Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0003-gele
Kapų lankymas
Spalio 31 d. Mykolo Romerio universiteto rektorato, akademinės bendruomenės nariai tradiciškai vyko aplankyti Amžinybėn išėjusių Universiteto profesorių, darbuotojų, garbių visuomenės veikėjų kapų.
Žvakių liepsnelės ir rudeninių gėlių žiedai prisiminimais sušildo mūsų širdis. Žmogus gyvas tol, kol jį prisimena gyvieji.
dsc0003-gele
LPK, LURK ir MRU rektorato posėdis
Spalio 30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto rektorato ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos, dalyvaujant Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, bendras posėdis tema: „Jaunimo verslumo ugdymo problemos Lietuvoje“.
Išsamiau
dsc0003-gele
Vaikystės tyrėjų ir mokslininkų asociacijos steigiamasis susirinkimas
Spalio 26 d. vyko Socialinės politikos fakulteto surengtas Vaikystės tyrėjų ir mokslininkų asociacijos steigiamasis susirinkimas. Šios organizacijos tikslas – sutelkti mokslininkus ir tyrėjus siekiant sustiprinti vaikystės ir vaiko teisių mokslinių tyrimų kryptį Lietuvos mokslo politikoje. Susirinkime dalyvavo mokslininkai ir tyrėjai iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno medicinos universiteto, Vilniaus kolegijos ir kitų organizacijų.
Išsamiau
dsc0003-gele
Diskusija „Ar neįgalus asmuo gali siekti karjeros?“
Spalio 25 d. Mykolo Romerio universiteto Karjeros centras surengė diskusiją „Ar neįgalus asmuo gali siekti karjeros?“ Renginio metu siekta atkreipti dėmesį į žmonių su negalia problemas ir poreikius.
Išsamiau
dsc0003-gele
Studentai džiaugėsi „Karjeros savaitės“ renginiais
Spalio 22–25 d. Mykolo Romerio universitete vyko „Karjeros savaitė“, kurią surengė MRU Karjeros centras. Jos metu studentams sudaryta puiki galimybė susitikti su jų būsimais darbdaviais, kurie papasakojo apie savo veiklos pobūdį, galimybes įsidarbinti jų atstovaujamose įstaigose bei karjeros perspektyvas. Studentai galėjo betarpiškai pabendrauti su darbdaviais, užduoti klausimus ir tikėtis rezultatyvių atsakymų. Kiekvienos dienos renginiuose susirinkdavo labai gausus būrys studentų. Pirmą kartą šiais metais „KARJEROS DIENOS“ renginiai tapo „KARJEROS SAVAITĖS“ renginiais!.
Išsamiau
dsc0003-gele
„Karjeros savaitės“ renginyje – būrys susidomėjusių studentų
Spalio 23 d. įvyko teisės studentų susitikimas su teisės krypties darbdaviais. Šis susitikimas buvo vienas iš Karjeros centro organizuojamų „Karjeros savaitės“ renginių ciklo. Į susitikimą susirinko labai daug studentų, kuriems buvo įdomi jų būsimoji karjera. Renginio metu studentai įdėmiai klausėsi garbingų svečių pasakojimų apie įsidarbinimo ir karjeros subtilybes jų ilgametėje praktikoje. 
Išsamiau
dsc0003-gele
Fotografijų paroda
Spalio 9 d. Mykolo Romerio universiteto centrinių rūmų II aukšto fojė atidaryta Savojos universiteto profesoriaus, Vartotojų teisių gynimo centro vadovo Gilles Paisant fotografijos darbų paroda, pristatanti jo vizitų į Dominikos Respubliką akimirkas.
Išsamiau
dsc0003-gele
Lietuvos Konstitucijai – 15 metų

Minint Lietuvos konstitucijos 15 metų sukaktį, Universiteto bibliotekoje (naujuose rūmuose, prie Abonemento, priešais Periodikos ir Europos Sąjungos skaityklas) atidaryta paroda. Parodoje – 1922 m., 1928 m. ir 1938 m. konstitucijos, skelbtos prieškario Valstybės žiniose, 100 metų (!) amžiaus knygutė „Kas tai yra konstitucija?“ (autorius – Povilas Višinskis).

