Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc2356
Varšuvos universiteto delegacijos vizitas
Spalio 28–29 d. Mykolo Romerio universitete su darbiniu vizitu lankėsi Varšuvos universiteto delegacija, vadovaujama mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus prof. hab. dr. Wlodzimierzo Lengauerio. Spalio 29 d. Varšuvos universiteto delegaciją bei Lenkijos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Jo Ekscelenciją J. Skolimowskį priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc2356
Pagarba išėjusiems
Spalio 29 d. Mykolo Romerio universieteto rektorato nariai, akademinės bendruomenės atstovai lankė universiteto profesorių, darbuotojų kapus. Tai nuoširdžios pagarbos ženklas žmonėms, kuriems esame dėkingi už suteiktas žinias, už rūpestį, už gerumą, kuriuo dosniai dalijosi.
Išsamiau
dsc2356
Mykolo Romerio universiteto Senatas skyrė stipendijas
Mykolo Romerio universiteto Senatas spalio 23 d. nutarimu Nr. 1SN-14 skyrė stipendijas keturiolikai nuolatinių bakalauro visiškai valstybės finansuojamų studijų studentų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte
Spalio 29 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte. Valstybės kontrolierė susitikimo bei paskaitos metu studentus supažindino su Valstybės kontrole, jos funkcijomis ir paskirtimi, Valstybės kontrolės atliekamais tyrimais ir pan.
Išsamiau
dsc2356
Lietuvos Respublikos Prezidentė – 2010 m. Pasaulio universitetų asociacijos kongreso globėja
2009 m. spalis. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė sutiko būti Pasaulio universitetų asociacijos kongreso „Aukštojo mokslo etika ir vertybės globalizacijos eroje: iššūkis disciplinoms“, kuris 2010 m. birželio 24-26 dienomis vyks Mykolo Romerio universitete, globėja. Mykolo Romerio universitetas kartu su Pasaulio universitetų asociacija rengia unikalų, visam Lietuvos aukštajam mokslui reikšmingą kongresą, kuriame dalyvaus apie 500 universitetų vadovų ir žymiausių pasaulio mokslininkų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku
Spalio 28 d. vyko susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku Gintaru Zaveckiu, kuris susirinkusiems pasakojo apie tai, kaip vykdomas ikiteisminis tyrimas pataisos įstaigose.
Išsamiau
dsc2356
Senato pranešimas
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. XI-411 patvirtintą Mykolo Romerio universiteto statutą ir Mykolo Romerio universiteto Senato 2009 m. spalio 6 d. nutarimą Nr.1SN-10, valstybinė aukštojo mokslo ir studijų biudžetinė įstaiga Mykolo Romerio universitetas pertvarkoma į valstybinę aukštąją mokyklą viešąją įstaigą Mykolo Romerio universitetą.
dsc2356
Mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“
Spalio 27 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros ir VšĮ „Europos vartotojų centras“ organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“.
Išsamiau
dsc2356
Kūrybiškumas, inovacijos, kultūra
Spalio 22-23 dienomis Vilniuje vyko Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinė asamblėja bei tarptautinė mokslinė konferencija kūrybiškumo, inovacijų bei kultūros temomis. Konferencijos svečius priimantys Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetai šiemet tapo šio naują požiūrį į aukštąjį mokslą skatinančio Europos universitetų tinklo nariais.
Išsamiau
dsc2356
Teisės fakultetas - Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų Teisės fakultetų tinklo „Nordplus“ narys
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas tapo Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų Teisės fakultetų tinklo „Nordplus“ nariu. Šio tinklo tikslas yra apjungti šiaurės šalis į vieną studijų rinką. Tinklas remia vieno arba dviejų semestrų studentų mainus tarp partnerių universitetų Danijoje, Estijoje, Islandijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Suomijoje bei Švedijoje.
Išsamiau
dsc2356
„Rotary Akademija 2009“ atidarymo šventė
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Rotary Akademija 2009“ atidarymo šventė. Renginyje dalyvavo visi projekte „Rotary Akademija 2009“ dalyvaujantys Lietuvos Rotary klubų nariai bei į projektą pakviesti dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.
Išsamiau
dsc2356
MRU mišrus choras grįžo iš XVII tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso
Spalio 16-18 d. Mykolo Romerio universiteto mišrus choras turėjo garbę atstovauti Universitetą viename reikšmingiausių chorinio meno sklaidos renginių - XVII tarptautiniame Stasio Šimkaus chorų konkurse.
Išsamiau
dsc2356
Baltijos jūros regiono ekspertinės jaunimo reikalų darbo grupės susitikimas
Spalio 21-23 dienomis Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pirmininkaujantis Baltijos jūros regiono ekspertinei jaunimo reikalų darbo grupei, organizavo reguliarųjį darbo grupės susitikimą jaunimo reikalams aptarti. Spalio 22 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės darbo katedros doc. dr. O. Merfeldaitė šiame susitikime skaitė pranešimą „Faktais grįstos jaunimo politikos formavimas“.
