Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0002
Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidento Michaelio Hartmeierio vizitas
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidentas Michaelis Hartmeieris. Svečias susitiko su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanu doc. dr. Gintaru Aleknoniu, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktore Giedre Račiene ir Frankfoniškų šalių studijų centro vedėja Ramune Žvirblyte, Politikos mokslų katedros vedėju doc. Antanu Kulakausku bei dėstytoju Ramūnu Trimaku.
Išsamiau
dsc0002
Savojos universiteto profesoriaus Gilles Paisant vizitas
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Savojos universiteto profesorius Gilles Paisant. Vizito tikslas buvo aptarti jungtinio modulio „Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“ įgyvendinimą ir organizuoti egzaminą modulio studentams.
Išsamiau
dsc0002
Forumas „Efektyvi savivalda - mokslo ir praktikos sąlytis“
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje vyko forumas „Efektyvi savivalda - mokslo ir praktikos sąlytis“, kuriame buvo aptariamos mokslininkus ir praktikus dominančios problemos.
Išsamiau
dsc0002
Kalėdinė popietė
Gruodžio 18 d. Mykolo Romerio universitete vyko kalėdinė popiete. „Džiaugiuosi matydamas Jus visus, atėjusius pabūti kartu“, - sakė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis sveikindamas akademinę bendruomenę ir linkėdamas prasmingų darbų, gražių vilčių ir sėkmingo idėjų įgyvendinimo, sveikatos ir optimizmo. Šventinę nuotaiką dovanojo Vilniaus styginių kvintetas „Intermezzo“ (vadovas Lionius Treikauskas).
Išsamiau
dsc0002
Kalėdinė UNICEF akcija
Gruodžio 15–18 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko kalėdinė UNICEF akcija, kurios metu visi norintys galėjo apsilankyti prie UNICEF stendo ir įsigyti atributikos, pažymėtos UNICEF ženklu. Asortimentas buvo išties platus: nuo atvirukų iki rankų darbo nuotraukų albumų ar porcelianinių smilkalinių. ELSA MRU nariai, prekiavę prie UNICEF stendo džiaugėsi, kad ir šiais metais akcija nestokojo populiarumo, o graibstomi ne tik atvirukai, bet ir brangesni suvenyrai, už kuriuos gauti pinigai bus skiriami vaikams taip prisidedant prie jų gyvenimo sąlygų gerinimo.
Išsamiau
dsc0002
Prancūzijos ambasadoriaus padėka
Gruodžio 11 d. Mykolo Romerio universitete su pirmuoju vizitu apsilankiusio Prancūzijos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje pono Francois Laumonier padėkos laiškas.
Išsamiau
dsc0002
Tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Teismo radiologija“
Gruodžio 15 d. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto salėje vyko tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Teismo radiologija: teismo medicininio vertinimo ypatumai bei galimybės“, kurioje pranešimus skaitė Kopenhagos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutų ekspertai.
Išsamiau
dsc0002
„Nordplus“ projekto darbo grupės susitikimas
Gruodžio 11-12 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra organizavo „Nordplus“ projekto, kurio dalyvės yra Skandinavijos ir Baltijos šalys, darbo grupės susitikimą. Šiame seminare-susitikime buvo nagrinėjami aktualūs socialinio darbo studijų klausimai, susiję su supervizijos modulio parengimu. Šio projekto tikslas - stiprinti bendradarbiavimą tarp Baltijos (Lietuva, Latvija) ir Šiaures šalių (Norvegija, Suomija, Švedija) universitetų, tobulinant socialinio darbo studijų programos įgyvendinimą.
Išsamiau
dsc0002
Prancūzijos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje vizitas
Gruodžio 11 d. Mykolo Romerio universitete su pirmuoju vizitu lankėsi Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje ponas Fransua Lomonjė (Francois Laumonier), į Lietuvą atvykęs spalio mėnesį. Garbingąjį svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Vizito metu jis susitiko su Plėtros prorektoriumi dr. Stasiu Stačioku, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktore Giedre Račiene ir Frankofoniškų šalių studijų centro vedėja Ramune Žvirblyte.
Išsamiau
dsc0002
Eitynės nuo Seimo iki Vyriausybės, skirtos žmogaus teisių dienai
Siekdami paskatinti visuomenės, o ypač jaunosios kartos, domėjimąsi žmogaus teisėmis, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė ir Europos studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialas gruodžio 10-ąją, kvietė visus prisidėti prie Žmogaus teisių dienos minėjimo, suorganizavę eitynes nuo Seimo iki Vyriausybės. „Žmogaus teisiu gynimas, – kaip teigia studentai, - tai mūsų visų pilietinė pareiga“.
Išsamiau
dsc0002
Senato posėdis
Gruodžio 11 d. 15.00 val. Mykolo Romerio universiteto Senato nariai kviečiami į posėdį. Posėdis vyks Centrinių rūmų (Ateities g. 20) konferencijų salėje (I-414).
Išsamiau
dsc0002
Kalėdų vakaras „Šokio judesy!“
Gruodžio 10 d. Mykolo Romerio universitete vyko Kalėdų vakaras „Šokio judesy!“. Renginyje savo programas pristatė trys universiteto šokių kolektyvai – šokių studija „Bolero“, tautinių šokių bei sportinių šokių kolektyvai.
