Naujienų archyvas

Naujausioji knyga
 
23386nusikalstamumasvirselispage1
NUSIKALSTAMUMAS LIETUVOJE IR JO PREVENCIJOS PERSPEKTYVOS: monografija

Alfredas Kiškis, Svetlana Justickaja, Rokas Uscila, Viktoras Justickis

NUSIKALSTAMUMAS LIETUVOJE IR JO PREVENCIJOS PERSPEKTYVOS
Monografija, 2014 - 467 p.
ISBN 978-9955-19-687-7 (elektroninė versija)

Skaityti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LYČIŲ EKONOMIKA: monografija
Ona Gražina Rakauskienė, Dalia Štreimikienė, Inga Žalėnienė, Ilona Kiaušienė, Vaida Servetkienė, Eglė Krinickienė
LYČIŲ EKONOMIKA
Monografija, 2014 - 761 p.
ISBN 978-9955-19-672-3 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-671-6 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ROMĖNŲ PRIVATINĖ TEISĖ: vadovėlis
Marius Jonaitis
ROMĖNŲ PRIVATINĖ TEISĖ
Vadovėlis, 2014 - 440 p.
ISBN 978-9955-19-681-5 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-680-8 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
AKSIOLOGIJOS ĮVADAS: vadovėlis
Saulius Kanišauskas
AKSIOLOGIJOS ĮVADAS
Vadovėlis, 2014 - 214 p.
ISBN 978-9955-19-676-1 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-675-4 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas: mokslo studija
Kazėnas G., Jakubauskas A., Gaižauskaitė I., Kacevičius R., Visockaitė A.
Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas: mokslo studija, 2014 - 576 p.
ISBN 978-9955-19-674-7 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS: teorinis ir empirinis pagrindimas (mokslo studija)
Gintautė Žibėnienė
STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS: teorinis ir empirinis pagrindimas (mokslo studija), 2014 - 126 p.
ISBN 978-9955-19-665-5 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-664-8 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Raminta Bardauskienė, Leta Dromantienė, Vida Gudžinskienė, Asta Railienė, Daiva Skučienė, Jautrė R. Šinkūnienė, Irena Žemaitaitytė SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: INTERCULTURAL AND INTERNATIONAL ASPECT: metodinė priemonė (anglų k.)
Raminta Bardauskienė, Leta Dromantienė, Vida Gudžinskienė, Asta Railienė, Daiva Skučienė, Jautrė R. Šinkūnienė, Irena Žemaitaitytė
SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: INTERCULTURAL AND INTERNATIONAL ASPECT: metodinė priemonė (anglų k.), 2014 - 307 p.
ISBN 978-9955-19-667-9 (print)
ISBN 978-9955-19-668-6 (online)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO BEI DALYVAVIMO E. SVEIKATOS SISTEMOJE MASTAS IR TENDENCIJOS LIETUVOJE: mokslo studija
Danguolė Jankauskienė, Rasa Rotomskienė, Rūta Tamošiūnaitė, Viktorija Stokaitė, Monika Mačiulienė
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO BEI DALYVAVIMO E. SVEIKATOS SISTEMOJE MASTAS IR TENDENCIJOS LIETUVOJE:  mokslo studija, 2014 - 216 p.
ISBN 978-9955-19-669-3 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-670-9 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DOKUMENTŲ VALDYMAS: Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai (vadovėlis)
Rasa Grigonienė, Aušra Žemienė
DOKUMENTŲ VALDYMAS: Veiklos, personalo ir elektroniniai dokumentai (vadovėlis), 2014 - 262 p.
ISBN 978-9955-19-663-1 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-662-4 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOSE: mokslo studija
Vladimiras Gražulis
KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOSE: mokslo studija, 2014.-84 p.
ISBN 978-9955-19-661-7 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-660-0 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI: APKLAUSA: vadovėlis
Inga Gaižauskaitė, Svajonė Mikėnė
SOCIALINIŲ TYRIMŲ METODAI: APKLAUSA: vadovėlis, 2014.-285 p.
ISBN 978-9955-19-642-6 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-641-9 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PRACTICE GUIDE FOR MASTER DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: metodinė priemonė (anglų k.)
Raudeliūnaitė R., Petrauskienė A.
PRACTICE GUIDE FOR MASTER DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUTH: metodinė priemonė (anglų k.), 2014.-74 p.
ISBN 978-9955-19-652-5 (elektroninė versija)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
INDIVIDUAL COUNSELING GUIDE: metodinė priemonė (anglų k.)
Indrašienė V., Jegelevičienė V., Merfeldaitė O., Pivorienė J.
INDIVIDUAL COUNSELING GUIDE: metodinė priemonė (anglų k.), 2014.-98 p.
ISBN 978-9955-19-655-6 (elektroninė versija)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LIETUVOS ŠEIMA: SOCIALINIŲ SAITŲ PERSPEKTYVA: monografija
Vida Česnuitytė, Vida Kanopienė, Sarmitė Mikulionienė
LIETUVOS ŠEIMA: SOCIALINIŲ SAITŲ PERSPEKTYVA: monografija, 2014.-286 p.
ISBN 978-9955-19-649-5 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-648-8 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
MUITINĖ TARPTAUTINĖS PREKYBOS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: mokslo studija
Alfonsas Laurinavičius, Stanislava Sarapinienė, Jūratė Jadvyga Gurevičienė, Elena Martiuševskaja, Alvydas Jablonskis
MUITINĖ TARPTAUTINĖS PREKYBOS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: mokslo studija, 2014.-309 p.
ISBN 978-9955-19-644-0 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-643-3 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PRIVATINĖS TEISĖS DOKTRINA IR PRAKTIKA. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui: mokslinių straipsnių rinkinys
Autorių kolektyvas
PRIVATINĖS TEISĖS DOKTRINA IR PRAKTIKA. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui: mokslinių straipsnių rinkinys, 2014.-403 p.
ISBN 978-9955-19-651-8 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-650-1 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
JAPAN AND EUROPE IN GLOBAL COMMUNICATION: mokslo studija
Autorių kolektyvas
JAPAN AND EUROPE IN GLOBAL COMMUNICATION: mokslo studija (anglų kalba), 2014.-297 p.
ISBN 978-9955-19-646-4 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-645-7 (elektroninė versija)
Viršelis – kietas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ĮMONĖS FINANSŲ VALDYMO PAGRINDAI: vadovėlis
Černius G.
ĮMONĖS FINANSŲ VALDYMO PAGRINDAI: vadovėlis, 2014.-348 p.
ISBN 978-9955-19-640-2 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-639-6 (elektroninė versija)
Viršelis – minkštas
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VEIKSMINGOS VADYBOS GAIRĖS: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR ir LIETUVOS ORGANIZACIJŲ ATVEJAI: mokslo studija
Raišienė A. G., Vanagas R., Žuromskaitė B., Stasiukynas A., Dromantaitė A., Girčys A. P., Tamošiūnaitė R., Bileišis M.
VEIKSMINGOS VADYBOS GAIRĖS: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR ir LIETUVOS ORGANIZACIJŲ ATVEJAI: mokslo studija, 2014. - 430 p.
ISBN 978-9955-19-618-1 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-619-8 (elektroninė versija)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
MODERN WEST: TWO LIFE WORLDS: monograph
Mickūnas A.
MODERN WEST: TWO LIFE WORLDS: monograph.-Vilnius: Mykolas Romeris University, 2013.-222 p.
ISBN 978-9955-19-605-1 (print)
ISBN 978-9955-19-604-4 (online)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
THE SCIENCE OF COMMUNICATION: research study
Mickūnas A., Joseph J. Pilotta, Briedis M., Koma K., Saldukaitytė J.
THE SCIENCE OF COMMUNICATION: research study.-Vilnius: Mykolas Romeris University, 2014. - 254 p.
ISBN 978-9955-19-614-3 (print)
ISBN 978-9955-19-613-6 (online)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SOCIETY, ENVIRONMENT AND WORLD: THEMES OF NIKLAS LUHMANN: research study
Mickūnas A., Joseph J. Pilotta
SOCIETY, ENVIRONMENT AND WORLD: THEMES OF NIKLAS LUHMANN: research study.-Vilnius: Mykolas Romeris University, 2014. - 128 p.
ISBN 978-9955-19-627-3 (print)
ISBN 978-9955-19-626-6 (online)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS: vadovėlis
Indrašienė V., Žibėnienė G.
PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS: vadovėlis.-Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2014. - 170 p.
ISBN 978-9955-19-608-2 (spausdinta versija)
ISBN 978-9955-19-607-5 (elektroninė versija)
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISMO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI: monografija
Tamošiūnienė E., Kudinavičiūtė-Michailovienė I.
ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO IR TEISMO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 420 p.
ISBN 978-9955-19-581-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
KONSTITUCIONALIZMAS IR TEISĖS POLITIKA EUROPOS SĄJUNGOJE: mokslo studija
Baltūsis I., Baltūsienė J., Beinoravičius D., Bilevičiūtė E.,  Daukšienė I., Deviatnikovaitė I., Kenstavičienė K., Gutauskas A., Kenstavičius D., Kosmačaitė V., Ravluševičius P., Sinkevičius V., Šindeikis A., Šlapkauskas V., Urmonas A., Vainiutė M., Vaitkevičiūtė A., Večerskytė J., Venckienė E.
KONSTITUCIONALIZMAS IR TEISĖS POLITIKA EUROPOS SĄJUNGOJE: mokslo studija.-Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013.-787 p.
ISBN 978-9955-19-590-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis
Babickienė Z., Venckutė R.
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 400 p.
ISBN 978-9955-19-547-4
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija
Kanišauskas S.
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 246 p.
ISBN 978-9955-19-579-5
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO METŲ: mokslo studija
Autorių kolektyvas. Mokslinis redaktorius Gediminas Sagatys
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO
METŲ: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1196 p.
ISBN 978-9955-19-585-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė
Jociutė Aldona
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 140 p.
ISBN 978-9955-19-519-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija
Kairienė Brigita
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-524-5
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis
Valeckas V., Velička V.
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 292 p.
ISBN 978-9955-19-557-3
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis
Bilevičienė T., Jonušauskas S.
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 302 p.
ISBN 978-9955-19-513-9
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis
Krasauskas R., Bagdanskis T., Guobaitė-Kirslienė R., Mačernytė-Panomariovienė I.
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 510 p.
ISBN 978-9955-19-553-5