Išsamiau
dsc2356
Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas
Spalio 22 d. Mykolo Romerio uiniversitete vyko Bioteisės mokslinio būrelio susitikimas. Susitikimo tema - „Retųjų vaistų prieinamumas: problemos ir jų teisinis vertinimas“.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su LR Finansų ministre ir LB Valdybos pirmininku
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su LR Finansų ministre Ingrida Šimonyte ir Lietuvos banko Valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu. Buvo aptariamos Lietuvos ekonominės ir finansinės perspektyvos. Susitikime galėjo dalyvauti visi akademinės bendruomenės nariai.
Išsamiau
dsc2356
Diskusija „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakultetas kvietė į popietinę World Cafe diskusiją „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“. Susitikime dalyvavo „Baltijos programinė įranga“, „Informacinės konsultacijos“, „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, „Microsoft Lietuva“ ir kt. kompanijų atstovai, Socialinės informatikos fakulteto dėstytojai ir studentai.
Išsamiau
dsc2356
Paskaita „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“
Spalio 20 dieną Mykolo Romerio universiteto Verslo klubas „iSet“ organizavo paskaitą „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“.
Išsamiau
dsc2356
Jungtinio modulio „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ paskaitų ciklas
Nuo spalio 19 d. Mykolo Romerio universitete vieši Savojos universiteto profesorius Gilles Paisant. Profesoriaus paskaitomis prasidėjo jungtinis frankofoniškas studijų modulis „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“.
Išsamiau
dsc2356
Studentų mokslinės draugijos narių visuotinis susirinkimas
Spalio 19 d. įvyko Studentų mokslinės draugijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo apie penkiasdešimt narių, o jo metu buvo aptarti reikalavimai Mokslinės minties šventės mokslo darbams, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos skatinimas tarp Universitete veikiančių mokslinių sekcijų bei organizacinio komiteto „Mokslinės minties šventės 2010“ rengimui sukūrimas.
Išsamiau
dsc2356
Lietuvos istorijos pamoka
Spalio 19 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Lietuvos istorijos pamoka“ užsienio universitetų studentams atvykusiems studijoms į Mykolo Romerio universitetą pagal Erasmus programą ir užsieniečiams studijuojantiems Mykolo Romerio universitete.
Išsamiau
dsc2356
Vyko Lyderystės akademijos atidarymas
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lyderystės akademijos mokslo metų atidarymas. Lyderystės akademija - tai Viešojo administravimo fakulteto įkurta mokykla, kuri jau veikia trečius metus ir yra skirta išugdyti savybes, reikalingas būsimiesiems visuomenės lyderiams. Akademijoje ypač laukiami moksleiviai.
Išsamiau
dsc2356
Karjeros planavimo akademijos atidarymas
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Socialinės politikos fakulteto Karjeros planavimo akademijos mokslo metų atidarymas. Akademijoje gali dalyvauti visi, kuriems įdomu įvertinti savo gebėjimus, kurie nori daugiau sužinoti apie karjeros planavimą.
Išsamiau
dsc2356
Atidaryta Jaunojo Teisininko Akademija
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko Jaunojo Teisininko Akademijos atidarymas. Akademijoje galėjo dalyvauti visi, siejantys savo ateitį su teise ar norintys kuo daugiau apie ją sužinoti.
Išsamiau
dsc2356
Išvyka į Rokiškį
Spalio 16 d. Mykolo Romerio universitete pagal Erasmus mainų programą studijuojantys studentai iš Čekijos ir Slovakijos universitetų išvyko į Rokiškį - miestą, kuriame yra plačiai žinomas ir puosėlėjamas čeko Rudolfo Liehmano, įkūrusio pirmąją muzikos mokyklą XIX amž. pabaigoje, vardas.
Išsamiau
dsc2356
Atviras susitikimas ir diskusija su žymiais teisės profesijos atstovais
Spalio 14 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos ir Studentų atstovybės organizuojamas atviras susitikimas ir diskusija su žymiais teisės profesijos atstovais - kokias karjeros kryptis šie pasirinko ir kodėl bei ką jie šiandien veikia?
Išsamiau
dsc2356
ELSA seminaras
Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės Mykolo Romerio universiteto filialas (ELSA MRU) kvietė į pirmąjį šiais studijų metais renginį „Baudžiamoji teisė - būtinoji gintis. Teorija ir praktika“. Šiuo renginiu siekta studentus supažindinti, kokia atsakomybė laukia apsigynus, kokios emocijos mus aplanko susidūrus akis į akį su užpuoliku ir, galiausiai, kaip reikia gintis ar išsisukti iš tokios keblios padėties.
