Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0013redager
Mykolo Romerio universitete – Erasmus studentai
2007–2008 m. m. pavasario semestrą Mykolo Romerio universitete studijuos 178 užsienio studentai. Sausio mėnesį gausus būrys Erasmus studentų (78) atvyko iš Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Graikijos, Čekijos, Vengrijos, Slovėnijos, Rumunijos, Turkijos ir kitų šalių.
Erasmus studijos prasidėjo įvadine savaite, kurios metu naujieji universiteto bendruomenės nariai susipažino su universitetu, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojais, lietuviais studentais-kuratoriais. Erasmus studentai dalyvavo ekskursijose po Vilniaus senamiestį, vyko į Trakus ir Druskininkus. Džiugu, kad atvykstančių Erasmus studentų skaičius nuolat auga, o jų atstovaujamų šalių įvairovė plečiasi.

Išsamiau
dsc0013redager
Į karjeros kelią palydėtas gausus būrys Mykolo Romerio universiteto absolventų
2008 m. sausio mėnesį diplomai įteikti 2031 absolventui: 321 bakalaurui ir 1710 magistrų. Šių mokslo metų pabaigoje universitetas rengiasi išleisti 2050 bakalaurų ir 150 magistrų. Džiaugsmingos ir reikšmingos šventės proga bakalaurus ir magistrus iškilmingų ceremonijų metu sveikino universiteto vadovybė, katedrų vedėjai, profesoriai, dėstytojai, gausiai susirinkę artimieji. Diplomų įteikimo ceremonijos – šventė visam universitetui. Lai skamba „Gaudeamus“, šlovinantis gyvenimo džiaugsmą, jaunystę ir mokslą.
Išsamiau
dsc0013redager
Projekto „LAW&ICT Shared Virtual Campus“ partnerių susitikimas
Sausio 25–26 d. Mykolo Romerio universitete vyko Europos komisijos  „Mokymosi visą gyvenimą programos“ ERASMUS paprogramės daugiašalio projekto „LAW&ICT Shared Virtual Campus“ partnerių antrasis susitikimas, kuriame aptarti šio projekto darbai. Mykolo Romerio universitetas projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto vykdytojas – Saragosos universitetas (Ispanija).
Išsamiau
dsc0013redager
Iškilmingas Senato posėdis
Sausio 14 d. vyko iškilmingas Mykolo Romerio universiteto Senato posėdis, kuriame Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai p. Bronisławui Komorowskiui įteiktos Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro regalijos. Gautas Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos p. Bronisławo Komorowskio padėkos laiškas
Išsamiau
dsc0013redager
Fotografijų parodos

Mykolo Romerio universiteto naujųjų rūmų I ir IV aukšto fojė – Vidūno Gelumbausko meninių fotografijų parodos „MANO ALMA MATER“ ir „APIE SAULĘ, ŽIEDUS IR VANDENĮ“.
Antrojo aukšto fojė veikia universiteto bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos Kristinos Vaitonienės meninių fotografijų paroda „Virsmo blyksniai“.
Mykolo Romerio universiteto trečiojo aukšto fojė – Eglės Gleiznytės fotografijų paroda „PROPERŠOS“.

Išsamiau
dsc0013redager
Erasmus jungtinės magistrantūros programos kūrimo projekto susitikimas

Sausio 8–9 d. Mykolo Romerio universitete vyko Erasmus jungtinės magistrantūros  programos kūrimo projekto (MMA – Master in Management Administartion) darbo grupės (universitetų partnerių) susitikimas. Projekto koordinatorius – Plantijno Antverpeno aukštoji mokykla. Pirmajame projekto susitikime dalyvavo svečiai iš Belgijos Plantijno AM, Ispanijos Navaros universiteto, Lenkijos Katovicų Karolio Adamieckio ekonomikos akademijos, Rumunijos Iasi universiteto atstovai ir Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto.