Išsamiau
dsc0002
Informacinė Erasmus diena
Gruodžio 10 d. nuo 14.40 val. Mykolo Romerio universiteto II-233 aud. vyko Informacinė Erasmus diena dieninių ir vakarinių studijų studentams.
Išsamiau
dsc0002
Studentai iš Kazachstano nacionalinio Abajus universiteto
Gruodžio 5-15 dienomis Mykolo Romerio universitete tęsė studijas Kazachstano nacionalinio Abajus universiteto Ekonomikos fakulteto magistrantūros studijų programos 8 studentų grupė. Paskaitas skaitė Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dėstytojai. Savaitgalį Kazachstano studentai buvo supažindinti su Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų istorija.    
Išsamiau
dsc0002
Teisminio proceso inscenizacijų mokymai
Gruodžio 6 d. Mykolo Romerio universiteto I-312 aud. ELSA Lietuva pristato Teisminio proceso inscenizacijų (Moot Court Competition) mokymus! Jų metu patyrę lektoriai-praktikai ir jau inscenizacijose dalyvavę studentai pasidalins patirtimi, patars, kaip ruoštis teisminiam procesui, į ką atkreipti dėmesį. Visi, dalyvavę mokymuose ir išklausę paskaitų kursą, ne tik pasisems vertingų žinių, bet ir gaus tai patvirtinantį sertifikatą. Kviečiame registruotis!
Išsamiau
dsc0002
Dėstytojų mobilumo galimybių informacinė diena
Gruodžio 4 d. Mykolo Romerio universitete rengiama dėstytojų mobilumo galimybių informacinė diena. Renginio metu buvo pristatyta Erasmus dėstytojų mainų programa, skatinama joje dalyvauti. Renginyje dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo atstovai, kurie pristatė mobilumo galimybes pagal tarpvalstybines sutartis ir Grundtvig programos galimybes dėstytojams.

Išsamiau
dsc0002
Taupymo programa
Gruodžio 2 d. Rektorato posėdyje pateiktos Ekonomikos ir finansų valdymo, Socialinės politikos, Teisės, Strateginio valdymo ir politikos fakultetų ataskaitos. Aptarti praeinančiųjų metų veiklos poslinkiai, kurių esama visuose fakultetuose, novacijos studijų ir mokslo srityje. Pritarta fakultetų dekanų veiklai ir susitarta dėl tolimesnės veiklos prioritetų. Infrastruktūros prorektorius Vladas Brakauskas pateikė Mykolo Romerio universiteto Taupymo programą, kurioje išanalizuotos resursų taupymo galimybės ir rezervai.
Išsamiau
dsc0002
Susitikimas su kolegijų vadovais
Gruodžio 2 d. Mykolo Romerio universitete vyko kolegijų, su kuriomis Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, direktorių susitikimas. Kolegijų vadovus priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Svečiai susitiko su Studijų prorektoriumi prof. Justinu Sigitu Pečkaičiu, fakultetų dekanais, Priėmimo komisijos atsakinguoju sekretoriumi Sauliu Bugailiškiu, Karjeros centro direktoriumi Edmundu Sakalausku bei kitų padalinių vadovais. Susitikimo metu buvo aptartas pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimas, pasiekti rezultatai.
Išsamiau
dsc0002
Kalėdos jau čia pat!
Gruodžio 2 dieną Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centras ir Studentų atstovybė kvietė visą bendruomenę papuošti universitetą artėjančioms Kalėdoms. Egles puošė būrys studentų bei darbuotojų - juk taip smagu patiems sukurti šventinę nuotaiką!!!
Išsamiau
dsc0002
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dovana - koncertas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 75-mečio proga Džiazo katedros studentai Mykolo Romerio universitetui padovanojo koncertą. Gruodžio 3 dieną II-233 auditorijoje buvo laukiami visi, norintys pasimėgauti džiazinio vokalo standartų kūriniais.
Išsamiau
dsc0002
Svečiai iš Lenkijos Olštyno Varmijos Mozūrijos universiteto
Gruodžio 1 d. Mykolo Romerio universitete pagal Erasmus dėstytojų mainų programą lankėsi svečiai iš Lenkijos Olštyno Varmijos Mozūrijos universiteto Teisės ir administravimo fakulteto dekanas prof. Bronislaw Sitek ir dėstytojos prof. Magdalena Sitek ir Magdalena Zielinska.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
herbas
Tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Teismo radiologija“
Gruodžio 15 d. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto salėje vyko tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Teismo radiologija: teismo medicininio vertinimo ypatumai bei galimybės“, kurioje pranešimus skaitė Kopenhagos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutų ekspertai.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0912
Sveikiname
Laurą Gumuliauskienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), gruodžio 19 d. apsigynusią disertaciją „Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas civiliniame procese“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0912
Sveikiname
Jūratę Baltušnikienę (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), gruodžio 19 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos tobulinimo galimybės Lietuvoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc0912
Sveikiname
Simoną Selelionytę-Drukteinienę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apsigynusią disertaciją „Valstybės deliktinės atsakomybės raidos tendencijos“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0912
Sveikiname
Ramūną Vanagą (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra), gruodžio 18 d. sėkmingai apsigynusį disertaciją „Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Išsamiau
dsc0912
Sveikiname
Kazimierą Zavecką (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), gruodžio 12 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Pareigos atskleisti informaciją draudimo santykiuose turinys: teoriniai ir praktiniai aspektai“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0912
Sveikiname
Algirdą Matkevičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), gruodžio 10 d. sėkmingai apgynusį disertaciją „Bendrovės komercinių paslapčių apsauga“ (Teisė 01 S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc0002
Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidento Michaelio Hartmeierio vizitas
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidentas Michaelis Hartmeieris. Svečias susitiko su Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanu doc. dr. Gintaru Aleknoniu, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktore Giedre Račiene ir Frankfoniškų šalių studijų centro vedėja Ramune Žvirblyte, Politikos mokslų katedros vedėju doc. Antanu Kulakausku bei dėstytoju Ramūnu Trimaku.
