Renginiai ir įvykiai

2013-07-03 14:37:00

Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigėjų susirinkime suformuota Centro taryba

image006 Liepos 2 d. įvyko MRU Humanitarinių mokslų instituto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigėjų susirinkimas. Jo metu išrinkta Centro taryba, kuri, remiantis nuostatais, suformuota iš steigėjų Damušių šeimos ir Mykolo Romerio universiteto deleguotų atstovų: ambasadorė Gintė Damušytė, prof. dr. Bronius Makauskas, Pietų Karolinos universiteto profesorius dr. Kęstutis Skrupskelis, Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas ir MRU Humanitarinių mokslų instituto direktorius dr. Robertas Jurgaitis.

Susirinkime aptartos Centro veiklos kryptys ir artimiausi darbai, Tarybos pirmininku išrinktas studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas, į Centro vadovus pasiūlyta Vidmanto Valiušaičio kandidatūra. Ambasadorė Gintė Damušytė ir Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius pasirašė paramos sutartį, pagal kurią Adolfo Damušio demokratijos studijų centro tikslų įgyvendinimui Gintė Damušytė skyrė 20 tūkstančių litų finansinę paramą.

Birželio 13 d. įsteigto Humanitarinių mokslų instituto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo visuomenės ir humanitarinių mokslų srityse, tiriant prieškario nepriklausomos Lietuvos ir okupacijų laikotarpio lietuvių demokratinės politinės minties tradiciją, atskleidžiant ir įtvirtinant jos sąsajas su dabarties demokratinėmis vertybėmis, sugrąžinant į visuomenės kultūrinę atmintį ir socialinę apyvartą vardus bei intelektinį paveldą asmenybių, nuosekliai gynusių ir brandinusių demokratinę mintį Lietuvoje ir išeivijoje.

Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko