Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc2607m
Bordo Monteskjė universiteto delegacijos vizitas
Vasario 22–27 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Bordo Monteskjė universiteto delegacija, vadovaujama profesoriaus Sebastieno Platono. Svečiai atvyko dalyvauti darbiniuose susitikimuose, kurių metu su Teisės fakulteto dėstytojais bus rengiamasi jungtinės magistrantūros programos Europos Sąjungos teisės srityje įgyvendinimui. Vasario 23 ir 24 d. profesorius S. Platonas skaitė paskaitas „Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės santykis pagal Prancūzijos teisę“.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras „Pareigūnų ugdymo aktualijos ir tendencijos“
Vasario 26 d. vyko Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos policijos organizuojamas seminaras „Pareigūnų ugdymo aktualijos ir tendencijos“.
Išsamiau
dsc2607m
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleivių ir pedagogų viešnagė
Vasario 26 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleiviai bei jų pedagogai. Svečiai domėjosi Universiteto studijų programomis, stojimo sąlygomis, studentų gyvenimu, tradicijomis. Su svečiais susitiko universiteto Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas. Po susitikimo moksleiviams surengta ekskursija po universitetą. Mykolo Romerio universitete kas savaitę lankosi po keletą studijomis besidominčių moksleivių, delegacijų iš visos Lietuvos.
Išsamiau
dsc2607m
Susitikimas su Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku Artūru Driuku
Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius vasario 26 d. kvietė į Mykolo Romerio universitetą, kur vyko susitikimas su Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku Artūru Driuku.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras Tarptautinei Nusikaltimų aukų rėmimo dienai
Tarptautinė Nusikaltimų aukų rėmimo diena Europoje minima nuo 1990 metų vasario 22 d. Ta proga vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo pristatyta nauja jungtinė magistro studijų programa ir vyko tarptautinis seminaras „Ikiteisminio proceso subjektų kompetencijos įtaka užtikrinant nukentėjusiųjų asmenų interesus“. Šiame seminare buvo bandoma atskleisti esamus probleminius objektyvius ir subjektyvius aspektus, reaguojant į nusikaltimų aukų pareiškimus apie nusikalstamas veikas, bei ieškoma opiausių klausimų sprendimo būdų.
Išsamiau
dsc2607m
Mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“.
Išsamiau
dsc2607m
Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas. Susitikimo tema – „Medicininių atliekų tvarkymas Lietuvoje“.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universiteto leidiniai Vilniaus knygų mugėje
Mykolo Romerio universiteto leidiniai buvo pristatomi LITEXPO rūmuose vasario 18–21 dienomis vykusioje 11-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Vasario 18 d. „Rašytojų kampe“ vyko Mykolo Romerio universiteto autorių kolektyvo: profesorių Vitalijos Rudzkienės, Rimanto Petrausko, Arūno Augustinaičio ir kt. monografijos „Lietuvos elektroninės valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimai“ pristatymas.
Išsamiau
dsc2607m
Informacinė paskaita „Kursinio darbo rašymas“
Vasario 18 d. Mykolo Romerio universitete Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės Mykolo Romerio universiteto filialas (ELSA MRU) kaip ir kasmet kvietė visus studentus į informacinę paskaitą „Kursinio darbo rašymas“.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – COLUMBUS asociacijos narys
Mykolo Romerio universitetas tapo COLUMBUS asociacijos nariu. Šią asociaciją įkūrė Europos universitetų (EUA) ir Lotynų Amerikos universitetų (AULA) asociacijos. Organizacijai priklauso 53 universitetai, 33 Lotynų Amerikos universitetai ir 20 Europos universitetų.
Išsamiau
dsc2607m
Atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“
Vasario 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“. Paskaitą skaitė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras prof. V. Landsbergis.
Išsamiau
dsc2607m
Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas
Vasario 16–oji – tai data, kai širdimi pajuntame patriotizmo, meilės tėvynei, istorinės praeities, laisvės troškimo prasmę. Tačiau laisvė yra trapi. Mes ja džiaugiamės ir skubame apie tai priminti! Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės, Debatų klubo ir Estetinio ugdymo centro organizuotas Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas Mykolo Romerio universitete vyko penktadienį, vasario 12 dieną.
Išsamiau
dsc2607m
Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas ir S. Šilingo auditorijos atidarymas
Vasario 11 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Renginio metu iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo vardas buvo suteiktas Mykolo Romerio universiteto I-311 auditorijai. Renginyje dalyvavo garbingi svečiai bei Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai. Nuotaiką skaidrino Mykolo Romerio universiteto mišraus choro atliekami kūriniai.
Išsamiau
dsc2607m
Atstovavimas edukologijos mokslininkų pasitarime
Vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Švietimo tarybos ir Vilniaus pedagoginio universiteto inicijuotame edukologijos mokslininkų pasitarime dėl edukologijos terminų vartojimo edukologijos mokslinėse publikacijose, pedagoginėje veikloje ir švietimo dokumentuose tikslinimo, Mykolo Romerio universitetą atstovaus Socialinės politikos fakulteto Edukacinės veiklos katedros vedėja dr. Brigita Kairienė ir katedros docentas dr. Romas Prakapas.
dsc2607m
Vokietijoje išleista jaunos Mykolo Romerio universiteto mokslininkės monografija
Vokietijos mokslo leidinių leidykla „Lambert Academic Publishing“ išleido Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros dr. Agotos Giedrės Raišienės monografiją „In Quest of Integrated Collaboration“. Leidėjų nuomone, „ši knyga turi potencialą sudominti platų mokslo ir verslo atstovų ratą ne tik Europoje“.
Išsamiau
dsc2607m
Žymaus kompiuterių mokslo edukologijos profesoriaus Lauri Malmi viešnagė Mykolo Romerio universitete
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitetą atvyko žymus kompiuterių mokslo edukologijos profesorius Lauri Malmi (Aalto universitetas, Mokslo ir technologijų mokykla, Helsinkis, Suomija). Svečias skaitė paskaitą ir vedė diskusiją „Kompiuterių mokslo edukologija ir programavimo edukologijos moksliniai tyrimai“ (anglų k.).
Išsamiau
dsc2607m
Apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko apskrito stalo diskusija „Antstolis, išieškotojas ir skolininkas: interesų balansas“, skirta aktualių vykdymo procese kylančių problemų analizei. Diskusiją organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedra ir Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinės draugijos Romėnų ir civilinio proceso teisės sekcija.
Išsamiau
dsc2607m
Paskaita „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje Ekonominės misijos vadovas Paskalis Fornažas (Pascal Fornage). Svečias susitiko su Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto vadovais bei skaitė paskaitą „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“.
Išsamiau
dsc2607m
Informacinė „Erasmus“ diena
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universiteto nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai buvo kviečiami į informacinės „Erasmus“ dienos renginį. Renginyje buvo pristatomos studijos ir praktika pagal „Erasmus“ programą.
Išsamiau
dsc2607m
Seminaras „Įspūdžio valdymas“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko konsultacinės įmonės iš Didžiosios Britanijos „Smith & Guttridge Associates“ konsultantų Michael S. Guttridge ir Terry Gregory vedamas nemokamas seminaras „Įspūdžio valdymas“ („Impression management“). Seminaras vyko anglų kalba.
Išsamiau
dsc2607m
Paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“
Vasario 8 d. Mykolo Romerio universitete vyko paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“. Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo svečias iš Prancūzijos, Teologijos mokslų daktaras, Bordo vyskupijos kunigas, demonologijos specialistas Benoit Domergue. Pasakojimai buvo iliustruojami vaizdine medžiaga. Kartu susitikime dalyvavo Teologijos mokslų daktaras „Marijos radijas“ laidų vedėjas, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – Europos universitetų asociacijos projekto SIRUS dalyvis
Europos universitetų asociacija (EUA) kartu su Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (EADTU), Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu EUCEN) ir Europos prieigos skatinimo tinklu (EAN), inicijavo projektą „Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas“ (SIRUS). Projekto tikslas – padėti Europos universitetams įgyvendinti Europos universitetų mokymosi visą gyvenimą chartijos įsipareigojimus. Mykolo Romerio universiteto paraiška dalyvauti projekte, kurią rengė Socialinės politikos fakultetas vadovaujamas dekanės prof. Letos Dromantienės, buvo patvirtinta.
Išsamiau
dsc2607m
Vasario 9 – saugesnio interneto diena
Lietuva prisijungė prie 25-iose Europos šalyse atliekamo tyrimo „ES vaikai internete II“ (EU Kids Online II). Tyrimo metu siekiama įvertinti tokius su interneto naudojimu susijusius reiškinius kaip vaikų susidūrimas su seksualinio ar prievartinio turinio informacija, patyčiomis elektroninėje erdvėje, priklausomybe nuo interneto, galimais pavojais pokalbių svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Lietuvos tyrėjus atstovauja Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros mokslininkai: prof. dr. Rita Žukauskienė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, lekt. Laura Ustinavičiūtė.
Išsamiau
dsc2607m
Mykolo Romerio universitetas – būsimiesiems studentams
Mykolo Romerio universitetas dalyvavo vasario 4–6 dienomis vykusioje parodoje „Mokymasis, studijos, karjera“. Atidarydami parodą, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius akcentavo sėkmingus aukštojo mokslo reformos žingsnius, studijų kokybės gerinimo ir tarptautiškumo svarbą bei linkėjo Lietuvos jaunimui atsakingai rinktis būsimąsias studijas, planuoti karjerą, savo ateities planus siejant su Lietuva.
Išsamiau
dsc2607m
Diplomai Teisės fakulteto bakalaurams ir magistrams
Vasario 2 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Teisės fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų absolventams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc2607m
Diplomai Strateginio valdymo ir politikos fakulteto bakalaurams ir magistrams
Vasario 1 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Strateginio valdymo ir politikos fakulteto magistrantūros ir bakalauro studijų programų absolventams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc2616
Seminaras Tarptautinei Nusikaltimų aukų rėmimo dienai
Tarptautinė Nusikaltimų aukų rėmimo diena Europoje minima nuo 1990 metų vasario 22 d. Ta proga vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete buvo pristatyta nauja jungtinė magistro studijų programa ir vyko tarptautinis seminaras „Ikiteisminio proceso subjektų kompetencijos įtaka užtikrinant nukentėjusiųjų asmenų interesus“. Šiame seminare buvo bandoma atskleisti esamus probleminius objektyvius ir subjektyvius aspektus, reaguojant į nusikaltimų aukų pareiškimus apie nusikalstamas veikas, bei ieškoma opiausių klausimų sprendimo būdų.
Išsamiau
dsc2616
Mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“
Vasario 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė–praktinė konferencija „Kaltės problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymų“.
Išsamiau
dsc2616
Atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“
Vasario 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko atvira paskaita „Vasario 16-osios Lietuva“. Paskaitą skaitė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras prof. V. Landsbergis.
Išsamiau
dsc2616
Žymaus kompiuterių mokslo edukologijos profesoriaus Lauri Malmi viešnagė Mykolo Romerio universitete
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitetą atvyko žymus kompiuterių mokslo edukologijos profesorius Lauri Malmi (Aalto universitetas, Mokslo ir technologijų mokykla, Helsinkis, Suomija). Svečias skaitė paskaitą ir vedė diskusiją „Kompiuterių mokslo edukologija ir programavimo edukologijos moksliniai tyrimai“ (anglų k.).
Išsamiau
dsc2616
Paskaita „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“
Vasario 10 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje Ekonominės misijos vadovas Paskalis Fornažas (Pascal Fornage). Svečias susitiko su Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto vadovais bei skaitė paskaitą „Prancūzijos vaidmuo pasaulio ekonomikoje. Ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Prancūzijos“.
Išsamiau
dsc2616
Paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“
Vasario 8 d. Mykolo Romerio universitete vyko paskaita „Ezoterikos įtaka šiuolaikinei kultūrai ir dvasiniam gyvenimui“. Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo svečias iš Prancūzijos, Teologijos mokslų daktaras, Bordo vyskupijos kunigas, demonologijos specialistas Benoit Domergue. Pasakojimai buvo iliustruojami vaizdine medžiaga. Kartu susitikime dalyvavo Teologijos mokslų daktaras „Marijos radijas“ laidų vedėjas, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc2600m
Sveikiname
Ivarą Kronį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 19 d. apgynusį disertaciją „The Main Features and Development Trends of Contemporary Commercial Arbitration in Latvia“ (Teisė 01 S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc2607m
Bordo Monteskjė universiteto delegacijos vizitas
Vasario 22–27 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Bordo Monteskjė universiteto delegacija, vadovaujama profesoriaus Sebastieno Platono. Svečiai atvyko dalyvauti darbiniuose susitikimuose, kurių metu su Teisės fakulteto dėstytojais bus rengiamasi jungtinės magistrantūros programos Europos Sąjungos teisės srityje įgyvendinimui. Vasario 23 ir 24 d. profesorius S. Platonas skaitė paskaitas „Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės santykis pagal Prancūzijos teisę“.
Išsamiau


Skelbiame
 
dsc8591
Kviečiame dalyvauti spartakiadoje
Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai kviečiami aktyviai dalyvauti rengiamoje darbuotojų spartakiadoje, kurios tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą ir puoselėti sveiką gyvenseną. Spartakiadą organizuoja Mykolo Romerio universiteto Kūno kultūros katedra ir Socialinių reikalų komisija. Paraiškų priėmimas pratęstas iki 2010 m. kovo 6 d.
Išsamiau
dsc8591
Prasidėjo registracija į jungtinio frankofoniško projekto „Europos identitetas“ paskaitas
Prasidėjo registracija į jungtinio frankofoniško projekto „Europos identitetas“ paskaitas. Šių metų modulio tema – „Europos galia pasaulio kontekste“. Paskaitas, kaip ir praėjusiais metais, skaitys geriausi politikos mokslų specialistai iš Lietuvos ir Prancūzijos. Paskaitos yra atviros visiems, turintiems motyvaciją asmeniniam tobulėjimui, besidomintiems Europos klausimais bei gerai mokantiems prancūzų kalbą. Registracija vyksta iki kovo 1 d.
Išsamiau
dsc8591
2010 m. rugpjūčio 12 d. – 2011 m. rugpjūčio 11 d. skelbiami Tarptautiniais jaunimo metais!
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją, skelbiančią metus nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. Tarptautiniais jaunimo metais. Jų tema – dialogas ir abipusis supratimas. Metai skatina veiksmus, skleidžiančius taikos, laisvės, progreso, solidarumo ir pasišventimo progreso ir vystimosi objektams ir tikslams, taip pat Tūkstantmečio vystimosi tikslams, idealus tarp jaunų žmonių.
Išsamiau
dsc8591
Stipendijos doktorantūros studijoms Prancūzijoje
Stipendijos doktorantūros studijoms Prancūzijoje yra skirtos finansuoti doktorantūros disertacijoms. Stipendijos skiriamos 3 metams, kiekvienais metais po 3 mėnesius. Stipendijos dydis – 770 eurai per mėnesį. Stipendijos reikalais rūpinasi CNOUS. Ši stipendija apima socialines garantijas, bilietų tarp Paryžiaus – Provincijos – Paryžiaus apmokėjimą. Dokumentai turi būti atsiųsti iki 2010 m. kovo 1 d., jei studijos numatomos nuo rugsėjo 1 d.
Išsamiau
dsc8591
Dėmesio!
Poilsio diena iš vasario 20 d. (šeštadienio) perkeliama į vasario 15 d. (pirmadienį).
dsc8591
Jau ketvirtą kartą bus renkamos geriausios disertacijos
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) jau ketvirtą kartą organizuoja konkursą „Geriausios disertacijos“. Disertacijas konkursui siūlyti gali visi Lietuvos mokslininkai, doktorantai ir LJMS nariai nuo sausio 20 d. iki vasario 19 d., o geriausias praėjusiais metais Lietuvoje apgintas fizinių, technologijos ir biomedicinos bei humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijas atrinks autoritetinga komisija, sudaryta iš Lietuvos ir užsienio mokslininkų. Šio konkurso laureatai jau trejus metus iš eilės buvo apdovanoti solidžiais rėmėjų prizais iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose.
Išsamiau
dsc8591
Kviečiame išbandyti EBSCO duomenų bazę „Research Starters – Sociology“
Mykolo Romerio universiteto biblioteka iki 2010 m. birželio 30 d. kviečia naudotis EBSCO duomenų baze „Research Starters – Sociology“. Duomenų bazė skirta studentams bei pradedantiesiems mokslininkams, rašantiems darbus sociologijos temomis. Duomenų bazę sudaro apie 3 000 žodžių dydžio, profesionalių mokslininkų bei ekspertų parengtos straipsnių santraukos.
Išsamiau
dsc8591
Prisijunkite prie duomenų bazių iš namų!
Mykolo Romerio universiteto biblioteka ir Informacinių technologijų centras Universiteto bendruomenei siūlo naują paslaugą – galimybę prisijungti iš namų prie bibliotekos prenumeruojamų užsienio visateksčių duomenų bazių. Šia paslauga galima naudotis įdiegus specialią programinę įrangą ir atitinkamai suderinus interneto naršyklę. Iki šiol duomenų bazės buvo pasiekiamos tik Mykolo Romerio universiteto kompiuterių tinkle. Kviečiame naudotis!
Išsamiau
dsc8591
Bevielio kompiuterių tinklo paslauga „Eduroam“
Mykolo Romerio universitete teikiama bevielio kompiuterių tinklo paslauga „Eduroam“ (educational roaming). Tai paslauga, leidžianti Universiteto kompiuterių tinklo paslaugų naudotojams (studentams ir dėstytojams) jungtis prie bevielio kompiuterių tinklo visuose „Eduroam“ projekte dalyvaujančiuose akademinių institucijų tinkluose.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 26 d. M. Jackevičiaus str. „Lietuvoje dėstytojas gali uždirbti ir per 20 tūkst. Lt“ rektorius prof. A. Pumputis pasakoja apie dėstytojų atlyginimus Mykolo Romerio universitete.
delfilogo
Žinių radijas
Vasario 25 d. laidos „Raktas“ tema – „Jungtinės studijų programos – geresnės absolventų galimybės globalioje tarptautinėje darbo rinkoje“.  Apie jungtines studijų programas, kurias studentams siūlo Mykolo Romerio universitetas, ir apie tarptautiškumo studijose ir mokslo tyrimuose stiprinimą kalbėjo Socialinės politikos fakulteto profesorė Vida Kanopienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas doc. Irmantas Rotomskis ir Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 24 d. M. Urbonavičiūtės ir R. Radzevičiūtės str. „Studentų mityba: kaina svarbiau už kokybę“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto valgyklos vedėja Irena Linartienė mano, kad ši valgykla geriausiai įvertinta dėl mažų kainų ir didelio asortimento. Valgykla priklauso aukštajai mokyklai ir yra ne pelno siekianti įmonė, todėl patiekalai parduodami už savikainą.
delfilogo
Lietuvos žinios
Vasario 24 d. str. „Auklėtiniai atjaunino savo trenerį“ rašoma, kad šalies studentų krepšinio čempionate titulą ginantys Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai pralaimėjo Mykolo Romerio universiteto komandai.
delfilogo
Švietimo naujienos
Vasario mėn. numeryje spausdinamas str. „Mokyklos sėkmė – valstybės sėkmė“, kuriame pasakojama apie Mykolo Romerio universitete vykusią apskrito stalo diskusiją „Universitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 23 d. J. Tvaskienės str. „Aukštasis mokslas tampa verslu“ aukštosios mokyklos virtimą akcine bendrove komentuoja Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos katedros docentas Algirdas Monkevičius.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 22 d. str. „Patvirtinta nauja Valstybinio studijų fondo valdyba“ rašoma, kad Vyriausybė patvirtino naują Valstybinio studijų fondo valdybą iš 11 asmenų, o jos pirmininku antrą kartą tapo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Juozas Žilys.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 22 d. str. „Patvirtinta nauja Valstybinio studijų fondo valdyba“ rašoma, kad vasarį Vyriausybė patvirtino naują Valstybinio studijų fondo valdybą iš 11 asmenų, o jos pirmininku antrą kartą tapo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Juozas Žilys.
delfilogo
Veidas
Vasario 22 d. A. Bačiulio str. „Valdžioje – daugybė laisvų etatų“ – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto dekano doc. dr. Tado Sudnicko komentaras.
delfilogo
M-1
Vasario 22 d. informacinėse laidose apie Nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos veiklą kalba Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto prof. Petras Ancelis.
delfilogo
Žinių radijas
Vasario 22 d. apie Nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos veiklą kalbėjo Mykolo Romerio universiteto prof. Petras Ancelis.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 22 d. str. „V.Landsbergis: Rusija norėtų, kad istorija būtų rašoma pagal ją“ rašoma apie Mykolo Romerio universitete vykusią paskaitą, kurioje V. Landsbergis kalbėjo apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto svarbą.
delfilogo
Dialogas
Vasario 19 d. spausdinamas Socialinės politikos fakulteto Edukacinės veiklos katedros dr. Romo Prakapo straipsnis „Ar dabartinė priežiūra formuoja sėkmę?“ apie esančios valstybinės švietimo priežiūros paskirtį iš apibendrinančiojo ir formuojančiojo vertinimo pozicijos.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 19 d. str. „V.Landsbergis: A.Kubilių keikia tie, kurie į valstybę žiūri kaip į kolūkio sandėlį“ pasakojama apie prof. V. Landsbergio viešą paskaitą Mykolo Romerio universiteto studentams.
delfilogo
BNS
Vasario 18 d. skelbiamas Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos Tarybos pirmininko prof. Petro Ancelio pranešimas „Tarptautinė Nusikaltimų aukų rėmimo diena“ apie Mykolo Romerio universitete vyksiantį naujos jungtinės magistro studijų programos pristatymą ir tarptautinį seminarą „Ikiteisminio proceso subjektų kompetencijos įtaka užtikrinant nukentėjusiųjų asmenų interesus“.
delfilogo
Lietuvos žinios
Vasario 18 d. spausdinamas J. Žvirblytės str. „Elektroniniai pinigai tik saugiems anonimams“, kuriame apie elektroninius pinigus kalba Mykolo Romerio universiteto Bankininkystės ir investicijų katedros lektorius Marius Laurinaitis.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 18 d. str. „Elektroniniai pinigai tik saugiems anonimams“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto Bankininkystės ir investicijų katedros lektoriaus Mariaus Laurinaičio komentaras apie tai, kad Lietuvoje už elektroninius pinigus vis dar yra pranašesnės bankų teikiamos elektroninės bankininkystės paslaugos.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 17 d. BNS pranešime „Lietuvoje ketinama įdiegti nusikalstamumo pasiskirstymo žemėlapius“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto Kriminologijos katedros docento Alfredo Kiškio komentaras.
delfilogo
Bernardinai.lt
Vasario 17 d. skelbiamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros docento Arvydo Guogio straipsnis „Kapitalizmą atmesti ar „pataisyti“? (II)“. Tai antrasis straipsnis iš ciklo apie šiuolaikinio kapitalizmo ydas ir perspektyvas.
delfilogo
Balsas.lt
Vasario 16 d. str. „Tyrimas: neįgaliųjų studentų skaičius auga vis lėčiau“ rašoma, kad naujausias LSS tyrimas taip pat parodė, kad neįgaliųjų studentų mobilumo realiai nėra. Erasmus/Socrates mainų programoje neįgalieji studentai dalyvavo tik keturiose aukštosiose mokyklose: Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio universitetuose, Vilniaus Teisės ir verslo kolegijoje bei Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje.
delfilogo
Lrytas.lt
Vasario 16 d. skalbiama informacija „Gražiausia lenkaitė Lietuvoje – M.Romerio universiteto studentė“, kurioje rašoma, kad Vilniuje išrinkta „Mis lenkaitė iš Lietuvos 2010“. Justina Mykolo Romerio universitete studijuoja teisę. Mergina norėtų būti advokate, o pergalė grožio konkurse jos karjeros planų nepakeis.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 16 d. str. „Neįgalūs užsieniečiai Lietuvoje nestudijuoja“ rašoma, kad Erasmus/Socrates mainų programoje neįgalūs studentai dalyvavo tik keturiose aukštosiose mokyklose, tarp jų ir Mykolo Romerio universitete.
delfilogo
Lietuvos radijas
Vasario 15 d. laidoje „Ryto garsai“ Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros lektorė, doktorantė Rasa Pilkauskaitė Valickienė kalbėjo apie vėlyvo nėštumo psichologinius aspektus.
delfilogo
Lietuvos radijas
Vasario 15 d. laidoje „Ryto garsai“ žurnalisto A. Matuso pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane prof. Vitalija Rudzkiene apie Vilniaus knygų mugėje pristatomą monografiją „Lietuvos elektroninės valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimai“.
delfilogo
Respublika
Vasario 13 d. I. Lauciūtės str. „Imigrantai laukia savo valandos“ publikuojamas Mykolo Romerio universiteto prof. Rimvydo Jasinavičiaus komentaras.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 12 d. str. „Černiauskas: realios reformos ir nebuvo“ pateikiama Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos katedros docento Gedimino Černiausko nuomonė apie sveikatos apsaugos sistemos reformą.
delfilogo
Respublika
Vasario 12 d. str. „Swedbank“ turtą perkrausto į savo kišenes“ publikuojama Mykolo Romerio universiteto prof. akademiko A. Buračo nuomonė dėl Lietuvos turto išpardavimo užsieniečiams.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 11 d. J. Tvaskienės str. „Vaikai po dolerio ženklu (II)“ rašoma, kad vieną prekybos vaikais formų savo darbe „Juvenalinė viktimologija. Vaikų viktimizacija Lietuvoje“ prieš kelerius metus aprašė Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Rokas Uscila. Pabrėždamas, kad mūsų krašte tyrimų, parodančių problemos mastą, neatliekama, jis pažymėjo, kad vienas prekybos vaikais būdų – tarptautinis įvaikinimas.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 11 d. BNS pranešime „Politikai raginami nemanipuliuoti Konstitucija sprendžiant dvigubos pilietybės klausimą“ Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Vytautas Sinkevičius kalba apie dvigubą pilietybę.
delfilogo
Lietuvos radijas
Vasario 9 d. laidoje „Ant svarstyklių“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės katedros docentas Aurelijus Gutauskas.
delfilogo
Lrt.lt
Vasario 9 d. str. „Nuo interneto pavojų vaikus apginti gali tėvų kontrolė“ Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros docento Alfredo Laurinavičiaus komentaras. Anot jo, internetas – didžiulis informacijos šaltinis, suteikiantis ne tik didelių galimybių, bet ir keliantis didelių pavojų.
delfilogo
Bernardinai.lt
Vasario 9 d. skelbiamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros docento Arvydo Guogio straipsnis „Kapitalizmą atmesti ar „pataisyti“? – socialinio teisingumo svarba krizės akivaizdoje (I)“. Tai pirmasis straipsnis iš ciklo apie šiuolaikinio kapitalizmo ydas ir perspektyvas.
delfilogo
Lietuvos žinios
Vasario 9 d. J. Augulio str. „Universitetas aplenkia laiką“ rašoma apie Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto siūlomas naujas studijų programas, projektus, modernias studijų formas.
delfilogo
Lietuvos radijas
Vasario 9 d. laidoje „Ryto garsai“ Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros doc. Agnė Širinskienė kalbėjo apie Gyvybės langelius.
delfilogo
Klasika
Vasario 9 d. laidoje  „Ryto alegro“ Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros doc. dr. Alfredas Laurinavičius kalbėjo apie vaikų saugumą internete.
delfilogo
Balsas.lt
Vasario 8 d. T. Čyvo str. „Jiems gresia apkalta“ pateikiamas istoriko, Mykolo Romerio universiteto docento Ramūno Trimako komentaras.
delfilogo
Veidas
Vasario 8 d. numeryje L. Mažeikienės str. „Į aukščiausius ministerijų postus – iš kitos barikadų pusės“ publikuojamas Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros vedėjo prof. Stasio Puškoriaus komentaras apie kvalifikacinius reiklavimus valstybės tarnautojams.
delfilogo
Žinių radijas
Vasario 8 d. Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros lektorė Laura Ustinavičiūtė Žinių radijo informacinei laidai kalba apie tarptautinį tyrimą „ES vaikai internete II“, kuriame Lietuvos tyrėjus atstovauja Mykolo Romerio universiteto psichologijos katedros mosklininkai.
delfilogo
BNS
Vasario 8 d. skelbiamas pranešimas „Vasario 9 – saugesnio interneto diena“. Pranešime rašoma, kad Lietuva prisijungė prie 25-iose Europos šalyse atliekamo tyrimo „ES vaikai internete II“ (EU Kids Online II). Lietuvos tyrėjus atstovauja Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros mokslininkai: prof. dr. Rita Žukauskienė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, lekt. Laura Ustinavičiūtė.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 7 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto docento Arvydo Guogio str. „Valstybinis draudimas – grėsmė ar alternatyva“.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 7 d. Dž. Donauskaitės str. „Tramdomieji marškiniai Darbo biržai“ situaciją komentuoja Audrius Bitinas, AVIP advokatas ir socialinės apsaugos ekspertas, dirbantis Mykolo Romerio universitete.
delfilogo
Lietuvos žinios
Vasario 5 d. A. Medalinsko str. „Koks yra Seimo veidas“ rašoma, kad prie „Lietuvos žinių“ apskritojo stalo apie tai, kaip paaiškinti tokį Lietuvos politinio gyvenimo reiškinį: kuo daugiau Seimas dirba, tuo labiau jo autoritetas krenta visuomenės akyse? – susirinko pakalbėti Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas, Lietuvos radijo laidos vedėjas doc. dr. Gintaras Aleknonis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, politikos apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius, Žinių radijo ir Baltijos televizijos politikos apžvalgininkas Aurimas Perednis ir politologas, politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas.
delfilogo
Alfa.lt
Vasario 5 d. A. Medalinsko str. „Koks yra Seimo veidas“ rašoma, kad prie „Lietuvos žinių“ apskritojo stalo apie tai, kaip paaiškinti tokį Lietuvos politinio gyvenimo reiškinį: kuo daugiau Seimas dirba, tuo labiau jo autoritetas krenta visuomenės akyse? – susirinko pakalbėti Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas, Lietuvos radijo laidos vedėjas doc. dr. Gintaras Aleknonis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, politikos apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius, Žinių radijo ir Baltijos televizijos politikos apžvalgininkas Aurimas Perednis ir politologas, politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas.
delfilogo
Lietuvos radijas
Vasario 5 d. laidoje „Ryto garsai“ pokalbis su Mykolo Romerio universiteto psichologe, docente Jolanta Sondaite.
delfilogo
Delfi.lt
Vasario 5 d. str. „Studijuoti viliojama skeletais ir robotais“ rašoma, kad parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2010“ būsimieji studentai domisi studijomis Mykolo Romerio universitete.
delfilogo
BNS
Vasario 4 d. skelbiamas pranešimas „Vasario 9 – saugesnio interneto diena“, kuriame rašoma, kad Lietuvos tyrėjus projekte „ES vaikai internete II“ (EU Kids Online II) atstovauja Mykolo Romerio universiteto psichologijos katedros mokslininkai: prof. dr. Rita Žukauskienė, doc. dr. Alfredas Laurinavičius, lekt. Laura Ustinavičiūtė.
delfilogo
Mokslas ir technika
2010 metų Nr. 1 spausdinamas Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros doc. Arvydo Guogio str. „Rytų Azijos istorinė ir socialinė raida“.
delfilogo
Balsas.lt
Vasario 2 d. str. „Rengiama nauja nuteistųjų socialinės reabilitacijos veiklos programa“ rašoma, kad rekomendacijas, pastabas, siūlymus, patarimus, kad socialinis darbas su nuteistaisiais būtų efektyvesnis pateikė mokslininkai ir visuomenės atstovai, tarp kurių Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros dėstytojai Alfredas Laurinavičius ir Rita Bandzevičienė.
delfilogo
Bernardinai.lt
Vasario 1 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros doc. A. Guogio str. „Valstybinis kaupiamasis draudimas – alternatyva ar grėsmė privatiems pensijų fondams“.
delfilogo
Veidas
Vasario 1 d. publikuojamas interviu su Mykolo Romerio universiteto rektoriumi prof. Alvydu Pumpučiu „Intelektas turi kurti pridėtinę vertę“. Įžangoje rašoma: „Ką tik naujai penkerių metų kadencijai Mykolo Romerio universiteto rektoriumi išrinktas prof. Alvydas Pumputis kelia sau tikslą šią aukštąją mokyklą paversti pasaulinius standartus atitinkančiu universitetu.“


Įdomu
 
dsc2072m20gsmally
Dailės studijos „Paletė“ tapybos darbų paroda

Mykolo Romerio universiteto I korpuso I aukšto erdvėse buvo eksponuojama dailės studijos „Paletė“ tapybos darbų paroda. Dailės studija „Paletė“ gyvuoja nuo 1971 m. Ją lanko įvairių profesijų menininkai – mokytojai, gydytojai, inžinieriai, chemikai, biologai... Visi tautodailininkai, daugumai suteiktas Meno kūrėjų statusas.

Išsamiau
dsc2072m20gsmally
Pražydo retas augalas – gyvatmedis
Mykolo Romerio universitete pirmą kartą pražydo retas augalas – gyvatmedis  (Amorphophallus), dėl specifinio kvapo, kurį skleidžia žiedas, dar kitaip vadinamas „lavongėle“ Augalas žydi savaitę. Norinčius pamatyti šį retą žiedą kviečiame apsilankyti I korpuso poilsio zonoje šalia rotondinės salės (priešais I-102 kab.).
Išsamiau
dsc2072m20gsmally
Linos Karaliūtės darbų paroda „Studentiškoje erdvėje“
Mykolo Romerio universiteto II korpuso 3 aukšto erdvėse buvo eksponuojama Linos Karaliūtės tapybos darbų paroda. Šį kartą „Studentišką erdvę“ užpildė akį džiuginantys vaizdai bei spalvos.
Išsamiau
dsc2072m20gsmally
Lietuvos spaudos fotografų klubo paroda universiteto bibliotekoje
Mykolo Romerio universiteto bibliotekos erdvėse buvo eksponuojama Lietuvos spaudos fotografų klubo paroda. Žiūrėdami šias fotografijas matėme festivalyje „Vilniaus fotografijos rate“ eksponuotas nuotraukas, pajautėme gyvenimo realybę, nepagražintą ir tikrą, bet visada nuoširdžiai atvirą, kartais apnuogintą, tiesiogine ir perkeltine prasme.
Išsamiau
dsc2072m20gsmally
Knygų paroda „Antanui Baranauskui - 175“
Šių metų sausį minėjome Antano Baranausko (1835-1902) – poeto, kalbininko, matematiko ir vyskupo 175–ąsias gimimo metines. Ta proga kvietėme aplankyti jam skirtą knygų parodą Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747