Renginiai ir įvykiai

2011-03-05 09:30:00

Aktualiais Universiteto klausimais rektorius kalbėjosi su studentais

dsc4390 Tęsiama graži tradicija – Rektoriaus susitikimai su studentais prie kavos puodelio. Kovo pradžioje studentai buvo pakviesti atviram pokalbiui. Kalbėtasi tarptautiškumo, studijų sąlygų, svarbiais studentams buities klausimais.

Rektorius prof. Alvydas Pumputis pasidžiaugė jaunuomenės aktyvumu, MRU Studentų atstovybės veikla. Kalbėdamas apie Universiteto aktualijas, rektorius tarptautiškumo siekį įvardino kaip vieną svarbiausių dabarties uždavinių. Jis papasakojo apie kartu su Pasaulio universitetų asociacija vykdoma  tarptautiškumo savianalizės programą, kvietė studentus dalyvauti konkurse dėl Indijos centro steigimo, naudotis galimybėmis dalyvaujant mainų programose.

Susitikime su studentais taip pat kalbėta apie studijų sąlygas, studentų santykius su dėstytojais, bibliotekos aplinką. Informuodamas apie finansinę būklę, rektorius kvietė taupyti ir patikino, kad visos Universitete sutaupytos lėšos visų pirma bus skiriamos Studentų labdaros ir paramos fondui.

Atviro pokalbio metu buvo paliesti ir svarbūs studentams buities klausimai. Kalbėtasi apie studentų namus, gyvenimo juose sąlygas. Studentų atstovybės nariai  sakė skirsiantys daugiau dėmesio drausmei ir švariai gyvensenai studentų namuose. Taip pat sutarta dėl poreikio gerinti tvarką automobilių stovėjimo aikštelėje.


Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko