Naujienų archyvas

Naujausioji knyga
 
mrukalbosmokslopagrindai
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis
Babickienė Z., Venckutė R.
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 400 p.
ISBN 978-9955-19-547-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija
Kanišauskas S.
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 246 p.
ISBN 978-9955-19-579-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO METŲ: mokslo studija
Autorių kolektyvas. Mokslinis redaktorius Gediminas Sagatys
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO
METŲ: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1196 p.
ISBN 978-9955-19-585-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė
Jociutė Aldona
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 140 p.
ISBN 978-9955-19-519-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija
Kairienė Brigita
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-524-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis
Valeckas V., Velička V.
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 292 p.
ISBN 978-9955-19-557-3
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis
Bilevičienė T., Jonušauskas S.
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 302 p.
ISBN 978-9955-19-513-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis
Krasauskas R., Bagdanskis T., Guobaitė-Kirslienė R., Mačernytė-Panomariovienė I.
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 510 p.
ISBN 978-9955-19-553-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis
Brūzgienė R., Čekmonienė I. E., Žemienė A.
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 224 p.
ISBN 978-9955-19-555-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija
Šapoka G., Beinoravičius D., Šenavičius A., Kazlauskienė R., Vaišvila A., Machovenko J., Ažubalytė R., Tamošiūnienė E., Vėlyvis S., Žilys J., Kūris E., Birmontienė T., Jarašiūnas E., Vainiutė M., Sinkevičius V.
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 614 p.
ISBN 978-9955-19-559-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų
Sudarytojų kolektyvas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1004 p.
ISBN 978-9955-19-563-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis
Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., Burda R., Davidonis R., Dereškevičius E., Juškevičiūtė J., Krikščiūnas R., Novikovienė L., Latauskienė E., Radzevičius E.
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1060 p.
ISBN 978-9955-19-523-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija
Petrauskienė A., Ustilaitė S.
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 240 p.
ISBN 978-9955-19-530-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija
Gudžinskienė Vida
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-521-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija
Mačerinskienė I., Kartašova J., Žvirblis A., Martinaitytė E., Šliupas R., Kazlauskienė E., Pusvaškytė J., Azbainis V., Dubnikovas M., Rutkauskas A. V., Vaičiulis P., Teresienė D., Jurevičienė D., Garanžienė G., Milerytė E., Linartas A., Laurinaitis M.
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 836 p.
ISBN 978-9955-19-514-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas
Kuzmickas B.
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-540-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys
Jurkevičius V., Kemežytė J.
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 364 p.
ISBN 978-9955-19-543-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija
Dačiulytė R., Dromantienė L., Indrašienė V., Merfeldaitė O., Nefas S., Penkauskienė D., Prakapas R., Railienė A.
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 410 p.
ISBN 978-9955-19-545-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija
Jurka R., Ažubalytė R., Vozbutaitė K., Gutauskas A., Belevičius L., Latauskienė E., Zajančkauskienė J., Panomariovas A., Gušauskienė M., Losis E.
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 433 p.
ISBN 978-9955-19-536-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija
Čiuladienė Gražina
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 226 p.
ISBN 978-9955-19-533-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija
Gasparėnienė L.
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija. -Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 192 p.
ISBN 978-9955-19-538-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė)
Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Lijana Štarienė, Regina Valutytė, Dovilė Gailiūtė, Laurynas Biekša, Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, Justinas Žilinskas
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė). - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 107 p.
ISBN 978-9955-19-570-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MEDIACIJA: vadovėlis
Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska-Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė-Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė, Gintaras Aleknonis
MEDIACIJA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 604 p.
ISBN 978-9955-19-567-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis
Sinkevičius Vytautas
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 402 p.
ISBN 978-9955-19-575-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis
Kurapkaitienė Neringa
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-551-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija
Katuoka S., Ravluševičius P., Žiobienė E., Vaigė L., Vitkauskaitė-Meurice D., Valutytė R., Biekša L., Račkauskaitė-Burneikienė A., Vyšniauskaitė- Radinskienė K., Gailiūtė D.
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 407 p.
ISBN 978-9955-19-549-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys
Burkšaitienė N., Liuolienė A., Metiūnienė R., Rackevičienė S., Šliogerienė J.
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 132 p.
ISBN 978-9955-19-516-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija
Pakalniškis Vytautas, Vaitkevičius Stasys
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 104 p.
ISBN 978-9955-19-510-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis
Panovas Igoris
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 296 p.
ISBN 978-9955-19-506-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DEMOKRATIJA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ NACIONALINĖSE VALSTYBĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE: VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJA: monografija
Saulius Spurga
DEMOKRATIJA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ NACIONALINĖSE VALSTYBĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOJE: VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJA: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 299 p.
ISBN 978-9955-19-444-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TIKIMYBIŲ TEORIJA IR MATEMATINĖ STATISTIKA: mokomasis leidinys.
Hamletas Markšaitis, Olga Navickienė
TIKIMYBIŲ TEORIJA IR MATEMATINĖ STATISTIKA: mokomasis leidinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012.  – 185 p.
ISBN 978-9955-19-391-3
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FUNKCIJŲ SUDERINAMUMAS VEIKSMINGAME IR SĄŽININGAME BAUDŽIAMAJAME PERSEKIOJIME: mokslo studija.
Petras Ancelis
FUNKCIJŲ SUDERINAMUMAS VEIKSMINGAME IR SĄŽININGAME BAUDŽIAMAJAME PERSEKIOJIME: mokslo studija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 340 p.
ISBN 978-9955-19-414-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
ŠEIMOS TEISĖ. PRAKTIKUMAS: metodinė priemonė.
Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Gediminas Sagatys
ŠEIMOS TEISĖ. PRAKTIKUMAS: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 114 p.
ISBN 978-9955-19-367-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FILOSOFIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽOS: teorinis sintetinis mokslo darbas.
Bronislovas Kuzmickas
FILOSOFIJOS ISTORIJOS APYBRAIŽOS: teorinis sintetinis mokslo darbas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 202 p.
ISBN 978-9955-19-407-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SAUGOMŲ TERITORIJŲ POLITIKA IR VALDYMAS: monografija.
Pranas Mierauskas
SAUGOMŲ TERITORIJŲ POLITIKA IR VALDYMAS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. – 336 p.
ISBN 978-9955-19-410-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VERSLO PSICHOLOGIJA: vadovėlis.
Aistė Diržytė, Jolanta Sondaitė, Natalija Norvilė, Ilona Čėsnienė, Viktoras Justickis, Saulė Raižienė,
Aistė Mažeikienė, Andrius Valickas, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė
VERSLO PSICHOLOGIJA: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012 . – 234 p.
ISBN 978-9955-19-363-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
ORGANIZACINĖS ELGSENOS PAGRINDAI: vadovėlis.
Aistė Dromantaitė, Agota Giedrė Raišienė, Daiva Račelytė, Agnė Jurčiukonytė, Lina Vyšniauskienė
ORGANIZACINĖS ELGSENOS PAGRINDAI: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. – 288 p.
ISBN 978-9955-19-365-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
CIVILIZATIONS, CULTURES, LIFEWORLDS: comparative studies.
Algis Mickunas, Joseph Pilotta
CIVILIZATIONS, CULTURES, LIFEWORLDS: comparative studies. – Vilnius: Mykolas Romeris University Publishing, 2011. – 178 p.
ISBN 978-9955-19-314-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DEMOKRATIJA IR VIETOS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE: vadovėlis.
Saulius Nefas, Vainius Smalskys, Vytautas Šlapkauskas
DEMOKRATIJA IR VIETOS BENDRUOMENĖ LIETUVOJE: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 218 p.
ISBN 978-9955-19-369-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
AKADEMINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI: metodinė priemonė.
Rasa Erentaitė, Rita Žukauskienė
AKADEMINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 106 p.
ISBN 978-9955-19-357-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: SOCIALINIAI, ELEKTRONINIO VERSLO IR TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI: monografija.
Darius Štitilis, Paulius Pakutinskas, Marius Laurinaitis, Inga Dauparaitė
TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: SOCIALINIAI, ELEKTRONINIO VERSLO IR TEISINIO REGULIAVIMO ASPEKTAI: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 508 p.
ISBN 978-9955-19-374-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VALSTYBĖS IR TEISĖS PROBLEMOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PUBLIKACIJOSE (1944–1990): monografija.
Mindaugas Maksimaitis, Kristina Miliauskaitė, Gintaras Šapoka
VALSTYBĖS IR TEISĖS PROBLEMOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PUBLIKACIJOSE (1944–1990):  monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 170 p.
ISBN 978-9955-19-385-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE: SOCIOEDUKACINIS ASPEKTAS: monografija.
Valdonė Indrašienė, Odeta Merfeldaitė, Jolanta Pivorienė, Rita Raudeliūnaitė
VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE: SOCIOEDUKACINIS ASPEKTAS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 178 p.
ISBN 978-9955-19-383-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DARNAUS VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: vadovėlis.
Alfonsas Laurinavičius, Jonas Reklaitis
DARNAUS VERSLO SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 318 p.
ISBN 978-9955-19-353-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SPECIFINĖS BAUDŽIAMOJO PROCESO RŪŠYS: vadovėlis.
Rima Ažubalytė, Ramūnas Jurgaitis, Jolanta Zajančkauskienė
SPECIFINĖS BAUDŽIAMOJO PROCESO RŪŠYS: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 486 p.
ISBN 978-9955-19-376-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PSICHOTERAPIJOS KRYPTYS. INTEGRATYVIOJI PSICHOTERAPIJA: metodinė priemonė.

