Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc7080
Diplomai Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto magistrams
Sausio 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos Ekonomikos ir finansų valdymo magistrantūros studijų programų absolventams. Diplomus teikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir studijų prorektorius prof. J. S. Pečkaitis.
Išsamiau
dsc7080
Susitikimas su Danijos inovacijų instituto atstove
Sausio 28 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su Danijos inovacijų instituto, kuris priklauso „PERA innovation network“, atstove Milda Lapkaite. Į susitikimą susirinko Universiteto mokslininkai, besidomintys bendradarbiavimo galimybėmis tarptautiniuose mokslo projektuose.
Išsamiau
dsc7080
Diplomai Viešojo administravimo fakulteto magistrams
Sausio 29 d. Mykolo Romerio universitete buvo įteikti diplomai Viešojo administravimo fakulteto magistrams. Diplomus teikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis.
Išsamiau
dsc7080
Diplomai Socialinės politikos fakulteto absolventams
Sausio 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilminga diplomų įteikimo Socialinės politikos fakulteto bakalaurams ir magistrams ceremonija. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Pasidžiaugti šia švente taip pat atvyko Švietimo ir mokslo ministro vyriausiasis patarėjas Alvydas Puodžiukas, Lietuvos sociologų draugijos prezidentė dr. Aušra Maslauskaitė, socialinių įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovai.
Išsamiau
dsc7080
Įvadinė savaitė tarptautiniams studentams
Sausio 26 d. į Mykolo Romerio universitetą atvyko gausus būrys užsienio studentų, kurie Mykolo Romerio universitete pagal „Erasmus“ mainų programą bei dvišales sutartis studijuos pavasario semestrą. Jų studijos, kaip įprasta, prasidėjo įvadine savaite, kurios metu studentai susipažino su Lietuva, Vilniumi, Mykolo Romerio universitetu, susitiks su akademine bendruomene.
Išsamiau
dsc7080
Diskusija apie Universiteto veiklos strategiją
Sausio 26 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis akademinei bendruomenei pristatė ateinančių penkerių metų Mykolo Romerio universiteto veiklos strategiją. Tai pokalbio, kuris buvo pradėtas sausio 19 d. Profesorių klubo ir studentų atstovybės surengtoje diskusijoje, tęsinys.
Išsamiau
dsc7080
Susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo ministru Donatu Jankausku
Sausio 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko renginys iš ciklo „Vyriausybės valanda“, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas. Renginio organizatoriai – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilniaus skyrių Sueiga.
Išsamiau
dsc7080
Diplomai Socialinės informatikos fakulteto magistrams
Sausio 25 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis įteikė 70 diplomų, tarp jų vieną Lyderio diplomą, Socialinės informatikos fakulteto magistrantūros studijų programų absolventams. Šventėje taip pat dalyvavo fakulteto dekanas dr. Saulius Norvaišas, Elektroninio verslo katedros vedėjas prof. dr. Rimantas Petrauskas, Informatikos ir programų sistemų katedros vedėja prof. dr. Dalė Dzemydienė ir Matematinio modeliavimo katedros vedėjas prof. dr. Aleksandras Krylovas.
Išsamiau
dsc7080
Mykolo Romerio universiteto rektoriumi išrinktas prof. Alvydas Pumputis
Mykolo Romerio universiteto Taryba 2010 m. sausio 19 d. viešo konkurso tvarka Mykolo Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. Alvydą Pumputį. Taryba palankiai įvertino prof. Alvydo Pumpučio pedagoginę ir vadybinę patirtį, jo atliktus darbus iki šiol vadovaujant Universitetui, taip pat jo pateiktą veiklos Rektoriaus pareigose ateinančių penkerių metų programos koncepciją.
Išsamiau
dsc7080
Diskusija dėl Mykolo Romerio universiteto strategijos
Profesorių klubas ir Studentų atstovybė sausio 19 d. organizavo diskusiją dėl Mykolo Romerio universiteto strategijos.
Išsamiau
dsc7080
Sausio 19 d. Mykolo Romerio universiteto Tarybos posėdyje – Rektoriaus rinkimai
Mykolo Romerio universiteto Taryba 2009 m. gruodžio 9 d. paskelbė viešą tarptautinį konkursą rektoriaus pareigoms eiti. Pranešimas apie konkursą paskelbtas Universiteto interneto svetainėje, nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, Lietuvos Mokslo Tarybos svetainėje ir Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Association of Universities) svetainėje.
Išsamiau
dsc7080
Apskrito stalo diskusija „Universitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“
Sausio 15 dieną  Mykolo Romerio universitete vyko apskrito stalo diskusija „Universitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“. Jos metu buvo pristatytas modernaus universiteto vaidmuo visuomenėje, aptariamos savivaldybių, švietimo skyrių bendradarbiavimo su Mykolo Romerio universitetu galimybės.
Išsamiau
dsc7080
Penkeri Mykolo Romerio universiteto raidos metai
Sausio 14 d. įvyko Mykolo Romerio universiteto Tarybos, Senato ir bendruomenės susirinkimas, kuriame buvo apžvelgta Mykolo Romerio universiteto penkerių metų raida .
Išsamiau
dsc7080
Skelbiamas viešas tarptautinis konkursas Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigoms eiti
Mykolo Romerio universiteto taryba skelbia viešą tarptautinį konkursą Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigoms eiti.
Išsamiau
dsc7080
Projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ teikiamos galimybės
Praėjusiais metais Švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) pasirašė sutartį dėl projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“. Mykolo Romerio universitetas naudojasi šio projekto teikiamomis galimybėmis ir turi prieigą prie eilės duomenų bazių.
Išsamiau
dsc7080
Tarptautinis akademinis projektas „Europos identitetas“
Nuo šių metų tradicinis Prancūzijos Politikos Institutų konsorciumo ir Mykolo Romerio universiteto vykdomas projektas „Europos identitetas“ įgauna naują pagreitį. Projekto įgyvendintojams – SVPF Filosofijos katedros lektoriui dr. Povilui Aleksandravičiui ir MRU Frankofoniškųjų studijų vedėjai Ramunei Žvirblytei – pavyko ne tik pasikviesti itin žymius mokslininkus iš Prancūzijos skaityti pavasarį vyksiančių paskaitų, bet ir gauti stiprų finansavimą iš prancūziško kapitalo įmonės „Vilniaus energija“. Šios lėšos bus panaudotos bendro prancūzų ir lietuvių mokslininkų straipsnių rinkinio leidimui.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
maza
Sveikiname
Austę Kiškienę (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra), sausio 29 d. apgynusią disertaciją „Mokslo žinių ir technologijų perdavimo politika Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
maza
Sveikiname
Indrę Špokienę (Teisės fakultetas, Bioteisės katedra), sausio 8 d. apgynusią disertaciją „Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje“ (Teisė 01 S).
Išsamiau


Skelbiame
 
dsc2348
Diplomų įteikimo grafikas
Sausio 25 – vasario 2 dienomis Mykolo Romerio universitete vyks iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos.
Išsamiau
dsc2348
Patvirtintas naujas aprašas dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos
2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. patvirtintas nutarimas „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nuo šiol socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją pavasario semestrui, privalo užpildyti paraišką pas savo Fakulteto, kuriame studijuoja, metodininkę nuo sausio 20 d. iki vasario 10 d.
Išsamiau
dsc2348
Kviečiame naudotis „EconLit with Full Text“ ir „Environment Complete“ duomenų bazėmis
Mykolo Romerio universiteto biblioteka kviečia naudotis „EconLit with Full Text“ ir „Environment Complete“ duomenų bazėmis (per EBSCO), prenumeruojamomis per projektą eMoDB.LT.
Išsamiau
dsc2348
DĖMESIO!!!

Paskelbtas konkursas Mykolo Romerio universiteto studentams atlikti praktiką užsienio šalyse pagal Erasmus programą 2009/2010 s. m.

Konkurso sąlygos ir tvarka

dsc2348
Vėl prenumeruojama visatekstė duomenų bazė „SourceOECD“
Nuo 2010 m. Mykolo Romerio universiteto biblioteka vėl prenumeruoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) visatekstę duomenų bazę. „SourceOECD“ duomenų bazė apjungia minėtos organizacijos dokumentus (knygas, periodinius ir statistikos leidinius) ekonomikos vystimosi, informacinių technologijų, edukologijos, statistikos, sveikatos apsaugos ir kt. temomis.
Išsamiau
dsc2348
Studentų atstovybės pagalba sesijos metu
Susiduriate su problemomis sesijos metu? Pastebėjote studijų tvarkos pažeidimus egzaminų laikymo metu? Norite pasiteirauti apie apeliacijų teikimo tvarką? Turite kitų Jums aktualių klausimų? Iškilus bet kokioms problemoms drąsiai kreipkitės į STUDENTŲ ATSTOVYBĘ, kuri siūlo Jums savo pagalbą tiek sesijos, tiek ir bet kuriuo kitu studijų metu.
Išsamiau
dsc2348
Publishing Opportunities Databases
Iki 2010 metų vasario 3 dienos Mykolo Romerio universiteto biblioteka kviečia naudotis universalios tematikos EBSCO duomenų baze „Publishing Opportunities Databases“.
Išsamiau
dsc2348
MRUSA – nusirašinėjimui „NE“!
Prabėgo šventės, atėjo mokslų patikrinimo metas – sesija. Tam, kad sesija eitųsi sklandžiai „lyg per sviestą“, MRUSA pasiruošusi padėti studentams bet kokiais akademiniais klausimais. Tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas užtikrinti akademinį sąžiningumą kaip vieną iš aukščiausių studijų vertybių. Mes sakome „NE“  korupcijai, nusirašinėjimui ir bet kokiam kitokiam elgesiui, prieštaraujančiam etikos kodeksui, todėl kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
elektronikaltlogo
Elektronika.lt
Sausio 28 d. publikuojamas Mykolo Romerio universiteto Nuotolinių studijų centro direktorės dr. Nijolės Saugėnienės str. „Šiuolaikinės studijos aukštojoje mokykloje: laikas ir erdvė studijuojančiojo rankose“ apie naujas studijų galimybes, prieinamas jau ir Lietuvoje.
elektronikaltlogo
Trysmilijonai.lt
Sausio 25 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Nuotolinių studijų centro direktorės dr. Nijolės Saugėnienės str. „Šiuolaikinės studijos aukštojoje mokykloje (distance learning)“.
elektronikaltlogo
AirijaOnline.lt
Sausio 22 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Nuotolinių studijų centro direktorės dr. Nijolės Saugėnienės str. „Šiuolaikinės studijos aukštojoje mokykloje“.
elektronikaltlogo
Lietuvos radijas
Sausio 22 d. laidoje „Ryto garsai“ apie šaltį kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros doc. Jolanta Sondaitė.
elektronikaltlogo
Lietuvos žinios
Sausio 21 d. V. Jazbutytės str. „Ieškomas Vakaruose – randamas Lietuvoje“ – Mykolo Romerio universiteto penkerių metų raidos apžvalga ir pranešimas apie tai, kad Mykolo Romerio universiteto taryba vienbalsiai rektoriumi išrinko prof. Alvydą Pumputį.
elektronikaltlogo
Balsas.lt
Sausio 21 d. str. „Baku tragedijai – dvidešimt metų“ rašoma, kad Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos surengtame Baku įvykių metinių minėjime, pagerbtos dvidešimties metų senumo įvykių Azerbaidžano sotinėje Baku aukos. Renginyje dalyvavęs Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros dėstytojas Ramūnas Trimakas skaitė pranešimą, skirtą šiems įvykiams paminėti.
elektronikaltlogo
Vtv.lt
Sausio 20 d. str. „Mykolo Romerio universiteto rektoriumi išrinktas A.Pumputis“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto Taryba sausio 19 d. viešo konkurso tvarka Mykolo Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. Alvydą Pumputį.
elektronikaltlogo
Alfa.lt
Sausio 20 d. str. „KT: Mokslo ir studijų įstatymas Konstitucijai neprieštarauja“ rašoma, kad pernai sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje taip pat dirbo Mykolo Romerio universiteto profesorius Gediminas Mesonis.
elektronikaltlogo
Alfa.lt
Sausio 20 d. pranešime „Romerio universiteto rektoriumi perrinktas Pumputis“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto taryba šios aukštosios mokyklos rektoriumi vienbalsiai perrinko dabartinį jos vadovą profesorių Alvydą Pumputį.
elektronikaltlogo
Bernardinai.lt
Sausio 20 d. skelbiama informacija „M.Romerio universiteto rektoriumi perrinktas A.Pumputis“. A. Pumputis buvo vienintelis kandidatas, pateikęs prašymą eiti universiteto rektoriaus pareigas, nors pernai gruodžio 9-ąją buvo paskelbtas tarptautinis konkursas į Mykolo Romerio universiteto vadovo postą. Terminas teikti prašymus baigėsi sausio 15-ąją.
elektronikaltlogo
Lrt.lt
Sausio 20 d. skelbiamas ELTA pranešimas „MRU ir toliau vadovaus A. Pumputis“. 59-erių metų A. Pumpučio tinkamumą eiti MRU vadovo pareigas vienbalsiai patvirtino universiteto taryba. Taryba palankiai įvertino kandidato pedagoginę ir vadybinę patirtį, jo atliktus darbus iki šiol vadovaujant įstaigai, taip pat jo pateiktą veiklos rektoriaus pareigose ateinančių penkerių metų programos koncepciją. Rektorius rinktas pagal aukštojo mokslo reformos principus įtvirtinusį Mokslo ir studijų įstatymą.
elektronikaltlogo
Delfi.lt
Sausio 20 d. M. Jackevičiaus str. „A.Pumputis perrinktas MRU rektoriumi“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto rektoriumi perrinktas prof. Alvydas Pumputis. Už jį MRU taryba pasisakė vienbalsiai. Mykolo Romerio universitetas tapo pirmuoju šalyje, skelbusiu viešą tarptautinį konkursą rektoriaus pareigoms eiti.
elektronikaltlogo
Žinių radijas
Sausio 19 d. laidoje „Raktas“ diskusijoje „Kodėl lekia aukštų pareigūnų galvos?“ dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros prof. Vygandas Kazimieras Paulikas.
elektronikaltlogo
Lietuvos žinios
Sausio 19 d. spausdinamas Vilmos Jazbutytės str. „Ar Lietuva pirmaus pagal laimės indeksą?“, kuriame pasakojama apie praėjusį penktadienį Mykolo Romerio universitete vykusią apskrito stalo diskusiją „Uniersitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“, kurioje dalyvavo Lietuvos rajonų merai, švietimo skyrių vadovai, mokytojai.
elektronikaltlogo
Lyderių laikas
Sausio 18 d. skelbiamas str. „Diskusija: modernus universitetas, ES ir Lietuvos švietimo diskursas bei lyderystė“ apie sausio 15 dieną Mykolo Romerio universitete vykusią apskrito stalo diskusiją „Universitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“.
elektronikaltlogo
Balsas.lt
Sausio 18 d. V. Armalio ir V. Užusienio str. „Sodros“ skylėje išnyksta milijardai“ situaciją komentuoja Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros lektorius Antanas Bukauskas.
elektronikaltlogo
Lietuvos radijas
Sausio 18 d. laidoje „Ryto garsai“ apie tai, kodėl žmonės ir ekonominio sunkmečio laikais daugiau dalyvauja įvairiose loterijose kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros doc. Jolanta Sondaitė.
elektronikaltlogo
Veidas
Sausio 18 d. A. Šėmienės str. „Dauguma lietuvių turi visas galimybes, bet nenori ilgai gyventi“ pateikiama Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto prof. Vidos Kanopienės atlikta demografinės situacijos analizė.
elektronikaltlogo
Lietuvos radijas
Sausio 18 d. laidoje „Ryto garsai“ žurnalistas A. Matusas kalbino Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininką prof. V. Pakalniškį apie Mykolo Romerio universiteto 5 metų raidą ir rektoriaus rinkimus.
elektronikaltlogo
Alfa.lt
Sausio 15 d. str. „MRU vadovauti vienintelis nori šio universiteto ilgametis rektorius“ rašoma, kad prof. A. Pumputis – vienintelis pateikė prašymą užimti universiteto rektoriaus postą, nors pernai gruodžio 9-ąją buvo paskelbtas tarptautinis konkursas minėtoms pareigoms užimti. Terminas teikti prašymus baigėsi sausio 15-ąją.
elektronikaltlogo
Delfi.lt
Sausio 15 d. M. Jackevičiaus str. „Į MRU vadovus – vienintelis kandidatas A. Pumputis“ rašoma, kad Mykolo Romerio universitetas taps pirmuoju universitetu, rektorių rinksiančiu pagal aukštojo mokslo reformos principus įtvirtinusį Mokslo ir studijų įstatymą.
elektronikaltlogo
BNS
Sausio 15 d. skelbiamas informacinis pranešimas „Baigėsi paraiškų priėmimas konkursui Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigoms užimti“.
elektronikaltlogo
Bernardinai.lt
Sausio 15 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto doc. Arvydo Guogio str. „Ar kairioji alternatyva atneš Lotynų Amerikai pažangą?“.
elektronikaltlogo
Lietuvos radijas
Sausio 14 d. laidoje „Ryto garsai“ pranešama apie Mykolo Romerio universitete organizuojamą apskrito stalo diskusiją „Universitetas – mokyklai ir vaiko gerovei“.
elektronikaltlogo
Delfi.lt
Sausio 13 d. str. „Vežėjų gildijoje klesti vergovė“ tolimųjų reisų vairuotojams skiriamų dienpinigių mokėjimo tvarką komentuoja Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Justinas Usonis.
elektronikaltlogo
Lietuvos rytas
Sausio 13 d. prie str. „Parlamentarei – naujos bėdos dėl sutuoktinio“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto Civilinės ir komercinės teisės katedros doc. Gedimino Sagačio komentaras apie skolų išieškojimo iš sutuoktinio teisinį reglamentavimą.
elektronikaltlogo
Respublika
Sausio 9 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto doc. Arvydo Guogio str. „Lotynų Amerikai padėjo laukinio liberalizmo mirtis“.
elektronikaltlogo
Lrytas.lt
Sausio 8 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto docento Vyčio Valatkos str. „Tarptautinės teisės teorijos tėvai – katalikų ordinų vienuoliai“.
elektronikaltlogo
Balsas.lt
Sausio 6 d. str. „Balsas.lt“ autoriai: - 2009-ieji – neišsipildžiusių lūkesčių metai“ apžvalgininkas Imantas Melianas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Antanas Kulakauskas ir portalo vyriausiasis redaktorius Arūnas Brazauskas sutarė, kad daugelis lūkesčių pernai metais neišsipildė.
elektronikaltlogo
Veidas
Specialiame žurnalo leidinyje „Prognozės 2010“, kuriame kaip vienas svarbiausių 2010 m. įvykis nurodomas Pasaulio universitetų asociacijos kongresas, vyksiantis birželio 25-26 d. Mykolo Romerio universitete, taip pat publikuojamas interviu su Mykolo Romerio universiteto sekretoriumi doc. dr. Saulium Spurga „Universiteto misija: per tautiškumą į tarptautines erdves“.
elektronikaltlogo
Elektronika.lt
Sausio 2 d. publikuojamas Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto Elektroninio verslo katedros doc. dr. Dariaus Štitilio ir doc. dr. Irmanto Rotomskio str. „Ginčų su vartotojais sprendimas – elektroninėje erdvėje“.


