Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc6255
Šventė Strateginio valdymo ir politikos fakultete
Birželio 30 d. Mykolo Romerio universitete vyko paskutinė šiais mokslo metais diplomų įteikimo ceremonija. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis diplomus įteikė Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Teisės ir valdymo programos bakalaurams. Šventėje taip pat dalyvavo LR aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis, fakulteto Tarybos nariai.
Išsamiau
dsc6255
Šventė Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete
Birželio 29 d. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Teisės ir muitinės veiklos programos dieninių studijų studentams buvo įteikti bakalauro diplomai. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc6255
Šventė Socialinės politikos fakultete
Birželio 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilminga diplomų įteikimo Socialinės politikos fakulteto bakalaurams ir magistrams ceremonija. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Pasidžiaugti šia švente taip pat atvyko fakulteto socialiniai partneriai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos atstovai, Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, socialinių įstaigų, kitų institucijų atstovai.
Išsamiau
dsc6255
Diplomai Teisės fakulteto absolventams
Birželio 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko iškilmingos diplomų įteikimo Teisės fakulteto absolventams ceremonijos. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Iškilmingų ceremonijų metu buvo įteikta virš 300 bakalauro ir magistro diplomų.
Išsamiau
dsc6255
Šventė Viešojo administravimo fakultete
Birželio 22 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete vyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija. Ceremonijos metu Mykolo Romerio universiteto Mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka įteikė apie 80 diplomų Viešojo administravimo dieninių studijų bakalaurams.
Išsamiau
dsc6255
Svečiai iš Dorich House grupės universitetų
Birželio 22-26 dienomis Mykolo Romerio universitete lankėsi svečiai iš Dorich House Europos universitetų grupės nario - Kingstono universiteto (JK) – Chrisas Spratley, Linda Parker, Markas Horne – bei viešnia iš Dimitrijaus Kantemiro Krikščioniškojo universiteto (Rumunija) – Daniela Stancu.
Išsamiau
dsc6255
Garbingas jubiliejus
Mykolo Romerio universiteto akademinė bendruomenė, kolegos ir studentai nuoširdžiai sveikina akademiką profesorių Antaną Buračą garbingo 70 metų jubiliejaus proga. Akademikas yra tarptautinio lygio finansų ekonomikos mokslininkas, kolegų gerbiamas ir studentų mylimas Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas. Akademinės bendruomenės vardu rektorius prof. Alvydas Pumputis jubiliatą apjuosė Mykolo Romerio universiteto Garbės juosta.
Išsamiau
dsc6255
Kazachstano Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje vizitas
Birželio 18 d. Mykolo Romerio universitete su pirmuoju vizitu lankėsi Kazachstano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje ponas Galymzhanas Koishybayevas. Garbingąjį svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc6255
Vilniaus apskrities viršininko vizitas
Birželio 18 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Vilniaus apskrities viršininkas Jonas Vasiliauskas. Svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc6255
Jaunųjų mokslininkų vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai postkomunistinėje Europoje: nacionalinis identitetas“
Mykolo Romerio universitete birželio 14-22 dienomis vyko 4-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai postkomunistinėje Europoje: nacionalinis identitetas“, kurioje dalyvauja Baltarusijos, JAV, Lenkijos, Pakistano, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos ir Lietuvos atstovai. Paskaitas skaitė Lietuvos politikai, diplomatai, sociologai ir Mykolo Romerio universiteto dėstytojai. Šio tarptautinio renginio globėjas - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras J. E. p. Vygaudas Ušackas birželio 16 d. diskutavo su jaunaisiais mokslininkais.
Išsamiau
dsc6255
Jaunojo Teisininko Akademijos diplomų įteikimas
Birželio 13 d. įvyko Jaunojo Teisininko Akademijos uždarymo šventė, kurios metu ištvermingiausiems bei stropiausiems Akademijos klausytojams buvo įteikti diplomai.

Išsamiau
dsc6255
Šventė Viešojo administravimo fakultete
Birželio 5 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete buvo įteikta 130 diplomų Viešojo administravimo, Teisės ir policijos veiklos programų neakivaizdinių studijų bakalaurams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto Studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis.