Išsamiau
dsc0002
Savojos universiteto profesoriaus Gilles Paisant vizitas
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Savojos universiteto profesorius Gilles Paisant. Vizito tikslas buvo aptarti jungtinio modulio „Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“ įgyvendinimą ir organizuoti egzaminą modulio studentams.
Išsamiau
dsc0002
Forumas „Efektyvi savivalda - mokslo ir praktikos sąlytis“
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje vyko forumas „Efektyvi savivalda - mokslo ir praktikos sąlytis“, kuriame buvo aptariamos mokslininkus ir praktikus dominančios problemos.
Išsamiau
dsc0002
„Nordplus“ projekto darbo grupės susitikimas
Gruodžio 11-12 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra organizavo „Nordplus“ projekto, kurio dalyvės yra Skandinavijos ir Baltijos šalys, darbo grupės susitikimą. Šiame seminare-susitikime buvo nagrinėjami aktualūs socialinio darbo studijų klausimai, susiję su supervizijos modulio parengimu. Šio projekto tikslas - stiprinti bendradarbiavimą tarp Baltijos (Lietuva, Latvija) ir Šiaures šalių (Norvegija, Suomija, Švedija) universitetų, tobulinant socialinio darbo studijų programos įgyvendinimą.
Išsamiau
dsc0002
Prancūzijos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje vizitas
Gruodžio 11 d. Mykolo Romerio universitete su pirmuoju vizitu lankėsi Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje ponas Fransua Lomonjė (Francois Laumonier), į Lietuvą atvykęs spalio mėnesį. Garbingąjį svečią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Vizito metu jis susitiko su Plėtros prorektoriumi dr. Stasiu Stačioku, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktore Giedre Račiene ir Frankofoniškų šalių studijų centro vedėja Ramune Žvirblyte.
Išsamiau


Skelbiame
 
unicef
Akcija „Kalėdos su UNICEF“
Gruodžio 15–18 dienomis ELSA MRU kviečia ateiti prie UNICEF stendo universitete ir įsigyti UNICEF atributikos ir taip prisidėti ne tik prie šios gerumo akcijos, bet ir Kalėdų proga nudžiuginti artimuosius bei draugus mielomis dovanėlėmis. Akcija „Kalėdos su UNICEF“ – tradicinis ELSA MRU organizuojamas renginys, kuriuo siekiama atkreipti žmonių dėmesį į skurstančius vaikus pasaulyje. Šis renginys - puiki galimybė kiekvienam iš mūsų prisidėti prie vaikų gyvenimo sąlygų gerinimo.
Išsamiau
unicef
Socialinės politikos fakulteto studentų kalėdinė iniciatyva
Socialinio darbo būrelis gruodžio 10-19 dienomis rengia kalėdinę akciją. Artėjant šventėms pasidalinkime šiluma ir kalėdiniu jaukumu su senyvo amžiaus, sunkiai sergančiais, vienišais žmonėmis, slaugomais Vilkpėdes ligoninėje. Norėdami prisijungti prie šios gerumo akcijos dovanokime kalėdines dekoracijas. Jų laukiame gruodžio 10-19 dienomis Socialinio darbo katedroje (V-255 kab.). Dėkojame už Jūsų gerumą!
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc0007rasiklis
Bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio miesto savivaldybe
Gruodžio 3 d. Mykolo Romerio universitetas ir Panevėžio miesto savivaldybė, siekdami efektyvaus bendradarbiavimo ir vieningo veiklos planavimo dėl universitetinių, neuniversitetinių ir nenuosekliųjų studijų, kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimą parašais patvirtino Panevėžio miesto meras Povilas Vadopolas ir Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius profesorius Justinas Sigitas Pečkaitis.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 31 d. str. „Kiek pagrįstas prezidento veto?“ Mykolo Romerio universiteto Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjo akademiko Antano Buračo nuomonė apie prezidento veto pensijų sistemos reformos įstatymui.
balsaslogo
Mokslas ir technika
Nr. 12 publikuojamas pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekane dr. Eugenija Martinaityte „Kaip išgyventi per finansinį... žemės drebėjimą?“
balsaslogo
Veidas
Gruodžio 29 d. V. Daunoraitės str. „Šiuolaikinės technologijos tarnauja tiesai ir teisingumui“ pasakojama apie Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutą.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 28 d. skelbiamas Mykolo Romerio universitete dėstančio psichologo Timo Petraičio str. „Mažas didelis pasaulis“.
balsaslogo
Bernardinai.lt
Gruodžio 22 d. R. Šimašiaus str. „Daugiausiai ydų - teisės aktų sistemoje“ rašoma, kad R. Šimašius dėstė teisės teoriją Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 22 d. trumpųjų žinių pranešime „Teikia teisėją“ rašoma, kad Prezidentas Valdas Adamkus teikia Seimui skirti Egidijų Baranauską Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. Teisėjų taryba Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docento ir šios katedros vedėjo E. Baranausko kandidatūrą paremė neeiliniame Teisėjų tarybos posėdyje.
balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 22 d. J. Juškaitės str. „R. Šimašius: daugiausiai ydų – teisės aktų sistemoje“ rašoma, kad R. Šimašius dėstė teisės teoriją Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose, vadovavo akademiniam teisės žurnalui.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 22 d. str. „Universitetas tęsia šeimininkiškumo programą“ pasakojama apie Mykolo Romerio universiteto priimtą Taupymo programą.
balsaslogo
Bernardinai.lt
Gruodžio 20 d. str. „Vyriausybė sutiko 2009 metų biudžete perskirstyti 54 mln. litų“ rašoma, kad kad papildomo finansavimo kitąmet gali tikėtis Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyrius. Vyriausybė siūlo pridėti 2 mln. litų, kad būtų baigta jo pastato statyba.
balsaslogo
Kauno diena
Gruodžio 20 d. str. „Ką Kūčių naktį kalbės K. Starkevičiaus gyvulėliai?“ rašoma, kad K. Starkevičiaus dukra Živilė dirba Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Kauno diena
Gruodžio 20 d. str. „Vingiuotas kelias į šlovę“ rašoma apie penkiakovininką Edviną Krungolcą, kuris baigė magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 20 d. str. „Milijonų perskirstymas: atrėžti nuo Valdovų rūmų, duoti kultūros sostinei“ rašoma, kad papildomo finansavimo kitąmet gali tikėtis Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyrius. Vyriausybė siūlo pridėti 2 mln. litų, kad būtų baigta jo pastato statyba.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 20 d. str. „Vyriausybė sutiko 2009 metų biudžete perskirstyti 54 mln. litų“ rašoma, kad papildomo finansavimo kitąmet gali tikėtis Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyrius. Vyriausybė siūlo pridėti 2 mln. litų, kad būtų baigta jo pastato statyba.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 20 d. str. „Biudžeto projekte apkarpomos administracinės išlaidos“ rašoma, kad papildomo finansavimo kitąmet gali tikėtis Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyrius. Vyriausybė siūlo pridėti 2 mln. litų, kad būtų baigta jo pastato statyba.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 19 d. str. „V. Adamkus pateikė Seimui kandidatą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus“ rašoma, kad E. Baranauskas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo katedros docentas ir šios katedros vedėjas.

balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 19 d. skelbiamas ELTA pranešimas „Prezidentas tekia E. Baranauską skirti AT teisėju“, kuriame rašoma, kad Teisėjų taryba Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo katedros docento ir šios katedros vedėjo E. Baranausko kandidatūrą parėmė penktadienį vykusiame neeiliniame Teisėjų tarybos posėdyje.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 19 d. str. „Prezidentas pateikė Seimui kandidatą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus“ rašoma, kad Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Egidijų Baranauską Aukščiausiojo Teismo teisėju. E.Baranauskas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo katedros docentas ir šios katedros vedėjas.

balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 19 d. str. „Prezidentas Seimui teikia E. Baranausko kandidatūrą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus“ rašoma, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Egidijų Baranauską Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. E. Baranauskas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo katedros docentas ir šios katedros vedėjas.

balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 18 d. laidos „Ryto garsai“ anonse skelbiama, kad laidoje bus Mykolo Romerio universiteto docento Gintaro Aleknonio komentaras.
balsaslogo
Klubas.lt
Gruodžio 17 d. str. „Keliukė“ Eglija Vaitkevičė – nebe vieniša“ rašoma, kad besimezgantiems santykiams nesutrukdys nei solinė Eglijos karjera, nei jos magistrantūros studijos Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Klaipėda
Gruodžio 16 d. str. „Piratai“ užgrobė „Jūreivių“ komandą“ rašoma apie Klaipėdoje vykusią Lietuvos studentų krepšinio lygos vienuoliktojo sezono „Žvaigždžių dieną“, kurioje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai.
balsaslogo
Vakaro žinios
Gruodžio 16 d. str. „Pajūryje šeimininkavo studentai „piratai“ rašoma apie Klaipėdoje vykusią Lietuvos studentų krepšinio lygos vienuoliktojo sezono „Žvaigždžių dieną“, kurioje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 16 d. str. „Smagus studentiškas krepšininkų šėlsmas“ rašoma apie Klaipėdoje vykusią Lietuvos studentų krepšinio lygos vienuoliktojo sezono „Žvaigždžių dieną“, kurioje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 15 d. str. „LSKL „Žvaigždžių dienoje“ uostamiestyje „Jūreiviai“ pralaimėjo „Piratams“ rašoma, kad renginyje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 15 d. str. „LSKL „Žvaigždžių dienoje“ „Jūreiviai“ neapsigynė nuo „Piratų“ atakų“ rašoma, kad šventėje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai Šarūnas Kulevičius, Deivydas Zoruba, Vytautas Poteliūnas.
