Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai
 
dsc0081
Išlydėti Strateginio valdymo ir politikos fakulteto absolventai
Birželio 26 d. diplomų teikimo šventę pasitiko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto teisės ir valdymo programos pagrindinių dieninių ir vakarinių studijų absolventai.
Išsamiau
dsc0081
Diplomai įteikti Teisės fakulteto absolventams
Birželio 22 d. bakalauro diplomai iškilmingai įteikti Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto teisės studijų programos dieninių studijų absolventams. Sėkmingai studijas baigusius teisininkus sveikino ir didžiausios sėkmės jų profesiniame kelyje linkėjo Universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris, Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Juozas Žilys, katedrų vedėjai, akademinė bendruomenė, absolventų šeimos nariai, artimieji. 
Džiugiai nusiteikusius studentus muzikos garsais sveikino Mykolo Romerio universiteto birbynininkų kvartetas.
Išsamiau
dsc0081
Šventė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto absolventams
Birželio 21 d. teisės bakalauro diplomai iškilmingai įteikti Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dieninių ir neakivaizdinių studijų absolventams. Teisės ir muitinės veiklos programą šiemet baigė 87 Mykolo Romerio universiteto studentai.
Išsamiau
dsc0081
Universitete viešėjo Čekijos Respublikos Konstitucinio teismo delegacija
Birželio 21 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Čekijos Respublikos Konstitucinio teismo delegacija, vadovaujama Čekijos Respublikos teismo pirmininko dr. Pavel  Rychetsky. Delegacijos nariai: teisėjas  Stanislav Balik, teisėja Vlasta Formanova, patarėjas užsienio teisės klausimais Vlastimil Gottinger. Delegaciją lydėjo Čekijos Respublikos ambasados antroji patarėja Martina Heranova, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris, teisėjas Kęstutis Lapinskas ir kancleris Viktoras Rinkevičius.
Išsamiau
dsc0081
Šešiasdešimt pasieniečių karininkų gavo bakalauro diplomus
Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas išleido jau trečiąją absolventų laidą, kuri baigė bakalauro studijas pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą. Šiemet dienines ir neakivaizdines studijas iš viso sėkmingai baigė 62 pasieniečiai karininkai.
Išsamiau
dsc0081
Šventė Viešojo administravimo fakulteto absolventams
Birželio 20 d. 230 diplomų įteikta Viešojo administravimo fakulteto viešojo administravimo krypties dieninių ir neakivaizdinių bakalauro studijų absolventams. Iškilmingą dieną absolventus sveikino Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis, Viešojo administravimo fakulteto dekanas dr. Tadas Sudnickas, prodekanas dr. Aleksandras Minkevičius, Viešojo administravimo katedros vedėjas prof. Kęstutis Masiulis, dėstytojai, artimieji.
Išsamiau
dsc0081
Išlydėti Teisės fakulteto absolventai
Birželio 15 d. diplomų įteikimo šventę pasitiko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto absolventai. Šiais metais pirmieji diplomai įteikti jungtinės tarptautinės teisės programos absolventams, studijavusiems Mykolo Romerio, Gento ir Vroclavo universitetuose.
Išsamiau
dsc0081
Diplomai įteikti Socialinės politikos fakultete
Birželio 13 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete vyko diplomų įteikimo ceremonija. Diplomai įteikti dieninių ir neakivaizdinių studijų absolventams.
Išsamiau
dsc0081
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „KRIMINALISTIKA IR TEISMO EKSPERTIZĖ“

Birželio 14–16 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Kriminalistikos katedra, Lietuvos teismo ekspertizės centras ir Lietuvos kriminalistų draugija rengia V tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „KRIMINALISTIKA IR TEISMO EKSPERTIZĖ: MOKSLAS, STUDIJOS, PRAKTIKA”, skirtą prof. P. Pošiūnui atminti.