Išsamiau
dsc6255
Užbaigtas Universiteto fakultetų reitingavimas
Mykolo Romerio universitete atliktas bandomasis fakultetų reitingavimas. Jis buvo vykdomas pagal 51 indikatorių. Vertinimas suskirstytas į keturias sritis: pedagoginį – metodinį darbą, mokslines publikacijas, kitą mokslinį darbą ir projektų valdymą, visuomeninę veiklą. Reitingavimo indikatoriai buvo nustatyti įvertinus naujausias tarptautinių reitingavimo sistemų raidos tendencijas.
Išsamiau
dsc6255
Įgyvendinamas Auštojo mokslo ir studijų įstatymas
Pagrindiniai aukštojo mokslo reformos tikslai – studijų kokybės gerinimas, atvirumas, prieinamumas ir tarptautiškumas bei universitetų vadybos pertvarkos. Mykolo Romerio universitetas jau seniai žengia reformos keliu, o dabar  pirmasis apsvarstė naujojo statuto pataisas ir pateikė jas Seimui. „Rengdami naująjį statutą daug nesugaišome,“ -  sako Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. – „Esame pokyčių šalininkai, todėl jis jau buvo subrandintas. Daugelį reformos numatomų dalykų mums liko tik įteisinti teisiškai. Mes teigiamai vertiname aukštojo mokslo ir studijų reformą ir tikime, jog ji įgaus sėkmės pagreitį. Svarbiausia, kad iš to laimėtų studentai.“
Išsamiau
dsc6255
Studentai aukštai vertina Mykolo Romerio universiteto administracijos atvirumą
Mykolo Romerio universitetą studentai išskyrė kaip pirmaujantį administracijos ir studentų partnerystės srityje. Universitete sudaromos geriausios sąlygos studentų visuomeninei veiklai. Tai buvo pažymėta Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) konferencijoje, kuri buvo skirta studentų savivaldos problemų analizei.
Išsamiau
dsc6255
Britų Tarybos atstovų vizitas Mykolo Romerio universitete
Birželio 4 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Lenkijos Britų Tarybos RANE regioninių projektų vadovas Ericas Atkinsonas, atsakingas už projekto „Anglų kalba Europoje“ (Global English for Europe) įgyvendinimą ir Lietuvos Britų Tarybos projektų vadovė Vilma Bačkiūtė.
Išsamiau
dsc6255
Informacinis renginys pareiškėjams
Birželio 3 d. Mykolo Romerio universitete vyko Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas informacinis renginys pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos II prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Vieną iš pranešimų skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc4171
Sveikiname
Lijaną Štarienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), birželio 22 d. apsigynusią disertaciją „Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc4171
Sveikiname
Raimundą Moisejevą (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), birželio 19 d. apsigynusį disertaciją „Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc4171
Sveikiname
Žilviną Terebeizą (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), birželio 18 d. apsigynusį disertaciją „Įrodinėjimo našta ir jos paskirstymas civiliniame procese“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc4171
Sveikiname
Loretą Šaltinytę (Teisės fakultetas, Europos Sąjungos teisės katedra), birželio 17 d. apsigynusią disertaciją „Užsienio investicijų apsauga energetikos sektoriuje: teisės aiškinimo ir taikymo problemos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc4171
Sveikiname
Salviją Kavalnę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), birželio 12 d. apsigynusią disertaciją „Finansinio užstato davėjo nemokumas: teorinės ir praktinės problemos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dorichhouse
Svečiai iš Dorich House grupės universitetų
Birželio 22-26 dienomis Mykolo Romerio universitete lankėsi svečiai iš Dorich House Europos universitetų grupės nario - Kingstono universiteto (JK) – Chrisas Spratley, Linda Parker, Markas Horne – bei viešnia iš Dimitrijaus Kantemiro Krikščioniškojo universiteto (Rumunija) – Daniela Stancu.
Išsamiau
dorichhouse
Kazachstano Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje vizitas
Birželio 18 d. Mykolo Romerio universitete su pirmuoju vizitu lankėsi Kazachstano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje ponas Galymzhanas Koishybayevas. Garbingąjį svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dorichhouse
Vilniaus apskrities viršininko vizitas
Birželio 18 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Vilniaus apskrities viršininkas Jonas Vasiliauskas. Svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dorichhouse
Britų Tarybos atstovų vizitas Mykolo Romerio universitete
Birželio 4 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Lenkijos Britų Tarybos RANE regioninių projektų vadovas Ericas Atkinsonas, atsakingas už projekto „Anglų kalba Europoje“ (Global English for Europe) įgyvendinimą ir Lietuvos Britų Tarybos projektų vadovė Vilma Bačkiūtė.
