Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc1963
Biblioteka kviečia į naujas erdves
Spalio 3 d. MRU biblioteka sukvietė Universiteto bendruomenę į naujų erdvių atidarymą Centriniuose rūmuose. Jaukioje atidarymo šventėje bibliotekos plėtra džiaugęsis rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis pastebėjo, kad universitetas - tai visų pirma biblioteka. Apie informacinės vadybos svarbą taip pat kalbėjo studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas. Pakvietusi apžiūrėti naujų patalpų Bibliotekos direktorė Jurgita Levickienė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie jų įrengimo.
Išsamiau
dsc1963
Susitikimas su poete Egle Juodvalke!
Rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete svečiavosi lietuvių išeivijos poetė Eglė Juodvalkė, kuri pristatė savo naujausią eilėraščių knygą „Sakalai naktį nemiega“, papasakojo savo kūrybos kelią.
Išsamiau
dsc1963
Baltic eBooks ir Apple diena

Rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete bendrovė „Ideal solution“ (http://www.idealsolution.lt) ir Lietuvos mokslo periodikos asociacijos darbuotojai pristatė elektronines knygas ir naujas jų skaitymo galimybes.

Išsamiau
dsc1963
Europos kalbų dienos 10 –metis!
Rugsėjo 22-27 dienomis Universitete vyko renginiai, skirti Europos kalbų dienos (rugsėjo 26 d.) 10-mečiui paminėti. Renginius organizavo ir juose aktyviai dalyvauti kvietė Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedra.
Išsamiau
dsc1963
Mokslo darbų leidinys įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę SCOPUS
Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų leidžiamas periodinis recenzuojamų mokslo darbų leidinys „VIEŠOJI  POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS“ buvo aukštai įvertintas ir įtrauktas į tarptautinę mokslinių publikacijų duomenų bazę SCOPUS.
Išsamiau
dsc1963
Su užsienio partneriais bus vykdoma Erasmus Mundus doktorantūros studijų programa
Mykolo Romerio universitetui (MRU) suteikta teisė vykdyti jungtinę Erasmus Mundus doktorantūros studijų programą „Teisė, mokslas ir technologijos“ („Law, Science and Technology“). Tai pirmoji tokia Universiteto kartu su užsienio partneriais parengta prestižinė doktorantūros studijų programa, kurią baigus ir apsigynus disertaciją doktorantams bus įteikiamas jungtinis daktaro diplomas.
Išsamiau
dsc1963
Svečiai iš Prahos Metropoliteno universiteto
Rugsėjo 21 – 28 d. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultete Politikos mokslų katedroje pagal Erasmus mainų programą lankysis svečiai iš Prahos Metropoliteno universiteto - dr. Petr Just, Studentų reikalų prorektorius ir mgr. Jakub Charvat.
Išsamiau
dsc1963
Tarptautinis „Dorich House“ mokslininkų seminaras
Rugsėjo 22-23 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinio universitetų tinklo „Dorich House“ mokslininkų susitikimas.
Išsamiau
dsc1963
Jūsų dėmesiui ir darbui – patogesnis mruni.eu dizainas
Kviečiame naudotis mobiliąja programėle, kuri skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Tai dalis interaktyvių pastangų, padėsiančių Universiteto studentui ir dėstytojui. Joje - MRU naujienos, žemėlapis, studijų kalendorius, kontaktai lietuvių ir anglų kalbomis. Ją galima
parsisiųsti iš „Google Play“ ir iš
Apple „App Store“.
Išsamiau
dsc1963
Mykolo Romerio knygos pristatymas
Rugsėjo 21 d. vyko Mykolo Romerio knygos „Lietuvos sovietizacija 1940 m. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ pristatymas-diskusija.
Išsamiau
dsc1963
Naujo sezono prioritetas Mykolo Romerio universitete – verslumo ugdymas
Savo studentus naujame 2011-2012 mokslo metų sezone Mykolo Romerio universitetas pasitika ne tik su atnaujinta, liberalesne studijų tvarka, bet ir su visiems aktualiu prioritetu – verslumo ugdymu visose studijų programose.
Išsamiau
dsc1963
7BP informacinė diena

Rugsėjo 15 d.  Mokslo centras surengė 7BP informacinę dieną. Buvo pristatytos 7BP sritys: „Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai“, „Saugumas“, „Informacinės ir ryšių technologijos“.