Išsamiau
dsc0081
Išplėstinis rektorato posėdis
Birželio 12  d. vykusiame išplėstiniame rektorato posėdyje aptarta Universiteto infrastruktūros plėtra. Pranešėjas – ūkio prorektorius Vladas Brakauskas.
dsc0081
Šventė Strateginio valdymo ir politikos fakultete
Birželio 11 d. Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakultete vyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija. 112 teisės bakalauro diplomų įteikta teisės ir valdymo programos pagrindinių neakivaizdinių studijų absolventams.
Išsamiau
dsc0081
Socialinė parama studentams
Birželio 8 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis susitiko su Universitete studijuojančiais socialiai remtinais studentais. „Mes žavimės Jumis, atkakliai siekiančiais atrasti savo vietą visuomenėje, didžiuojamės Jūsų valia ir ištverme, gebėjimu nugalėti sunkumus“, – sakė Universiteto rektorius. Šių studentų vasarą praskaidrins ne tik šilti Rektoriaus linkėjimai, bet ir finansinė parama.
Išsamiau
dsc0081
Diplomų įteikimo ceremonija Viešojo administravimo fakultete
Birželio 8 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakultete vyko iškilminga neakivaizdinių studijų diplomų įteikimo ceremonija. 
dsc0081
Kazachstano mokslininkai sėmėsi patirties Mykolo Romerio universitete
Gegužės 29 - birželio 10 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Kazachstano nacionalinio pedagoginio Abajaus vardo universiteto Finansų ir ekonomikos fakulteto dėstytojų delegacija. Gegužės 29 d. svečius priėmė Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis. Kazachstano nacionalinio pedagoginio Abajaus vardo universiteto Finansų ir ekonomikos fakulteto dėstytojai atvyko kelti kvalifikaciją Mykolo Romerio universiteto Tęstinių studijų centre. Mokslininkai domisi ne tik verslo, ekonomikos ir finansų, bankininkystės studijomis Mykolo Romerio universitete, bet ir siekia susipažinti su šiuolaikiška studijų sistema, atitinkančia Bolonijos deklaracijos nuostatas.
Išsamiau
dsc0081
Mokslinė-praktinė diskusija „Teisinis švietimas kaip vaiko teisių įgyvendinimo prielaida“
Birželio 7 d. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete vyko Edukacinės veiklos katedros organizuota mokslinė-praktinė diskusija „Teisinis švietimas kaip vaiko teisių įgyvendinimo prielaida“. Siekiant tobulinti Vaiko teisių apsaugos ir Teisės edukologijos magistrantūros studijų programų praktiką, analizuotos studentų praktikos problemos bei aptartos plėtotės galimybės bendradarbiaujant Universiteto dėstytojams ir praktikos institucijų vadovams.
Išsamiau
dsc0081
Senato posėdis

Birželio 7 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Senato posėdis.

 

Išsamiau
dsc0081
Projekto „Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“ informacinis renginys
Birželio 6 d. vyko projekto „Mykolo Romerio universiteto administracijos darbuotojų projektų vadybos gebėjimų ugdymas (CONCENTUS)“ informacinis renginys. Susirinkusiuosius sveikino Universiteto plėtros prorektorius doc. Rimantas Vaitkus, apie projekto eigą ir rezultatus pasakojo jo vadovė – kanceliarijos vedėja Regina Lukauskaitė. Įspūdžiais dalijosi dalyvavusieji mokymuose (jau įvyko I ir II srautų mokymai). Po renginio vyko preliminari registracija į projekto mokymų III srautą.
Išsamiau
dsc0081
Birželio 5 d. vykusiame rektorato posėdyje
Rektoratas pritarė Mykolo Romerio universiteto struktūros ir etatų sąrašo patikslinimui. Vietoje ūkio reikalų direktoriaus steigiama ūkio prorektoriaus pareigybė, ūkio prorektoriumi siūlomas Vladas Brakauskas. Fakultetuose steigiama dar po vieną prodekanų etatą, bibliotekoje – administratoriaus, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijoje keičiamas etato pavadinimas: vietoje referento steigiamas tarptautinių komunikacijų koordinatoriaus etatas.
Išsamiau


Konferencijos, seminarai, paskaitos
 
dsc0009
Konferencija „Darnaus vystymosi aktualijos Lietuvoje“
Gegužės 31 d. Mykolo Romerio universitetas kartu su Aplinkos ministerija surengė tęstinę mokslinę konferenciją „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“. Šių metų tema  – „Lietuvos darnaus vystymosi aktualijos“.
Išsamiau


Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla
 
dsc0009
Sveikiname
Aušrą Kargaudienę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra), birželio 18 d. sėkmingai apgynusią disertaciją ,,Socialinės įtakos mechanizmų poveikis privataus asmens ir valstybės valdžios institucijos administraciniam teisiniam statusui“ (Teisė 01S).
Išsamiau


Vizitai, susitikimai
 
dsc0053-pranc
Prancūzijos Respublikos ambasados atašė lingvistikos ir švietimo reikalams Marianne Tomi vizitas užsienio kalbų mokymo laboratorijoje
Birželio 6 d. Užsienio kalbų katedroje lankėsi Prancūzijos Respublikos ambasados atašė lingvistikos ir švietimo reikalams Marianne Tomi. Susitikime dalyvavo katedros vedėja dr. Irena Darginavičienė, lektorė dr. Lora Tamošiūnienė, Tarptautinių ryšių ir studijų direkcijos direktoriaus pavaduotoja ryšiams su tarptautinėmis organizacijomis Agnė Raukštienė ir Frankofoniškų šalių studijų centro vedėja Ramunė Žvirblytė.
Išsamiau