balsaslogo
15 min
Gruodžio 15 d. str. „Žvaigždžių dienos 2009“ peštynes laimėjo „piratai“ rašoma, kad į „Oro karaliaus“ konkursą iš 11 pretendentų pateko Mykolo Romerio universiteto krepšininkas Deivydas Zoruba.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 14 d. str. „LSKL „Žvaigždžių dienoje“ „Jūreiviai“ neapgynė nuo „Piratų“ atakų“ rašoma, kad Klaipėdoje įvyko Lietuvos studentų krepšinio lygos vienuoliktojo sezono „Žvaigždžių diena 2009“, kuriooje dlayvvao Mykolo Romerio universiteto krepšininkai Šarūnas Kulevičius, Deivydas Zoruba, Vytautas Poteliūnas.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 14 d. M. Jackevičiaus str. „M. A. Pavilionienės planuose – dėstytojos duona ir EP mandatas“  rašoma, kad buvusi parlamentarė, profesorė Marija Aušrinė Pavilionienė priėmė pasiūlymą Mykolo Romerio universitete dėstyti tarpkultūrinių ryšių vadybos kursą.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 13 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto doc. S. Nefo str. „Septyniolika politikų „auksinių minčių“.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 13 d. J. Augulio str. „Mokslininkai padės savivaldybėms įgyvendinti e. valdžią“ rašoma apie tai, kad Mykolo Romerio universiteto mokslininkai atlieka eksperimentinius tyrimus, kuriais galėtų pasinaudoti savivaldybės ir kitos valdžios institucijos.
balsaslogo
Lietuvos rytas
Gruodžio 13 d. E. Šilinskaitės str. „E. Krungolcas: „Sportuoju dėl šlovės, dėmesio ir pinigų“ rašoma, kad Edvinas Krungolcas Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.
balsaslogo
Verslo žinios
Gruodžio 12 d. str. „Išrinkta nauja LLRI vadovė“ rašoma, kad ekonomistė Rūta Vainienė nuo 2005 metų rudens dėsto Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
15 min
Gruodžio 11 d. skyrelyje „Dienos nuotrauka“ taip pat rašoma, kad minėdami Žmogaus teisių dieną, Mykolo Romerio universiteto studentai organizavo eitynes nuo Seimo iki Vyriausybės.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 11 d. str. „Vainienė pradeda vadovauti Lietuvos laisvosios rinkos institutui“ rašoma, kad Rūta Vainienė nuo 2005 m. rudens dėsto Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Žinių radijas
Gruodžio 11 d. laidoje „Raktas“ apie aplinkosaugos problemas kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis, Aplinkos ministerijos Atmosferos skyriaus vedėjas, Mykolo Romerio universiteto lektorius Vytautas Krušinskas ir Laimutis Budrys, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 10 d. str. „Studentų lygos puošmena - finalininkų dvikova“ rašoma, kad Mykolo Romerio universitetas sostinėje lengvai nugalėjo lygos autsaiderius Lietuvos žemės ūkio akademijos atstovus.
balsaslogo
Lietuvos rytas
Gruodžio 10 d. spausdinamas Mykolo Romerio universitetą atstovaujančios Aurelijos Morkūnienės rašinys „Nediskriminavimo principas negalios pagrindu.“
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 9 d. V. Užusienio str. „Tarptautinio valiutų fondo misija - nekrįsti į akis“ rašoma, kad nepriklausomam ekspertui, Mykolo Romerio universiteto profesoriui akademikui Antanui Buračui sukritikavus galimybę pasiskolinti „kraštutiniu atveju“, politikų pozicija pasikeitė it mostelėjus burtų lazdele.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 9 d. S. Ramoškos str. „Jaunasis olimpietis metų nekeikia“ rašoma, kad tarp Kūno kultūros ir sporto departamente pagerbtų beveik šimto sportininkų buvo ir vienas olimpietis, 22 metų irkluotojas Mindaugas Griškonis. Padėkos diplomas jam įteiktas už antrąją vietą pasaulio jaunių irklavimo čempionate. Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo magistrantas teigė, jog nuo lapkričio mėnesio jau pradėjo rengtis naujajam sezonui.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 9 d. str. „LSKL ir toliau pirmauja dvi Vilniaus komandos“ rašoma, kad dviem taškais nuo lygos lyderio atsilieka septintąsias pergales iškovojusios Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Mykolo Romerio universitetų komandos.
balsaslogo
Atn.lt
Gruodžio 9 d. str. „LSKL ir toliau pirmauja dvi Vilniaus komandos“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto studentai savo aikštelėje 92:66 sutriuškino lygos autsaiderį Lietuvos žemės ūkio universiteto penketuką.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 9 d. S. Ramoškos str. „Jaunasis olimpietis M. Griškonis 2008-ųjų nekeikia“ rašoma, kad tarp Kūno kultūros ir sporto departamente pagerbtų beveik šimto sportininkų buvo ir vienas olimpietis, 22 metų irkluotojas Mindaugas Griškonis. Padėkos diplomas jam įteiktas už antrąją vietą pasaulio jaunių irklavimo čempionate. Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo magistrantas teigė, jog nuo lapkričio mėnesio jau pradėjo rengtis naujajam sezonui.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 9 d. str. „LSKL – dramatiškų rungtynių turas“ rašoma, kad Vilniuje, rezultatu 92:66, Mykolo Romerio universitetas lengvai nugalėjo Lietuvos žemės ūkio akademijos krepšininkus.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 9 d. str. „LSKL – atkaklių kovų turas“ rašoma, kad Mykolo Romerio universitetas lengvai nugalėjo Lietuvos žemės ūkio akademijos krepšininkus rezultatu 92:66.
balsaslogo
Žinių radijas
Gruodžio 8 d. žiniose pranešama, kad antradienį iškilmingame Seimo posėdyje, vyksiančiame istorinėje Kovo 11-osios salėje, bus minimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 60-metis. Ta proga iš Seimo tribūnos ketina kalbėti Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas.
balsaslogo
Veidas
Gruodžio 8 d. S. Nemeikaitės str. „Vagys tampa vis įžūesni“ Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Kriminologijos katedros vedėjos prof. dr. Genovaitės Babachinaitės nuomonė apie saugumą.