Informacinės dienos programa .

dsc1963
Prof. dr. L.Dromantienės ir lekt. V.Česnuitytės vadovėlio „Europos Sąjungos socialinė politika“ pristatymas
Rugsėjo 14 dieną  vyko Socialinės politikos fakulteto dekanės prof. dr. Letos Dromantienės ir Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros lekt. Vidos Česnuitytės vadovėlio „Europos Sąjungos socialinė politika“ pristatymas.

Išsamiau
dsc1963
Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai aptarė studijų metų siekius
Rugsėjo 8 d. Universiteto bendruomenės nariai gausiai rinkosi aptarti šių studijų metų siekius.  Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dėkojo už gražius  nuveiktus darbus ir kvietė išlaikyti ambicijas ir šiais metais. Prof. dr. A. Pumputis supažindino su planais studijų, mokslo, vadybos, infrastruktūros plėtros srityse. Susirinkusiems sėkmingų metų taip pat linkėjo Universiteto tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius, Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis. Bendruomenės nariams buvo pristatytas naujai JE kardinolo A.J. Bačkio paskirtas Universiteto akademinės sielovados kapelionas kunigas Povilas Narijauskas.
Išsamiau
dsc1963
Kviečiame naudotis elektroninėmis knygomis
Universitete atnaujintas Baltic-eBooks.eu katalogas, jame yra pateikiamos naujausios MRU monografijos (tarp jų: Gintaras Aleknonis „Naujoji cenzūra“), vadovėliai (tarp jų: Vytautas Naruševičius, Imantas Lazdinis „Darnaus vystymosi politika ir valdymas“) ir kiti mokomieji leidiniai. Iki 2011 metų pabaigos Baltic-eBooks katalogas bus papildytas dar 50 naujų MRU leidinių. Maloniai kviečiame skaityti MRU ir kitas prenumeruojamas knygas nemokamai.
Išsamiau
dsc1963
7BP informacinė diena
Rugsėjo 15 d. 10 val.  Mokslo centras kviečia į 7BP informacinę dieną, kuri vyks I-414 auditorijoje. Programoje - 7BP sritys: „Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai“, „Saugumas“, „Informacinės ir ryšių technologijos“.
Išsamiau
dsc1963
Verslo teisės katedra ir Lietuvos nemokumo teisės tinklas kvietė į diskusiją „Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?“
Gruodžio 14 d. Universitete teisės ekspertai, susibūrę į Lietuvos nemokumo teisės tinklą, kartu su MRU Verslo teisės katedros mokslininkais rengė diskusiją „Kaip pagerinti nemokių įmonių administravimą?“.
Išsamiau
dsc1963
Inauguracine konferencija pradedama kartu su Bordo IV Monteskjė universitetu vykdoma magistrantūros programa
Rugsėjo 2 d. Mykolo Romerio universitete vyko naujos Teisės fakulteto magistrantūros studijų programos anglų kalba „European Union Law and Governance“ („Europos Sąjungos teisė ir valdymas“) inauguracinė konferencija.
Išsamiau
dsc1963
Seimo pirmininkės Irenos Degutienės palinkėjimas MRU studentams: „Jūsų žinios – Lietuvos valstybės ir jos žmonių gerovei“
Rugsėjo 1 dieną iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje dalyvavusi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė pasveikino Universiteto akademinę bendruomenę, palinkėdama jai kurti ateities Lietuvą. „Jūsų žinios – Lietuvos valstybės ir jos žmonių gerovei“ – sakė Seimo pirmininkė šventinę Universiteto salę perpildžiusiems studentams.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc2059
A. Mikhailov paskaita “DEMOKRATIJA KAIP IŠŠŪKIS“
Spalio 5 d. vyko Europos Humanitarinio Universiteto rektoriaus prof. dr. Anatoli Mikhailov paskaita – apskrito stalo diskusija „Demokratija kaip iššūkis“. Į renginį kvietė MRU Studentų mokslinės draugijos Teisės filosofijos sekcija.  
Išsamiau
dsc2059
Diskusija su čekais apie Vidurio Europos demokratinius procesus
Rugsėjo 26 d. Politikos mokslų katedra rengė apskrito stalo diskusiją anglų kalba „Transition to democracy in Central Europe and the role of Political Parties“ ( Politinių partijų vaidmuo Vidurio Europos demokratiniame procese). Diskusijoje dalyvavo svečiai iš  Prahos Metropoliteno universiteto - dr. Petr Just ir mgr. Jakub Charvat.
Išsamiau
dsc2059
Prof. dr. Stefan Danner iš Leipcigo vizitas
Rugsėjo 22 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Edukologijos katedroje viešėjo prof. dr. Stefan Danner iš HTWK Leipcigo universiteto (Vokietija).

