Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
choras-570-formato
Universiteto choras dalyvauja koncerte "Alma Mater musicalis"
Spalio 1 d. pirmuoju koncertu šv. Jonų bažnyčioje Muzikų rėmimo fondas pradeda naują ciklą akademinėms bendruomenėms skirtų koncertų "Alma Mater musicalis", kuriame dalyvauja ir mūsų Universitetas.
Išsamiau
choras-570-formato
Senato posėdis
Rugsėjo 27 d. 14 val. I-414 aud. vyks Mykolo Romerio universito senato posėdis.
Išsamiau
choras-570-formato
Socialinio darbuotojo diena Mykolo Romerio universitete
Rugsėjo 27 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo programos studentai kvietė kartu paminėti Socialinio darbuotojo dieną. Studentai surengė informacinę akciją apie socialinio darbuotojo profesiją, socialinio darbo studijų programą mūsų Universiteto Socialinės politikos fakultete, rodė savos kūrybos video filmuką.
Išsamiau
choras-570-formato
Lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos žemės Landtago delegacija
Rugsėjo 27 d. minint Lietuvos Respublikos Seimo ir Vokietijos Federacinės Respublikos Tiuringijos žemės Landtago bendradarbiavimo 10-metį, Mykolo Romerio Teisės fakultete lankėsi ir su fakulteto dėstytojais susitiko Tiuringijos žemės Landtago delegacija, kurią lydėjo Draugystės su Lietuva grupės pirmininkas Gustavas Bergmanas ir landtago darbuotoja Eugenija fon Triutcšler. Susitikimo metu kalbėta ir diskutuota tema „Lietuvos istorija 1945–1991 metais: istorinės atminties išsaugojimas ugdymo procese“.
Išsamiau
choras-570-formato
Rektorato posėdis rugsėjo 25 d.
Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis pristatė priėmimo į doktorantūros studijas rezultatus. Į dienines studijas priimta 24, į neakivaizdines – 16 doktorantų. Spalio 2 d. rektorato nariai susitiks su naujai įstojusiais doktorantais. Lapkričio 3 d. numatomas rektorato narių susitikimas su studentais.
Išsamiau
choras-570-formato
Informacinė Erasmus diena

Rugsėjo 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko Erasmus diena. Studentams, ketinantiems studijuoti Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijose pagal Erasmus programą, informacijos apie užsienio valstybių universitetus-partnerius, studijų sritis, dalyvavimo konkurse tvarką pateikė Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojai.

Išsamiau
choras-570-formato
Tarptautinis kongresas „Migracija, pabėgėliai ir tautinės mažumos“
Rugsėjo 21–22 d. Pasaulio pabėgėlių problemų sprendimo asociacija ir Mykolo Romerio Universitetas surengė 57-ąjį tarptautinį kongresą „Migracija, pabėgėliai ir tautinės mažumos: europinės ir nacionalinės perspektyvos naujojoje Europoje“. 
Išsamiau
choras-570-formato
Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) atvirų durų diena Mykolo Romerio universitete
Rugsėjo 19–20 d. Mykolo Romerio universiteto antrojo aukšto fojė vyksta Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA MRU) atvirų durų diena.
Išsamiau
choras-570-formato
Mykolo Romerio universitetas EAIE konferencijoje ir mugėje

Rugsėjo 12–15 d. Mykolo Romerio universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos darbuotojos dalyvavo Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) metinėje konferencijoje „Siekiant naujų ribų: Europos aukštojo mokslo internacionalizacijos galimybės ir kryptys“ ir aukštojo mokslo mugėje Tronheime (Norvegijos Karalystė).

