Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0015m
Projekto „Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“ informacinis renginys
Vasario 29 d. vyko trečiasis projekto „Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“ informacinis renginys. Apie projektą ir pasiektus rezultatus papasakojo projekto vadovė Regina Lukauskaitė. Renginyje įteikti mokymų „Europos Sąjungos Naujosios kaimynystės programos ir Naujasis kaimynystės instrumentas“ bei „Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų projektų administravimas“ baigimo pažymėjimai.
Išsamiau
dsc0015m
Mykolo Romerio universiteto Senato ir Tarybos posėdis
Vasario 5 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis pristatė 2007 m. veiklos ataskaitą. Senatas ir Taryba pritarė, teigiamai įvertino ir patvirtino veiklos ataskaitą. Gausiai dalyvaujant akademinei bendruomenei, studentams, vyko dalykiškas ir nuoširdus pokalbis apie tai, kas svarbu visam dinamiškam, sėkmingai įsiliejančiam į pasaulio ir Europos aukštojo mokslo erdvę Universitetui.
Išsamiau
dsc0015m
„Mokymasis, studijos, karjera 2008“ ir „Vilniaus knygų mugė"
Vasario 21–23 d. Lietuvos parodų centre „Litexpo“ Vilniuje vyko profesinio ugdymo, studijų, suaugusiųjų tęstinio mokymo paroda  „Mokymasis, studijos, karjera 2008“ ir „Vilniaus knygų mugė 2008“, kuriose aktyviai dalyvavo Mykolo Romerio universitetas. Parodoje „Mokymasis, studijos, karjera 2008“ Mykolo Romerio universiteto ekspozicijas aplankė Europos švietimo, profesinio mokymo, kultūros ir daugiakalbystės komisaras Jánas Figelis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja kultūros, mokslo ir ugdymo klausimams Nerija Putinaitė, Studijų skyriaus vedėjas Eugenijus Stumbrys, Seimo, Vyriausybės nariai, kitų aukštųjų mokyklų rektoriai ir kiti.
Išsamiau
dsc0015m
Ryšys tarp tautos ir asmens laisvės
Vasario 14 d. vyko Teisės fakulteto organizuota Vasario 16-ajai paminėti skirta Spaudos klubo diskusija „Ryšys tarp tautos ir asmens laisvės“. Diskusijoje dalyvavo žurnalistas Rimvydas Valatka, Politikos mokslų katedros vedėjas doc. dr. Antanas Kulakauskas bei Mykolo Romerio universiteto Debatų klubo nariai Justas Randis ir Karolis Gudas. Savo pasirodymu renginio nuotaiką praskaidrino EUC folklorinis ansamblis bei aktorė G. Urbonaitė.
Išsamiau
dsc0015m
Lietuvos mokslo premijos – MRU mokslininkams

Paskirtos 2008 metų Lietuvos mokslo premijos.
Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje premijuotas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros vedėjo prof. Mindaugo Maksimaičio mokslo darbų ciklas „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos“.
Premija įvertintas ir taikomosios mokslinės veiklos darbas „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis“, kurio vienos iš bendraautorių – Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros doc. dr. Sarmitė Mikulionienė bei Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros prof. Vladislava Stankūnienė. Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos mokslo premijos laureatus.