Išsamiau


Skelbiame
 
dsc0003
Skubėkite registruotis į 2009/2010 m.m. studijas pagal individualiuosius studijų planus
Mykolo Romerio universiteto Studijų direkcija informuoja, kad pilno studijoms skiriamo laiko (dieninių) ir dalinio studijoms skiriamo laiko (vakarinių) studijų studentams registracija į 2009/2010 m.m. studijas pagal individualiuosius studijų planus į pasirinktus studijų dalykus vyks iki 2009 m. birželio 22 dienos.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
lrtlogo
Lietuvos televizija
Birželio 30 d. laidoje „Labas rytas“ apie teisės prognostinę funkciją kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros doc. dr. Darijus Beinoravičius.
lrtlogo
Veidas
Birželio 29 d. spausdinama J. Kučinskaitės diskusija „Lietuvos valstybę valdo ne Seimas ir ne Vyriausybė, o 40 tūkst. biurokratų“. Diskusijoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininkas prof. Vytautas Pakalniškis ir Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 29 d. I. Alšėnaitės str. „EUA prezidentas pritarė aukštojo moklso reformai“ pasakojama apie Garbės daktaro EUA prezidento prof. J. M. Rappo pagerbimo ceremoniją.
lrtlogo
Lrt.lt
Birželio 26 d. str. „Į greitąją pagalbą įsileis privatų kapitalą?“ Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos katedros docentas Gediminas Černiauskas komentuoja privataus kapitalo efektyvumą - „netiesa, kad privatus kapitalas pritraukia daugiau pinigų.“
lrtlogo
Teisingumas.lt
Birželio 25 d. skelbiamas pranešimas „Vasaros mokykla „Tarptautinės žmogaus teisių vasaros studijos“ apie Mykolo Romerio universitete jau trečius metus iš eilės Teisės fakulteto organizuojamą tarptautinę vasaros mokyklą.
lrtlogo
BNS
Birželio 25 d. skelbiamas pranešimas „Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras prof. J. M. Rapp“ apie  atvykstantį Europos universitetų asociacijos prezidentą profesorių Jeaną-Marcą Rappą, kuriam bus įteiktos Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos.
lrtlogo
Alfa.lt
Birželio 24 d. skelbiamas Mykolo Romerio universiteto psichologo Timo Petraičio interviu su Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto direktoriumi prof. Rimantu Kočiūnu „Egzistencinė psichologija: kaip aš gyvenu ir kodėl taip gyvenu?“.
lrtlogo
Respublika
Birželio 23 d. J. Bliūdžiaus str. „Laura Asadauskaitė: viliojanti tarsi perlas“ rašoma, kad sportininkė Mykolo Romerio universitete krimto Europos Sąjungos politikos ir administravimo mokslus.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 23 d. A. Medalinsko str. „Valdžioje kaltų vis nėra“ rašoma apie „Lietuvos žinių“ rengtą apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros dėstytoja daktarė Simona Selelionytė-Drukteinienė.
lrtlogo
BNS
Birželio 23 d. skelbiamas pranešimas „Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaras prof. J. M. Rapp“ apie tai, kad birželio 25 d. į Mykolo Romerio universitetą atvyksta Europos universitetų asociacijos prezidentas profesorius Jeanas-Marcas Rappas. Jam bus įteiktos Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 23 d. laidoje „Litas prie lito“ apie „Sodros“ biudžeto lopymą kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos katedros vedėjas docentas dr. Algis Dobravolskas.
lrtlogo
Alfa.lt
Birželio 23 d. A. Medalinsko str. „Kolektyvinė valdžios atsakomybė: kaltų nėra“ rašoma apie „Lietuvos žinių“ rengtą apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros dėstytoja daktarė Simona Selelionytė-Drukteinienė.
lrtlogo
Balsas.lt
Birželio 23 d. A. Medalinsko rengtoje „Lietuvos žinių“ apskritojo stalo diskusijoje „Kolektyvinė valdžios atsakomybė: kaltų nėra“ dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedros dėstytoja dr. Simona Selelionytė-Drukteinienė.
