Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc1259
MRU – Varšuvos Socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto delegacija
Liepos 4 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Varšuvos Socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto delegacija.
Išsamiau
dsc1259
Diplomų teikimo ceremonijos
2014 m. birželio 17 – 30 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų teikimo bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventams ceremonijos.
Išsamiau
dsc1259
SKVC ekspertų grupės vizitas MRU
Birželio 30 d. Mykolo Romerio universitete vyko Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų grupės vizitas.
Išsamiau
dsc1259
Tarptautinė vasaros mokykla MRU ,,Komunikacijos mokslas ir menas”
Birželio 29 d. - liepos 6 d. Mykolo Romerio universitete vyko Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto organizuojama tarptautinė vasaros mokykla ,,Komunikacijos mokslas ir menas” (,,Science and Art of Communication”).
Išsamiau
dsc1259
Diplomai įteikti Socialinių technologijų fakulteto absolventams
Birželio 26 d. vyko Socialinių technologijų fakultete buvo rengiama šventė absolventams. Universiteto studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas kartu su  fakulteto dekane prof. dr. Leta Dromantiene įteikė diplomus sėkmingai studijas baigusiems fakulteto bakalaurams ir magistrams.
Išsamiau
dsc1259
MRU bendradarbiaus su Ukrainos Uzhgorodo Nacionalinio universitetu
Birželio 27 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Ukrainos Uzhgorodo Nacionalinio universiteto atstovų delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Volodymyr Smolanka. Susitikimo metu pasirašyta bendardarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė  MRU studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Vilinūnas ir prof. V. Smolanka.
Išsamiau
dsc1259
MRU akademinis choras dalyvavo dainų ir šokių festivalyje ,,Gaudeamus 2014”!
Birželio 27-29 d. Mykolo Romerio akademinis choras dalyvavo XVII tradiciniame studentų dainų ir šokių festivalyje ,,Gaudeamus 2014” Daugpilyje.
Išsamiau
dsc1259
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Taryboje – G. Aleknonis ir R. Aleknaitė-Bieliauskienė
Birželio 17 d. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo atstovai rinko naujus fondo Tarybos narius, kurie dirbs iki 2016 metų. Skirtingos organizacijos buvo pateikę net 16 pretendentų, iš jų buvo renkama 11 Tarybos narių. Po balsavimo ir reitingavimo Tarybos nariais tapo ir Mykolo Romerio universiteto profesoriai Gintaras Aleknonis bei Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
Išsamiau
dsc1259
Linkėdamas gerų atostogų rektorius dėkojo už gražius darbus, susiklausymą ir nuoseklumą
Birželio 19  d. Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai rinkosi į Mokslo metų baigimo popietę, sukviesti rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio.

Kreipdamasis į studentus, dėstytojus, bendruomenę rektorius dėkojo už tai, kas pasiekta gero Universitete, už gražų triūsą, išmintį, susiklausymą, nuoseklumą ir brandą.
Išsamiau
dsc1259
Diplomai įteikti Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto absolventams
Birželio 19 d . Mykolo Romerio universitete diplomai buvo teikiami Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto absolventams. Iškilmingose ceremonijose viso buvo įteikti 209 diplomai, tarp jų jų 70 diplomų – Finansų ekonomikos,  Teisės ir muitinės veiklos, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programų bakalaurams ir 139 diplomai - magistrantūros studijų programų absolventams.
Išsamiau
dsc1259
Pirmą kartą Lietuvos matematikų draugijos konferencija – MRU!
Birželio 26-27 d. pirmą kartą Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos matematikų draugijos (LMD) 55-oji konferencija.
Išsamiau
dsc1259
MRU vyko mokslinė – praktinė konferencija ,,Užimtumo didinimo prioritetinės kryptys“
Birželio 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė – praktinė konferencija ,,Užimtumo didinimo prioritetinės kryptys“.
Išsamiau
dsc1259
MRU – Literatūros klubų baigiamoji konferencija ,,Esė ir apsakymas”
Birželio 20 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Mažojoje skaitykloje vyko 2013/2014 m. Literatūros klubų baigiamoji konferencija ,,Esė ir apsakymas” (,,An essay and a story”).
Išsamiau
dsc1259
Tarptautiniai ekspertai MRU veiklą vertina teigiamai
Birželio 16 d. Mykolo Romerio universitetas gavo preliminarias išorinio veiklos vertinimo išvadas, parengtas tarptautinės ekspertų grupės. Išvadose Universiteto veikla vertinama teigiamai. Tarptautiniai ekspertai MRU lankėsi kovo 25-27 d., susipažino su parengta savianalizės suvestine, susitiko su akademine bendruomene, socialiniais partneriais. Išorinį Universiteto vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Universitetas rengia ir pateiks atsiliepimą apie išvadas.
Išsamiau
dsc1259
Pirmiesiems diplomai įteikti Teisės fakulteto absolventams
Mykolo Romerio universitete prasidėjo diplomų teikimo šventė. Birželio 16 d. pirmiesiems diplomai buvo įteikti Teisės fakulteto magistrantūros ištęstinių studijų absolventams. Iškilmingoje ceremonijoje diplomus teikė Universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis kartu su fakulteto dekane prof. dr. Rima Ažubalytė. Šventėje dalyvavo fakulteto dėstytojai, teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis.

