Renginiai ir įvykiai

2013-02-25 09:22:00

Apie besiplečiančius Oslo aukštosios mokyklos ir MRU Viešojo administravimo instituto ryšius

gruppe-hioa-blaa „Gerosios praktikos“ pavyzdžiu bendradarbiaujant Norvegijos ir Lietuvos aukštosioms mokykloms gali būti Oslo aukštosios mokyklos (visas pavadinimas – Oslo ir Akershus aukštoji taikomųjų mokslų mokykla) ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros (dabar – Viešojo administravimo instituto) bendradarbiavimas.

Kai kalbama apie bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių. dažniausiai girdime apie Estiją, kurios ryšiai su Šiaurės šalimis yra iš tikrųjų platūs ir gilūs. Ypač  įvairiapusiai Estijos ir Suomijos ryšiai. Lietuva, paprastai, kaip Šiaurės šalių partneris, daugiausia minima verslo, bankininkystės ir kultūros kontaktų srityse. Tačiau dar labai trūksta institucinio bendradarbiavimo tarp Skandinavijos ir Lietuvos tyrėjų bei dėstytojų, ypač socialinių mokslų srityje. Mažoka bendrų mokslinių projektų, jungtinių studijų programų, o taip pat Lietuvos socialinių mokslų tyrėjų publikacijų Skandinavijos mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose, nors asmeninių kontaktų tarp mokslininkų lyg ir nemažai.

Moksliniai kontaktai tarp MRU ir Oslo aukštosios mokyklos užsimezgė 2004 metais, kai Mykolo Romerio universiteto docentas Arvydas Guogis su vieno mėnesio mokslinės stažuotės vizitu lankėsi Oslo aukštojoje mokykloje. Ypač glaudus bendradarbiavimas užsimezgė tarp Arvydo Guogio ir docento (dabar profesoriaus) Haraldo Kohto. Ryšiai plėtėsi „sniego gniūžtės“ principu: 2007 metais startavo NOBA – 1 projektas, kuriame dalyvavo tyrėjai iš Norvegijos, Lietuvos, Švedijos, Latvijos ir JAV. Projekto tema – pilietinės visuomenės ir vietinės demokratijos santykiai Baltijos šalyse ir Skandinavijoje. Oslo aukštosios mokyklos atstovais šiame projekte buvo dr. Haraldas Kohtas ir dr. Monika Kjorstad, o Mykolo Romerio universitetui atstovavo Viešojo administravimo katedros dr. Arvydas Guogis, dr. Dangis Gudelis ir Andrius Stasiukynas. Projekto rezultatai buvo paskelbti eilėje mokslinių publikacijų, taip pat H. Kohto ir G. Tuftės redaguotame leidinyje „Pilietinė visuomenė, vietinė valdžia ir socialinės paslaugos Baltijos jūros regione“ (šį leidinį 2008 metais išleido Oslo ir Akershus aukštosios mokyklos leidykla). Vėlesniame NOBA – 2 projekte buvo tiriama pagyvenusių asmenų globa savivaldos lygmenyje trijose šalyse – Latvijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje. Projektas startavo 2008 metais, o jo ataskaita, kurią redagavo G.Tufte ir M. Kjorstad, bus išleista atskira knyga šiais metais Rygoje „Zinatne“ leidyklos. Oslo aukštąją mokyklą šiame projekte atstovavo dr. Monika Kjorstad ir dr. Haraldas Kohtas, o MRU - dr. Dangis Gudelis.

2008-2009 metais A. Guogis ir H. Kohtas bendradarbiavo tiriant Lietuvos ir Norvegijos socialinės politikos modelius, kuriuos lygino tarpusavyje. Niujorko Nova Science Publishers leidykloje 2009 metais išleistoje kolektyvinėje monografijoje „Skurdas, urbaniškumas ir socialinė politika (red. J. Aidukaitė) išleistas A.Guogio ir H. Kohto skyrius „Kodėl Lietuvoje nėra Gerovės valstybės modelio? Lietuvos ir Norvegijos socialinės politikos vystymosi tendencijos“ (ISI Web of Science indeksas). H. Kohtas ir A.Guogis 2007 – 2010 metais dalyvavo įvairiose mokslinėse konferencijose Osle ir Rygoje, kuriose aukščiau išvardintų bendrų tyrimų pagrindu perskaitė pranešimus.

Plečiasi ryšiai tarp abiejų aukštųjų mokyklų pagal Erasmus programą. 2012 m. balandžio mėnesį vienai savaitei skaityti paskaitų į Vilnių atvyko prof. Haraldas Kohtas. Integruotos paskaitos buvo skaitomos Viešojo administravimo ištęstinių studijų kurso studentams, dėstant viešojo administravimo tyrimų metodologijos dalyką. 2012 m. viešojo administravimo katedros (dabar instituto) doktorantė Neringa Jaskūnaitė laimėjo Lietuvos Mokslo Tarybos stipendiją doktorantūros stažuotei Oslo aukštojoje mokykloje 2013 metų balandžio mėnesį (vadovas prof. H. Kohtas).

Naują puslapį abiejų aukštųjų mokyklų santykiuose turėtų atverti šių metų balandžio mėnesį įvyksiantis Oslo aukštosios mokyklos delegacijos vizitas į Mykolo Romerio universitetą. Vizito metu bus aptartas abipusis bendradarbiavimas studentų ir dėstytojų mainų programose, vykdant Erasmus, Nordplus ir EEA finansinio mechanizmo programas. Taip pat bus aptartas bendradarbiavimas tyrimų srityje. Norvegų delegaciją sudarys Oslo aukštosios mokyklos Socialinių mokslų fakulteto prodekanas studijoms Per Arne Olsenas, Viešojo administravimo katedros vedėja dr. Kristel Mari Skorge, socialinio darbo docentė dr. Monika Kjorstad ir politinių mokslų profesorius Haraldas Kohtas. Šio vizito MRU Viešojo administravimo institute labai laukiama ir iš jo daug tikimasi. Numatomas norvegų vizitas Vilniuje gali duoti iš tikrųjų gerų rezultatų Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimui studijų bei mokslo srityse.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto prof. Arvydas Guogis.

Nuotraukoje iš kairės Oslo aukštosios mokyklos mokslininkai:
H.Koht, K. Skorge, M.Kjorstad, P.A.Olsen