Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0016
Ekonomistų vasaros mokykla
Birželio 30 - liepos 6 dienomis Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas ir Vidurio ir Rytų Europos studijų centras organizavo ekonomistų vasaros mokyklą.
Išsamiau
dsc0016
Sveikiname bakalaurus
Birželio 27 d. Mykolo Romerio universitete buvo įteikti diplomai Strateginio valdymo ir politikos fakulteto bakalaurams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc0016
Premijos vadovėlių rengėjams
Birželio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius apdovanojo aukštojo mokslo vadovėlių rengėjų konkurso nugalėtojus – Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Penitencinės teisės ir veiklos katedros dėstytojus Joną Blaževičių, Julių Dermontą, Praną Valentiną Stalioraitį, Dmitrijų Usiką trečiąja premija už vadovėlį „Penitencinė (Bausmių vykdymo) teisė“, išleistą 2004 m.
Išsamiau
dsc0016
Sveikiname
Birželio 26 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete buvo įteikti diplomai bakalaurams bei magistrams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc0016
Sveikiname
Birželio 25 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete buvo įteikti diplomai 90 bakalaurų. Sveikiname!
dsc0016
Kvalifikaciniai mokymai „Komunikacinės ir informacinės mokymosi technologijos neįgaliesiems“
Birželio 25-27 dienomis Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedra organizuoja kvalifikacinius mokymus „Komunikacinės ir informacinės mokymosi technologijos neįgaliesiems“. Kviečiame dalyvauti dėstytojus, norinčius pagilinti žinias ir praktiškai išbandyti informacines ir komunikacines technologijas, padedančias efektyviai dirbti su studentais, turinčiais negalią.
Išsamiau
dsc0016
Svečiai iš Prahos Policijos akademijos
Birželio 25-26 dienomis Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete lankėsi Prahos Policijos akademijos Teisėsaugos fakulteto delegacija, vadovaujama dr. Jano Kuržejo.
Išsamiau
dsc0016
Sveikiname
Birželio 20 d. Mykolo Romerio universitete buvo įteikti diplomai Teisės fakulteto bakalaurams bei magistrams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc0016
Sveikiname
Birželio 19 d. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete buvo įteikti diplomai 45 bakalaurams. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Išsamiau
dsc0016
Prof. Mykolo Romerio premija – prof. Egidijui Kūriui
Mykolo Romerio universiteto Senatas birželio 17 d. nutarimu už indėlį įtvirtinant Lietuvoje konstitucionalizmo vertybes Profesoriaus Mykolo Romerio vardine premija apdovanojo profesorių Egidijų Kūrį, buvusį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką.
dsc0016
Sveikiname bakalaurus
Birželio 16 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete buvo įteikti diplomai 213 bakalaurų. Diplomus įteikė Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis.
Išsamiau
dsc0016
Senato posėdyje
Birželio 12 d. įvykusiame posėdyje Mykolo Romerio universiteto senatas pritarė prof. Vygando Pauliko prašymui atsistatydinti iš Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekano pareigų.
Išsamiau
dsc0016
To pamiršti – negalima!
Birželio 6 d. Mykolo Romerio universiteto naujųjų rūmų I a. fojė atidaryta fotografijų paroda „ČEČĖNIJA – GALUTINIS SPRENDIMAS“ ir Lietuvoje gyvenančios žuvusio čečėnų vado Džocharo Dudajevo našlės
ALOS DUDAJEVOS paveikslų paroda, kuri tęsiama Centrinių rūmų II a. fojė.
Renginio svečiai – europarlamentaras, Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras prof. Vytautas Landsbergis ir dailininkė Ala Dudajeva.
Išsamiau
dsc0016
Pagarba Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrėjams
Birželio 6 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir senato pirmininkas prof. Vytautas Pakalniškis priėmė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narius – Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros vedėją prof. habil. dr. Antaną Buračą ir Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros vedėją prof. Bronislavą Juozą Kuzmicką.
Išsamiau
dsc0016
Europos Komisijos primininko pavaduotojos Margot Wallström vizitas
Gegužės 29 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja atsakinga už institucijų ryšius ir komunikavimo strategiją Margot Wallström. Garbingąją viešnią priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
Universiteto Konferencijų salėje p. Margot Wallström skaitė paskaitą „Kokios Europos Jūs norėtumėte?“ apie Europos Komisijos ir ES narių nacionalinių institucijų bendradarbiavimą.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
bpdkonf
Konferencija „Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis“
Birželio 5-7 d. vyko projekto „Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“ baigiamoji konferencija „Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis“.
Išsamiau
bpdkonf
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis“
Birželio 5 ir 6 d. LR Teisingumo ministerijoje (Gedimino pr. 30/1) vyko Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis“, skirta Mykolo Romerio universiteto profesoriaus dr. Stasio Vėlyvio 70 metų jubiliejui paminėti.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
ambrasiene1
Sveikiname
Dangutę Ambrasienę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), birželio 27 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Dangutės Ambrasienės habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Vežėjo civilinė atsakomybė pagal CMR konvenciją ir draudimas“.
Išsamiau
ambrasiene1
Sveikiname
Dainių Raižį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), birželio 25 d. sėkmingai apgynusį eksternu disertaciją „Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme“ (Teisė 01 S).
Išsamiau
ambrasiene1
Sveikiname
Doc. dr. Justiną Žilinską (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), birželio 19 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S).
Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Justino Žilinsko habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Atsakomybė už sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus: naujųjų ginkluotų konfliktų iššūkiai bei Lietuvos patirtis“.  
Išsamiau
ambrasiene1
Sveikiname
Dr. Nijolę Vasiljevienę, birželio 18 d. sėkmingai atlikusią habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S).
Viešame habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Vertybių vadyba organizacijose: verslo etikos institucionalizavimo procesai kaip strateginių tikslų operacionalizavimo priemonės“.