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 8 d. str. „Susigrąžino titulą“ rašoma, kad prizinę trečiąją vietą iškovojo Mykolo Romerio universiteto krepšininkai.
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 8 d. str. „Misija atvyko tyliai“ nepriklausomo eksperto, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus akademiko Antano Buračo komentaras apie paskolų ėmimą.
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 8 d. G. Silickienės str. „Universitetas Panevėžyje“ rašoma, kad Mykolo Romerio universitetas ir Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
balsaslogo
Kauno diena
Gruodžio 8 d. T. Širvinsko str. „Kova su stiklelio megėjais“ Mykolo Romerio universiteto Psichologijos katedros vedėja Ilona Čėsnienė komentuoja girtavimą darbe.
balsaslogo
Bernardinai.lt
Gruodžio 8 d. str. „Universitetai baiminasi prarasti pinigus“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijos direktoriaus teigimu, universitetas iš Vyriausybės numatytų pinigų nesiskolins, nes apyvartinių lėšų netrūksta.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 8 d. str. „Universitetai baiminasi nuostolių dėl nubyrėjusių studentų“ Mykolo Romerio universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijos direktorius Jonas Pempė teigia, kad universitetas iš Vyriausybės numatytų pinigų nesiskolins, nes apyvartinių lėšų netrūksta.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 8 d. str. „Universitetai baiminasi nuostolių dėl „nubyrėjusių“ studentų“ Mykolo Romerio universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijos direktorius Jonas Pempė teigia, kad universitetas iš Vyriausybės numatytų pinigų nesiskolins.
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 8 d. str. „Universitetai baiminasi nuostolių dėl „nubyrėjusių“ studentų“ Mykolo Romerio universiteto Finansų ir ekonomikos direkcijos direktorius Jonas Pempė teigia, kad universitetas iš Vyriausybės numatytų pinigų nesiskolins.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 8 d. skelbiamas BNS pranešimas „Universitetai baiminasi nuostolių dėl „nubyrėjusių“ studentų“, kuriame Mykolo Romerio universiteto Finansų ir ekomonikos direkcijos direktorius Jonas Pempė nurodė, kad universitetas iš Vyriausybės numatytų pinigų nesiskolins. „Išsiversime su savais pinigais. Apyvartinių lėšų mums netrūksta“, - teigė jis.
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 8 d. G. Silickienės str. „Universitetas - Panevėžyje“ rašoma, kad vėl įsižiebė dvidešimt metų puoselėta viltis Aukštaitijos sostinėje turėti savarankišką universitetinę aukštąją mokyklą. Panevėžio regiono jaunimas nuo kitų mokslo metų galės studijuoti Mykolo Romerio universiteto įsteigtame filiale.
balsaslogo
Respublika / Brigita
Gruodžio 6 d. D. Zailskaitės str. „Ir politikoje noriu išlikti moteriška“, kuriame pasakojama apie į Seimą išrinktą jauną politikę Agnę Bilotaitę, kuri šiuo metu magistrantūroje Mykolo Romerio universitete studijuoja teisę ir valdymą.
balsaslogo
Lietuvos rytas / Gyvenimo būdas
Gruodžio 6 d. E. Šilinskaitės str. „Tenisui paaukotą vaikystę atperka pergalės saldėsis“ rašoma, kad tenisininkė Lina Staniūtė Mykolo Romerio universitete neakivaizdžiai studijuoja teisę ir valdymą.
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 6 d. str. „Blogų“ rašymas - gyvenimo įprasminimas?“ pasakojama, kad Mykolo Romerio universiteto studentui Mantui Malciui internetas - lyg minčių „sugertukas". Savo tinklarašyje pradėjęs rašyti apie kompiuterius ir dalinęs patarimus interneto naršytojams, pastaruoju metu Mantas skiria dėmesį kitokioms temoms - rašo apie sėkmę, gyvenimą, jo prasmę.
balsaslogo
Vakaro žinios
Gruodžio 5 d. žinutėje „Studentų daugės“ pranešama, kad Panevėžio svaivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 5 d. L. Vireliūnaitės str. „Su postais atsisveikinama kukliai“ rašoma, kad Laikinojo sveikatos apsaugos ministro Gedimino Černiausko nekankina nežinomybė dėl ateities. Nuo ateinančio semestro jis dirbs Mykolo Romerio universiteto dėstytoju.
balsaslogo
Lietuvos rytas / Stilius
Gruodžio 5 d. str. „Politikė santuoką iškeitė į Seimo nario mandatą“ rašoma apie jauną Seimo narę Agnę Bilotaitę, kuri baigusi politikos mokslus Klaipėdoje, dabar siekia teisės ir valdymo magistro laipsnio Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Bernardinai.lt
Gruodžio 5 d. str. „Teisėjų taryba baigė formuoti savo institucijas ir komisijas“ rašoma, kad Taryba taip pat sudarė Pretendentų į teisėjus egzamino komisiją, kurioje bus Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedros lektorė dr. Eglė Račinskienė.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 5 d. str. „Politikė santuoką iškeitė į Seimo nario mandatą“ rašoma, kad Seimo narė Agnė Bilotaitė dar ir studentė. Baigusi politikos mokslus Klaipėdoje, dabar siekia teisės ir valdymo magistro laipsnio Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 5 d. L. Vireliūnaitės str. „Ministrai su postais atsisveikinama kukliai“ rašoma, kad Laikinasis sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas tikino su ministerijos žmonėmis taip pat atsisveikinsiantis tada, kai bus pristatomas naujas vadovas. G. Černiausko nekankina nežinomybė dėl ateities. Nuo ateinančio semestro jis dirbs Mykolo Romerio universiteto dėstytoju.  