Išsamiau
choras-570-formato
RUGSĖJO 15-OJI – MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DIENA KETVIRTAJAME MOKSLO FESTIVALYJE „ERDVĖLAIVIS – ŽEMĖ“

Rugsėjo 7–15 d. Vilniuje ir Kaune vyko ketvirtasis Mokslo festivalis „Erdvėlaivis – Žemė“, kviečiantis į mokslo ir technologijų naujienų pasaulį.
Rugsėjo 11 d. VDU „Rasos“ gimnazijoje Kauno m. gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviams Mykolo Romerio universiteto  Karjeros centro direktorius Edmundas Sakalauskas skaitė pranešimą „Kokios specialybės bus naudingos ir perspektyvios po 5–10 metų“. Po paskaitos MRU Priėmimo komisijos atsakingas sekretorius Saulius Bugailiškis pristatė priėmimo į Universitetą taisykles, tvarką.
Rugsėjo 15-ąją, šeštadienį, Mykolo Romerio universitetas sulaukė neįprastų ir nekasdienių svečių – Universiteto centriniai rūmai buvo kupini moksleivių bei jų mokytojų – čia vyko mokslo festivalis „Erdvėlaivis – Žemė“.

Išsamiau
choras-570-formato
Susitikimai su krepšinio rinktinėmis

Rugsėjo 14 ir 17 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su Universiteto merginų ir vaikinų krepšinio rinktinėmis.
Susitikimuose dalyvavo Kūno kultūros katedros vedėjas doc. dr. Rimantas Minkevičius, moterų krepšinio komandos TEO direktorius Arvydas Tamašauskas, vyriausiasis treneris Algirdas Paulauskas ir kiti.

Išsamiau
choras-570-formato
Svečiai iš Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio universiteto

Rugsėjo 14 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio universiteto rektorius prof. habil. dr. Jerzy Malec ir prof. Jano Widacki. Vizito tikslas – aptarti konkrečias bendradarbiavimo sutartis tarp Krokuvos Andrzejaus Fryczo Modrzewskio universiteto ir Mykolo Romerio universiteto.

Išsamiau
choras-570-formato
Studijų modulis „Šveicarijos, tarptautinė, Europos ir lyginamoji teisė“
Remiant Šveicarijos Geberto Riufo fondui, Mykolo Romerio universitetas tęsdamas sėkmingą bendradarbiavimą su Liucernos universiteto Teisės fakultetu 2007–2008 mokslo metų rudens semestrą kviečia dalyvauti studijų modulyje Šveicarijos, tarptautinė, Europos ir lyginamoji teisė. Garsių Šveicarijos ir Lietuvos teisininkų anglų kalba skaitomas paskaitas kviečiame lankyti bakalauro ir magistrantūros studentus, praktikuojančius teisininkus ir visus kitus, siekiančius gilinti teisės žinias.
Rugsėjo 13–15 d. Šveicarijos Liucernos universiteto prof. dr. Danielis Girsbergeris naujųjų rūmų 414 aud. skaito paskaitas „Tarptautinis komercinis arbitražas“. Paskaitų pradžia 13.00 val., šeštadienį – 9.00 val.        
Išsamiau
choras-570-formato
AISHE tinklo susitikimas
Rugsėjo 13–14 d. 203 aud. Mykolo Romerio universitete vyks AISHE (Aukštojo mokslo darnaus vystymosi vertinimo instrumento kūrimo) tinklo susitikimas. Dalyvaus atstovai iš Odesos valstybinio aplinkosaugos universiteto, Nyderlandų Karalystės aukštųjų mokyklų, Švedijos, Austrijos, Suomijos, taip pat Mykolo Romerio universiteto atstovai.
choras-570-formato
Išplėstinis rektorato posėdis
Rugsėjo 11  d. vyko išplėstinis Mykolo Romerio universiteto rektorato posėdis, kuriame aptartos mokslo, studijų, tarptautinių ryšių ir Universiteto plėtros perspektyvos.
Išsamiau
choras-570-formato
Evai Egron-Polak – Mykolo Romerio universiteto Garbės nario vardas
2007 m. rugsėjis. Rugsėjo 5 d. Pasaulio universitetų asociacijos Generalinė sekretorė p. Eva Egron-Polak susitiko su Mykolo Romerio universiteto rektorato nariais. Evos Egron-Polak nuomone, Mykolo Romerio universitetas prilygsta pažangiausiems pasaulio universitetams. Prasmingame dalykiniame pokalbyje su rektorato nariais buvo aptarta 2010 metais Mykolo Romerio universitete vyksiančio pasaulio universitetų asociacijos kongreso tema.