Išsamiau
dsc0003-gele
Pasodinti fakultetų medeliai
Spalio 19-osios popietę Mykolo Romerio universiteto vidiniame kiemelyje, kuris tampa jaukia poilsio zona, vyko gražus renginys. Fakultetų dekanai ir katedrų vedėjai pasodino medelius. Medis – nuolatinio augimo, gyvybės ir stiprybės simbolis. Gebantis atlaikyti vėtras ir nuolat stiebtis į saulę, sugeriantis šilumą ir dovanojantis pavėsį. Tegul stiebiasi į dangų tvirti medžiai, tegul auga ir gražėja mūsų Alma Mater.
Išsamiau
dsc0003-gele
WASPOLSS partnerių susitikimas
Spalio 18–19 d. Socialinės politikos fakultete vyko Erasmus Intensyvios programos projekto “Naujų Europos socialinės politikos, teisinių ir socialinių paslaugų teikimo būdų paieška“ WASPOLSS partnerių susitikimas, kurio tikslas – aptarti Erasmus projekto WASPOLSS eigą ir Intensyvios programos, vyksiančios Mykolo Romerio universitete 2008 m. balandžio mėnesį, organizavimo ir turinio klausimus. Susitikime dalyvavo partneriai iš Inholando universiteto (Roterdamas, Nyderlandų Karalystė), Plantijn universiteto (Antverpenas, Belgija), Porto universiteto (Porto, Portugalija).
Išsamiau
dsc0003-gele
Lietuvos Rektorių konferencijos Mokslo komiteto posėdis
Spalio 16 d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos Rektorių konferencijos Mokslo komiteto posėdis.
Išsamiau
dsc0003-gele
Rektorato posėdis spalio 9 d.
Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas pristatė išsamų pranešimą „Darbo rinkos raida ir specialistų rengimas“, kuriame išanalizuoti Lietuvos darbo rinkos pokyčiai ir Mykolo Romerio universiteto absolventų įsidarbinimas.
Išsamiau
dsc0003-gele
Viešnia iš Nyderlandų Karalystės Liuvardeno universiteto

Spalio 8–11 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete lankėsi Nyderlandų Karalystės Liuvardeno universiteto dėstytoja Marleen Griep. Viešnia pagal Erasmus dėstytojų mainų programą skaitė paskaitas anglų kalba „Žmonių išteklių vadyba“ Viešojo administravimo krypties magistrantūros studijų studentams, taip pat susitinko su Viešojo administravimo fakulteto dekanu dr. Tadu Sudnicku, Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros dėstytojais aptarti tolesnį bendradarbiavimą pagal Erasmus programą.