Vizitai, susitikimai
 
dsc0016-foje
Svečias iš Prahos ekonomikos universiteto
Liepos 3-6 dienomis Mykolo Romerio universitete lankėsi Prahos ekonomkos universiteto Ekonomikos ir viešojo administravimo fakulteto dekanas prof. Jirži Schwarz ir šio fakulteto prodekanas tarptautiniams reikalams doc. Zdenek Chytil. Svečiai susitiko su Ekonomikos ir finansų fakulteto vadovybe, aptarė tolesnio bendradarbiavimo gaires, dalyvavo studentų vasaros mokykloje. Svečiams buvo surengta kultūrinė programa.


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc0007rasiklis
Bendradarbiavimo sutartis
Birželio 30 d. Vidaus reikalų ministerijoje Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Vidaus reikalų ministerijos, Mykolo Romerio universiteto ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl policijos pareigūnų rengimo pagal neuniversitetinių ir universitetinių studijų programas.
dsc0007rasiklis
Socialinės politikos fakulteto bendradarbiavimo sutartis su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Birželio 16 d. 11 val. Profesoriume vyko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.
Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kontrolierė Aušrinė Burneikienė ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
ziniuradijas
Žinių radijas
Liepos 1 d. laidoje „Raktas“ buvo kalbama apie tai, kaip valstybės tarnautojai pasirengę padėti spręsti įvairias į juos besikreipiančių žmonių problemas. Žinome, kad i juos besikreipiantieji - gana konfliktiški, neretai jau ateina negatyviai nusiteikę, pasirengę pulti ir gintis, bet nepasirengę išklausyti ir suprasti.
Universiteto, kuris rengia absolventus valstybes tarnybai, indėlį į tų konfliktų mažinimą aptarė Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo fakulteto valdymo teorijos katedros prof. Juozas Lakis, apie žmonių tarpusavio santykius ir konfliktų sprendimo būdus kalbėjo Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros doc. Jolanta Sondaitė, o apie valstybės tarnybos žmones - Valstybės tarnybos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Janulevičienė.
ziniuradijas
Veidas
Birželio 30 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos pirmininko prof. Egidijaus Kūrio str. „Visa valdžia taryboms?“ apie Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame Mokslo ir studijų įstatymo projekte siūlomus pakeitimus universitetų valdyme.
ziniuradijas
Ekstra
Birželio 30 d. A. Srėbalienės str. „Tylūs ginčai dėl abortų“ Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros vedėjo doc. Jono Juškevičiaus komentaras dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo A. Tysiąc byloje.
ziniuradijas
Lietuvos radijas
Birželio 23 d. laidoje „Ryto garsai“ apie vaikų svajones kalbėjo Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedros lektorė dokt. Rasa Pilkauskaitė Valickienė.
ziniuradijas
Ekstra
Birželio 23 d. numeryje J. Noreikienės str. „Mykolo Romerio universitete - naujos studijų programos“. Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros prof. V. Paulikas, doc. I. Lazdinis ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prof. R. Petrauskas pasakoja apie naujas studijų programas.
ziniuradijas
Infolex.lt
Birželio 18 d. aktualijose pranešama apie tai, kad prof. Mykolo Romerio vardine premija apdovanotas prof. Egidijus Kūris.
ziniuradijas
Valstybės tarnybos aktualijos
„Absolventai turi puikias perspektyvas“ - birželio mėn. numeryje, O. Šumskienės str. pristatomos viešojo administravimo studijos. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto dekanas dr. Tadas Sudnickas pristato fakultetą, kuriame studijuoja per 3,5 tūkst. studentų.
ziniuradijas
Žinių radijas
Birželio 17 d. laidoje „Raktas“ - diskusija apie politikų mokymą. Mykolo Romerio universitetas pasirengęs kelti politikų kvalifikaciją. Strateginio valdymo ir politikos fakultetas siūlo jiems keletą studijų programų.
Apie tai kalba Politikos mokslų katedros vedėjas doc. Antanas Kulakauskas, prof. Vygandas Paulikas, doc. Ramūnas Trimakas ir Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėjas prof. Kęstutis Masiulis.