lrtlogo
Lietuvos radijas ir televizija
Birželio 22 d. laidoje „Tarp Rytų ir Vakarų“ apie valstybės tarnybą dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros vedėjas doc. dr. Vainius Smalskys.
lrtlogo
Veidas
Birželio 22 d. M. Celiešiūtės str. „Sistemos diagnozė: neefektyvumo virusas“ interviu su Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekane doc. dr. Danguole Jankauskiene.
lrtlogo
Bernardinai.lt
Birželio 19 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto psichologo Timo Petraičio interviu su prof. Rimantu Kočiūnu „Egzistencinė psichologija: kaip aš gyvenu ir kodėl taip gyvenu?“.
lrtlogo
Teisingumas.lt
Birželio 18 d. skelbiamas str. „Bendradarbiavimo ryšiai su Turkijos universitetais“, kuriame pasakojama apie Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio, kaip Pasaulio universitetų asociacijos tarybos nario dalyvavimą Pasaulio universitetų asociacijos konferencijoje „Aukštojo mokslo perspektyvos Balkanuose“.
lrtlogo
Mokslas ir gyvenimas
Birželio mėn. numeryje skelbiamas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, akademiko Antano Buračo straipsnis apie pasaulio finansų krizės įtaką Lietuvos ekonomikai.
lrtlogo
Alfa.lt
Birželio 16 d. A. Bareišio str. „Ušacko ir jaunųjų mokslininkų susitikime aptarta nacionalinio identiteto problema“ rašoma apie Mykolo Romerio universitete prasidėjusią 4-ąją jaunųjų mokslininkų vasaros mokyklą „Demokratijos iššūkiai postkomunistinėje Europoje: nacionalinis identitetas“ ir ministro susitikimą su jaunaisiais mokslininkais.
lrtlogo
Infolex.lt
Birželio 16 d. spausdinamas interviu su Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros vedėju prof. Jonu Juškevičiumi „Santykiai biomedicinos srityje pasižymi ypatinga įvairove ir sudėtingumu“.
lrtlogo
Veidas
Birželio 15 d. N. Celiešiūtės str. „Esame virtualios išpažinties karta?“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto dėstytojo, psichologo Timo Petraičio komentaras apie bendravimą internetu.
lrtlogo
Lietuvos televizija
Birželio 15 d. laidoje „Labas rytas“ apie kaltę santuokos nutraukimo bylose kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros doc. dr. Inga Kudinavičiūtė Michailovienė.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 13 d. J. Augulio str. „Universitetas garsėja įdomiomis studijų programomis“ pasakojama apie naujas studijų programas ir studentų priėmimą į Mykolo Romerio universitetą.
lrtlogo
Lrytas.lt
Birželio 12 d. A. Svirbutavičiūtės str. „Ar prikelsime mirštantį kaimą?“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, akademiko Antano Buračo komentaras.
lrtlogo
Delfi.lt
Birželio 11 d. J. Paškausko str. „Psichologė: skrydžių baimė neracionali“ apie skrydžių baimę kalba Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros docentė Rita Bandzevičienė.
lrtlogo
BNS
Birželio 11 d. paskelbtas pranešimas „Jaunųjų mokslininkų vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai postkomunistinėje Europoje: nacionalinis identitetas“ apie Mykolo Romerio universitete organizuojamą tarptautinę jaunųjų mokslininkų vasaros mokyklą.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 11 d. laidoje „Ryto garsai“ žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbyje apie prasidėjusį priėmimą į aukštąsias mokyklas dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis.
lrtlogo
Bernardinai.lt
Birželio 10 d. J. Paškausko str. „Psichologė: skrydžių baimė neracionali“ apie skrydžių baimę kalba Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros docentė Rita Bandzevičienė.
lrtlogo
Teisingumas.lt
Birželio 10 d. skelbiama informacija „Jaunųjų mokslininkų vasaros mokykla „Demokratijos iššūkiai postkomunistinėje Europoje: nacionalinis identitetas“ apie Mykolo Romerio universitete organizuojamą vasaros mokyklą.