Išsamiau
dsc2356
Kingstono universiteto profesoriaus Peter Totterdill paskaitos
Spalio 6-8 dienomis Mykolo Romerio universitete Elektroninio verslo katedros kvietimu pagal Erasmus dėstytojų mainų programą viešėjo Kingstono universiteto (Londonas) profesorius Peter Totterdill.
Išsamiau
dsc2356
Universiteto mišrus choras pradėjo naująjį sezoną
Spalio 7 d. Estetinio ugdymo centras ir Mykolo Romerio universiteto mišrus choras kvietė į naujojo sezono atidarymo koncertą. Visa universiteto akademinė bendruomenė turėjo puikią progą pasidžiaugti nauja choro sudėtimi ir meniniu meistriškumu.
Išsamiau
dsc2356
Vokietijos Vienybės diena Mykolo Romerio universitete
Spalio 6 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Hans Peter Annen. Šios dienos renginys skirtas Vokietijos Vienybės dienai.
Išsamiau
dsc2356
Patvirtinta nauja Aukštojo mokslo taryba
Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 15 narių Aukštojo mokslo tarybą. Jos pirmininku paskirtas Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Pakalniškis, pavaduotoju – koncerno „Achemos grupė“ Strateginio vystymo centro direktorius, Nacionalinės darniosios chemijos technologijų platformos tarybos pirmininkas Andriejus Edvardas Ancuta.
Išsamiau
dsc2356
Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas vėl triumfuoja!
Rugsėjo 25–27 dienomis Kijeve, Ukrainoje, vyko tarptautinis debatų turnyras „Kyiv Open 2009“, kurio metu Mykolo Romerio universiteto Debatų klubo nariai dar kartą įrodė, jog yra vienas stipriausių klubų Europoje.
Išsamiau
dsc2356
Renginiai tarptautinei socialinio darbuotojo dienai paminėti
Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedra šiemet organizavo kelis renginius Tarptautinei socialinio darbuotojo dienai pažymėti. Spalio 1 dieną Socialinio darbo programos studentai surengė šventę „Aš – socialinis darbuotojas“. Rugsėjo 29 dieną vyko Tarptautinis mokslinis praktinis seminaras „Multikultūrinio socialinio darbo patirtis ir perspektyvos“, finansuojamas Europos Komisijos, ES Jean Monnet programos projekto „Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ lėšų.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariais
Spalio 1 d. jungtinio žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariai - prof. Rastislavas Toth, dr. Peteris Csanyj (Trenčino Aleksandro Dubčeko universitetas, Slovakija), prof. Marjanas Brezovšekas ir doc. Miro Hačekas (Liublianos universitetas, Slovėnija) susitiko su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto, Mokslo direkcijos ir Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos atstovais.
Išsamiau
dsc2356
ELSA kvietė į mokymus
Spalio 1 d. ELSA (European Law Student’s Association) kvietė visus naujus, senus ir dar neprisijungusius prie ELSA komandos studentus užsukti į I-409 aud. Susitikimo metu buvo pristatyta organizacija, jos veikla, savęs realizavimo galimybės bei organizacijos ateities planai.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc2403
Susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte
Spalio 29 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su Valstybės kontroliere Rasa Budbergyte. Valstybės kontrolierė susitikimo bei paskaitos metu studentus supažindino su Valstybės kontrole, jos funkcijomis ir paskirtimi, Valstybės kontrolės atliekamais tyrimais ir pan.
Išsamiau
dsc2403
Susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku
Spalio 28 d. vyko susitikimas su Vidaus tyrimų tarnybos viršininku Gintaru Zaveckiu, kuris susirinkusiems pasakojo apie tai, kaip vykdomas ikiteisminis tyrimas pataisos įstaigose.
Išsamiau
dsc2403
Mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“
Spalio 27 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros ir VšĮ „Europos vartotojų centras“ organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsauga Europos elektroninėje erdvėje“.
Išsamiau
dsc2403
Paskaita „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“
Spalio 20 dieną Mykolo Romerio universiteto Verslo klubas „iSet“ organizavo paskaitą „Lyderystės svertai versle – autoritetas, galia, įkvepianti vizija“.
Išsamiau
dsc2403
Lietuvos istorijos pamoka
Spalio 19 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Lietuvos istorijos pamoka“ užsienio universitetų studentams atvykusiems studijoms į Mykolo Romerio universitetą pagal Erasmus programą ir užsieniečiams studijuojantiems Mykolo Romerio universitete.
Išsamiau
dsc2403
Kingstono universiteto profesoriaus Peter Totterdill paskaitos
Spalio 6-8 dienomis Mykolo Romerio universitete Elektroninio verslo katedros kvietimu pagal Erasmus dėstytojų mainų programą viešėjo Kingstono universiteto (Londonas) profesorius Peter Totterdill.