Bendradarbiavimo sutartys
 
dsc0001nauja-570-formato
Sutartys su Alytaus ir Kauno kolegijomis
Birželio 19 d. Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio įgaliotas Studijų  prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis pasirašė sutartis su Alytaus kolegijos laikinai einančia direktoriaus pareigas Danute Remeikiene ir Kauno kolegijos direktoriumi Mindaugu Misiūnu.
Mykolo Romerio universitetas ir Kauno kolegija siekia bendradarbiauti organizuojant socialinių ir humanitarinių mokslų srities studijas, skatinant dėstytojų bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija. Alytaus kolegijos studijų bazėje numatoma vykdyti Universiteto nuosekliųjų neakivaizdinių magistrantūros studijų programas, taip pat numatytas nenuosekliųjų magistrantūros modulinio kaupiamojo pobūdžio studijų programų, išlyginamųjų ir nuotolinių studijų vykdymas.
Išsamiau
dsc0001nauja-570-formato
Sutartys su kolegijomis
Birželio 6 d. Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis ir Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis sudaryta siekiant bendradarbiauti organizuojant vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos bei edukologijos studijų krypčių studijas, skatinant dėstytojų bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija.
Išsamiau


Žiniasklaida
 
lrtlogo
Lietuvos radijas

Kodėl laužomos ietys dėl aukštojo mokslo reformos? Birželio 22 d. diskusijoje šia tema "Akiračių" laidoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto senato pirmininkas prof. Vytautas Pakalniškis.

lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 21 d. Lietuvos radijo RYTO GARSŲ laidoje – pokalbis apie ekonominių ir vadybinių žinių reikalingumą, parengtas naujas studijų programas ir pasirašytas Universiteto sutartis su 10 Lietuvos kolegijų.
lrtlogo
Žinių radijas
Birželio 21 d. laidoje RAKTAS – pokalbis apie Mykolo Romerio universitetą aukštojo mokslo reformos fone.
Apie Universiteto socialinę atsakomybę, autonomiją, naujas studijų programas, kurios rengiamos atsižvelgiant į rinkos poreikius, apie tai, kad šiuolaikiškos magistrantūros studijų programos suteikia jaunimui galimybes formuoti savo žinias pagal pasirinktąją karjerą kalbės Mykolo Romerio universiteto plėtros prorektorius doc. dr. Rimantas Vaitkus, Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas prof. Vygandas Paulikas ir Politikos mokslų katedros vedėjas doc. Antanas Kulakauskas.
lrtlogo
TV5
Birželio 15 d. laidoje "Mes europiečiai" aptariama valstybės institucijų atvirumo piliečiams problema. Laidoje dalyvauja Viešojo administravimo fakulteto prodekanas doc. Aleksandras Minkevičius.
lrtlogo
Mokslo Lietuva
„Ar filosofija ir jos dėstymas gali prisidėti prie Lietuvos europinės integracijos?“, – į šį klausimą atsakoma birželio 14 – liepos 4 d. laikraštyje „Mokslo Lietuva“ išspausdintame Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Filosofijos katedros doc. dr. Vyčio Valatkos straipsnyje „Filosofija ir Lietuvos integracija į Europą“.  

lrtlogo
TV5
„Kam Lietuvoje rūpi nusikaltimų aukos?" Tokia tema analizuojama TV5 birželio 18 d. laidoje „Mes europiečiai", kurioje dalyvauja Lietuvos nusikaltimų aukų asociacijos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Baudžiamojo proceso katedros doc. dr. Petras Ancelis.
lrtlogo
Infolex.lt, 2007 06 12

 V. Pakalniškis: Įstatymas – tai natos muzikantams. „Žvelgdami į demokratiškais įstatymais besivadovaujančią visuomenę kartais matome, kaip politikai, būdami savo rinkėjų atstovais, pradeda tapti pastarųjų valdovais. Tokia situacija demonstruoja tam tikrą visuomenės politinį nebrandumą ir neišprusimą. Tai parodo, kad mums reikia sutelkti dėmesį į visuomenės švietimą, jų teisinės sąmonės ugdymą. Šioje srityje pastangas dėti turėtų ne tik Teisingumo ministerija, bet ir kitos institucijos. Kaip tik dėl šios priežasties švietimui šiuo metu teikiu didelį dėmesį. Būtina plėtoti socialinių, humanitarinių mokslų sritį, universitetinį mokslą, taip pat mokslo sklaidą visuomenėje. Tik puikiai išsilavinusi visuomenė niekada neleis politikams tapti jų valdovais. Išsilavinusioje visuomenėje politikai bus atstovais, dirbančiais rinkėjų naudai,“ – teigia prof. Vytautas Pakalniškis pokalbyje, kuris šiandien publikuojamas Infolex.lt internetinėje svetainėje.