Išsamiau
dsc0003-gele
Modulis "Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje"
Spalio 5–9 dienomis universitete lankėsi Savojos universiteto profesorius ir Savojos Vartotojų teisių gynimo centro vadovas Gilles Paisant, kuris skaitė pirmąsias frankofoniško modulio "Vartotojų teisių gynimas ES" paskaitas. Vizito metu vyko susitikimai su Universiteto atstovais. Spalio 9 d. atidaryra profesoriaus fotografijos darbų paroda, pristatanti jo vizitų į Dominikos Respubliką akimirkas.
Išsamiau
dsc0003-gele
Seimo pirmininko pavaduotojo A. Kubiliaus paskaita
Spalio 2 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius. Svečias skaitė paskaitą „Valstybės valdymo aktualijos“.
Išsamiau
dsc0003-gele
Susitikimas su įstojusiais doktorantais
Spalio 2 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su šiais metais įstojusiais doktorantais. Susitikime taip pat dalyvavo Universiteto sekretorius doc. Gintaras Aleknonis, studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. Leta Dromantienė. Šiemet į pirmą kursą įstojo 39 doktorantai: 25 iš jų studijuos dieninėse, 14 – neakivaizdinėse studijose. Populiariausios – teisės krypties studijos.
Išsamiau
dsc0003-gele
Koncertas iš ciklo „Didžiosios muzikos keliais"
Spalio 2 d. vyko koncertas iš ciklo "Didžiosios muzikos keliais". Muzikos akademijos docentas, džiazo klasės vedėjas pianistas Artūras Anusauskas Mykolo Romerio universiteto bendruomenei surengė įspūdingą džiazo popietę. Elegantiškai siejamos klasikos ir džiazo raiškos priemonės, ekspresija, preciziška atlikimo technika, meistriškai valdomas garsas ir plėtojamos melodinės linijos nuo pirmųjų taktų klausytojus įtraukė į džiazo improvizacijų sūkurį. Koncerte skambėjo populiariausi džiazo standartai, bliuzai, A. Anusausko kompozicijos.
Klausytojai turėjo puikią galimybę pabendrauti su A. Anusausku ir kitais atlikėjais.  
Išsamiau
dsc0003-gele
Viešės svečias iš Balstogės Viešojo administravimo aukštosios mokyklos
Spalio 1–3 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete lankėsi Balstogės Viešojo administravimo aukštosios mokyklos dr. Piotras Bialas, kuris skaitė paskaitas pagal Erasmus programą. Svečias taip pat susitiko su Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojais aptarti tolesnį bendradarbiavimą.
dsc0003-gele
IP PAL partnerių susitikimas
Spalio 1–2 d. Mykolo Romerio universitete vyko Erasmus intensyviosios programos IP PAL (Aktyvaus mokymosi skatinimas socialinio darbo švietimo srityje) partnerių susitikimas.
Susitikimo tikslas – aptarti Erasmus projekto IP PAL eigą ir Intensyvios programos, vyksiančios Mykolo Romerio universitete 2008 m. balandžio mėnesį, organizavimo ir turinio klausimus.
Susitikime taip pat dalyvavo ir Socialinio darbo katedros socialiniai partneriai.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc0085
Mokslinė konferencija „Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija“
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedra surengė konferenciją „Administracinė teisė kaip konkretizuota konstitucija“. Mokslinė konferencija skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos penkiolikos metų sukakčiai paminėti.
Išsamiau
dsc0085
Mokslinė konferencija „Gyventojų senėjimo iššūkiai socialinei politikai“
Spalio 18 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedra surengė mokslinę konferenciją „Gyventojų senėjimo iššūkiai socialinei politikai“. Gyventojų demografinis senėjimas – dėsningas visuomenės demografinės raidos etapas. Viena vertus, tai yra ilgos žmonijos raidos pasiekimas, tačiau, kita vertus, gyventojų amžiaus struktūros intensyvi kaita reikalauja adekvačių adaptacinių veiksmų iš visuomenės.
Išsamiau
dsc0085
Tarptautinėje konferencijoje aptarti Europos Sąjungos ir jos naujosios kaimynystės klausimai
Spalio 18–19 d. Mykolo Romerio universiteto Mokslo direkcija kartu Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedra surengė tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Europos Sąjunga ir jos jaunoji kaimynystė“.
Išsamiau
dsc0085
Trečiasis jungtinio modulio „Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“ paskaitų ciklas
Spalio 16 d. prasidėjo trečiasis jungtinio frankofoniško modulio „Vartotojų teisių gynimas Europos Sąjungoje“ paskaitų ciklas. Spalio 16–17 d. Verslo teisės katedros asistentas Paulius Zapolskis skaitė paskaitas tema „Vartotojo samprata: lyginamasis aspektas“ (lietuvių kalba).
Išsamiau
dsc0085
Tarptautinė konferencija
Spalio 12–13 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Psichologijos katedra kartu su Stokholmo, Orebro, Jyvaskylos universitetais surengė tarptautinę konferenciją  apie longitudinių tyrimų metodologiją ("Longitudinal Research: Exploring Ways of Researching Lives through Time").
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0023
Sveikiname
Ramūną Birštoną (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra), spalio 22 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Duomenų bazių teisinė apsauga” (Teisė 01S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
Prancūzijos ambasados atstovo vizitas
Spalio 25 d. Universitete lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje lingvistikos ir švietimo atašė Laurent Guidon. Svečias susitiko su Tarptautinių ryšių ir studijų centro direktore ir darbuotojomis. Vizito metu aptarti aktualūs bendradarbiavimo klausimai, pristatyti Universiteto nuveikti darbai frankofonijos srityje. Svečias teiravosi apie prancūzų kalbos dėstytojo-stažuotojo vedamus kursus, studentų ir dėstytojų suinteresuotumą mokytis prancūzų kalbos.
Išsamiau
Svečiai iš Zagrebo universiteto