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis
Brūzgienė R., Čekmonienė I. E., Žemienė A.
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 224 p.
ISBN 978-9955-19-555-9
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija
Šapoka G., Beinoravičius D., Šenavičius A., Kazlauskienė R., Vaišvila A., Machovenko J., Ažubalytė R., Tamošiūnienė E., Vėlyvis S., Žilys J., Kūris E., Birmontienė T., Jarašiūnas E., Vainiutė M., Sinkevičius V.
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 614 p.
ISBN 978-9955-19-559-7
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų
Sudarytojų kolektyvas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1004 p.
ISBN 978-9955-19-563-4
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis
Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., Burda R., Davidonis R., Dereškevičius E., Juškevičiūtė J., Krikščiūnas R., Novikovienė L., Latauskienė E., Radzevičius E.
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1060 p.
ISBN 978-9955-19-523-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija
Petrauskienė A., Ustilaitė S.
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 240 p.
ISBN 978-9955-19-530-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija
Gudžinskienė Vida
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-521-4
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija
Mačerinskienė I., Kartašova J., Žvirblis A., Martinaitytė E., Šliupas R., Kazlauskienė E., Pusvaškytė J., Azbainis V., Dubnikovas M., Rutkauskas A. V., Vaičiulis P., Teresienė D., Jurevičienė D., Garanžienė G., Milerytė E., Linartas A., Laurinaitis M.
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 836 p.
ISBN 978-9955-19-514-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas
Kuzmickas B.
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-540-5
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys
Jurkevičius V., Kemežytė J.
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 364 p.
ISBN 978-9955-19-543-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija
Dačiulytė R., Dromantienė L., Indrašienė V., Merfeldaitė O., Nefas S., Penkauskienė D., Prakapas R., Railienė A.
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 410 p.
ISBN 978-9955-19-545-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija
Jurka R., Ažubalytė R., Vozbutaitė K., Gutauskas A., Belevičius L., Latauskienė E., Zajančkauskienė J., Panomariovas A., Gušauskienė M., Losis E.
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 433 p.
ISBN 978-9955-19-536-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija
Čiuladienė Gražina
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 226 p.
ISBN 978-9955-19-533-7
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija
Gasparėnienė L.
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija. -Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 192 p.
ISBN 978-9955-19-538-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė)
Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Lijana Štarienė, Regina Valutytė, Dovilė Gailiūtė, Laurynas Biekša, Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, Justinas Žilinskas
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė). - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 107 p.
ISBN 978-9955-19-570-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
MEDIACIJA: vadovėlis
Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska-Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė-Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė, Gintaras Aleknonis
MEDIACIJA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 604 p.
ISBN 978-9955-19-567-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis
Sinkevičius Vytautas
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 402 p.
ISBN 978-9955-19-575-7
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis
Kurapkaitienė Neringa
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-551-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija
Katuoka S., Ravluševičius P., Žiobienė E., Vaigė L., Vitkauskaitė-Meurice D., Valutytė R., Biekša L., Račkauskaitė-Burneikienė A., Vyšniauskaitė- Radinskienė K., Gailiūtė D.
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 407 p.
ISBN 978-9955-19-549-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys
Burkšaitienė N., Liuolienė A., Metiūnienė R., Rackevičienė S., Šliogerienė J.
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 132 p.
ISBN 978-9955-19-516-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija
Pakalniškis Vytautas, Vaitkevičius Stasys
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 104 p.
ISBN 978-9955-19-510-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis
Panovas Igoris
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 296 p.
ISBN 978-9955-19-506-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DEMOKRATIJA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ NACIONALINĖSE VALSTYBĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE: VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJA: monografija
Saulius Spurga