dsc0015m
Mykolo Romerio universiteto studentai atrinkti į prestižinį Jean-Pictet tarptautinės humanitarinės teisės konkursą
Mykolo Romerio universiteto teisės studijų magistrantai Mykolas Šavelskis, Vitalius Tumonis ir Rytis Valūnas atrinkti į prestižinio Jean-Pictet vardo tarptautinės humanitarinės teisės konkurso finalinį etapą, kuris vyks šių metų balandžio mėnesį Ženevoje.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc0003
Paskaita prancūzų kalba „Europos Sąjunga: ar yra jai ribos?“
Vasario 28 d. Mykolo Romerio universitete Bordo Monteskjė universiteto viceprezidentas tarptautiniams ryšiams, profesorius prof. Christian Grellois skaitė paskaitą prancūzų kalba „Europos Sąjunga: ar yra jai ribos?“.
Išsamiau
dsc0003
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra įgyvendinant Lisabonos strategiją
Vasario 27 d. Mykolo Romerio universitete trečią kartą lankėsi tarptautinė ekspertė, Centrinės Anglijos universiteto Verslumo ir inovacijų vadybos departamento direktorė dr. Lynn Martin (Jungtinė Karalystė).
        Pirmojo (2005 m.) ir antrojo (2006 m.) vizito metu viešnia universiteto doktorantams ir kitiems jauniesiems mokslininkams skaitė paskaitas tema „Inovacijų plėtra Europos Sąjungoje“ bei „Intelekto kaina žinių rinkoje“. Šiemet tarptautinė ekspertė kartu su akademine bendruomene analizavo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aspektus įgyvendinant nacionalinę Lisabonos strategiją (Research and Development in the Context of Lisbon Strategy).
Išsamiau
dsc0003
Seminaras „Doktorantūros studijų kokybės aspektai“
Vasario 26 d. pagal projektą „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“ vyko seminaras „Doktorantūros studijos: kokybės aspektai“. Pranešimus skaitė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus Butkus ir Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.
Išsamiau
dsc0003
Mykolo Romerio universitete viešėjo prof. dr. Peteris Herrmannas
Vasario 12–17 d. Mykolo Romerio universitete Socialinės politikos fakultete lankėsi prof. dr. Peteris Herrmannas iš Korko universiteto (Airija) Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto. Svečias susitiko su Socialinės politikos fakulteto ir Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojais, skaitė paskaitas „European Social Model: What it is and what it should be about. Some remarks on current debates and their methodological shortcomings“, „CITIZENSHIP IN THE EU AND ITS MEMBER STATES“. Vizito metu aptartas tolimesnis bendradarbiavimas tarp Korko universiteto Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto ir pasirašyta ERASMUS mainų sutartis.
Išsamiau
dsc0003
Mokslinis praktinis seminaras “Efektyvus finansų valdymas administruojant mokesčius”
Vasario 8 d. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete lankėsi Paryžiaus komercijos instituto, Londono aukštosios verslo mokyklos, Niujorko universitetų profesorius, Liono kreditinio banko vykdantysis direktorius, tarptautinių projektų vadovas profesorius Marcas Brandfordas. Svečias vedė mokslinį praktinį seminarą “Efektyvus finansų valdymas administruojant mokesčius”, dalyvavo po seminaro vykusioje diskusijoje.
Išsamiau
dsc0003
Tarptautinės konferencijos „Kokybės užtikrinimo aspektai aukštojo mokslo institucijose“ atgarsiai
Mykolo Romerio universitete, kuriame orientuojamasi  į aukštą studijų ir mokslo kokybę, vasario 6–7 d. vyko tarptautinė konferencija „Kokybės užtikrinimo aspektai aukštojo mokslo institucijose“. Ją surengė projekto „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“ koordinatorė, doktorantūros studijų vedėja Loreta Tauginienė ir projekto koordinatorės padėjėja, Studijų direkcijos Studijų kokybės užtikrinimo ir savianalizės grupės metodininkė Viktorija Jusienė. Ši tarptautinė konferencija vyko pagal projektą „Socialiniai mokslai žinių visuomenėje: kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas Mykolo Romerio universitete“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0012
Sveikiname
Audronę Žemeckę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), vasario 15 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Kultūros srities valdymas kaip administracinės teisės objektas” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0012
Sveikiname
Doc. dr. Virgilijų Valančių (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 12 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S). Atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Virgilijaus Valančiaus habilitacijos procedūros komisijos posėdyje viešai nagrinėta mokslo darbų apžvalga „Teismo procesinė elgsena: teoriniai ir empiriniai pastebėjimai“.
Išsamiau
dsc0012
Sveikiname

Doc. dr. Vigintą Višinskį (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), vasario 8 d. sėkmingai atlikusį habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, teisės mokslo kryptyje (01S).

Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc0004m
Strateginio valdymo ir politikos fakultete – svečiai iš Tarptautinio Audentes universiteto
Vasario 25–26 d. Strateginio valdymo ir politikos fakultete su darbiniu vizitu lankėsi Tarptautinio Audentes universiteto (Talinas, Estijos Respublika) rektorius prof. Peeter Müürsepp ir šio universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų mokyklos doc. Tïïu Pohl. Su svečiais susitiko Mykolo Romerio universiteto prorektoriai R. Vaitkus ir E. Kurapka. Vizito metu aptartos projektinės veiklos bei mokslinio bendradarbiavimo kryptys, parengta paraiška Bendrajai NordPlus programai, siekiant gauti finansinę paramą Mykolo Romerio, Audentes ir Turku (Suomija) universitetų tinklaveikos projektui (projekto koordinatorė prof. Vida Motiekaitytė), kuris skirtas Baltijos ir Šiaurės šalių jungtinės studijų programai (Institucijos ir socialiniai mechanizmai) sukurti.
Išsamiau
Svečias iš Prahos Karolio universiteto
Vasario 18–23 d. Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedroje bei Vidurio ir rytų Europos studijų centre lankėsi Prahos Karolio universiteto Socialinių mokslų fakulteto docentas Lubošas Švecas, atvykęs pagal Erasmus dėstytojų mainų programą. Svečias dalyvavo tarptautiniame seminare, skaitė paskaitas "Centrinė Europa ir Čekijos politinė koncepcija: istorinė apžvalga.
Išsamiau
dsc0004m
Susitikimas su lenkų rašytoju Dawidu Bienkowskiu
Vasario 21 d. Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos Vidurio ir Rytų Europos studijų centras kvietė į susitikimą su Vilniaus knygų mugės 2008 svečiu, lenkų rašytoju Dawidu Bienkowskiu.
Psichologas ir prozininkas Dawidas Bienkowskis  yra knygų „Yra“ ("Jest"), „Baltai raudonas“ ("Bialo-czerwony"), „Nieko“ ("Nic") knygų autorius, Andrzejaus Kijowskio ir Koscielskių premijos laureatas.
Jo romanai „Yra“ ir „Nieko“ įvertinti literatūrinėmis premijomis.
Išsamiau
dsc0004m
Projekto „Elektroninės valdžios instituciniai pokyčiai Kroatijoje“ konsorciumo susitikimas
Vasario 14–16 d. Mykolo Romerio universiteto Informatikos ir statistikos katedroje vyko Europinio TEMPUS programos projekto „Elektroninės valdžios instituciniai pokyčiai Kroatijoje“ konsorciumo susitikimas. Jame dalyvavo konsorciumo narių atstovai iš Paryžiaus Sorbonos, Londono Metropolitano universitetų, taip pat iš Karlsruhės (Vokietija), Žilinos (Slovakija), Zagrebo universitetų, Kroatijos viešojo administravimo institucijų atstovai bei projekto ekspertai iš Prancūzijos ir Kroatijos. Mykolo Romerio universitetas yra šio projekto partneris, projekto mokslinis vadovas universitete – prof. Rimantas Petrauskas. Susitikimo tikslas – apibendrinti pirmų projekto metų rezultatus, konsorciumo narių skaitytas paskaitas Zagrebo universitete bei pasiruošti kitam veiklos periodui.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
lietmedicinoskronikalogo
Lietuvos medicinos kronika
Vasario 27 d. numeryje publikuojamas interviu su Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros vedėju doc. dr. Jonu Juškevičiumi "Gydymas kamieninėmis ląstelėmis: ar patikimas ir teisėtas?"
lietmedicinoskronikalogo
Žinių radijas
Vasario 27 d. RAKTO laidoje diskutuojama apie sociologijos reikšmę darnios visuomenės plėtrai. Laidoje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros vedėja prof. Vida Kanopienė, doc. dr. Sarmitė Mikulionienė ir lektorė Vida Česnuitytė.
lietmedicinoskronikalogo
Atgimimas
Vasario 15–21 d. Nr. 7 (975) publikuoja prof. Juozo Lakio straipsnį "Lietuviai nemoka konfliktuoti".
lietmedicinoskronikalogo
Respublika
Vasario 20 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Aušros Skabeikytės informacija "Mykolo Romerio universiteto biblioteka atvira ir naktį".
lietmedicinoskronikalogo
www.balsas.lt
Nuo vasario 15 d. publikuojamas Informatikos ir statistikos katedros dėstytojo T. Limbos straipsnis "Elektroninės valdžios įgyvendinimas: Lietuvos apžvalga".
lietmedicinoskronikalogo
Lietuvos radijas
Vasario 15 d. Lietuvos radijo "Klasikos" laidoje "Profesija – pašaukimas" apie psichologo profesiją kalbėjo Psichologijos katedros docentė Jolanta Sondaitė.
lietmedicinoskronikalogo
Respublika
"Svarbiausias Lietuvos simbolis" - taip pavadintas vasario 15 d. numeryje spausdinamas žurnalisto Juliaus Girdvainio pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Teisės istorijos  katedros vedėju prof. Mindaugu Maksimaičiu, skirtas Vasario 16-osios akto 90-mečiui.
lietmedicinoskronikalogo
Veidas
"M. Romerio universitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos nuomone, yra tas universitetas, kuris rinką papildo naujo – tai drąsiai sakau – šiuolaikiško požiūrio ekonomikos, finansų, teisės specialistais. Čia rengiami tie, kurie išmano, kaip darniai per derybas subalansuoti įvairius interesus," – sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Rimas Varkulevičius vasario 18 d. numeryje publikuojamame V. Jauniaus straipsnyje "Rinka laukia intelektualių absolventų".
lietmedicinoskronikalogo
Respublika