Išsamiau
dsc0013redager
Kviečiame registruotis į jungtinį frankofonišką studijų modulį „Europos identitetas“
2007–2008 m. pavasario semestrą antrus metus bus organizuojamas dvišalis politikos mokslų krypties studijų modulis lietuvių ir prancūzų kalbomis „Europos identitetas“, kurį rengia Frankofoniškų šalių studijų centras kartu su Politikos mokslų katedra, bendradarbiaudami su šešių Prancūzijos politikos mokslų institutų konsorciumu ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje. Studentai šią programą gali lankyti kaip laisvai pasirenkamą dalyką (apimtis – 3 kreditai), o valstybės tarnautojai kaip kvalifikacijos kėlimo kursus. Tęstinį vertinimą išlaikę dalyviai gaus Mykolo Romerio universiteto ir Prancūzijos politikos mokslų institutų konsorciumo sertifikatą. Paskaitos nemokamos.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0008m
Sveikiname
Andrių Veriką (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra), sausio 25 d. sėkmingai apgynusį  disertaciją ,,Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas: teisiniai aspektai” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0008m
Sveikiname
Solveigą Cirtautienę (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), sausio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Šiuolaikinė neturtinės žalos atlyginimo, kaip civilinių teisių gynimo būdo, koncepcija” (Teisė 01 S).
Išsamiau
dsc0008m
Sveikiname

Viliją Mikuckienę (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra), sausio 15 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Bankroto bylų nagrinėjimo teisme ypatumai” (Teisė 01 S).

Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc0038m
Svečiai iš Johanes Kepler (Austrija) ir Bergeno (Norvegija) universitetų
Sausio 24–25 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete lankėsi Johanes Kepler universiteto (Austrija) Teisės fakulteto dekanas Heribert Franz Koeck, dėstytojos prof. Ingrid Mitgutsch ir dr. Christine Hinterleitner  bei  Bergeno universiteto (Norvegija) Teisės fakulteto prodekanas Asbjorn Standbaken. Svečiai susitiko su Teisės fakulteto ir Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojais, su kuriais aptartas bendros jungtinės magistro studijų programos „Tarptautinė žmogaus teisių apsauga“ rengimas.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
delfilogo
DELFI
Sausio 31 d. I. Saukienės straispnyje "Pusės ligų priežastis - stresas darbo vietoje" Socialinės politikos katedros vedėja prof. Vida Kanopienė teigia: "Europos Komisijos duomenimis, pernai su teiginiu, kad darbas reikalauja daug jėgų ir sukelia stresą, sutinka 71 proc. lietuvių. ES vidurkis - 41 proc.(...) Pagal šį rodiklį esame penkti nuo galo."
delfilogo
Žinių radijas
Sausio 24 d. RAKTO laidos diskusijoje apie tai, kokiomis priemonėmis reikėtų saugoti jaunimą nuo kenksmingo alkoholio poveikio, dalyvauja Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė, Socialinės politikos fakulteto Edukacinės veiklos katedros doc. dr. Ieva Kuginytė - Arlauskienė.
delfilogo
Respublika
Sausio 16 d. "Universitetas tiesia geros kaimynystės tiltus" – informacija apie Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro, Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos p. Bronislavo Komarowskio inauguracijos iškilmes.
delfilogo
Žinių radijas
Sausio 15 d. "Dienos klausimas" – žurnalisto R. Jasiulionio pokalbis su Bioteisės
katedros vedėju doc. J. Juškevičium apie Seime svarstomą Abortų įstatymą.
www.vtv.lt ir www.bernardinai.lt
Sausio 15 d. Bioteisės katedros doc. Jono Juškevičiaus interviu žurnalistui K. Cemnolonskiui "J. Juškevičius: abortų liberalizavimas nebemadingas".
delfilogo
LTV
Sausio 14 d. informacinis siužetas apie Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro, Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos p. Bronislovo Komorovskio inauguraciją informacinėje laidoje lenkų kalba.
delfilogo
Lietuvos radijas
Sausio 14 d. Ryto garsų anonsas apie Mykolo Romerio universiteto senato iškilmingą posėdį, kuriame Garbės daktaro regalijos įteiktos Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai p. Bronislovui Komorovskiui.
delfilogo
Žinių radijas
Sausio 10 d. RAKTO tema - "Jaunimo verslumo ugdymas".
Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto profesorius Rimvydas Jasinavičius aptaria jaunimo verslumo ugdymo būtinumą ir pristato Lietuvoje kuriamas jaunimo verslumo ugdymo programas, pasakoja apie Mykolo Romerio universitete jau trečius metus veikiančią Jaunojo finansininko akademiją, kur finansinės išminties semiasi ir ekonomikos studijoms rengiasi Lietuvos moksleiviai. Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas dr. Irmantas Rotomskis pristato naujas fakulteto studijų programas.
Muitinės veiklos katedros vedėjas doc. dr. Alfonsas Laurinavičius kalba apie naują tarptautinės prekybos studijų programą, kuri sukurta, atsižvelgiant į specialistų paklausą plėtojantis Lietuvos tarptautinei prekybai.
delfilogo
Žinių radijas
Sausio 9 d. Žinių radijo laidoje "Dienos tema" apie naują darbotvarkę Lietuvai dalyvauja Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.
delfilogo
Veidas
Specialiajame leidinyje "Prognozės 2008" publikuojamas Teisės fakulteto prodekanės dr. Agnės Tikniūtės str. apie Lietuvos teismų reformą.
delfilogo
Lietuvos radijas
Sausio 9 d. Ryto garsų laidoje - žurnalisto A.Matuso pokalbis su Tarptautinės teisės katedros doc. dr. Justinu Žilinsku apie tai, ar Rusija privalo Lietuvai atlyginti okupacijos metais padarytą žalą.