ziniuradijas
Žinių radijas
Birželio 16 d. laidoje „Motyvas“ diskutuojama apie valstybės tarnybą Lietuvoje, jos pokyčius ir perspektyvas. Diskusijoje dalyvauja Vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila, Valstybės tarnybos departamento prie VRM direktorius Osvaldas Šarmavičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto dekanas Tadas Sudnickas, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkė Jolanta Petkevičienė. Laidos vedėjas žurnalistas Raigardas Musnickas.
ziniuradijas
15 min
Birželio 13 d. K. Ziminaitės str. „Mantijomis puošis ne visi studentai“ pasakojama, jog Mykolo Romerio universitetas bene vienintelis Vilniuje, kurio absolventai - bakalaurai ir magistrai - jau penkerius metus diplomų įteikimo iškilmėms aprūpinami mantijomis. „Baigdami magistrantūrą, atrodėme didingai, pasijautėme tikri magistrantai“, - apie malonias akimirkas žurnalistei paskoja viena absolventė.
ziniuradijas
Veidas
Birželio 9 d. „Trys klausimai Stasiui Vėlyviui, Mykolo Romerio universiteto profesoriui“ - pokalbis Profesoriaus 70-mečio proga surengtoje konferencijoje, skirtoje šiuolaikinei civilinio proceso teisei.
ziniuradijas
Respublika
Birželio 7 d. „Gyvenimas“. J. Žilinsko str. „Vilniečiai pralenkė Oksfordo universitetą“ - apie Mykolo Romerio universiteto komandos sėkmę didžiausiame ir prestižiškiausiame teisniame turnyre - P. Jessupo tarptautinės teisės konkurse.
ziniuradijas
DELO
Birželio 8 d. didžiausiame Slovėnijos laikraštyje „DELO“ - žurnalistės Polonos Frelih interviu su Politikos mokslų katedros doc. Ramūnu Trimaku apie Lietuvos ir Rusijos santykius.
ziniuradijas
Valstybės tarnybos aktualijos
Birželio mėn. numeryje Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Muitinės veiklos katedros vedėjo prof. Alfonso Laurinavičiaus str. „Globalizacijos iššūkiai keičia nacionalinių valstybių saugumo funkcijos sampratą“ žvilgsnis į valstybės tarnavimą visuomenei iš naujosios civilizacijos perspektyvų.
ziniuradijas
Manokarjera.lt
Birželio 6 d. A. Ranonytės ir R. Dževeckytės str. „Švietimo pūlinys iškilo į viešumą“. Paskelbtas šios srities Valstybės kontrolės audito išvadas komentuoja Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis.
ziniuradijas
Savivaldybių žinios
Birželio 5 d. Mykolo Romerio universiteto doc. Algirdo Astrausko ir Viešojo administravimo magistrės Santos Zubernytės str. „Viešųjų paslaugų atliekų tvarkymo srityje administravimas“ apie atliekų tvarkymo sistemų administravimą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse.
ziniuradijas
Lietuvos žinios
Birželio 5 d. R. Ramelienės str. „Mokslo tremtiniams - dar viena Lietuvos malonė“ informuojama, kad iš Baltarusijos išguitam Europos humanitariniam universitetui (EHU), jau trejus metus įsikūrusiam Mykolo Romerio universiteto patalpose Valakupių gatvėje, ketinama skirti papildomai patalpų. Šiandien Vyriausybė ketina svarstyti šį klausimą. Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. J. S. Pečkaitis teigia: „Sutarties įsipareigiojimus perduoti EHU daugiau kaip pusę mums priklausančio pastato patalpų - įvykdėme. Likusios reikalingos mūsų studentams. Dabar šiame pastate įsikūręs viešojo administravimo fakultetas.“
ziniuradijas
Žinių radijas
Gegužės 3 d. laidoje „Raktas“ pokalbis apie tarptautinę teisę ir tarptautinės teisės studijas pasirinkusių studentų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, tarp jų - JESSUP, kuriame dalyvavo ir Mykolo Romerio universiteto komanda. Laidoje dalyvavo Teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedros vedėjas prof. Saulius Katuoka, komandos vadovas doc. dr. Justinas Žilinskas ir vienas iš aktyviausių komandos narių - magistras Vitalijus Tumonis.
ziniuradijas
M-1
Birželio 2 d. pokalbyje apie tai, ar diplominių darbų pirkimas - aktuali problema, dalyvavo Teisės fakulteto prodekanė doc. dr. Dalia Vasarienė.
ziniuradijas
Ekstra
Birželio 2–8 d. numeryje „Lietuvos Sąjūdis: nelieskite šventovės“. Pokalbyje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros vedėjas prof. Bronislovas Kuzmickas, prieš 20 metų stovėjęs prie Lietuvos Sąjūdžio ištakų.

