Naujausioji knyga

2007-12-20

Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.

kokybesvadyba-467 Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.
Vadovėlis
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. – 396 p., iliustr.

Vadovėlyje išdėstytas kokybės vadybos kursas, apimantis šio dalyko teorinius ir praktinius aspektus. Šis vadovėlis skaitytoją nuosekliai supažindina su kokybės vadybos ypatumais, terminais ir apibrėžimais, kokybės vadybos plėtra tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais, organizacijos kokybės lygio įvertinimu, kokybės vadybos principais ir nuostatomis, tarptautinių standartų taikymu, kokybės audito vykdymu, teisiniu kokybės reglamentavimu, pagrindinėmis kokybės vadybos dalimis, šiose dalyse taikomais metodais ir būdais. Vadovėlis skirtas vadybos ir administravimo, ekonominio ir kitokio profilio programas studijuojantiems universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų studentams bei praktikuojantiems vadybos specialistams.