Išsamiau
choras-570-formato
Mokslo metų pradžios šventė

Mykolo Romerio universitetas – labiausiai pastebimas Pasaulio universitetų  asociacijos veikloje Lietuvos universitetas, - taip teigia Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva Egron-Polak, dalyvavusi antradienį vykusioje Mokslo metų pradžios šventėje, kurios metu buvo atidaryti nauji Mykolo Romerio universiteto rūmai.

Išsamiau
choras-570-formato
Disertacijos gynimas
Rugsėjo 7 d. 15.00 val. 230  aud. Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros doktorantas Rytis Krasauskas viešai gins daktaro disertaciją  ,,Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis” (Teisė 01S).
choras-570-formato
Pasveikinti Universiteto pirmakursiai
Rugsėjo 3 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės, Ekonomikos ir finansų valdymo, Strateginio valdymo ir politikos, Viešojo administravimo bei Socialinės politikos fakultetuose vyko pirmo kurso studentų susitikimai su fakultetų dekanais, profesoriais, dėstytojais, prodekanais, metodininkėmis.
Išsamiau
choras-570-formato
Šv. Mišios akademinei bendruomenei
Rugsėjo 3 d. Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariai dalyvavo mokslo metų pradžiai skirtose šv. Mišiose, kurias aukojo Jo Eminencija Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Naujuosius mokslo metus pradėjome prašydami Dievo palaimos studijoms, mokslo tyrimams, visiems mūsų darbams ir siekimams.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
570
JAV žiniasklaidos etikos eksperto prof. David E. McCraw paskaita
Rugsėjo 24 d. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidos etikos ekspertas prof. David E. McCraw su klausytojais bendravo temomis: šmeižtas ir žodžio laisvės ribojimas; informacijos šaltinio paslaptis ir Judy Miller byla; žiniasklaidos teisės kaita Interneto amžiuje.
Išsamiau
570
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas dalyvavo trijose tarptautinėse konferencijose Slovakijoje ir Čekijoje
Rugsėjo 4 d. Bankininkystės ir investicijų katedros prof. dr. Irena Mačerinskienė ir fakulteto prodekanas doc. dr. Irmantas Rotomskis kartu su Finansų ekonomikos studijų programos antro kurso studentais Giedre Aleknavičiūte, Rasa Aleknavičiūte, Simona Survilaite, Roma Bliutaite, Nikita Volkovu ir Živile Savickaite dalyvavo trijose tarptautinėse konferencijose Slovakijoje ir Čekijoje.
Išsamiau
570
Tarptautinis seminaras „Mokslo vadybos efektyvumo diagnozė ir sėkmės faktoriai“

Rugsėjo 12 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinis seminaras „Mokslo vadybos efektyvumo diagnozė ir sėkmės faktoriai“.

Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
Sveikiname sėkmingai apgynus disertaciją

Rytį Krasauską (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra), rugsėjo 7 d. sėkmingai apgynusį disertaciją ,,Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis” (Teisė 01S).Vizitai, susitikimai
 
dsc0009
Svečias iš Slovakijos Trnavos universiteto
Rugsėjo 4 d. Mykolo Romerio universitete viešėjo Slovakijos Trnavos universiteto atstovas Peter Horvath. Svečią priėmė mokslo prorektorius prof. Vidmantas Egidijus Kurapka.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
fortunaprivatalogo
FORTŪNA PRIVATA Nr. 7
„Paslėptosios „R“ brūzgynuose“ – pokalbyje apie reklamą kaip didelė paslėptos politinės reklamos priešininkė pristatoma Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Liudvika Meškauskaitė.
fortunaprivatalogo
FORTŪNA PRIVATA Nr. 7
„Fortūnos klubo“ pokalbyje apie įstatymą dėl prostitucijos legalizavimo dalyvauja Teisės fakulteto Kriminologijos katedros lektorė Brigita Palavinskienė.
fortunaprivatalogo
Lietuvos TV

Rugsėjo 24 d. LABO RYTO laidoje apie Konstitucijos veikimą ir artėjantį Konstitucijos egzaminą kalbėjo Konstitucinės teisės katedros prof. Juozas Žilys.

fortunaprivatalogo
Mokslo Lietuva

Rugsėjo 20–spalio 3 d. leidinio pirmajame psl. pradedamas ir 4 psl. Tęsiamas pasakojimas  "Mykolo Romerio universitetas – tarp pažangiausių pasaulyje". Cituojamos Pasaulio universitetų asociacijos generalinės sekretorės Evos Egron- Polak mintys apie Mykolo Romerio universitetą, išsakytos jos viešnagės rugsėjo pirmosiomis dienomis metu.