lrtlogo
Žinių radijas
Birželio 10 d. laidos „Raktas“ tema „Mokslo tyrimai - studijoms“. Mokslo tyrimai - tas pagrindas, kuriuo remiasi kokybiškos studijos. Tik patys nuolat besitobulinantys ir siekiantys savo patirtį praturtinti naujausiais mokslo pasiekimais mokslininkai gali studentams perteikti naujausias žinias. Apie universiteto mokslingumą, tarptautinius mokslo tyrimus ir projektus, jaunųjų mokslininkų kompetencijos tinklus kalbėjo Mykolo Romerio universiteto mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, apie jungtines studijų programas kaip sparčiai besiplečiančią tarptautinio mokslininkų ir studentų bendradarbiavimo formą kalbėjo Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė, apie naujas informatikos krypties studijas ir naujas studijų formas - vis labiau populiarėjantį virtualųjį studijų modelį - kalbėjo Socialinės informatikos fakulteto dekanas doc. dr. Saulius Norvaišas.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 9 d. laidoje „Ant svarstyklių“, skirtoje Europarlamento rinkimams, dalyvavo Mykolo Romerio universiteto doc. Ramūnas Trimakas.
lrtlogo
Bernardinai.lt
Birželio 9 d. skelbiamas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus Vygando Pauliko str. „Apie Saulėlydžio komisijas ir viešojo valdymo reformas“.
lrtlogo
Lietuvos televizija
Birželio 9 d. laidoje „Labas rytas“ apie Valstybės Prezidento institutą, jo kompetenciją, galias kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos katedros vedėjas - profesorius habil. dr. Alfonsas Vaišvila.
lrtlogo
Ekstra
Birželio 8 d. A. Srėbalienės str. „Politikė smogė iš pasalų“ savavaldžiavimą komentuoja Aukščiausiojo teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros docentas Olegas Fedosiukas.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 7 d. Mažosios studijos laidoje „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros lektorius dr. Povilas Aleksandravičius.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 6 d. Mažosios studijos laidoje „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros lektorius dr. Povilas Aleksandravičius.
lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 5 d. Mažosios studijos laidoje „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“ dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros lektorius dr. Povilas Aleksandravičius.
lrtlogo
Teisingumas.lt
Birželio 5 d. str. „Įgyvendinamas Aukštojo mokslo ir studijų įstatymas“ rašoma apie tai, jog Mykolo Romerio universitetas pirmasis apsvarstė naujojo Statuto pataisas ir pateikė jas Seimui.
lrtlogo
BNS
Birželio 5 d. skelbiamas pranešimas „Įgyvendinamas Auštojo mokslo ir studijų įstatymas“ apie tai, kad Mykolo Romerio universitetas jau seniai žengia reformos keliu.
lrtlogo
Mokslas ir technika
Nr. 5 publikuojamas Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros doc. Arvydo Guogio str. „Ar reikia kitokio Lietuvos plėtros modelio?“ „Socialinė reintegracija, tai yra, „iškritusių visuomenės narių“ grąžinimas į normalų gyvenimą, turėtų būti pagrindinis socialinės politikos Lietuvoje efektyvumo kriterijus,“ - teigia autorius.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 5 d. V. Nakaitės inf. „Įgyvendinamas Aukštojo mokslo ir studijų įstatymas“ rašoma apie tai, jog Mykolo Romerio universitetas pirmasis apsvarstė naujojo Statuto pataisas ir pateikė jas Seimui. „Esame pokyčių šalininkai, todėl naujasis Statutas jau buvo subrandintas. Daugelį reformos numatomų dalykų mums liko vien įteisinti teisiškai“, - sako Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
lrtlogo
Vakaro žinios
Birželio 4 d. str. „Sąjūdžio vertybės šiandienos Lietuvai“ mintimis apie Sąjūdžio vertybių likimus ir aktualumą šiandienos Lietuvai dalijasi Mykolo Romerio universiteto profesorius, akademikas Antanas Buračas.
lrtlogo
Balsas.lt
Birželio 4 d. T. Čyvo str. „Rusų pretenzijos Lenkijai „nestebina“ Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Ramūnas Trimakas komentuoja Rusijos kaltinimus Lenkijai dėl Antrojo pasaulinio karo.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 4 d. skelbiamas pokalbis su Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentu, Mykolo Romerio universiteto prof. Rimvydu Jasinavičiumi „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas“.
lrtlogo
Respublika
Birželio 3 d. str. „Sąjūdžio vertybės šiandienos Lietuvai“ mintimis apie Sąjūdžio vertybių likimus ir aktualumą šiandienos Lietuvai dalijasi Mykolo Romerio universiteto profesorius, akademikas Antanas Buračas.