DEMOKRATIJA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ NACIONALINĖSE VALSTYBĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE: VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJA: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 299 p.
ISBN 978-9955-19-444-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
TIKIMYBIŲ TEORIJA IR MATEMATINĖ STATISTIKA: mokomasis leidinys.
Hamletas Markšaitis, Olga Navickienė
TIKIMYBIŲ TEORIJA IR MATEMATINĖ STATISTIKA: mokomasis leidinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012.  – 185 p.
ISBN 978-9955-19-391-3
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
FUNKCIJŲ SUDERINAMUMAS VEIKSMINGAME IR SĄŽININGAME BAUDŽIAMAJAME PERSEKIOJIME: mokslo studija.
Petras Ancelis
FUNKCIJŲ SUDERINAMUMAS VEIKSMINGAME IR SĄŽININGAME BAUDŽIAMAJAME PERSEKIOJIME: mokslo studija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 340 p.
ISBN 978-9955-19-414-9
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ŠEIMOS TEISĖ. PRAKTIKUMAS: metodinė priemonė.
Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Gediminas Sagatys
ŠEIMOS TEISĖ. PRAKTIKUMAS: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 114 p.
ISBN 978-9955-19-367-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
FILOSOFIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽOS: teorinis sintetinis mokslo darbas.
Bronislovas Kuzmickas
FILOSOFIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽOS: teorinis sintetinis mokslo darbas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 202 p.
ISBN 978-9955-19-407-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SAUGOMŲ TERITORIJŲ POLITIKA IR VALDYMAS: monografija.
Pranas Mierauskas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ POLITIKA IR VALDYMAS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 336 p.
ISBN 978-9955-19-410-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VERSLO PSICHOLOGIJA: vadovėlis.
Aistė Diržytė, Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė, Ilona Čėsnienė, Viktoras Justickis, Saulė Raižienė,
Aistė Mažeikienė, Andrius Valickas, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė
VERSLO PSICHOLOGIJA: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012 . – 234 p.
ISBN 978-9955-19-363-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ORGANIZACINĖS ELGSENOS PAGRINDAI: vadovėlis.
Aistė Dromantaitė, Agota Giedrė Raišienė, Daiva Račelytė, Agnė Jurčiukonytė, Lina Vyšniauskienė
ORGANIZACINĖS ELGSENOS PAGRINDAI: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 288 p.
ISBN 978-9955-19-365-4
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
CIVILIZATIONS, CULTURES, LIFEWORLDS: comparative studies.
Algis Mickunas, Joseph Pilotta
CIVILIZATIONS, CULTURES, LIFEWORLDS: comparative studies. – Vilnius: Mykolas Romeris University Publishing, 2011. – 178 p.
ISBN 978-9955-19-314-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DEMOKRATIJA IR VIETOS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE: vadovėlis.
Saulius Nefas, Vainius Smalskys, Vytautas Šlapkauskas
DEMOKRATIJA IR VIETOS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 218 p.
ISBN 978-9955-19-369-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
AKADEMINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI: metodinė priemonė.
Rasa Erentaitė, Rita Žukauskienė
AKADEMINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 106 p.
ISBN 978-9955-19-357-9
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: SOCIALINIAI, ELEKTRONINIO VERSLO IR TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI: monografija.
Darius Štitilis, Paulius Pakutinskas, Marius Laurinaitis, Inga Dauparaitė
TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: SOCIALINIAI, ELEKTRONINIO VERSLO IR TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 508 p.
ISBN 978-9955-19-374-6
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VALSTYBĖS IR TEISĖS PROBLEMOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PUBLIKACIJOSE (1944–1990): monografija.
Mindaugas Maksimaitis, Kristina Miliauskaitė, Gintaras Šapoka
VALSTYBĖS IR TEISĖS PROBLEMOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PUBLIKACIJOSE (1944–1990):  monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 170 p.
ISBN 978-9955-19-385-2
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE: SOCIOEDUKACINIS ASPEKTAS: monografija.
Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė, Rita Raudeliūnaitė
VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE: SOCIOEDUKACINIS ASPEKTAS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 178 p.
ISBN 978-9955-19-383-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DARNAUS VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: vadovėlis.
Alfonsas Laurinavičius, Jonas Reklaitis
DARNAUS VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 318 p.
ISBN 978-9955-19-353-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SPECIFINĖS BAUDŽIAMOJO PROCESO RŪŠYS: vadovėlis.
Rima Ažubalytė, Ramūnas Jurgaitis, Jolanta Zajančkauskienė
SPECIFINĖS BAUDŽIAMOJO PROCESO RŪŠYS: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 486 p.
ISBN 978-9955-19-376-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PSICHOTERAPIJOS KRYPTYS. INTEGRATYVIOJI PSICHOTERAPIJA: metodinė priemonė.