Rita Bandzevičienė
PSICHOTERAPIJOS KRYPTYS. INTEGRATYVIOJI PSICHOTERAPIJA: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 108 p.
ISBN 978-9955-19-358-6

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS: metodinė priemonė.
Jolanta Sondaitė
SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS PRAKTINĖS UŽDUOTYS: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 60 p.
ISBN 978-9955-19-359-3
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
ORGANIZACINĖS SĖKMĖS UGDYMO PRATYBOS: metodinis leidinys.
Agota Giedrė Raišienė
ORGANIZACINĖS SĖKMĖS UGDYMO PRATYBOS: metodinis leidinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 284 p.
ISBN 978-9955-19-347-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖ: DVIDEŠIMT METŲ RINKOS EKONOMIKOJE: monografija.
Ona Gražina Rakauskienė, Vaida Servetkienė
LIETUVOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖ: DVIDEŠIMT METŲ RINKOS EKONOMIKOJE: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 362 p.
ISBN 978-9955-19-395-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA: vadovėlis.
Sarmitė Mikulionienė
SOCIALINĖ GERONTOLOGIJA: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. –  312 p.
ISBN 978-9955-19-350-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PARLAMENTO TEISĖS STUDIJOS: monografija.
Vytautas Sinkevičius
PARLAMENTO TEISĖS STUDIJOS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. – 494 p.
ISBN 978-9955-19-397-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DARBUOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS DARBDAVIO NEMOKUMO ATVEJAIS: monografija.
Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
DARBUOTOJŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS DARBDAVIO NEMOKUMO ATVEJAIS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 372 p.
ISBN 978-9955-19-396-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
NAUJOJI CENZŪRA: monografija.
Gintaras Aleknonis
NAUJOJI CENZŪRA: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. – 224 p.
ISBN 978-9955-19-294-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
NAMŲ ŪKIO FINANSŲ VALDYMAS: vadovėlis.
Gintaras Černius
NAMŲ ŪKIO FINANSŲ VALDYMAS: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. – 188 p.
ISBN 978-9955-19-404-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo
Autoriai:
Vidmantas Egidijus Kurapka, Snieguolė Matulienė, Artūras Panomariovas, Raimundas Jurka, Alvydas Barkauskas, Rima Ažubalytė, Petras Ancelis, Egidijus Losis, Linas Belevičius, Marina Gušauskienė, Eglė Latauskienė, Jolanta Zajančkauskienė
ISBN 978-9955-19-321-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Europos Sąjungos socialinė politika. Vadovėlis