Spalio 22–23 d. Informatikos ir statistikos katedroje lankėsi svečiai (Željko Dobrović, Martina Tomičić ir Neven Vrček) iš Zagrebo universiteto, Organizacijos ir informatikos fakulteto (Kroatija). Spalio 22 d. svečiai susitiko su Tarptautinių ryšių ir studijų skyriaus direktore Giedre Račiene ir Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane Vitalija Rudzkiene. Susitikimo metu aptartos universitetų bendradarbiavimo galimybės. Zagrebo universiteto dėstytojai skaitė paskaitą „Elektroninio verslo moksliniai tyrimai Kroatijoje“. Spalio 23 d. buvo skaitomi pranešimai 9-osios tarptautinės konferencijos “Informacinė visuomenė: inovatyvios technologijos verslui ir mokslui“ paraleliniame seminare „Elektroninės valdžios perspektyva ir Lietuvos konkurencingumas“, kurį kartu su Žinių ekonomikos forumu ir Zagrebo universiteto Organizacijos ir informatikos fakultetu surengė Mykolo Romerio universiteto Informatikos ir statistikos katedra.

Išsamiau
Svečias iš Leičesterio universiteto
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Leičesterio universiteto (Didžioji Britanija) dėstytojas prof. Markas Bellas. Svečias susitinko su Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojais bei Teisės fakulteto prodekane doc. Dalia Vasariene aptarti vykstantį bendradarbiavimą pagal Erasmus programą.
Išsamiau
Grundtvig Mokymosi partnerystės projekto „PASS – Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas“ partnerių susitikimas
Spalio 5–6 d. Mykolo Romerio universitete vyko Grundtvig Mokymosi partnerystės projekto „Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas“ (Influence on personal access to education for people with migrant background – PASS) partnerių iš Vokietijos (VHS Leer), Austrijos (FBI-Centre ir Haus der Begegnung), Italijos (Speha Fresia ir GRIOT), Turkijos (HYDRA) bei Lietuvos (Mykolo Romerio universitetas) susitikimas.
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
palermo
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
Mykolo Romerio universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio, ir Palermo universitetas, atstovaujamas rektoriaus prof. Giuseppe Silvestri, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Universitetai susitarė bendradarbiauti, vykdant mokslinius tyrimus, akademinio ir mokslininkų mobilumo projektus, jungtines studijų programas ir kitas veiklas. Sutartyje taip pat numatytos priemonės šioms veikloms įgyvendinti, kurios padės realizuoti abiejų universitetų iniciatyvas.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
delfilogo
Delfi.lt
Spalio 25 d. www.delfi.lt informuoja: Mis pasaulio studentės konkurse Lietuvai atstovauja MRU studentė.
Išsamiau
delfilogo
Veidas
Spalio 25 d. Indrės Zimblytės straipsnyje „Socialinių mokslų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje" skelbiama Socialinių mokslų produkcijos 2004–2006 m. lentelė, kurioje pirmą vietą užima Mykolo Romerio universitetas.
delfilogo
Lietuvos radijas
Spalio 25 d. Lietuvos radijo Ryto garsų laidoje, skirtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos 15-osioms metinėms, dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis.
delfilogo
Lietuvos televizija
Spalio 24 d. Lietuvos TV Spaudos klubo laidoje, skirtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos 15-osioms metinėms, dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis.
delfilogo
Lietuvos radijas
Spalio 23 d. Proskynos laidoje, skirtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos 15- osioms metinėms, dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis ir prof. Juozas Žilys.
Išsamiau
delfilogo
BNS
"Teisės specialybės studentai sužinos, kaip tapti notaru." Spalio 23 d. Lietuvos notarų rūmai informuoja, kad į Mykolo Romerio universitete vykstančios Karjeros savaitės renginį teisės studentams atvyksta Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė, notarė Svajonė Šaltauskienė.
delfilogo
BNS
Spalio 23 d. skelbiamas pranešimas apie spalio 25 d. 10.00 val. 414 aud. Mykolo Romerio universitete organizuojamą Karjeros savaitės seminarą-diskusiją "Ar neįgalus absolventas gali konkuruoti darbo rinkoje?
delfilogo
INFOLEX.LT
WWW. INFOLEX.LT informacija apie tai, kad spalio 22–25 d. Mykolo Romerio universitete vyksta „KARJEROS SAVAITĖ“, kurią organizuoja Karjeros centras.
M-1