Išsamiau
dsc2403
Renginiai tarptautinei socialinio darbuotojo dienai paminėti
Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedra šiemet organizavo kelis renginius Tarptautinei socialinio darbuotojo dienai pažymėti. Spalio 1 dieną Socialinio darbo programos studentai surengė šventę „Aš – socialinis darbuotojas“. Rugsėjo 29 dieną vyko Tarptautinis mokslinis praktinis seminaras „Multikultūrinio socialinio darbo patirtis ir perspektyvos“, finansuojamas Europos Komisijos, ES Jean Monnet programos projekto „Europinis modulis – ES lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ lėšų.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0003m
Sveikiname
Paulių Pakutinską (Socialinės informatikos fakultetas, Elektroninio verslo katedra) spalio 16 d. apsigynusį disertaciją „Elektroninių komunikacijų teisinio reguliavimo modeliai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc2356
Varšuvos universiteto delegacijos vizitas
Spalio 28–29 d. Mykolo Romerio universitete su darbiniu vizitu lankėsi Varšuvos universiteto delegacija, vadovaujama mokslo ir tarptautinių ryšių prorektoriaus prof. hab. dr. Wlodzimierzo Lengauerio. Spalio 29 d. Varšuvos universiteto delegaciją bei Lenkijos Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Jo Ekscelenciją J. Skolimowskį priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc2356
Baltijos jūros regiono ekspertinės jaunimo reikalų darbo grupės susitikimas
Spalio 21-23 dienomis Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pirmininkaujantis Baltijos jūros regiono ekspertinei jaunimo reikalų darbo grupei, organizavo reguliarųjį darbo grupės susitikimą jaunimo reikalams aptarti. Spalio 22 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės darbo katedros doc. dr. O. Merfeldaitė šiame susitikime skaitė pranešimą „Faktais grįstos jaunimo politikos formavimas“.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su LR Finansų ministre ir LB Valdybos pirmininku
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universitete vyko susitikimas su LR Finansų ministre Ingrida Šimonyte ir Lietuvos banko Valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu. Buvo aptariamos Lietuvos ekonominės ir finansinės perspektyvos. Susitikime galėjo dalyvauti visi akademinės bendruomenės nariai.
Išsamiau
dsc2356
Diskusija „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“
Spalio 21 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakultetas kvietė į popietinę World Cafe diskusiją „Verslo informatikos aktualumas, galimybės, perspektyvos“. Susitikime dalyvavo „Baltijos programinė įranga“, „Informacinės konsultacijos“, „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, „Microsoft Lietuva“ ir kt. kompanijų atstovai, Socialinės informatikos fakulteto dėstytojai ir studentai.
Išsamiau
dsc2356
Susitikimas su žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariais
Spalio 1 d. jungtinio žurnalo „Journal of Comparative Politics“ redakcinės kolegijos nariai - prof. Rastislavas Toth, dr. Peteris Csanyj (Trenčino Aleksandro Dubčeko universitetas, Slovakija), prof. Marjanas Brezovšekas ir doc. Miro Hačekas (Liublianos universitetas, Slovėnija) susitiko su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto, Mokslo direkcijos ir Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos atstovais.
Išsamiau


Skelbiame
 
dsc9762
Mykolo Romerio universiteto Senatas skyrė stipendijas
Mykolo Romerio universiteto Senatas spalio 23 d. nutarimu Nr. 1SN-14 skyrė stipendijas keturiolikai nuolatinių bakalauro visiškai valstybės finansuojamų studijų studentų.
Išsamiau
dsc9762
Mentoringas jauniesiems teisininkams
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija šiais mokslo metais įgyvendina naują projektą „Mentoringas jauniesiems teisininkams“ (MJT). MJT - tai šešių mėnesių trukmės neformalaus ugdymo programa jauniesiems teisininkams, kurios metu jie turės galimybę susipažinti ir mokytis iš profesine prasme daug pasiekusio teisininko - asmeninio mentoriaus!
Išsamiau
dsc9762
ELSA MRU prašo Tavo pagalbos!
Džiaugiesi, jog universitete vyksta tiek daug įvairių renginių? ELSA MRU visada stengiasi nustebinti studentus ir siekia tobulėti. Pateikiame nuorodą į tinklalapį, kuriame rasite klausimus, kurių atsakymus norėtume sužinoti. Tik Jūsų dėka pamatysime, kur mūsų organizacijai reikia keistis. Tik keletas spustelėjimų ir galėsite džiaugtis atlikę puikų darbą!
Išsamiau
dsc9762
Dėmesio!

Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcija informuoja, kad jau paskelbtas konkursas Erasmus studijoms. Paraiškų pateikimo terminas 2009 m. spalio 8 d. Kviečiame dalyvauti Erasmus mainuose!

Išsamiau

dsc9762
Dėmesio!
Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė primena, kad registracija valstybės remiamoms paskoloms gauti baigiasi jau spalio 4 d. ir kviečia susipažinti su valstybės remiamos paskolos gavimo schema.
dsc9762
Išbandykite „Oceana's Constitutions of the Countries of the World Online“ duomenų bazę
Mykolo Romerio universiteto biblioteka iki lapkričio 14 d. kviečia susipažinti su „Oceana's Constitutions of the Countries of the World Online“ duomenų baze. Šią duomenų bazę sudaro 188 šalių konstitucijos bei jų komentarai.
Išsamiau
dsc9762
Išbandykite „Oxford Scholarship Online (Law)“ duomenų bazę
Iki lapkričio 14 d. Mykolo Romerio universiteto biblioteka kviečia dar kartą panagrinėti visateksčių elektroninių knygų duomenų bazę „Oxford Scholarship Online (Law)“. Su šia baze jau buvo galimybė susipažinti 2009 m. kovo mėn.
Išsamiau
dsc9762
Autoslalomo atvirųjų pirmenybių „Studentas 2009“ X etapo varžybos
Visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai spalio 11 dieną 11 val. kviečiami dalyvauti autoslalomo atvirųjų pirmenybių „Studentas 2009“ X etapo varžybose. Varžybos vyks Prekybos ir laisvalaikio centras „Tilžė“, automobilių stovėjimo aikštelėje (Tilžės g. 225, Šiauliai).
Išsamiau
dsc9762
Kviečiame susipažinti su EBSCO duomenų baze „Central & Eastern European Academic Source“
Mykolo Romerio universiteto biblioteka iki lapkričio 30 d. kviečia susipažinti su EBSCO duomenų baze „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS) (Centrinės ir Rytų Europos akademiniai šaltiniai). Duomenų baze galima naudotis visame Mykolo Romerio universiteto kompiuterių tinkle. Slaptažodžiai nereikalingi.
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc1351
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokyklomis
Spalio 17 d. Mykolo Romerio universiteto Profesoriume Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos, Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos ir Kauno K. Griniaus vidurinės mokyklos įgaliotais atstovais.
Išsamiau
dsc1351
Bendradarbiavimo sutartis su Lijono Politikos mokslų institutu
Strateginio valdymo ir politikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lijono Politikos mokslų institutu. Prancūzijoje apsilankiusio fakulteto dekano Gintaro Aleknonio ir Politikos mokslų instituto tarptautinių ryšių direktoriaus Christian Velud pasirašytame dokumente kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą, bendrų studijų programų rengimą.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
lrtlogo
Lietuvos radijas
Spalio 27 d. „Mažosios studijos“ laidoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros lektorius dr. Povilas Aleksandravičius.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 27 d. str. „Per konferenciją kalbėta apie kūrybiškumą ir inovacijas“ - apie praėjusią savaitę Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose vykusią Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinę asamblėją ir tarptautinę mokslinę konferenciją kūrybiškumo, inovacijų ir kultūros temomis.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Spalio 26 d. „Mažosios studijos“ laidoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros lektorius dr. Povilas Aleksandravičius.
lrtlogo
Alfa.lt
Spalio 25 d. spausdinamas A. Medalinsko str. „Ligoninių reforma: kirsti uodegą iš karto ar po gabaliuką?“. Diskusijoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė, buvusi sveikatos apsaugos viceministrė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.
lrtlogo
Marijos radijas
Spalio 23 d. laidoje visai šeimai diskusijoje gyvenimo pabaigos klausimais dalyvavo Mykolo Romerio universiteto dėstytoja Agnė Širinskienė.
lrtlogo
Balsas.lt
Spalio 23 d. str. „Lietuva - šalis, kuri laikosi Konstitucijos stabilumo“ prisiminimais naujienų agentūrai ELTA 17-ojo Konstitucijos gimtadienio išvakarėse dalijosi buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Juozas Žilys.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 23 d. spausdinama diskusija apie šalies ligoninių pertvarką „Kirsti uodegą iškart ar po gabaliuką?“, kurioje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.
lrtlogo
Alfa.lt
Spalio 22 d. I. Barauskaitės str. „Šarkinas: šie metai bankams – patys sunkiausi“ rašoma apie Lietuvos banko prezidento Reinoldijaus Šarkino susitikimą su Mykolo Romerio universiteto akademine bendruomene, kuriame bankininkas kalbėjo apie Lietuvos ekonomines perspektyvas.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Spalio 22 d. skelbiamas anonsas apie vykstančią Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinę asamblėją bei tarptautinę mokslinę konferenciją kūrybiškumo, inovacijų bei kultūros temomis. Šios kasmetės konferencijos svečius priima Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetai.
lrtlogo
Lrytas.lt
Spalio 21 d. skelbiamoje informacijoje „Žmogaus teisių festivalyje - lietuviško filmo premjera“ rašoma, kad festivalio renginiai vyks ir Mykolo Romerio universitete.
