Renginiai ir įvykiai

2013-01-10 10:00:00

Akademinę etiką pažeidžiantis profesorius negali dirbti Universitete

shutterstock17146312resize Mykolo Romerio universitete (MRU) iš darbo atleistas profesorius dr. Vytis Valatka, kuris vertindamas studentų žinias, nesivadovavo Universiteto studijų tvarka ir pažeidė akademinę etiką.

Buvęs MRU Humanitarinių mokslo instituto Filosofijos katedros vedėjas prof. dr. V. Valatka  neatestuotas ir iš pareigų atleistas Universiteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisijos siūlymu.

Į Universitetą kreipėsi studentai, informuodami, kad minimas profesorius egzamino metu buvo pasiūlęs jo nelaikyti tiems, kuriems tinka 7 balų įvertinimas. Tai netiesiogiai patvirtino ir V. Valatkos užpildyti egzamino laikymo žiniaraščiai, pagal kuriuos dauguma studentų vertinti 7 balais.

Komisija konstatavo, kad tokiu būdu vertinant studentus jų pasiekimai lieka neidentifikuoti, vertinimo rezultatai nėra diferencijuoti (t.y., nepatikimi), netenkina studijų rezultatų vertinimo nuostatų ir principų: nesudaro prielaidų studentų rotacijai pagal Mokslo ir studijų įstatymą. Toks vertinimas, pažymi Komisija, atliktas nesilaikant Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų tvarkos – neatitinka slenkstinių kriterijų (požymių, apibūdinančių pasiekimus, už kuriuos rašomas atitinkamas balas). Taip studentus vertinančio dėstytojo edukacinė kompetencija netenkina pedagoginiam darbui keliamų reikalavimų, - apibendrino MRU dėstytojų atestacijos komisija.

Surinkta medžiaga dėl galimų neteisėtų V. Valatkos veiksmų taip pat perduota teisėsaugos institucijoms.

„Profesorius, kuris manipuliuoja egzamino įvertinimu, siekia ne patikrinti studentų įgytus gebėjimus bei žinias, o egzaminą išnaudoti kitais tikslais, diskredituoja dėstytojo vardą ir tikrai nėra vertas dirbti Universitete, – sprendimu atsisveikinti su V. Valatka neabejoja Universiteto kancleris doc. dr. Saulius Spurga. – Svarbiausi Universiteto veiklos principai yra akademinė laisvė ir pasitikėjimas, tačiau akademinį sąžiningumą pažeidžiančiais atvejais tolerancijos būti negali. Vardan mūsų studentų ir labai vertindami jų iniciatyvą mes su tuo nesitaikstome ir nesitaikstysime“.

Principingiems Universiteto veiksmams pritaria ir MRU Studentų atstovybės prezidentas Andrius Zalitis, kuris taip pat pabrėžia akademinės bendruomenės sąmoningumo svarbą: „ Niekas kitas, o tik patys studentai ir dėstytojai gali užtikrinti akademinį sąžiningumą. Reikalinga sveika konkurencija, suvokimas, kad per egzaminus išsisukinėjantis ar nusirašinėjantis tavo kolega arba galimybė apgauti, kad ir netiesiogiai liečia ir tave - jis būsimas konkurentas darbo rinkoje, pretenduoja į tas pačias stipendijas, dalyvauja toje pačioje rotacijoje, kaip ir tu. O dėstytojus visada gerbiame ir todėl siekiame atitinkamos pagarbos sau“.