Svečias  Vaiko teisių apsaugos studijų programos studentams skaitė paskaitą socialinių įgūdžių formavimo darželio auklėtiniams ir pradinių klasių moksleiviams tema.
dsc2059
Vokietijos universitetų profesorius, advokatas M. Reufels - apie verslo perleidimą ESTT praktikoje
Rugsėjo 21 d.  Vestfalijos Vilhelmo universiteto bei Fresenius taikomųjų mokslų universiteto (Vokietijoje) profesorius, garsus Vokietijos advokatas prof. dr. Martin Reufels skaitė paskaitą anglų kalba "Recent developments in the ECJ jurisprudence regarding the transfer of businesses".
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc4110
Sveikiname
Ugnių Trumpulį (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) spalio 28 d. apsigynusį disertaciją "Viešojo intereso kategorija administracinėje teisėje" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc4110
Sveikiname
Edgarą Leichterį (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) spalio 14 d. apsigynusį disertaciją "Mokslo ir technologijų parkų konkurencingumo vertinimo modelis" (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc4110
Sveikiname
Aną Novosad spalio 14 d. apsigynusią disertaciją "Dominiuojančio ūkio subjekto atsisakymo tiekti vertinimas pagal konkurencijos teisę" (Teisė, 01 S).
Išsamiau
dsc4110
Sveikiname
Danguolę Klimkevičiūtę, Civilinės ir komercinės katedros lektorę, rugsėjo 23 d. apsigynusią eksternu disertaciją "Plačiai žinomų ir reputaciją turinčių prekių ženklų teisinės apsaugos problemos" (Teisė, O1 S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc5131
Rengiama jungtinė tarptautinė Verslo informatikos magistrantūros programa
Rugsėjo 27-29 d. vyko darbinė sesija, kurios metu su svečiais iš užsienio aukštųjų mokyklų buvo aptariamos jungtinės tarptautinės Verslo informatikos magistrantūros studijų programos rengimo ir vykdymo galimybės, dalinamasi patirtimi organizuojant informatikos krypties studijas.
Išsamiau
dsc5131
Politikos ir vadybos fakulteto bendradarbiavimas su Lietuvos savivaldybių asociacija
Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos direktore Roma Žakaitiene aptarė artimiausius bendradarbiavimo planus.

Išsamiau


Skelbiame
 
dsc1649
Mokykis japonų, arabų, turkų, hindi ar anglų, prancūzų ir kitų kalbų Universitete!
Japonų, arabų, turkų, anglų kalbas pradedantiesiems bei profesines (teisės) vokiečių ir prancūzų kalbas studentai gali rinktis kaip laisvai pasirenkamus dalykus.