Rita Bandzevičienė
PSICHOTERAPIJOS KRYPTYS. INTEGRATYVIOJI PSICHOTERAPIJA: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 108 p.
ISBN 978-9955-19-358-6

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS: metodinė priemonė.
Jolanta Sondaitė
SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 60 p.
ISBN 978-9955-19-359-3
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
ORGANIZACINĖS SĖKMĖS UGDYMO PRATYBOS: metodinis leidinys.
Agota Giedrė Raišienė
ORGANIZACINĖS SĖKMĖS UGDYMO PRATYBOS: metodinis leidinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 284 p.
ISBN 978-9955-19-347-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖ: DVIDEŠIMT METŲ RINKOS EKONOMIKOJE: monografija.
Ona Gražina Rakauskienė, Vaida Servetkienė
LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖ: DVIDEŠIMT METŲ RINKOS EKONOMIKOJE: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 362 p.
ISBN 978-9955-19-395-1
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA: vadovėlis.
Sarmitė Mikulionienė
SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. –  312 p.
ISBN 978-9955-19-350-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
PARLAMENTO TEISĖS STUDIJOS: monografija.
Vytautas Sinkevičius
PARLAMENTO TEISĖS STUDIJOS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 494 p.
ISBN 978-9955-19-397-5
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DARBUOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS DARBDAVIO NEMOKUMO ATVEJAIS: monografija.
Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
DARBUOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS DARBDAVIO NEMOKUMO ATVEJAIS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 372 p.
ISBN 978-9955-19-396-8
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
NAUJOJI CENZŪRA: monografija.
Gintaras Aleknonis
NAUJOJI CENZŪRA: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. – 224 p.
ISBN 978-9955-19-294-7
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
NAMŲ ŪKIO FINANSŲ VALDYMAS: vadovėlis.
Gintaras Černius
NAMŲ ŪKIO FINANSŲ VALDYMAS: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. – 188 p.
ISBN 978-9955-19-404-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo
Autoriai:
Vidmantas Egidijus Kurapka, Snieguolė Matulienė, Artūras Panomariovas, Raimundas Jurka, Alvydas Barkauskas, Rima Ažubalytė, Petras Ancelis, Egidijus Losis, Linas Belevičius, Marina Gušauskienė, Eglė Latauskienė, Jolanta Zajančkauskienė
ISBN 978-9955-19-321-0
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Europos Sąjungos socialinė politika. Vadovėlis