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 5 d. L. Vireliūnaitės str. „Su postais atsisveikinama kukliai“ ršaoma, kad Laikinasis sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas tikino su ministerijos žmonėmis taip pat atsisveikinsiantis tada, kai bus pristatomas naujas vadovas. G.Černiausko nekankina nežinomybė dėl ateities. Nuo ateinančio semestro jis dirbs Mykolo Romerio universiteto dėstytoju.

balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 5 d. L. Vireliūnaitės str. „Su postais atsisveikinama kukliai“ rašoma, kad Laikinasis sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas tikino su ministerijos žmonėmis taip pat atsisveikinsiantis tada, kai bus pristatomas naujas vadovas. G. Černiausko nekankina nežinomybė dėl ateities. Nuo ateinančio semestro jis dirbs Mykolo Romerio universiteto dėstytoju.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 5 d. L. Vireliūnaitės str. „Su postais atsisveikinama kukliai“, kuriame rašoma, kad Laikinojo sveikatos apsaugos ministro Gedimino Černiausko nekankina nežinomybė dėl ateities. Nuo ateinančio semestro jis dirbs Mykolo Romerio universiteto dėstytoju.

balsaslogo
Atgimimas
Lapkričio 5 d. numeryje Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo katedros doc. Sauliaus Nefo str. „Septyniolika politikų „auksinių minčių.“
balsaslogo
Teisingumas.lt
Gruodžio 5 d. skelbiamas pranešimas „Eitynės nuo Seimo iki Vyriausybės žmogaus teisių dienai“ apie tai, kad Europos studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialas ir Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė organizuoja eitynes nuo Seimo iki Vyriausybės parkelio.
balsaslogo
Infolex.lt
Gruodžio 5 d. str. „Eitynės nuo Seimo iki Vyriausybės žmogaus teisių dienai“ pranešama apie Europos studentų teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialo ir Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės organizuojamą renginį, skirtą Žmogaus teisių dienai.
balsaslogo
Respublika / Laisvalaikis
Gruodžio 4 d. str. „Interviu su tinklaraštininkais“ Mykolo Romerio universiteto studento Manto Malciaus pasakojimas apie įkurtą tinklaraštį.
balsaslogo
Lietuvos rytas
Gruodžio 4 d. spausdinama žinutė „Universitetas plečiasi“, kurioje rašoma, kad kitų metų rugsėjį Panevėžyje bus įsteigtas Mykolo Romerio universiteto filialas.
balsaslogo
Lietuvos radijas
Gruodžio 4 d. laidoje „Ryto garsai“ žurnalisto Artūro Matuso pokalbis su Socialinės informatikos fakulteto dekanu dr. Saulium Norvaišu apie IT taikymą studijose. „Ateityje didžioji dalis studijų turėtų persikelti į virtualiąją erdvę“, - teigia dekanas.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 3 d. str. „Klaipėdos komandos grimzta į dugną“ rašoma, kad Kauno technologijos universiteto komanda nugalėjo Mykolo Romerio universiteto ekipą.
balsaslogo
Lietuvos žinios
Gruodžio 3 d. spausdinamas Mykolo Romerio universitetą atstovaujančios Aurelijos Morkūnienės rašinys „Nediskriminavimo principas negalios pagrindu.“
balsaslogo
15 min
Gruodžio 3 d. str. „VGTU nemažina apsukų“ rašoma, kad Mykolo Romerio universiteto krepšininkai svečiuose pralaimėjo Kauno technologijos universiteto studentams.
balsaslogo
Žinių radijas
Gruodžio 3 d. žiniose pranešama, kad Mykolo Romerio universiteto padalinį Panevėžyje planuojama atidaryti kitą rudenį.
balsaslogo
M-1
Gruodžio 3 d. žiniose pranešama, kad Mykolo Romerio universiteto padalinį Panevėžyje planuojama atidaryti kitą rudenį.
balsaslogo
Penki.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje steigiamas Mykolo Romerio universiteto padalinys“ rašoma, kad numatomą bendradarbiavimą parašais patvirtino Panevėžio miesto meras Povilas Vadopolas ir Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius profesorius Justinas Sigitas Pečkaitis.
balsaslogo
Mokslas ir technika
Lapkričio mėn. numeryje spausdinamas straipsnis „Informacinės technologijos kuria ateities modelius“, kuriame Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto dekanas dr. Saulius Norvaišas pasakoja apie naujojo fakulteto perspektyvas.
balsaslogo
Lrytas.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje - Mykolo Romerio universiteto filialas“ rašoma, kad Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. Šiuo metu Mykolo Romerio universiteto pagrindinėse studijose studijuoja 96 Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklas baigę studentai. 2008 m. į universitetą įstojo 16 panevėžiečių.

balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje steigiamas Mykolo Romerio universiteto padalinys“ rašoma, kad numatomą bendradarbiavimą parašais patvirtino Panevėžio miesto meras Povilas Vadopolas ir universiteto studijų prorektorius profesorius Justinas Sigitas Pečkaitis.
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje bus steigiamas Mykolo Romerio universiteto filialas“ rašoma, kad Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. Pirmiausia didžiąją dalį laiko universitetas ketina skirti neakivaizdinėms magistrantūros studijoms Panevėžyje organizuoti.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje bus steigiamas Mykolo Romerio universiteto filialas“ rašoma, kad Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Mykolo Romerio universitetu. „Bendradarbiavimas bus naudingas ne tik jūsų Savivaldybei, bet ir miestui: ketiname organizuoti universitetines ir neuniversitetines nuosekliąsias, nenuosekliąsias bei nuotolines studijas teisės, ekonomikos, viešojo administravimo srityse,“ - teigė studijų prorektorius prof. J. S. Pečkaitis.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 3 d. str. „Panevėžyje steigiamas Mykolo Romerio universiteto filialas“ rašoma, kad Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu.
balsaslogo
Vakaro žinios
Gruodžio 2 d. str. „Pakerėjo talentu“ rašoma, kad praėjusiais metais konkurse „World Miss University“ Lietuvai atstovavusi Mykolo Romerio universiteto studentė Rita Bernotaitė užėmė antrąją vietą. Tuomet už lietuvaitę balsavo per 10 mln. internautų.
balsaslogo
Respublika
Gruodžio 2 d. spausdinamas Mykolo Romerio universitetą atstovaujančios Aurelijos Morkūnienės str. „Nediskriminavimo principas negalios pagrindu“.
balsaslogo
Lrt.lt
Gruodžio 2 d. str. „Studentų krepšinio lygoje – aštuntoji VGTU pergalė“ rašoma, kad Kauno technologijos universiteto  krepšininkai namuose 69:55 įveikė Mykolo Romerio universiteto ekipą.
balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 2 d. str. „LSKL pirmenybių antrasis ratas prasidėjo netikėta KTU pergale“ rašoma, kad dešimtojo turo susitikimuose užfiksuotas vienas netikėtas rezultatas, kurį pasiekė devintojoje vietoje žengusi Kauno technologijos universiteto ekipa, įveikusi Mykolo Romerio universitetą.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 2 d. pranešime „Alfa.lt konferencijoje – ar antikrizinis planas mus išgelbės?“ rašoma, kad tiesioginėje vaizdo konferencijoje Alfa.lt kalbėjosi su Lietuvos laisvosios rinkos instituto asocijuota eksperte Rūta Vainiene. Nuo 2005 m. rudens ji dėsto Mykolo Romerio universitete.
balsaslogo
Balsas.lt
Gruodžio 2 d. str. „Lietuvė „Mis pasaulio universitetas“ žiuri pakerėjo šokiu“ rašoma, kad praėjusiais metais konkurse „World Miss University“ Lietuvai atstovavusi Mykolo Romerio studentė Rita Bernotaitė užėmė antrąją vietą. Tuomet už lietuvaitę balsavo per 10 mln. internautų.

balsaslogo
Delfi.lt
Gruodžio 2 d. str. „VDU docentė: universiteto absolventas turėtų mokėti tris užsienio kalbas“ rašoma, kad  Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanė doc. dr. Ineta Dabašinskienė Mykolo Romerio universitete surengtame forume apie užsienio kalbų mokymosi suteikiamą konkurencinį pranašumą aptarė ankstyvojo užsienio kalbų mokymo naudą.
balsaslogo
Alfa.lt
Gruodžio 1 d. str. „LSKL antrasis ratas prasidėjo eiline lyderio pergale“ rašoma, kad dešimtojo turo susitikimuose užfiksuotas vienas netikėtas rezultatas, kurį pasiekė devintojoje vietoje žengusi Kauno technologijos universiteto ekipa, Kaune įveikusi Mykolo Romerio universiteto krepšininkus.
balsaslogo
Lietuvos radijas
Gruodžio 1 d. laidoje „Ryto garsai“ apie žmonių elgesį su pinigais kalbėjo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros doc. Jolanta Sondaitė.
balsaslogo
Verslo žinios
Gruodžio 1 d. A. Petrošiaus str. „Administracinė reforma šienaus valdininkus“ Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros vedėjo doc. dr. Antano Kulakausko nuomonė apie naują Vyriausybę.


Naujausioji knyga
 
rudaitieneskoliniai
LEKSIKOS SKOLINIAI administracinėje kalboje. Mokomoji knyga
Autorė Vida Rudaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-099-8
Išl. metai 2008
Išsamiau


Įdomu
 
dsc0009
Lietuvos ir Čekijos draugija kvietė į Kalėdų giesmių koncertą
Gruodžio 17 dieną Lietuvos teatro, muzikos, kino muziejaus salėje (Vilniaus g. 41) koncertavo Mykolo Romerio universiteto mišrus choras. Renginį organizavo: Lietuvos ir Čekijos draugija.
dsc0009
Kalėdos jau čia pat!
Gruodžio 2 dieną Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centras ir Studentų atstovybė kvietė visą bendruomenę papuošti universitetą artėjančioms Kalėdoms. Egles puošė būrys studentų bei darbuotojų - juk taip smagu patiems sukurti šventinę nuotaiką!!!
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747