„Tai tik pirmasis žingsnis teisės gebėjimų ir žinių srityje“, - fakulteto magistrus sveikino, sėkmės ir nesustoti linkėjo dekanė prof. dr. R. Ažubalytė.
Išsamiau
dsc1259
MRU – Middlesex universiteto atstovai ir išoriniai BMS vertintojai
Birželio 16-19 d. MRU lankėsi Middlesex universiteto atstovai ir išoriniai vertintojai, vyksta jau antroji pasiekimų vertinimo taryba (ang. Assesment board).
Išsamiau
dsc1259
Mokymai MRU: Nuotolinio mokymosi formų diegimas suaugusiųjų švietime
Birželio 12 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokymai apie nuotolinio mokymosi formų diegimą suaugusiųjų švietime.
Išsamiau
dsc1259
Rygoje - istorinė MRU Debatų klubo pergalė
Gegužės 30 d. – birželio 1 d. Rygoje vykusioje Debatų akademijoje istorinę pergalę pelnė Mykolo Romerio universiteto Debatų komanda. Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos kasmet organizuojamame turnyre MRU debatininkams laimėjimą šiemet Teisėjų kolegija skyrė vienbalsiu sprendimu.
Išsamiau
dsc1259
Su Ukrainos ambasadoriumi kalbėta apie paramą šios šalies studentams ir valstybinėms institucijoms
Birželio 11 dieną Mykolo Romerio universitete lankėsi Ukrainos ambasados nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius J. E. Valerii Zhovtenko. Vizito metu ambasadorių priėmė rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc1259
Jaunųjų mokslininkų konferencija MRU „XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“
Birželio 12 d. Mykolo Romerio universitete vyko Politikos ir vadybos fakulteto antrus metus iš eilės organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija „XXI a. iššūkiai jaunajam mokslininkui politikos, vadybos ir viešojo administravimo srityse“.
Išsamiau
dsc1259
Studentams rektorius linkėjo stipraus balso, sėkmingos sesijos ir gražių atostogų
Birželio 5 d. rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis susitiko su MRU Studentų atstovybės vadovais. Kalbėtasi tarptautiškumo, buities, studijų kokybės, bendradarbiavimo klausimais.
Išsamiau
dsc1259
MRU – tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Socialinių transformacijų raiška šiuolaikinėje visuomenėje“
Birželio 5-6 d. Mykolo Romerio universitete vyko trečioji tarptautinė tarpdisciplininė jaunųjų tyrėjų konferencija „Socialinių transformacijų raiška šiuolaikinėje visuomenėje“.
Išsamiau


Karaliaus Sedžiongo instituto naujienos
 
dsc8638
MRU – Korėjos King Sejong fondo atstovai
Birželio 26 d. į Mykolo Romerio universitetą atvyko Korėjos King Sejong fondo atstovai – vizito metu buvo aptariami Karaliaus Sejong instituto steigimo ir veikimo Universitete klausimai.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc8707
Sveikiname
Feliksą Miliutį (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2014 m. birželio 26 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusį disertaciją "Privalomo akcijų pardavimo teisinis reguliavimas akcininko teisių užtikrinimo efektyvumo požiūriu" (Teisė, 01 S).