Šių bei daugelį kitų užsienio kalbų studentai taip pat gali pasimokyti Humanitarinių mokslų instituto Užsienio kalbų katedros organizuojamuose kursuose.
Išsamiau
dsc1649
Stiprinami ryšiai su Šiaurės Afrikos universitetais
Mykolo Romerio universiteto Frankofoniškų šalių studijų centro ekspertų grupė baigė rengti mokslinį projektą, kuriuo sieks stiprinti ryšius su Magrebo regiono universitetais.
Išsamiau
dsc1649
Bibliotekoje - knygų paroda „Vilnius"
Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (I-04) eksponuojama knygų paroda apie Vilnių. Ateikite, pavartykite, paskaitykite – visus maloniai kviečiame į knygų parodą apie Vilnių.
Išsamiau
dsc1649
Kviečiame naudotis elektroninėmis knygomis

Nuo šiol Baltic-eBooks.eu portale pateikiamas elektronines MRU knygas galite užsisakyti spausdintas tiesiai iš namų, tiesiog paspaudus vieną mygtuką bei atlikus apmokėjimą. Ši galimybė atsirado Universitete diegiant naują ir pažangią technologiją, vadinama Print-On-Demand (spauda pagal pareikalavimą), leidžiančia kiekvienam skaitytojui turėti savo spausdintinę knygą net ir esant išpirktam tiražui knygynuose.

Išsamiau
dsc1649
Meno kolektyvai laukia naujų narių!
Pavargai po paskaitų? Galva pilna rūpesčių? Nesugalvoji, kaip maloniai ir turiningai praleisti vakarus? Nedrįsti užkalbinti naujų bendrakursių? Nerandi kur išlieti susikaupusią energiją? Ateik pas mus, ir visos tavo problemos dings kaip rūkas! Tavęs laukia MRU EUC meno kolektyvai!
Išsamiau
dsc1649
J.Valančiūnas domisi studijomis Universitete
Europos krepšinio čempionate Lietuvos rinktinei atstovaujantis Jonas Valančiūnas rugsėjo 6 d. lankėsi Mykolo Romerio universitete, kur susitiko su Sveikatos ir sporto centro vedėju doc. dr. Rimantu Minkevičiumi. Būsimas NBA žaidėjas domėjosi studijų galimybėmis Universitete.
Išsamiau
dsc1649
MRU profesorė pakviesta paremti nominaciją Klugės premijai gauti
Humanitarinių mokslų instituto Filosofijos katedros prof. dr. Jūratė Morkūnienė buvo pakviesta paremti  prof. dr. George Francis McLean‘o (Amerikos katalikų universitetas, Vašingtonas) nominaciją Klugės premijai (Kluge Prize) gauti.
Išsamiau
dsc1649
MRU mokslininkai aktyviai dalyvauja Europos sociologų asociacijos (ESA) dešimtojoje konferencijoje
Socialinės politikos katedros vedėja prof. Vida Kanopienė  ir lektorė Vida Česnuitytė rugsėjo 6-10  dienomis Ženevoje (Šveicarija) dalyvaus ir skaitys pranešimus  Europos sociologų asociacijos (ESA) dešimtojoje konferencijoje „Socialiniai ryšiai neramiais laikais“ (Social relations in turbulent times). (Nuotraukoje - prof. V. Kanopienė).  
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc0042
Mykolo Romerio universitetas bendradarbiaus su Vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Rugsėjo 14 d. Mykolo Romerio universiteto plėtros ir tarptautinių ryšių prorektorius dr. Stasys Vaitkevičius ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas pasirašė Bendradarbiavimo sutartį

Išsamiau
dsc0042
Politikos ir vadybos fakultetas bendradarbiaus su Mobilizacijos departamentu
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas naujus mokslo metus pradėjo pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį su Mobilizacijos departamentu prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
lzeb
Inovacijos MRU studijų programose
Rugsėjo 27 d. laikraštyje publikuojamas str.: „Inovacijos MRU studijų programose“, kuriame rašoma, kaip taikant inovatyvius metodus, atnaujintos bakalauro studijų programos "Teisės ir valdymas", Socialinis darbas" ir "Viešasis administravimas".  
Išsamiau
lzeb
Švietimo paslaugų eksportas
Rugsėjo 20 d. laidoje „Sprendimų metas“ rengtoje diskusijoje apie švietimo paslaugų eksportą dalyvavo Rinkodaros skyriaus vyresnysis vadybininkas Šarūnas Sakalauskas, kuris kalbėjo apie Universiteto dabartį bei ateities perspektyvas.  
Išsamiau
lzeb
Universiteto kokybės ženklas
Rugsėjo 20 d. laikraštyje skelbiamas V. Daunoraitės str.: „Universiteto kokybės ženklas“, kuriame prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas interviu pasakoja apie Universiteto pasiruošimą teikti paraišką ECTS etiketei.
Išsamiau
lzeb
E. Egron-Polak: MRU vadyba - tarp geriausių naujų ES šalių universitetų

Rugsėjo 20 d. laikraštyje publikuojamas V. Vaicekausko str.: „Aukštojo mokslo ryšiai seniai kirto sienas"“, kuriame kalbinama Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva Egron-Polak. Pasak jos, MRU tarp kitų naujų ES narių universitetų minėtinas kaip sėkmingos vadybos pavyzdys.