Leta Dromantienė, Vida Česnuitytė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-278-7
Išl. metai 2011

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinės apsaugos teisė

Audrius Bitinas, Juozapas Tartilas, Jovita Litvaitienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-202-2
Išl. metai 2011

23386nusikalstamumasvirselispage1
Teisės medicinos pagrindai

Burkhard Madea, Reinhard Dettmeyer
Iš vokiečių kalbos vertė Sigitas Plaušinaitis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-195-7
Išl. metai 2010

23386nusikalstamumasvirselispage1
Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Monografija.
Autorė: dr. Lijana Štarienė
Leidėjas: Registrų centras: Vilnius.
ISBN 978-9955-30-086-1
Išl. metai 2010

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis

Sudarytoja Jautrė Ramutė Šinkūnienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-184-1
Išl. metai 2010

23386nusikalstamumasvirselispage1
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete

Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-182-7
Išl. metai 2010

23386nusikalstamumasvirselispage1
Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Mokslo straipsnių rinkinys

Ats. red. Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-166-7
Išl. metai 2010

23386nusikalstamumasvirselispage1
Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas. Kolektyvinė monografija

Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-160-5
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinių mokslų studijos. Nr. 4(4), 2009. Mokslo darbai.

Mokslo darbai 
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Moralės filosofijos pagrindai. Vadovėlis

Saulius Kanišauskas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-145-2
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009. Mokslo darbai
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis
Gintautas Akelaitis, Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-148-3
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
English for Social Work in Correctional institutions. Mokomasis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija
Lilija Anusienė, Viktorija Mažeikienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-141-4
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Viešoji politika ir administravimas Nr. 29, 2009. Mokslo darbai

Straipsnių rinkinys
Mykolo Romerio universitetas ir Kauno technologijos universitetas
ISSN 1648-2603
Išl. metai 2009

Išsamiau

23386nusikalstamumasvirselispage1
Fonction Publique. Mokomasis leidinys
Violeta Samedy
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-131-5
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimo formaliajame švietime tyrimas. Mokslo šaltinis
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-132-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautinėje prekyboje. Vadovėlis
Alfonsas Laurinavičius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-133-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Sprendimų priėmimo teorija. Operacijų tyrimų metodai. Vadovėlis
Stasys Puškorius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-136-0
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Intelektinė ekonomika Nr. 1(5), 2009. Mokslo darbų žurnalas.
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011 print
ISSN 1822-8038 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Pradžia. Mykolo Romerio universiteto studentų kūrybos knyga.
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-129-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinių mokslų studijos. Nr. 1(1), 2009. Mokslo darbai.
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Kriminalistikos technika. Kontroliniai klausimai ir praktinės užduotys. Trečioji pataisyta ir papildyta laida. Mokomasis metodinis leidinys.
Janina Juškevičiūtė, Egidijus Kurapka
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-120-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Ekonomikos teorija. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Vadovėlis.
Gediminas Davulis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-112-4
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Mokslinės minties šventė – 2009. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822–993X
Išl. metai 2009
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai. Metodinė priemonė
Saulė Raižienė, Auksė Endriulaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-107-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
DARBO TEISĖ. Vadovėlis
Autorių kolektyvas
Išleido: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
Metai: 2008
ISBN 978-9955-19-108-7
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
LEKSIKOS SKOLINIAI administracinėje kalboje. Mokomoji knyga
Autorė Vida Rudaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-099-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Muitinės procedūros. Vadovėlis
Autoriai: Sarapinienė Stanislava, Avižienis Juozas Šarūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-091-2
Išl. metai 2008    
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys
Autoriai: Genovaitė Dambrauskienė, Ingrida Mačernytė–Panomariovienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 978-9955-19-090-5
Išl. metai 2008  
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Monografija

Monografijoje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, nagrinėjamas mūsų šalies baudžiamojo proceso dalyvių (įtariamųjų ir kaltinamųjų) ikiteisminio tyrimo, teismo proceso, teismų ir įstatymų vertinimas, taip pat šį vertinimą lemiantys psichologiniai veiksniai.