Leta Dromantienė, Vida Česnuitytė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-278-7
Išl. metai 2011

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Socialinės apsaugos teisė

Audrius Bitinas, Juozapas Tartilas, Jovita Litvaitienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-202-2
Išl. metai 2011

mrukalbosmokslopagrindai
Teisės medicinos pagrindai

Burkhard Madea, Reinhard Dettmeyer
Iš vokiečių kalbos vertė Sigitas Plaušinaitis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-195-7
Išl. metai 2010

mrukalbosmokslopagrindai
Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Monografija.
Autorė: dr. Lijana Štarienė
Leidėjas: Registrų centras: Vilnius.
ISBN 978-9955-30-086-1
Išl. metai 2010

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis

Sudarytoja Jautrė Ramutė Šinkūnienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-184-1
Išl. metai 2010

mrukalbosmokslopagrindai
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete

Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-182-7
Išl. metai 2010

mrukalbosmokslopagrindai
Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Mokslo straipsnių rinkinys

Ats. red. Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-166-7
Išl. metai 2010

mrukalbosmokslopagrindai
Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas. Kolektyvinė monografija

Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-160-5
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Socialinių mokslų studijos. Nr. 4(4), 2009. Mokslo darbai.

Mokslo darbai 
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Moralės filosofijos pagrindai. Vadovėlis

Saulius Kanišauskas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-145-2
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009. Mokslo darbai
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis
Gintautas Akelaitis, Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-148-3
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
English for Social Work in Correctional institutions. Mokomasis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija
Lilija Anusienė, Viktorija Mažeikienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-141-4
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Viešoji politika ir administravimas Nr. 29, 2009. Mokslo darbai

Straipsnių rinkinys
Mykolo Romerio universitetas ir Kauno technologijos universitetas
ISSN 1648-2603
Išl. metai 2009

Išsamiau

mrukalbosmokslopagrindai
Fonction Publique. Mokomasis leidinys
Violeta Samedy
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-131-5
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimo formaliajame švietime tyrimas. Mokslo šaltinis
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-132-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautinėje prekyboje. Vadovėlis
Alfonsas Laurinavičius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-133-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Sprendimų priėmimo teorija. Operacijų tyrimų metodai. Vadovėlis
Stasys Puškorius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-136-0
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Intelektinė ekonomika Nr. 1(5), 2009. Mokslo darbų žurnalas.
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011 print
ISSN 1822-8038 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Pradžia. Mykolo Romerio universiteto studentų kūrybos knyga.
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-129-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Socialinių mokslų studijos. Nr. 1(1), 2009. Mokslo darbai.
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Kriminalistikos technika. Kontroliniai klausimai ir praktinės užduotys. Trečioji pataisyta ir papildyta laida. Mokomasis metodinis leidinys.
Janina Juškevičiūtė, Egidijus Kurapka
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-120-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Ekonomikos teorija. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Vadovėlis.
Gediminas Davulis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-112-4
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Mokslinės minties šventė – 2009. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822–993X
Išl. metai 2009
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai. Metodinė priemonė
Saulė Raižienė, Auksė Endriulaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-107-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DARBO TEISĖ. Vadovėlis
Autorių kolektyvas
Išleido: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
Metai: 2008
ISBN 978-9955-19-108-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LEKSIKOS SKOLINIAI administracinėje kalboje. Mokomoji knyga
Autorė Vida Rudaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-099-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Muitinės procedūros. Vadovėlis
Autoriai: Sarapinienė Stanislava, Avižienis Juozas Šarūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-091-2
Išl. metai 2008    
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys
Autoriai: Genovaitė Dambrauskienė, Ingrida Mačernytė–Panomariovienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 978-9955-19-090-5
Išl. metai 2008  
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Monografija

Monografijoje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, nagrinėjamas mūsų šalies baudžiamojo proceso dalyvių (įtariamųjų ir kaltinamųjų) ikiteisminio tyrimo, teismo proceso, teismų ir įstatymų vertinimas, taip pat šį vertinimą lemiantys psichologiniai veiksniai.