lrtlogo
Veidas
„Verslumas yra gebėjimas, kuris gali būti įgyjamas", – teigia Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prof. R. Jasinavičius I. Zimblytės str. „Verslumas kaip pilietinės lyderystės pagrindas", kuris spausdinamas birželio 7 d. numeryje.
lrtlogo
Lietuvos radijas

Birželio 11 d. Ryto garsų laidoje – pokalbis apie universitetų ir kolegijų santykius. Mykolo Romerio universitetas šį pavasarį pasirašė sutartis su keletu Lietuvos kolegijų, kuriomis susitarta bendradarbiauti, sudarant sąlygas gabiausiems kolegijų absolventams tęsti studijas universitete. Kas tai yra išlyginamosios studijos ir kaip studentams jas įveikti, diskutuos Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius prof. Justinas Sigitas Pečkaitis ir Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas.

lrtlogo
Lietuvos radijas
Birželio 7 d. Ryto garsų laidoje prof. Irena Mačerinskienė kalba apie žmogiškojo ir socialinio kapitalo ugdymą Lietuvoje: „Kaip žmogiškasis ir socialinis kapitalas padeda plėtotis smulkiajam ir vidutiniam verslui“.
lrtlogo
Verta paskaityti. www.delfi.lt
Birželio 5 d. Ievos Urbonaitės str. „Su universitetais galės varžytis visos akredituotos kolegijos". Jau šiemet prie bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prisijungė kai kurios kolegijos. Ateinančiais metais abiturientai galės rinktis tarp universitetų ir kolegijų, turėdami galimybę už  mažesnę kainą nurodyti prašymuose daugiau studijų programų.
lrtlogo
Verta paskaityti. www.delfi.lt
„Lietuvos universitetų rektorių konferencija nepritarė siūlymui riboti studentų darbo laiką, tačiau konferencijos studijų komiteto pirmininkas Alfonsas Daniūnas mano, kad tai – laikina.“ Apie tai, ar dirbantys studentai gali sėkmingai derinti darbą ir egzaminų sesijas, skaitykite birželio 5 d. Ievos Urbonaitės rašinyje.
lrtlogo
Žinių radijas

Birželio 5 d. laidoje RAKTAS diskutuojama apie darnią plėtrą. Laidoje dalyvauja mūsų Universitete gegužės 31 d. vykusios mokslinės konferencijos „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“ dalyviai: Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis, Strateginio valdymo katedros vedėjas doc. Žymantas Svetikas ir Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys Romualdas Pakalnis.

lrtlogo
Mokslas ir technika
„Kokie Lietuvos pasiekimai taikant interneto technologijas ir galimybes versle? Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanės prof. Vitalijos Rudzkienės nuomone, situacija Lietuvoje nedžiugina. Tarp 68 valstybių Lietuva užima tik 38, atsilikdama ir nuo kaimynių – Latvijos ir Estijos (“The Economist Intelligence Unit” tyrimai). Taigi, galime teikti, kad Lietuvos visuomenė ir valstybė prastai rengiama konkurencijai globalios ekonomikoje ir globalaus verslo sąlygomis.“ Apie šios problemos sprendimo būdus – 5-ajame „Mokslo ir technikos" numeryje, str. „Verslas skverbiasi į virtualią erdvę" mintimis dalijasi Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. Vitalija Rudzkienė ir Informatikos ir statistikos katedros vedėjas prof. Rimantas Petrauskas.
lrtlogo
Žinių radijas
Gegužės 30 d. dienos temos pokalbyje apie elektroninį balsavimą dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Informatikos ir statistikos katedros vedėjas prof. Rimantas Petrauskas.


Naujausioji knyga
 
knyga
Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Jolita Šliogerienė. Legal English for Fun.
– Vilnius: Mykolo Romerio  universiteto Leidybos centras, 2007. Mokomasis leidinys.

Išsamiau
knyga
„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau


Sportas
 
Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionatas
Birželio 11 d. Latvijos sostinėje Rygoje vykusio Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionato vyrų estafetės varžybose Lietuvos komanda, kurią sudarė Edvinas Krungolcas (mūsų Universiteto absolventas), Justinas Kinderis (SVPF, I k.) ir Tadas Žemaitis, iškovojo sidabro medalius.
Išsamiau


Įdomu
 
Padėka

Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialo direktorės doc. Dr. Janinos Andriušienės padėka

2
Universiteto parkelyje peri ir kėkštai
Neseniai mūsų visų dėmesio buvo susilaukę du maži per anksti panorę skraidyti zyliukai. O štai ir kėkštų jaunikliui teko susipažinti su žmonėmis.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747