Išsamiau
lzeb
Lietuvos žinios: Į universitetus traukia ir politikai, ir valdininkai
Rugsėjo 17 d. laikraštyje (perspausdintas DELFI) skelbiamas str.: „Į universitetus traukia ir politikai, ir valdininkai“, kuriame rašoma, kad mokslo aukštumų pastaruoju metu siekė trys parlamentarai - "krikščionis" Vidmantas Žiemelis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Mantas Varaška ir Vilija Aleknaitė-Abramikienė save vadina Mykolo Romerio universiteto (MRU) studentais.
Išsamiau
lzeb
Lietuvos rytas: Universitetų sėkmę lems pažangi vadyba
Rugsėjo 17 d. laikraštyje publikuojamas A. Apšegos str.: „Universitetų sėkmę lems pažangi vadyba“. Jame apie Mykolo Romerio universiteto tarybos veiklą, Universiteto autonomiją ir pemainas kalbamasi su MRU tarybos pirmininku Rimu Varkulevičiumi.
Išsamiau


Naujausioji knyga
 
bpeb
Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo
Autoriai:
Vidmantas Egidijus Kurapka, Snieguolė Matulienė, Artūras Panomariovas, Raimundas Jurka, Alvydas Barkauskas, Rima Ažubalytė, Petras Ancelis, Egidijus Losis, Linas Belevičius, Marina Gušauskienė, Eglė Latauskienė, Jolanta Zajančkauskienė
ISBN 978-9955-19-321-0
Išsamiau


Sportas
 
begikai
Bėgikų startai
Rugsėjo 17 dieną Baltarusijoje, Kapilevskio miestelyje vyko Tarptautinis estafetinis festivalis "Kapilevskaja pagorki". Jame Dalyvavo 4 Lietuvos stajeriai, besimokantys Mykolo Romerio universitete: Andrej Jegorov, Martynas Stanys, Mindaugas Viršilas, Vaida Žūsinaitė.
Išsamiau
begikai
MRU irkluotojai – Europos čempionai!
Savaitgalį (rugsėjo 17 – 18 d.) Plovdivo mieste (Bulgarija) Europos irklavimo čempionate tarp senojo žemyno čempionų -  MRU atstovai. Sveikiname M. Griškonį, S. Ritter bei R. Maščinską ir jų trenerius - A.Mikšį bei V.Sokolinskį!
Išsamiau
begikai
MRU sporto salėje - Europos krepšinio čempionato komandų treniruotės
Į antrąjį etapą patekę Europos krepšinio čempionato dalyviai rugsėjo 6 – 12 dienomis tolimesnėms kovoms rengėsi ir Mykolo Romerio universiteto sporto salėje.
Išsamiau
begikai
J.Valančiūnas domisi studijomis Universitete
Europos krepšinio čempionate Lietuvos rinktinei atstovaujantis Jonas Valančiūnas rugsėjo 6 d. lankėsi Mykolo Romerio universitete, kur susitiko su Sveikatos ir sporto centro vedėju doc. dr. Rimantu Minkevičiumi. Būsimas NBA žaidėjas domėjosi studijų galimybėmis Universitete.
Išsamiau


Įdomu
 
1-tituline-img36852
Rudeninis žvilgsnis į parką
Rodos tik džiaugėmės šilta ir gražia vasara, atostogomis, o jau ir trečdalis rudens prabėgo... Po rugpjūčio ramybės į parką vėl sugrįžo šurmulys. Taigi, kviečiame pasižvalgyti po mūsų žaliąją teritoriją.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747