lrtlogo
Delfi.lt
Spalio 21 d. R. Lukaitytės str. „I. Šimonytė: NT mokestis galėtų atlikti socialinio teisingumo funkciją“ rašoma, kad trečiadienį ministrė, dalyvavusi susitikime su Mykolo Romerio universiteto studentais, pripažino, kad dėl šio mokesčio nėra politinio sutarimo, todėl jo iki šiol ir nėra.
lrtlogo
BNS
Spalio 21 d. skelbiamas informacinis pranešimas apie spalio 22-23 dienomis vyksiančią Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinę asamblėją bei tarptautinę mokslinę konferenciją kūrybiškumo, inovacijų bei kultūros temomis. Šio tinklo nariais yra du Lietuvos universitetai – Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Mykolo Romerio universitetas.
lrtlogo
Balsas.lt
Spalio 19 d. skelbiama informacija „Vilniuje rinksis Europos kultūros sostinių universitetų atstovai“ apie spalio 22-23 dienomis Vilniuje organizuojamą Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinę asamblėją bei tarptautinę mokslinę konferenciją. Šiemet konferencijos dalyvius priima Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio universitetai.
lrtlogo
BNS
Spalio 19 d. skelbiama informacija „Vilniuje rinksis Europos kultūros sostinių universitetų atstovai“ apie tai, kad spalio 22-23 dienomis Vilniuje organizuojama Europos kultūros sostinių universitetų tinklo generalinė asamblėja bei tarptautinė mokslinė konferencija kūrybiškumo, inovacijų bei kultūros temomis. Šios kasmetės konferencijos svečius priimantys Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetai šiemet tapo šio naują požiūrį į aukštąjį mokslą skatinančio Europos universitetų tinklo nariais.
lrtlogo
Delfi.lt
Spalio 19 d. straipsnyje ir vaizdo medžiagoje „Krepšininkės tapo modeliais“ pasakojama apie Lietuvos moterų krepšinio lygos debiutančių Mykolo Romerio universiteto komandos krepšininkių fotosesiją.
lrtlogo
Delfi.lt
Spalio 19 d. str. „Ekspertai: padidinti tarifai „Sodros“ neišgelbės“ pateikiama Mykolo Romerio universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros docento Audriaus Bitino nuomonė dėl tarfų didinimo.
lrtlogo
Delfi.lt
Spalio 18 d. I. Saukienės str. „Televizija orientuojasi į namų šeimininkes, tingius vyrus ir paauglius“ Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Kriminologijos katedros doc. dr. Alfredas Kiškis, apžvelgė neigiamą smurto televizijoje poveikį nepilnamečiams.
lrtlogo
Klasika
Spalio 15 d. laidoje „Kasdienybės kultūra“ apie prosocialią jaunimo raidą kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros lektorė Rasa Pilkauskaitė Valickienė.
lrtlogo
Delfi.lt
Spalio 14 d. M. Jackevičiaus str. „Mokykla: nuo mokytojo budelio iki mokytojo aukos“ apie mokytojo galias mokykloje kalba Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros docentė Jolanta Sondaitė.
lrtlogo
Lietuvos televzija
Spalio 14 d. laidoje „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros docentė Jolanta Sondaitė. Laidos tema - „Ar mūsų vaikams saugu kelyje?“
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 14 d. V. Nakaitės str. „Tarp pastovaus ir kintamo...“ Apie studijas Mykolo Romerio universitete kalba studentai. MRUSA prezidentas Vytautas Vilys sako, kad Mykolo Romerio universitetas įgyvendina pažangiausias pasaulio ir Europos aukštojo mokslo idėjas.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Spalio 14 d. laidoje „Ryto garsai“ žurnalisto Artūro Matuso pokalbis apie nuotolines studijas su Mykolo Romerio universiteto Nuotolinių studijų centro direktore dr. Nijole Saugėniene.
lrtlogo
Balsas.lt
Spalio 13 d. str. „Naujoji Aukštojo mokslo taryba susirinko į pirmą posėdį“ rašoma, kad Aukštojo mokslo taryba apsvarstė tolesnio savo darbo reglamentą bei Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės prašymą atrinkti išorinius kandidatus į šios aukštosios mokyklos tarybą. Kandidatai bus atrinkti per mėnesį.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 13 d. Aistės Stankevičienės interviu su Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekane doc. dr. Danguole Jankauskiene apie atliktą tyrimą, kaip finansų ir ekonomikos krizė paveikė žmonių sveikatą ir sveikatos sistemą. Tyrimas parodė, kad kol kas dėka nežymaus finansavimo sveikatos sistemai sumažinimo ir vykdomos sugriežtintos traumatizmo profilaktikos ir alkoholio kontrolės politikos, neigiamų pasekmių gyventojų sveikatos rodikliams nepastebėta.