Išsamiau
dsc8707
Sveikiname
Eglę Krinickienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2014 m. birželio 20 d. Mykolo Romerio universitete apgynusią  disertaciją "Lyčių aspekto poveikio ekonominei politikai vertinimas: Lietuvos atvejis" (Vadyba, 03 S).
Išsamiau
dsc8707
Sveikiname
Aistę Kratavičiūtę-Ališauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas) 2014 m. birželio 16 d. Mykolo Romerio universitete  anglų kalba apsigynusią disertaciją "Analysis of Formal and Informal Systems of Performance Evaluation: The Case of the Prime Minister of Lithuania" (Vadyba, 03 S).
Išsamiau
dsc8707
Sveikiname
Liną Vyšniauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2014 m. birželio 6 d. Mykolo Romerio universitete apgynusią disertaciją "Kokybės vadybos sistemų poveikis organizacijų gaunamai naudai ir kokybės kultūrai" (Vadyba, 03 S).
Išsamiau


Skelbiame
 
mru
Kviečiame naudotis SAGE Research Methods Cases duomenų baze!
Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai iki gruodžio 23 d. gali susipažinti su SAGE Research Methods Cases duomenų baze, skirta mokslinių tyrimų metodams ir informacijai apie juos.
Išsamiau
mru
MRU – Tarptautinė personalo mainų savaitė
Birželio 16-20 d. Mykolo Romerio universitete vyksta penktoji Tarptautinė personalo mainų savaitė pagal MVG Erasmus programą.
Išsamiau
mru
Seime ŠMM pakeitė nuomonę dėl socialinių ir humanitarinių mokslų bei jų absolventų ateities
Birželio 11 d. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas svarstė klausimą Dėl Mykolo Romerio universiteto Senato kreipimosi dėl socialinių ir humanitarinių mokslų. Kaip skelbia portalas delfi. lt, pastaruoju metu už studentų ir universiteto garbę kovojantis MRU pasiekė tai, ko taip laukė. Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė ministerijos vardu atsiprašė už pastaruoju metu reiškiamą nekorektišką nuomonę dėl socialinių mokslų ir jų absolventų ateities.
Išsamiau
mru
MRU bibliotekoje eksponuojama paroda B. Grincevičiūtei ,,Žvaigždutė“
Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje eksponuojama paroda „Žvaigždutė“, skirta dainininkei Beatričei Grincevičiūtei.
Išsamiau
mru
MRU sudaro sąlygas studijuoti Kinijoje!

Mykolo Romerio universitetas kviečia studentus pagal mainų sutartį studijuoti Kinijoje, MRU partnerio – Huazong mokslo ir technologijų universitete (HUST).

Studijų trukmė – vienas semestras. Kinijos Liaudies Respublikos Švietimo ministerija skyrė dvidešimt stipendijų. Studijų HUST metu studentai galės mokytis kinų kalbos ir kultūros. Daugiau informacijos – prisegtuke ir čia .

Išsamiau
mru
Dėl darbo ir studentų priėmimo dienų perkėlimo
Informuojame, kad Mykolo Romerio universitete darbo diena iš birželio 23 d., pirmadienio, perkeliama į birželio 28 d., šeštadienį.

Atitinkamai studentų priėmimo diena perkeliama iš birželio 21 d., šeštadienio, į birželio 28 d., šeštadienį.
Išsamiau
mru
Lietuvos teisininkų draugijos Briuselio skyriuje išrinktoje Valdyboje – MRU absolventai
Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Briuselio skyriaus nariai visuotiniame susirinkime aptarė praėjusio laikotarpio pasiekimus ir išrinko naują valdybą, tarp kurių – ir MRU absolventai.
Išsamiau
mru
Docento A Jakubausko kūrybos vakaras Vilniaus rotušėje
Gegužės 12 d. Vilniaus rotušėje vyko doc. dr. Ado Jakubausko kūrybos vakaras, kur buvo pristatytas antrasis Politikos ir vadybos fakulteto docento poezijos rinkinys - „Būties fugos akordai“.

Sveikiname docentą A. Jakubauską ir linkime kūrybinės, pedagoginės bei mokslinės sėkmės.
Išsamiau
mru
Viena didžiausių pasaulyje naujienų agentūrų Xinhua paskelbė, kad MRU studentai mokosi kinų kalbos
Didžiausia Kinijos Liaudies Respublikos ir viena didžiausių pasaulyje naujienų agentūrų Xinhua paskelbė, kad Mykolo Romerio universiteto studentai mokosi kinų kalbos.   

