Renginiai ir įvykiai

2011-11-23 09:00:00

MRU garbės daktaro regalijos įteiktos dr. Karlui A. Lamersui

dsc6151

„Investicijos į išsilavinimą yra investicijos į ateitį“, - sakė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras Karlas A. Lamersas Garbės daktaro regalijų įteikimo ceremonijoje lapkričio 28 d. Priimdamas regalijas garbus svečias savo kalboje lietuviškai taip pat padėkojo už didelę garbę ir atsakomybę tapti MRU garbės daktaru.

Garbės daktaro regalijų įteikimas Vokietijos Bundestago nariui, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentui dr. Karlui A. Lamersui vyko iškilmingame Universiteto Senato posėdyje

Iškilmingo posėdžio metu kalbėjo Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis, Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius pristatė dr. Karlo A. Lamerso biografiją. Regalijų įteikimo šventėje dalyvavo Seimo nariai Petras Auštrevičius, Juozas Olekas, Stasys Šedbaras, Vokietijos Federacinės Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Matthias Mülmenstädt, Universiteto bendruomenė.

Šventės metu MRU studentų choras atliko kelis kūrinius, vėliau MRU Garbės daktaras dr. Karlas A. Lamersas pasirašė Svečių knygoje.

Po iškilmingos ceremonijos posėdžio svečiai buvo pakviesti į Universiteto biblioteką, kur dalyvavo naujai įrengtos MRU bibliotekos donatorių galerijos atidaryme. Vienas pirmųjų šios galerijos narių - dr. Karlas A. Lamersas, kuris po apsilankymo Universitete šių metų balandį, yra dovanojęs bibliotekai vertingų knygų - naujų leidinių vokiečių ir anglų kalbomis, daugiausia teisės ir ekonomikos tematika.

Senatas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago nariui dr. Karlui A. Lamersui nutarė suteikti spalio 20 d.

Garbės daktaro vardas suteiktas už Lietuvos euroatlantinės integracijos rėmimą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos tarpvalstybinių santykių stiprinimą bei reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą mokslo ir studijų kokybę ir etiką.

Dr. Karlas A. Lamersas nuo 1994 m yra Vokietijos Bundestago narys, ilgametis ir aktyvus įtakingo transatlantinio parlamentarų forumo - NATO Parlamentinės Asamblėjos - narys, o šiuo metu ir Asamblėjos Prezidentas. Nuo pat savo aktyvios parlamentinės veiklos pradžios Dr. Lamersas tapo nuoširdus ir aktyvus Lietuvos siekių rėmėjas. Intensyviai dirbdamas ir turėdamas nemažą parlamentinio darbo patirtį Bundestage, Karlas Lamersas asmeniškai prisidėjo remdamas Lietuvos euroatlantinę integraciją, o būdamas ilgamečiu Vokietijos Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos šalimis grupės nariu, ir stiprinant Lietuvos ir Vokietijos tarpvalstybinius santykius. Dr. Lamersas studijavo teisę bei politikos mokslus, jam yra suteiktas teisės daktaro laipsnis.

Dr. Karlas A. Lamersas į nacionalinį parlamentą jau daugelį metų yra renkamas Heidelbergo-Veinheimo regione, kur yra įsikūręs Ruprechto Karlo universitetas – seniausias universitetas Vokietijoje, ir kartu su universiteto akademine bendruomene puoselėja ne tik Vokietijos bet ir Europos universitetų vertybes – laisvę, orumą, demokratiją, studijų kokybę, inovacijų įdiegimą ir kt.

Šiais metais Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Dr. Lamersą apdovanojo Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi.

Balandžio 18 d. NATO Parlamentinė Asamblėjos Prezidentas kartu su Asamblėjos generaliniu sekretoriumi Davidu Hobbsu lankėsi Mykolo Romerio universitete, susitiko su rektoriumi prof. dr. Alvydu Pumpučiu, akademinės bendruomenės nariaisNuotraukos: Vidūno Gelumbausko