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Listening for Law. Mokomasis leidinys
Autorės: Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Daiva Užpalienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-088-2
Išl. metai 2008  
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Tarifinis prekių klasifikavimas. Žinynas
Autorė Jūratė Gurevičienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 9955-19-010-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-089-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Pagrindinių studijų studentų stažuotė (praktika) mokesčių bei muitinės ir kitose statutinėse įstaigose. Mokomasis metodinis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija Universiteto intranete!
Autorius: Vladas Rimkus
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-092-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Aprūpinimo logistika. Vadovėlis
Autorius Rimgaudas Minalga
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-086-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Socialinė demografija. Vadovėlis
Autorė Vida Kanopienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-081-3
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Statistikos terminai: anglų-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos. Žodynas
Autorius Antanas Buračas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-084-4
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Civilinės atsakomybės praktikumas. Mokomasis leidinys
Autoriai: Algis Norkūnas, Simona Selelionytė-Drukteinienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-085-1
Išl. metai 2008

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Konfliktų sprendimas ir valdymas. Vadovėlis
Autorius: Juozas Lakis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-082-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Monografija
Atsakingasis redaktorius: Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-079-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Socialinės Europos kūrimas. Monografija
Autorė: Leta Dromantienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-080-6
Išl. metai 2008

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Magistro baigiamojo darbo rengimo tvarka. Mokomasis leidinys (tik skaitmeninė versija)
Autoriai: Justinas Sigitas Pečkaitis, Irena Mačerinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-083-7
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Jurisprudencija Nr. 3(105), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Mykolas Römeris. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai.
Rengėjai: Mindaugas Maksimaitis ir Egidijus Jarašiūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-077-6
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Vadovėlis. Aplinkos politika ir valdymas. Sudarytojas Imantas Lazdinis
Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
ISBN 978-9955-19-074-5
Metai: 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Jurisprudencija Nr. 1(104), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.
Vadovėlis.
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. – 396 p., iliustr.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Interpersonal development
Ashgate leidykloje (JK)  išleista knyga  „Interpersonal development“ (Series: The international library of psychology)“, vainikuojanti gražų  Jungtinių Amerikos valstijų Florida Atlantic universiteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų bendradarbiavimą. Ši knyga priklauso plačiai pasaulyje žinomai mokslinės psichologijos serijai „The international library of psychology“ ir skirta tarpasmeninių santykių, svarbių įvairiais gyvenimo periodais, svarbai analizuoti.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Viešoji politika ir administravimas
Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“<BR>ISSN 1648-2603<BR>Išl. metai 2007<BR>
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija
Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Intelektinė ekonomika
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011
Išl. metai 2007
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
„Jurisprudencija“ Nr. 6(96), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Jolita Šliogerienė. Legal English for Fun.
– Vilnius: Mykolo Romerio  universiteto Leidybos centras, 2007. Mokomasis leidinys.

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Egidijus Krivka. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė

Išleido leidykla „Žaltvykslė“
ISBN 978-9986-06-258-5
Išleidimo metai 2007

 

Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras ISBN 978-9955-19-061-5 Išl. metai 2007
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
„Jurisprudencija“ Nr. 4(94), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007“. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Leidinyje spausdinami Mykolo Romerio universitete 2007 m. balandžio 19–20 dienomis vykusios studentų mokslinės konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2007“ moksliniai straipsniai žmogaus teisių, Europos Sąjungos, nacionalinės ir tarptautinės teisės, psichologijos, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, demokratinės santvarkos ir valstybės valdymo tema.
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
„Jurisprudencija“ Nr. 2(92), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747