teisės ekspertais. 2011 12 11 teisės ekspertai, susibūrę į Lietuvos nemokumo teisės tinklą, kartu su MRU Verslo teisės katedros mokslininkais Mykolo Romerio universitete surengė diskusiją „Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?“.

2013 01 03 įvyko Lietuvos nemokumo teisės tinklo steigiamasis susirinkimas, akademikai bei praktikai nusprendė suteikti tinklui teisinę formą t.y. įkurti asociaciją (steigėjai MRU verslo teisės katedros atstovai: prof. Rimvydas Norkus, dr. Salvija Kavalnė, lekt. Tomas Ambrasas).

Vienas pagrindinių tinklo veiklos tikslų yra ugdyti asmenų, susijusių su nemokumo teise (skolininkai, kreditoriai, visuomenė), teisinę savimonę, skatinti susidomėjimą nemokumo teise.

Tinklo misija - jungti savo narių pastangas stiprinant asmenų, viena ar kita forma dalyvaujančių nemokumo teisėje, teisinę savimonę, skatinant susidomėjimą nemokumo teise bei įtvirtinant teisinio, socialinio ir pilietinio dialogo dėl nemokumo teisės ateities tradicijas, analizuoti nemokumo teisės doktrinos raidą, įstatymų leidybą, teismų praktiką, problematiką Lietuvoje ir pasaulyje, ieškoti balanso tarp skolininko, kreditorių ir visuomenės interesų, plėsti ryšius bei bendradarbiauti su bendrų tikslų siekiančiomis Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių organizacijomis ir t.t. Daugiau informacijos apie tinklo veiklą rasite tinklapyje www.insolvencylaw.lt

Lietuvos nemokumo tinklas organizuoja renginius, paskaitas, skelbia naujienas aktualiais nemokumo teisės klausimais, rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose bei diskusijose, skirtose asmenų, dalyvaujančių nemokumo teisės procesuose, teisinės ir pilietinės savimonės stiprinimui, susidomėjimo nemokumo teise skatinimui bei teisinio, socialinio ir pilietinio dialogo dėl nemokumo teisės ateities tradicijų įtvirtinimui.

Kaip žinia, nemokumo teisė glaudžiai susijusi su kitomis disciplinomis kaip antai baudžiamoji teisė, ekonomika, tad kviečiame akademinės bendruomenės narius, vienaip ar kitaip besidominčius nemokumo teise, apsvarstyti galimybę tapti tinklo nariais ir prisidėti prie nemokumo teisės plėtros Lietuvoje.

Lietuvos nemokumo teisės tinklas