lrtlogo
Žinių radijas
Spalio 13 d. laida „Raktas“ apie tai, kaip šeštadieniais auditorijas užima moksleiviai. Mykolo Romerio universitete jau keletą metų sėkmingai veikia Jaunojo finansininko, Lyderystės, Jaunojo teisininko, Karjeros planavimo akademijos. Jos savo veiklą pradeda spalio 17 d. Visų akademijų vadovai laidoje diskutuos apie tai, kokia prasminga akademijų veikla, jaunimui renkantis profesiją ir sulaukiant motyvuotų studentų.
lrtlogo
Lrytas.lt
Spalio 9 d. E. Kasulaičio str. „Sostinės krepšinio mėgėjai pasiruošę sugrįžti į aikštes“ rašoma, kad „Švyturio“ krepšinio čempionate „Sostinės“ taurei laimėti A lygoje žais Mykolo Romerio universiteto krepšinio komanda.
lrtlogo
Lietuvos rytas
Spalio 8 d. A. Murauskaitės str. „Studentai baiminasi prasiskolinti bankams“ rašoma, jog 100 milijonų litų aruodas, skirtas studentų paskoloms, ištuštės tik trečdaliu. Mokytis ir mokėti palūkanas bankams panoro gerokai mažiau studentų, negu buvo tikėtasi. Mykolo Romerio universiteto studentai minimi tarp labiausiai linkusių skolintis dėl galimybės studijuoti pasirinktąsias studijų programas.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 7 d. 19 psl. spausdinamas pranešimas apie Mykolo Romerio universiteto statuso pakeitimą.
lrtlogo
Veidas
Spalio 5 d. spausdinamas V. Jauniaus str. „Jaunimas ištrina valstybių sienas“ - apie Mykolo Romerio universiteto veiklos tarptautiškumą. „Jaunimas iš užsienio studijų parsiveža neįkainojamos patirties ir daug vertingų kontaktų“, - sako Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktorė G. Račienė.
lrtlogo
Žinių radijas
Spalio 5 d. laidoje „Įvykiai ir komentarai“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros doc. dr. Saulius Spurga.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Spalio 1 d. publikuojamas J. Augulio str. „Tarptautiškumas - neatsiejama universiteto gyvenimo dalis“, kuriame apie tarptautines studijas Mykolo Romerio universitete pasakoja Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktorė G. Račienė, užsienio studentai.


Naujausioji knyga
 
anusieneenglish
English for Social Work in Correctional institutions. Mokomasis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija
Lilija Anusienė, Viktorija Mažeikienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-141-4
Išl. metai 2009

Išsamiau

anusieneenglish
Viešoji politika ir administravimas Nr. 29, 2009. Mokslo darbai

Straipsnių rinkinys
Mykolo Romerio universitetas ir Kauno technologijos universitetas
ISSN 1648-2603
Išl. metai 2009

IšsamiauSportas
 
dsc07969
Viešojo saugumo fakulteto dėstytojų pergalės Pasaulio sambo meistrų čempionate
Spalio 23–24 dienomis Kaune vyko Pasaulio sambo meistrų čempionatas. Jame  dalyvavo Viešojo saugumo fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedros lektoriai Edmundas Štarevičius ir Dovydas Ivanovas. 40-44 metų amžiaus grupėje iki 82 kg svorio kategorijoje Edmundas Štarevičius iškovojo II vietą. 60-64 metų amžiaus grupėje virš 100 kg svorio kategorijoje Dovydui Ivanovui atiteko III vieta. Sveikiname sportininkus!
Išsamiau
dsc07969
Nesėkmių serija tęsiasi
Spalio 24 d. buvo žaidžiamos Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato rungtynės, kuriose susitiko studentiškiausios Lietuvos Moterų krepšinio lygos komandos: MRU ir „LKKA Aistės“. rezultatu 50:88 rungtunės laimėjo „LKKA Aistės“.
Išsamiau
dsc07969
Lietuvos čempionių egzaminas
Spalio 22 d. buvo žaidžiamos Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato rungtynės. Jame dalyvavo ir praėjusių metų Latvijos čempionės – Cesio komanda. Finalinė sirena užfiksavo Cesio pergalę. Spalio 23 d. Mykolo Romerio universiteto komanda savo aikštelėje susitinka su Kauno „Aisčių“ krepšininkėmis (18:30).  Kviečiame palikyti mūsiškes žaidėjas.
Išsamiau
dsc07969
Pirmoji nesėkmė futbolo čempionate
Trečiadienį (spalio 21 d.) buvo žaidžiamos Lietuvos studentų futbolo lygos reguliariojo sezono rungtynės. Pirmąją nesėkmę patyrė mūsų universiteto futbolininkai, kurie rezultatu 0:3 nusileido ŠU atstovams. Nepaisant šios nesėkmės MRU futbolinkai kartu su ŠU komanda išlieka lyderiais: 5 pergalės ir 1 pralaimėjimas.
dsc07969
Pergalės Vilniaus miesto dziudo čempionate
Spalio 18 d. vyko Vilniaus miesto dziudo čempionatas. Čempionate dalyvavę Mykolo Romerio universiteto sportininkai svorio kategorijose iki 73 kg. ir iki 90 kg. iškovojo pirmąsias vietas. Sveikiname!