Spalio 24 d. informacija apie Karjeros savaitės renginį, skirtą neįgaliųjų karjeros galimybėms ir pokalbis šia tema. Pokalbyje dalyvauja Socialinio darbo katedros vedėja doc. dr. Jautrė Šinkūnienė ir Lietuvos studentų sąjungos socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė.

delfilogo
Taptautinės universitetų asociacijos tinklalapyje

Informacija Taptautinės universitetų asociacijos tinklalapyje paskelbta apie frankofoniško modulio "Vartotojų teisių gynimas ES"  vykdymą Mykolo Romerio universitete. Išsamiau http://www.unesco.org/iau/other/other_news_members/index.html

Išsamiau
delfilogo
Lietuvos televizija

Spalio 23 d. Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas“ apie vairuotojų darbo ir poilsio laiką kalbės Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas doc. dr. Justinas Usonis.

delfilogo
Valstiečių laikraštis
Spalio 23 d. L. Pečeliūnienės pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. Egidijum Jarašiūnu, skirtas Konstitucijos dienai.
delfilogo
Mokslo Lietuva

"Mokslininkai kuria ateities scenarijus" - spalio 18-31 d. numeryje publikuojamame pokalbyje su prof. Vitalija Rudzkiene ir prof. Marija Burinskiene supažindinama su dviejų profesorių mokslo darbų ciklu "Lietuvos teritorijos darniosios plėtros metodologinės paradigmos, tyrimai ir taikymai", kurį Mykolo Romerio universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas ir Lietuvos pramonininkų konfederacija pristatė Lietuvos mokslo premijų konkursui.

delfilogo
Lietuvos radijas

"Kokios karjeros siekia Mykolo Romerio universiteto absolventai?" Žurnalisto Artūro Matuso pokalbis tokia tema - spalio 17 d. Ryto garsuose su MRU Karjeros centro direktoriumi Edmundu Sakalausku.

delfilogo
Lietuvos radijas
Spalio 25 d. II Lietuvos radijo programoje paskaitą, skirtą Lietuvos Konstitucijos dienai, skaitys Teisės fakulteto Teisės filosofijos katedros doc. dr. Darijus Beinoravičius.
delfilogo
EKSTRA

Spalio 15 d. numeryje A. Lingio str. „Pakeliui į skyrybas – Bažnyčios teismo labirintai" – apie bažnytinio tribunolo sprendžiamas problemas – pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos tribunolo viceoficijolu, Mykolo Romerio universiteto profesoriumi, bažnytinės teisės daktaru kunigu Kazimieru Meiliumi.

delfilogo
Žinių radijas

Spalio 10 d. RAKTO laidoje – diskusija apie šiuolaikines Lietuvos ekonomikos aktualijas: kainų augimą, infliaciją, nekilnojamojo turto kainas ir apie tai, kaip darnios plėtros dėsnių nepaisymas prisideda prie ekonomikos problemų augimo. Dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. Vitalija Rudzkienė,  Bankininkystės ir investicijų katedros vedėjas prof. Antanas Buračas ir Ekonomikos katedros lektorius Vytautas Azbainis.