Rugsėjo 20–spalio 3 d. numeryje publikuojama antroji dalis pokalbio su Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku, Aukštojo mokslo tarybos prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos pirmininku, Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų katedros vedėju doc. dr. Antanu Kulakausku. Straipsnyje išsamiai aptariama aukštojo mokslo reforma.

fortunaprivatalogo
Lietuvos TV
Rugsėjo 22 d. 14.30 val. mokslo populiarinimo laidoje "Negali būti" analizuojamos intelektinio kapitalo problemos. Laidoje dalyvauja prof. Vytautas Pakalniškis ir prof. Antanas Buračas.
fortunaprivatalogo
Žinių radijas

Rugsėjo 19 d. Dienos klausimo laidoje kalbama apie dvigubą pilietybę. Laidoje dalyvauja Teisės filosofijos katedros doc. Darijus Beinoravičius.

Išsamiau
fortunaprivatalogo
Lietuvos TV
Rugsėjo 16 d. BĖDŲ TURGUJE – istorija apie mergaitę, kuri, nors ir neturėdama šeimos paramos, svajojo studijuoti Mykolo Romerio universitete. Tą svajonę jai pavyko įgyvendinti. Mykolo Romerio universitetas suteikė paramą savo studentei. Linkime geriausios sėkmės studijose!
fortunaprivatalogo
Veidas

"Konstitucijos interpretavimo darbas dėl jo sudėtingumo vadinamas aukštuoju pilotažu teisėje", – teigia Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis komentare "Ar tikrai paprasta aiškinti Konstituciją?", kuris publikuojamas rugsėjo 13 d. numeryje.

fortunaprivatalogo
Veidas

"Prilygstantis pažangiausiems pasaulyje" – tokiu pavadinimu Indrės Zimblytės interviu su Mykolo Romerio universiteto Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavusia Pasaulio universitetų asociacijos generaline sekretore Eva Egron-Polak spausdinamas rugsėjo 13 d. numeryje.

fortunaprivatalogo
INFOLEX.LT

Rugsėjo 11 d. publikuojamas interviu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanu prof. Egidijumi Jarašiūnu, kuriame kalbamasi apie naujas studijų programas, studijų perspektyvas.

fortunaprivatalogo
Žinių radijas
Rugsėjo 11 d. RAKTO laidoje – pokalbis apie magistrantūros studijas, suteikiančias galimybę modeliuoti žinias pagal pasirinktąją karjerą. Laidoje dalyvauja Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. Vitalija Rudzkienė ir Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis.
Išsamiau
fortunaprivatalogo
DELFI
"Naujose M. Romerio universiteto erdvėse – V. Žuko kūryba". Tokia informacija skebiama rugsėjo 10 d. "Esame įsitikinę, kad menas, moderni, jauki aplinka turi didelę teigiamą įtaką žmogui, todėl ateityje stengsimės kuo daugiau dėmesio skirti aplinkos puoselėjimui," – sako rektorius prof. Alvydas Pumputis.
fortunaprivatalogo
EKSTRA

Rugsėjo 10 d. nr. Audrės Srėbalienės str. „Baltieji rūmai“ atvėrė duris – apie Mokslo metų pradžios šventę ir naujųjų rūmų atidarymą. Pasak Mykolo Romerio universiteto garbės narės, Pasaulio universitetų asociacijos generalinės sekretorės E. Egron-Polak, MRU prilygsta pažangiausiems pasaulio universitetams.  "Jame rengiami aukštos kvalifikacijos socialinių mokslų absolventai. Tai labai svarbu vis labiau didėjant socialinių mokslų svarbai. Sudėtingame ir globaliame šiuolaikiniame pasaulyje,  kuriame daugiausia vertybių sukuriama būtent socialinių mokslų srityje, reikia kūrybingų žmonių, kurie suprastų, kaip vyksta visuomenės pokyčiai, būtinos ne tiek techniškosios, kiek socialinės inovacijos."