Išsamiau
dsc07969
Starte antroji krepšininkų nesėkmė
Spalio 19 d. buvo žaidžiamos Lietuvos studentų krepšinio lygos rungtynės tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto vaikinų komandų. Rezultatu 85:67 varžybas laimėjo VGTU krepšinio komanda.
Išsamiau
dsc07969
Dėsningas startas
Praėjusį savaitgalį (spalio 16-17 dienomis) Mykolo Romerio universiteto merginų krepšinio komanda (treneris A. Budėnas) debiutavo Lietuvos moterų krepšinio lygos 2009 / 2010 m. m. čempionate. Pirmasis susitikimas buvo žaidžiamas Kaune su „Laisvė“ komanda.
Išsamiau
dsc07969
Čempionate – be pralaimėjimų
Spalio 15 d. buvo žaidžiamos eilinės Lietuvos studentų futbolo lygos čempionato rungtynės. Mykolo Romerio universiteto komanda susitiko su Vilniaus Pedagoginio universiteto atstovais ir įveikė ją rezultatu 5:1. Sveikiname!
Išsamiau
dsc07969
IV pasaulio neolimpinių imtynių žaidynės
Rugsėjo 10-12 dienomis Šiauliuose vyko IV pasaulio neolimpinių imtynių žaidynės, kurias organizuoja tarptautinė imtynių organizacija FILA. Iš viso dalyvavo 44 šalys. Mykolo Romerio universiteto studentas Sergej Grečicho (SVPF V k.) tapo pasaulio pankrationo čempionu (iki 71 kg). Sveikiname sportininką!
Išsamiau
dsc07969
Starte – pralaimėjimas
Spalio 12 d. įvyko Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) krepšinio komandų varžybos. Deja, MRU krepšinio komandai jos nebuvo sėkmingos. MRU komandai pritrūko pasiruošimo žaisti prieš stiprius varžovus. Tikimės, kad tolimesnėse varžybose seksis geriau, žaidėjai susižais ir iškovos pergales.
Išsamiau
dsc07969
Studentų futbolo lygos čempionato IV-ajame ture – triuškinanti MRU pergalė
Spalio 5 d. buvo žaidžiami Lietuvos studentų futbolo lygos čempionato IV–tojo turo susitikimai. Mykolo Romerio universiteto futbolininkai rezultatu 0:10 sutriuškino Vytauto Didžiojo universiteto ekipą. Kitas rungtynes Mykolo Romerio universiteto futbolininkai žais spalio 8 d. su LKKA futbolininkais. Susitikimas įvyks Panerio stadione 16 val. 30 min. Kviečiame palaikyti mūsų komandą!
Išsamiau


Įdomu
 
kelme
Fotografijų paroda „Lietuvos tarpukario miesteliai Balio Buračo fotoarchyvuose“
Mykolo Romerio universiteto naujųjų rūmų 1 aukšto fojė veikė fotografijų paroda „Lietuvos tarpukario miesteliai Balio Buračo fotoarchyvuose“.
Išsamiau
kelme
Meninių fotografijų paroda „Smėlio ir vėjo šalyje“
Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje veikė Kristinos Vaitonienės meninių fotografijų paroda „Smėlio ir vėjo šalyje“. „Dykuma... čia vaizdai ir formos lyg kaleidoskope keičiasi keliskart per dieną. Nenuspėjamas vėjas leidžia sau kurti įvairiausius gamtos stebuklus. Vieną akimirką jis švelnus, taikus ir sukalbamas, o kitą gali parodyti nesuvaldomą charakterį.“
Išsamiau
kelme
Filmai žmogaus teisių tematika
Spalio 27-30 d. Mykolo Romerio universitete buvo rodomi trys filmai žmogaus teisių tematika. Filmuose iškeltų problematikų aptarime dalyvavo Teisės fakulteto bei kitų fakultetų profesoriai ir docentai. Filmai yra Žmogaus teisių kino festivalio „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ dalis.
Išsamiau
kelme
Palydint paukščius
Pirmasis spalio savaitgalis – paukščių palydų šventė. Ji švenčiama daugelyje šalių, tarp jų ir mūsų šalyje. Paukščių palydų renginiai vyksta įvairiose Lietuvos vietose. Dažniausiai paukščių stebėtojai renkasi prie žuvininkystės tvenkinių ar kitų vandens telkinių, tačiau pati geriausia vieta stebėjimui yra Ventės ragas.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747