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Listening for Law. Mokomasis leidinys
Autorės: Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Daiva Užpalienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-088-2
Išl. metai 2008  
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Tarifinis prekių klasifikavimas. Žinynas
Autorė Jūratė Gurevičienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 9955-19-010-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-089-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Pagrindinių studijų studentų stažuotė (praktika) mokesčių bei muitinės ir kitose statutinėse įstaigose. Mokomasis metodinis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija Universiteto intranete!
Autorius: Vladas Rimkus
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-092-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Aprūpinimo logistika. Vadovėlis
Autorius Rimgaudas Minalga
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-086-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinė demografija. Vadovėlis
Autorė Vida Kanopienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-081-3
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Statistikos terminai: anglų-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos. Žodynas
Autorius Antanas Buračas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-084-4
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Civilinės atsakomybės praktikumas. Mokomasis leidinys
Autoriai: Algis Norkūnas, Simona Selelionytė-Drukteinienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-085-1
Išl. metai 2008

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Konfliktų sprendimas ir valdymas. Vadovėlis
Autorius: Juozas Lakis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-082-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Monografija
Atsakingasis redaktorius: Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-079-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Socialinės Europos kūrimas. Monografija
Autorė: Leta Dromantienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-080-6
Išl. metai 2008

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Magistro baigiamojo darbo rengimo tvarka. Mokomasis leidinys (tik skaitmeninė versija)
Autoriai: Justinas Sigitas Pečkaitis, Irena Mačerinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-083-7
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Jurisprudencija Nr. 3(105), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Mykolas Römeris. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai.
Rengėjai: Mindaugas Maksimaitis ir Egidijus Jarašiūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-077-6
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Vadovėlis. Aplinkos politika ir valdymas. Sudarytojas Imantas Lazdinis
Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
ISBN 978-9955-19-074-5
Metai: 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Jurisprudencija Nr. 1(104), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.
Vadovėlis.
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. – 396 p., iliustr.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Interpersonal development
Ashgate leidykloje (JK)  išleista knyga  „Interpersonal development“ (Series: The international library of psychology)“, vainikuojanti gražų  Jungtinių Amerikos valstijų Florida Atlantic universiteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų bendradarbiavimą. Ši knyga priklauso plačiai pasaulyje žinomai mokslinės psichologijos serijai „The international library of psychology“ ir skirta tarpasmeninių santykių, svarbių įvairiais gyvenimo periodais, svarbai analizuoti.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Viešoji politika ir administravimas
Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“<BR>ISSN 1648-2603<BR>Išl. metai 2007<BR>
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija
Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Intelektinė ekonomika
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011
Išl. metai 2007
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
„Jurisprudencija“ Nr. 6(96), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Jolita Šliogerienė. Legal English for Fun.
– Vilnius: Mykolo Romerio  universiteto Leidybos centras, 2007. Mokomasis leidinys.

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Egidijus Krivka. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė

Išleido leidykla „Žaltvykslė“
ISBN 978-9986-06-258-5
Išleidimo metai 2007

 

Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras ISBN 978-9955-19-061-5 Išl. metai 2007
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
„Jurisprudencija“ Nr. 4(94), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007“. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Leidinyje spausdinami Mykolo Romerio universitete 2007 m. balandžio 19–20 dienomis vykusios studentų mokslinės konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2007“ moksliniai straipsniai žmogaus teisių, Europos Sąjungos, nacionalinės ir tarptautinės teisės, psichologijos, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, demokratinės santvarkos ir valstybės valdymo tema.
Išsamiau
23386nusikalstamumasvirselispage1
„Jurisprudencija“ Nr. 2(92), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747