Naujausioji knyga
 
evaldzia
Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas. Kolektyvinė monografija

Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-160-5
Išl. metai 2009

Išsamiau

evaldzia
Socialinių mokslų studijos. Nr. 4(4), 2009. Mokslo darbai.

Mokslo darbai 
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009

Išsamiau

evaldzia
Moralės filosofijos pagrindai. Vadovėlis

Saulius Kanišauskas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-145-2
Išl. metai 2009

IšsamiauĮdomu
 
0u20tituliney20img19308
Šerkšnotoji žiema
Štai žiema ir įsibėgėjo. Pasiekėme jos vidurį ir kasdien lieka vis mažiau iki pavasario. Paskutinėmis dienomis ir saulutė ėmė savo pasirodymais palepinti. Sniego pusnys apklojo parko takelius ir laiptelius, mažai kas ryžtasi braidyti be takų, ypač kai po nesmarkios lijundros, sniegas pasidengė plonu ledeliu. Ir visgi smagu eiti trekšinčia sniego pluta...
Išsamiau
0u20tituliney20img19308
SĄJŪDIS – SAUSIS – SAVANORIAI
Tiems neramiems metams atminti Mykolo Romerio universiteto I korpuso pirmo aukšto fojė buvo eksponuojamos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nario Zigfrido Jankausko bei Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos kino-foto video studijos narių Antano Buroko ir Rimanto Bagdono archyvo fotografijos.
0u20tituliney20img19308
Fotografijų paroda „Mano Vilnius“
Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje veikė Audros Leipuvienės fotografijų paroda „Mano Vilnius“.
Išsamiau
0u20tituliney20img19308
Mykolo Romerio universitete Romualdo Kęstučio Augūno fotografijos darbų paroda „Viršūnės lietuviškais vardais“
Mykolo Romerio universiteto I korpuso 1 aukšto erdvėse gruodžio 9 d. vyko Romualdo Kęstučio Augūno fotografijos darbų parodos „Viršūnės lietuviškais vardais“ atidarymas. Romualdas Kęstutis Augūnas – inžinierius, Lietuvos fotografas, vienas pirmųjų Lietuvos alpinistų, alpinizmo instruktorius, daugelio straipsnių ir fotografijos parodų apie alpinizmą autorius.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747