lrtlogo
Vakaro žinios
Birželio 2 d. str. „Kuklus viceministras“ rašoma, kad viceministro pareigas pradėjo eiti Valdemaras Stančikas - 30 metų teisininkas, Mykolo Romerio universitete įgijęs teisės bakalauro ir magistro laipsnius.
lrtlogo
BNS
Birželio 2 d. paskelbtas pranešimas spaudai „Studentai aukštai vertina Mykolo Romerio universiteto administracijos atvirumą“.
lrtlogo
Lietuvos televizija
Birželio 2 d. laidoje „Labas rytas“ darbo teisės temomis kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros lektorius Vilius Mačiulaitis.
lrtlogo
Ekstra
Birželio 1 d. numeryje  A. Srėbalienės str. „Ląstelių banko vaikai“ analizuojamos spermos banko ir dirbtinio apvaisinimo moralinės, etinės ir teisinės problemos. Interviu su Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros vedėju doc. dr. Jonu Juškevičium.
lrtlogo
Baltijos TV
Birželio 1 d. laidoje „Lietuvos žinių“ tyrimas“ analizuojamas lyties keitimo reglamentavimas. Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros doc. Agnės Širinskienės komentaras.
lrtlogo
Lrytas.lt
Birželio 1 d. str. „V. Stančikas tapo aplinkos viceministru“ rašoma, kad 30 metų teisininkas Valdemaras Stančikas Mykolo Romerio universitete įgijo teisės bakalauro ir magistro laipsnius.
lrtlogo
Alfa.lt
Birželio 1 d. str. „Valdemaras Stančikas - aplinkos viceministras“ rašoma, kad naujasis viceministras Mykolo Romerio universitete įgyjo teisės bakalauro ir magistro laipsnius.
lrtlogo
Alfa.lt
Birželio 1 d. R. Janutienės str. „Dėdės ir dėdienės keičia lytį“ Mykolo Romerio universiteto dėstytojos Agnės Širinskienės komentaras.
lrtlogo
Delfi.lt
Birželio 1 d. R. Janutienės str. „Dėdės ir dėdienės keičia lytį“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto dėstytojos, teisininkės Agnės Širinskienės komentaras dėl transseksualumo.
lrtlogo
Balsas.lt
Gegužės 1 d. str. „Dėdės ir dėdienės keičia lytį“ pateikiamas Mykolo Romerio universiteto dėstytojos Agnės Širinskienės komentaras dėl lyties keitimo operacijų.
lrtlogo
Lietuvos žinios
Birželio 1 d. numeryje publikuojamas R. Janutienės str. „Dėdės ir dėdienės keičia lytį“, kurioje lyties keitimo reglamentavimą komentuoja Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros doc. Agnė Širinskienė.


Naujausioji knyga
 
inteletine15
Intelektinė ekonomika Nr. 1(5), 2009. Mokslo darbų žurnalas.
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011 print
ISSN 1822-8038 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
inteletine15
Pradžia. Mykolo Romerio universiteto studentų kūrybos knyga.
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-129-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
inteletine15
Socialinių mokslų studijos. Nr. 1(1), 2009. Mokslo darbai.
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
inteletine15
Kriminalistikos technika. Kontroliniai klausimai ir praktinės užduotys. Trečioji pataisyta ir papildyta laida. Mokomasis metodinis leidinys.
Janina Juškevičiūtė, Egidijus Kurapka
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-120-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
inteletine15
Ekonomikos teorija. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Vadovėlis.
Gediminas Davulis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-112-4
Išl. metai 2009
Išsamiau


Įdomu
 
copyf20ofw20dsc0066
Gražiausios Lietuvos Tūkstantmečio knygos
Minėdama Tūkstantmetį Lietuva palieka istorijoje gilų pėdsaką, ypač ryškų kultūroje, mene ir raštijoje. Ta proga Mykolo Romerio universiteto biblioteka kvietė apžiūrėti Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Prezidento kanceliarijos išleistas 33 knygas (tik mažą dalelę!) parodoje „Gražiausios Lietuvos Tūkstantmečio knygos“. Paroda veikė Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje iki 2009 m. rugsėjo 15 d.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747