MRU studentus kinų kalbos mokė dėstytoja – stažuotoja Manjun Zhang. Naujieną apie MRU studentų kinų kalbos mokymąsi galite rasti čia.  
Išsamiau
mru
MRU studentai R Maščinskas ir S. Ritteris susigrąžino Europos čempionų titulą, o M. Griškonis pelnė bronzą
Lietuvos dvivietė porinė valtis Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritteris Europos irklavimo čempionate Belgrade susigrąžino čempionų titulą. Lietuviai finale birželio 1 d. 2000 m distanciją įveikė per 6 min., 8,82 sek. ir puse sekundės aplenkė artimiausius varžovus bei pagerino Europos čempionatų rekordą. Apie MRU studentų pergalę skelbia 15min.lt .
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc9108
MRU bendradarbiaus su Ukrainos Uzhgorodo Nacionalinio universitetu
Birželio 27 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Ukrainos Uzhgorodo Nacionalinio universiteto atstovų delegacija, vadovaujama rektoriaus prof. Volodymyr Smolanka. Susitikimo metu pasirašyta bendardarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė  MRU studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Vilinūnas ir prof. V. Smolanka.
Išsamiau


Naujausioji knyga
 
komandinis-darbas
KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOSE: mokslo studija
Vladimiras Gražulis
KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOSE: mokslo studija, 2014.-84 p.
ISBN 978-9955-19-661-7 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-660-0 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
komandinis-darbas
SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI: APKLAUSA: vadovėlis
Inga Gaižauskaitė, Svajonė Mikėnė
SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI: APKLAUSA: vadovėlis, 2014.-285 p.
ISBN 978-9955-19-642-6 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-641-9 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
komandinis-darbas
PRACTICE GUIDE FOR MASTER DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: metodinė priemonė (anglų k.)
Raudeliūnaitė R., Petrauskienė A.
PRACTICE GUIDE FOR MASTER DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: metodinė priemonė (anglų k.), 2014.-74 p.
ISBN 978-9955-19-652-5 (elektroninė versija)
Išsamiau
komandinis-darbas
INDIVIDUAL COUNSELING GUIDE: metodinė priemonė (anglų k.)
Indrašienė V., Jegelevičienė V., Merfeldaitė O., Pivorienė J.
INDIVIDUAL COUNSELING GUIDE: metodinė priemonė (anglų k.), 2014.-98 p.
ISBN 978-9955-19-655-6 (elektroninė versija)
Išsamiau
komandinis-darbas
LIETUVOS ŠEIMA: SOCIALINIŲ SAITŲ PERSPEKTYVA: monografija
Vida Česnuitytė, Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė
LIETUVOS ŠEIMA: SOCIALINIŲ SAITŲ PERSPEKTYVA: monografija, 2014.-286 p.
ISBN 978-9955-19-649-5 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-648-8 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
komandinis-darbas
MUITINĖ TARPTAUTINĖS PREKYBOS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: mokslo studija
Alfonsas Laurinavičius, Stanislava Sarapinienė, Jūratė Jadvyga Gurevičienė, Elena Martiuševskaja, Alvydas Jablonskis
MUITINĖ TARPTAUTINĖS PREKYBOS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: mokslo studija, 2014.-309 p.
ISBN 978-9955-19-644-0 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-643-3 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
komandinis-darbas
PRIVATINĖS TEISĖS DOKTRINA IR PRAKTIKA. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui: mokslinių straipsnių rinkinys
Autorių kolektyvas
PRIVATINĖS TEISĖS DOKTRINA IR PRAKTIKA. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui: mokslinių straipsnių rinkinys, 2014.-403 p.
ISBN 978-9955-19-651-8 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-650-1 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau


Sportas
 
rittermascinskas
MRU studentai R Maščinskas ir S. Ritteris susigrąžino Europos čempionų titulą, o M. Griškonis pelnė bronzą
Lietuvos dvivietė porinė valtis Rolandas Maščinskas ir Saulius Ritteris Europos irklavimo čempionate Belgrade susigrąžino čempionų titulą. Lietuviai finale birželio 1 d. 2000 m distanciją įveikė per 6 min., 8,82 sek. ir puse sekundės aplenkė artimiausius varžovus bei pagerino Europos čempionatų rekordą. Apie MRU studentų pergalę skelbia 15min.lt .
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747