Vasario 13 d. M. Rimeikytės str. "M. Romerio universitete įsikurs teatras" pasakojama apie tai, jog LNDT, ieškodamas naujų kūrybinių formų, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio universitetu. Susitarta kurti universiteto teatrą. Šiandien 16 val. M. Romerio universitete įvyks pirmasis susitikimas su aktoriumi Valentinu Masalskiu.

lietmedicinoskronikalogo
Respublika
Vasario 7 d. A. Vaitasiūtės str."Sąžiningiausieji sulaukė atpilo" informuojama, kad studentai rinko sąžiningiausius dėstytojus. Tarp kitų, studentai siūlė ir Mykolo Romerio universieto dėstytojus.
lietmedicinoskronikalogo
Respublika
Vasario 6 d. "Mykolo Romerio universiteto komanda dalyvaus prestižinio konkurso finale Ženevoje" - informacija apie tai, kad Teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedros doc. dr. J. Žilinsko vadovaujama ir šios katedros vedėjo prof. S. Katuokos globojama magistrantų komanda pateko į prestižinio Jeano Simono Pictet vardo tarptautinės humanitarinės teisės konkurso finalinį etapą, kuris vyks šių metų balandį Ženevoje.
lietmedicinoskronikalogo
Žinių radijas
Vasario 7 d.Rakto laidoje - pokalbis apie naujas studijų programas. Verslo informatikos bakalauro studijų programą pristato Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Informatikos ir statistikos katedros vedėjas prof. Rimantas Petrauskas, taip pat tos pačios katedros prof. Dalė Dzemydienė ir lektorė Eglė Malinauskienė.