Sportas
 
Po čempionato pertraukos – pergalė
Sausio 28 d., po Lietuvos studentų krepšinio lygos pertraukos, vaikinų grupėje prasidėjo lemiamos kovos dėl nugalėtojo vardo.
Išsamiau


Įdomu
 
dsc0016-te
Aukštųjų mokyklų mugė Kaune
Sausio 26 d. Kaune vyko aukštųjų mokyklų studijų mugė, kurioje pristatytas Mykolo Romerio universitetas. Mugėje dalyvavo MRU studijų  prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis, Karjeros centro konsultantė Brigita Paulikienė ir universiteto studentai.
dsc0016-te
Paroda, skirta Antano Maceinos šimtmečiui paminėti
Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje (priešais Periodikos ir Europos Sąjungos skaityklas) veikė paroda, skirta Antano Maceinos šimtmečiui paminėti.
Išsamiau
Studentų išrinkti geriausieji MRU dėstytojai

Mykolo Romerio universiteto studentų išrinkti 2007-ųjų metų geriausieji dėstytojai:

Konstitucinės teisės katedros vedėjas, profesorius Gediminas Mesonis;
Universiteto sekretorius, Valdymo teorijos katedros docentas Gintaras Aleknonis;
Administracinės teisės ir proceso katedros lektorė Ieva Deviatnikovaitė;
Filosofijos katedros docentas Vytis Valatka;
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros lektorius Antanas Bukauskas;
Psichologijos katedros docentas Arūnas Barkus;
Konstitucinės teisės katedros lektorius Gintaras Kalinauskas;
Užsienio kalbų katedros lektorė Nijolė Slaminskienė;
Baudžiamosios teisės katedros lektorius Laurynas Pakštaitis;
Politikos mokslų katedros asistentė Barbara Stankevič.

dsc0016-te
Advokatų kontoros stipendijos Mykolo Romerio universiteto studentams

Sausio 10 d. iškilmingame Teisės fakulteto posėdyje dviem Mykolo Romerio universiteto studentams Vaidui Jurkevičiui ir Emilijai Marcinkevičiūtei įteiktos advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN stipendijos. Stipendijas įteikė šios advokatų kontoros partnerė Vilija Vaitkutė Pavan bei žmogiškųjų išteklių vadovė Lina Ponomariovienė.

Išsamiau
dsc0016-te
Balta MRU parkelio pasaka
Nepradžiugino žiema mūsų tikrai baltomis Kalėdomis: paklojo gatves ir kiemus slidaus ledo sluoksniu ir tik kur ne kur pabarstė balto, sauso sniegelio. Naujieji metai atnešė ne tik naujas viltis, bet ir baltą vaizdą pro langą. Deja, turbūt nedaugelis šiuo metų laiku laisvalaikį leidžia lauke. Dar kiek pagąsdino stiprokas šaltukas.
Išsamiau
dsc0016-te
Fotografijų parodos

Mykolo Romerio universiteto naujųjų rūmų I ir IV aukšto fojė – Vidūno Gelumbausko meninių fotografijų parodos „MANO ALMA MATER“ ir „APIE SAULĘ, ŽIEDUS IR VANDENĮ“.
Antrojo aukšto fojė veikia universiteto bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos Kristinos Vaitonienės meninių fotografijų paroda „Virsmo blyksniai“.
Mykolo Romerio universiteto trečiojo aukšto fojė – Eglės Gleiznytės fotografijų paroda „PROPERŠOS“.

Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747