delfilogo
Informacija Liucernos universiteto tinklalapyje
Liucernos universiteto tinklalapyje skelbiamas straipsnis apie prof. Daniel Girsberger vizitą Mykolo Romerio universitete. Išsamiau http://www.unilu.ch/deu/vilnius_147311.aspx
delfilogo
Taptautinė universitetų asociacija skelbia
Taptautinės universitetų asociacijos tinklalapyje paskelbta apie p. Evos Egron-Polak vizitą Mykolo Romerio universitete. Išsamiau http://www.unesco.org/iau/other/other_news_members/index.html
delfilogo
Mokslo Lietuva

„Universitetų dvasingumas ir pragmatiškumas“ – spalio 4–17 d. leidinyje tęsiamas G. Zemlicko pokalbis su Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku, Aukštojo mokslo tarybos prie LR švietimo ir mokslo ministerijos pirmininku, Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros vedėju doc. dr. Antanu Kulakausku.

delfilogo
Mokslas ir technika
"Siekis - integruotis į pasaulio aukštojo mokslo erdvę". Straipsnis, pasakojantis apie mokslo metų pradžią Mykolo Romerio universitete, spausdinamas 9-ajame šio žurnalo numeryje.
delfilogo
Žinių radijas

"Lietuvos sveikatos sistema nebėra paskutinė ES" – taip teigiama šiandienos žiniasklaidos priemonėse (DELFI, lrt.lt ir kt.). Šis tyrimas aptariamas spalio 2 d. 15.50 val. pokalbyje Žinių radijuje.
Apie Lietuvos sveikatos sistemą kalba Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.

delfilogo
Lietuvos radijas

Spalio 3 d. RYTO GARSŲ laidoje - žurnalisto A. Matuso pokalbis su Mykolo Romerio universiteto ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto profesoriumi R. Jasinavičium apie socialinių mokslų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje.

delfilogo
Lietuvos radijas
Spalio 1-oji – Pagyvenusių žmonių diena. RYTO GARSŲ laidoje – žurnalisto Artūro Matuso pokalbis su Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros doc. dr. Sarmite Mikulioniene apie Lietuvos demografines problemas.
delfilogo
TV5
Rugsėjo 28 d. TV 5 laidoje "Mes europiečiai" dalyvauja Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas.
Išsamiau
delfilogo
Lietuvos radijas
Rugsėjo 27 d. 9.10 val. Ryto garsų žurnalisto Artūro Matuso pokalbis su Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekane prof. Vitalija Rudzkiene apie šiuolaikinę finansinę padėtį, infliaciją ir šių procesų pasekmes gyventojams.


Naujausioji knyga
 
kn
Viešoji politika ir administravimas
Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“<BR>ISSN 1648-2603<BR>Išl. metai 2007<BR>
Išsamiau
kn
Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija
Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Išsamiau


Sportas
 
Kaune – krepšininkų nesėkmės
 Spalio 22 d. Kaune MRU merginų ir vaikinų krepšinio komandos žaidė reguliariojo Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionato rungtynes. Merginos susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkėmis, o vaikinai – su Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) krepšininkais.
Išsamiau
MRU krepšinio komandų sėkmė
Spalio 15 d. Universiteto merginų ir vaikinų krepšinio komandos savoje sporto salėje žaidė 3-iojo turo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempionato rungtynes. Merginų komanda susitiko su praeitų metų LSKL vicečempionėmis Vilniaus universiteto krepšininkėmis, o vaikinai – su VGTU atstovais.
Išsamiau
Išaiškėjo MRU futbolo Taurės savininkai

Spalio 15 d. buvo žaidžiamos finalinės MRU Studijų prorektoriaus futbolo taurės turnyro rungtynės. Tarpusavyje rungėsi „Senjorų“ ir „Juniorų“ komandos. Rungtynių pradžioje „Senjorai“ įgijo 2 įvarčių persvarą, kurią iki finalinio teisėjų švilpuko padidino iki 5 įvarčių. Galutinis susitikimo rezultatas 12:7 „Senjorų“ naudai. Nugalėtojų Taurė įteikta komandos kapitonui G. Tregubskiui, o žaidėjai apdovanoti diplomais ir medaliais.