Naujausioji knyga
 
aplinkosauga
Vadovėlis. Aplinkos politika ir valdymas. Sudarytojas Imantas Lazdinis
Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
ISBN 978-9955-19-074-5
Metai: 2008
Išsamiau
aplinkosauga
Jurisprudencija Nr. 1(104), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau


Sportas
 
Iš čempionato – su medaliais
Vasario 23 d. Vilniaus lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos studentų lengvosios atletikos žiemos čempionatas. Jame sėkmingai varžėsi mūsų universiteto sportininkai. Paulius Luožys rutulio stūmimo rungtyje tapo čempionu, pasiekęs 16 rezultatą. Nugalėtojo titulą iškovojo ir Mindaugas Viršilas, 3000 m. bėgimo rungtyje sugaišęs 8:52.94 sek. Merginų 60 m barjeriniame bėgime MRU absolventė Loreta Papreckytė, parodžiusi rezultatą 11,07 sek., liko 3-čia. Trečiąją vietą merginų rutulio stūmimo rungtyje iškovojo Rasa Bertašiūtė (9 m 69 cm), Jolanta Verseckaitė taip pat liko trečiąja prizininke merginų trišuolio rungtyje (12 m 17 cm). Vyrų trišuolio rungtyje ketvirtas – Žygimantas Juška, nušokęs 13 m 41 cm.
Išsamiau
Finišavo studentų badmintono čempionatas
Vasario 23 d. Kaune vyko Lietuvos studentų badmintono čempionatas. Asmeninėje įskaitoje mūsų universiteto studentas Šarūnas Bilius kovojo finale su KTU atstovu Klaudijumi Kašinskiu. Po keturių partijų rezultatas buvo lygus 2:2. Lemiamoje kovoje mūsiškis nusileido 16:21 nugalėtoju tapusiam K. Kašinskiui, o Š. Bilius iškovojo vicečempiono titulą. Kitas mūsų komandos atstovas Tomas Marcinkus užėmė 11-ąją vietą, o Kristina Piliponytė liko 10-ta. Komandinėje įskaitoje mūsiškiai tenkinosi 4-tąja vieta.
Nutraukta pergalių serija
Vasario 18 d. vyko Lietuvos studentų krepšinio lygos II rato susitikimai.
Universiteto vaikinų krepšinio komanda uostamiestyje susitiko su LCC krepšininkais ir jiems pralaimėjo rezultatu 90:99. Tai buvo pirmoji mūsiškių nesėkmė po keturių iš eilės iškovotų pergalių.
Išsamiau
Pergalių serija – nenutraukta
Vasario 11 d. sužaistos eilinės Lietuvos studentų krepšinio II-ojo rato varžybos vaikinų ir merginų grupėje. Vaikinai susitiko su LŽŪU atstovais ir iškovojo jau 4-tąją pergalę iš eilės rezultatu 96:69 bei įsitvirtino 4-tojoje turnyrinės lentelės vietoje.
Išsamiau
Trečioji pergalė iš eilės
Vasario 4 d. universiteto vaikinų krepšinio komanda žaidė reguliariojo LSKL sezono II- jo rato rungtynes su VGTU ekipa ir nugalėjo rezultatu 104:77. Tai buvo 3-ioji iš eilės mūsiškių pergalė, kuri universiteto komandą kilstelėjo į 4-tąją turnyrinės lentelės vietą.
 Viso susitikimo metu mūsiškiai laikė žaidimo gijas savo rankose ir kontroliavo susitikimo eigą. Lemiamame rungtynių kėlinyje MRU krepšininkai įgijo 20 taškų pranašumą ir VGTU ekipa prarado galimybę pakeisti rungtynių baigtį.
Išsamiau


