Naujausioji knyga

2012-04-03

AKADEMINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI: metodinė priemonė.

arpeb

Metodinė priemonė „Akademinio raštingumo pagrindai“ skirta psichologijos specialybės studentams, į kuriuos orientuoti dauguma pavyzdžių bei patarimų šiame leidinyje. Taip pat medžiaga bus naudinga ir kitų socialinių mokslų studentams, susiduriantiems su tais pačiais akademinės literatūros paieškos iššūkiais, teorinių bei empirinių rašto darbų rengimo užduotimis, literatūros citavimo bei perfrazavimo sunkumais, žodinių bei stendinių pranešimų ruošimu. Leidinyje išsamiai aptariama akademinio raštingumo samprata, apibūdinama, kas yra mokslinė literatūra, pateikiamai patarimai psichologijos mokslinės literatūros paieškai ir skaitymui, aptariami reikalavimai literatūros šaltinių naudojimui rašto darbe, supažindinama su reikalavimais literatūros apžvalgai, empiriniam rašto darbui, žodiniams ir stendiniams pranešimams. Kiekviename skyriuje pateikiamos praktinės užduotys padės studentams sparčiau pasiekti tinkamą akademinio raštingumo lygį ir paskatins kūrybiškai bei prasmingai studijuoti, sėkmingai atlikti studentiškas užduotis. Ši metodinė priemonė gali būti naudinga ir kitiems akademinės bendruomenės nariams iškilus poreikiui pasikartoti pagrindinius akademinio rašymo bei akademinės literatūros naudojimo principus.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/akademinio-ratingumo-pagrindai