Išsamiau
Susitikimas su sportininkais

Spalio 11 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su Universiteto sportininkais, 2007 m. atstovavusiais Lietuvai įvairiuose sporto forumuose. Susitikime taip pat dalyvavo studijų  prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, Kūno kultūros katedros vedėjas doc. dr. Rimantas Minkevičius.

Išsamiau
Vaikinų krepšinio varžybos
Spalio 9 d. vyko krepšinio rungtynės, kuriose varžėsi komandos „Justicija“ ir „Alutis“. Šis mačas skirtas naujos renginių salės atidarymui. Vaikinų komandos rungėsi 2006/2007 m. m.  Rektoriaus taurės finale. Taurės laimėtoja – „Justicijos“ komanda – buvo pranašesnė ir šį kartą.
Išsamiau
Lietuvos moterų A lygos reguliaraus sezono pradžia
Spalio 9 d. startavo Lietuvos moterų A lygos (LMK“A“L) reguliarusis sezonas. Pirmą kartą šioje lygoje žaidžia ir MRU moterų krepšinio komanda, kurią treniruoja Gintaras Vaitkus. Pirmąsias rungtynes namie mūsų komanda žaidė su Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) komanda, kurią treniruoja dukart olimpinė čempionė A. Rupšienė.
Išsamiau
2007/2008 m. m. studentų krepšinio sezonas įsibėgėja
Spalio 8 d. Mykolo Romerio universiteto merginų ir vaikinų krepšinio komandos VPU salėje žaidė su šios aukštosios mokyklos krepšininkais reguliariojo 2007/2008 m. m. Lietuvos studentų krepšinio lygos sezono rungtynes.
Išsamiau
Permainingas MRU krepšinio komandų startas

Spalio 1 d. MRU merginų ir vaikinų krepšinio komandos pradėjo reguliarųjį Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) sezoną.

Išsamiau


Įdomu
 
dsci0046-maza
Ruduo mūsų parkelyje
Prabėgo šilta vasara, jau į antrą pusę persirito ir ruduo. Medžiai po truputį meta gražų spalvingą savo apdarą. Vis mažėja spalvų, nebesigirdi paukščių čiulbesio ir darosi niūru. Net ir gražią dieną mūsų parkelis sulaukia vis mažiau lankytojų. Tačiau gerai paieškojus, galima ir tokiu laiku surasti visokių įdomybių. Tereikia netingėti pasivaikščioti. Juk sportas ir grynas oras labai pagerina darbingumą. Pasižvalgykime.
Išsamiau
dsci0046-maza
Universiteto mišrus choras dalyvavo tarptautiniame S. Šimkaus chorų konkurse
Spalio 17–21 d. Mykolo Romerio universiteto mišrus choras dalyvavo tarptautiniame S. Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje. Tai labai aukšto lygio tarptautinis konkursas, kuriame dalyvauja geriausi chorai iš Lietuvos ir visos Europos.
Išsamiau
dsci0046-maza
Estetinio ugdymo centro vokalinis merginų ansamblis AIESEC rengiamoje konferencijoje
Spalio 6–11 d. tarptautinė jaunimo organizacija AIESEC surengė tarptautinę konferenciją. Joje kūrinius atliko Mykolo Romerio universiteto Estetinio ugdymo centro vokalinis merginų ansamblis.
Išsamiau
dsci0046-maza
Jaunojo finansininko akademijos mokslo metų atidarymo šventė
Spalio 6 d. Mykolo Romerio universiteto naujuose rūmuose vyko Jaunojo finansininko akademijos mokslo metų atidarymo šventė.
Išsamiau
dsci0046-maza
Mykolo Romerio universiteto studentų frankofonų klubas

Spalio 2 d. įvyko pirmasis Mykolo Romerio universiteto studentų frankofonų klubo susitikimas, kurį inicijavo Frankofoniškų šalių studijų centras. Susitikime, kuris vyko Prancūzų kultūros centre, dalyvavo lietuvių studentai ir prancūzų studentai, studijuojantys mūsų Universitete pagal Erasmus programą. Susirinkusius pasveikino Prancūzijos Respublikos ambasados Lietuvoje atašė lingvistikai p. Laurent Guidon.

Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747