ziniuradijas
Mokslas ir technika
2008 m. Nr. 5 str. „Turtingiausių pasaulio šalių atstovai apie iššūkius aukštajam mokslui“ – apie OECD IMHE valdybos posėdį ir mokslinę–praktinę konferenciją „Aukštasis mokslas rinkos ekonomikos sąlygomis: teorija ir praktika“, balandžio 17 – 18 d. vykusį Mykolo Romerio universitete.


Naujausioji knyga
 
konfliktulakis
Konfliktų sprendimas ir valdymas. Vadovėlis
Autorius: Juozas Lakis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-082-0
Išl. metai 2008
Išsamiau


Įdomu
 
komanda
Ginklams kalbant teisė netyli
Mykolo Romerio universiteto Jean-Pictet tarptautinės humanitarinės teisės konkurso komanda sulaukė ypač teigiamo šio konkurso organizatorių įvertinimo. Komanda, kurią sudarė teisės studijų magistrantai Mykolas Šavelskis, Vitalius Tumonis ir Rytis Valūnas, balandžio mėnesio pabaigoje dalyvavo prestižiškiausiame ir didžiausiame Jean-Pictet vardo tarptautinės humanitarinės teisės konkurse Švarzenburge ir Berne, Šveicarijoje. Pasibaigus konkursui, organizatoriai daugiau nei mėnesį vertino komandų pasirodymą.
Išsamiau
komanda
To pamiršti – negalima!
Birželio 6 d. Mykolo Romerio universiteto naujųjų rūmų I a. fojė atidaryta fotografijų paroda „ČEČĖNIJA – GALUTINIS SPRENDIMAS“ ir Lietuvoje gyvenančios žuvusio čečėnų vado Džocharo Dudajevo našlės
ALOS DUDAJEVOS paveikslų paroda, kuri tęsiama Centrinių rūmų II a. fojė.
Renginio svečiai – europarlamentaras, Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras prof. Vytautas Landsbergis ir dailininkė Ala Dudajeva.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747