Įdomu
 
dsc0017maz
Koncertavo pianistas Petras Geniušas
Vasario 26 d. vyko koncertas iš ciklo "Didžiosios Muzikos keliais". Koncertavo pianistas, nacionalinės premijos laureatas Petras Geniušas. Mykolo Romerio universiteto bendruomenei vienas talentingiausių pianistų dovanojo ypatingą koncertą, kurį sudarė atlikėjo mėgiamiausių kūrinių miniatiūros iš plataus klasikinių, romantinių ir šiuolaikinių kūrinių repertuaro.
Išsamiau
dsc0017maz
Kviečia Vizualiųjų menų studija
Vasario 14 d. savo veiklą pradėjo Vizualiųjų menų studija. Studijoje laukiami visi, kurie piešia, fotografuoja, filmuoja ir nori savo kūryba pasidalyti su bendruomene.
Pirmųjų susitikimų metu studentai ir darbuotojai aptarė idėjas ir galimas savo kūrybos (piešinių, fotografijų ir kt.) realizavimo formas.
Išsamiau
Estetinio ugdymo centro pop vokalinės grupės veikla
Vasario 13 d. Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centro pop vokalinė grupė dalyvavo „Forum Palace“ vykusiame Verslo plano turnyro atidarymo renginyje.
Vasario 15 d. grupė dalyvavo Lietuvos Teisingumo ministerijoje vykusiame Vasario 16 dienos minėjime.
dsc0017maz
Pagerbti sporto laureatai

Vasario 13 d. vyko 2007 m. studentų sporto laureatų pagerbimo šventė. Joje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis, jo pavaduotojas Arūnas Kazlauskas, Lietuvos dviračių sporto vyrų rinktinės treneris Edmundas Peseckas, Lietuvos studentų krepšinio lygos viceprezidentas Alvidas Račkauskas, Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. J. S. Pečkaitis, fakultetų dekanai, katedrų vedėjai, dėstytojai.

Išsamiau
dsc0017maz
Paroda "Lietuvos Valstybės atkūrimo Dienai – 90"

Mykolo Romerio universitete vyko knygų paroda „Lietuvos Valstybės atkūrimo Dienai – 90“ (ekspozicija bibliotekoje, priešais Periodikos ir Europos Sąjungos skaityklas).

Išsamiau
dsc0017maz
Paroda meilės tematika
„Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis ilgas ir kaitrus, ir vakaras stebuklingas, tylus, o ją pagimdė ilgesys". M. K. Čiurlionis
Bibliotekos darbuotojos sveikina mielus skaitytojus su šv. Valentino diena ir kviečia pažiūrėti, pavartyti, pasklaidyti ir paskaityti knygų meilės tema bibliotekos Bendrojoje skaitykloje (04 kab.). Knygos parodoje – ne tik poezija ir aforizmai, bet ir iš psichologijos, etikos, religijos ir medicinos skyrių. Sąmoningai atsisakyta pigių meilės romanų...
dsc0017maz
Varant žiemą iš kiemo
Praėjo Užgavėnės – žiemos pabaigos šventė. Gal kas važiavo atsisveikinti su žiema ir deginti Morės į Rumšiškes, gal kas lankė Vilniuje vykusius renginius, bet svarbiausia – reikėjo prisivalgyti blynų, kad būtų lengviau laikytis pasninko ištisas 7 savaites. Tiesa, dabar tradicijos keičiasi, pasninko retas besilaiko ir tai užtenka prisiminti jį tik penktadieniais.
Išsamiau
dsc0017maz
Teatro studija
Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centre kuriama universiteto teatro studija. Vasario 7 d. bendruomenės nariai, studentai ir darbuotojai, gebantys ir norintys dalyvauti teatrinėje veikloje, rinkosi į pirmąjį užsiėmimą. Susitikimo metu su būsimaisiais teatro studijos nariais bendravo Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinis direktorius Adolfas Večerskis.
dsc0017maz
"Bolero" šokėjai – Venecijos karnavale
Sausio 27 – vasario 4 d. Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centro choreografijos studija "Bolero" dalyvavo Italijoje vykusiame Venecijos karnavale. Jame "Bolero" šokėjai pristatė teatro, muzikos ir šokio projektą, kuruojamą Vilniaus miesto savivaldybės "Šeštasis pojūtis" .


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747