fortunaprivatalogo
BNS
Rugsėjo 10 d. informacija „Paskaitų ciklas "Šveicarijos, tarptautinė, Europos ir lyginamoji teisė" Mykolo Romerio universitete", kurioje skelbiama apie 2007–2008 mokslo metų rudens semestrą vykstančias garsių Šveicarijos ir Lietuvos teisininkų anglų kalba skaitomas paskaitas, kurių klausyti kviečiami bakalauro ir magistrantūros studentai, praktikuojantys teisininkai, ir visi kiti, siekiantys gilinti teisės žinias.
fortunaprivatalogo
Veidas
"Atidaryti naujieji Mykolo Romerio universiteto rūmai" informuojama rugsėjo 6 d. numeryje. Publikuojama M. Ambraso nuotr. iš rūmų atidarymo ceremonijos.
fortunaprivatalogo
Respublika

„M. Romerio universitetas - tarp pažangiausių pasaulyje" - informacija apie Pasaulio universitetų asociacijos Generalinės sekretorės Evos Egron-Polak viešnagę Mykolo Romerio universitete publikuojama rugsėjo 6 d. numeryje.

Išsamiau
fortunaprivatalogo
Lietuvos radijas

Rugsėjo 4 d. RYTO GARSŲ anonsai - informacija apie Mokslo metų pradžios šventę Mykolo Romerio universitete.

fortunaprivatalogo
Delfi

Rugsėjo 3 d. publikuojamame M. Jackevičiaus straipsnyje „Studentai siūlo atsisakyti vakarinių ir neakivaizdinių studijų“ pateikiama Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio nuomonė apie „part time“ – dalines studijas, kurios Lietuvoje iki šiol vadinamos vakarinėmis ir neakivaizdinėmis. Prof. A. Pumputis pabrėžė, kad privalo išlikti lanksti studijų sistema, padedanti žmogui susimodeliuoti žinias pagal pasirinktąją karjerą.Sportas
 
Pasaulio karatė čempionatas

Rugsėjo 22–23 d. Lenkijoje vyko Pasaulio karatė čempionatas. Lukas Andronavičius (SVPF, I k.) shotokan karatė rungtyje užėmė 9–16 vietą, o Nomeda Petrauskaitė (SVPF, IV k.) moterų komandinėje įskaitoje kumite rungtyje užėmė 5 vietą.

Futbolo rungtynės
Rugsėjo 25 d. Mykolo Romerio universiteto vaikinų futbolo komanda startuodama Lietuvos studentų futbolo čempionate patyrė nesėkmę 0:1 pralaimėdama Vilniaus universiteto futbolininkams.
Išsamiau
Prasidėjo Lietuvos aukštųjų mokyklų 2007/2008 m. m. sporto sezonas

Rugsėjo 8 d. Trakuose startavo 2007/2008 m. m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų sporto sezonas. Jį pradėjo irklavimo sporto meistrai, išsidaliję medalius 11-oje rungčių.

Išsamiau


Įdomu
 
Europinis vaiko teisių magistro studijų tinklas
Liepos 21 d. Socialinės politikos fakultetas buvo priimtas į Europinį vaiko teisių magistro studijų tinklą (daugiau informacijos The European Network of Masters in Children’s Rights tinklalapyje: http://www.enmcr.net/).
Šis tinklas jungia universitetus, viešąsias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, socialinių ir žmogaus teisių institucijas, fondus, verslo įmones ir individus. Europinis vaiko teisių magistro studijų tinklas įkurtas remiant visuomeninei organizacijai „Save the Children Sweden“. SCS rėmė tinklo sukūrimą Lotynų Amerikoje, o dabar toks tinklas kuriamas Europoje, kurio nariais šiuo metu yra 20 Europos universitetų. Ateityje planuojama sujungti šiuos du tinklus.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747