Naujienų archyvas

Naujausioji knyga
 
mrukalbosmokslopagrindai
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis
Babickienė Z., Venckutė R.
KALBOS MOKSLO PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 400 p.
ISBN 978-9955-19-547-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija
Kanišauskas S.
FILOSOFINĖS SOCIALINIO MODELIAVIMO PROBLEMOS: TEORIJA, PRAKTIKA, SIEKIAI, VERTYBĖS: monografija. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 246 p.
ISBN 978-9955-19-579-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO METŲ: mokslo studija
Autorių kolektyvas. Mokslinis redaktorius Gediminas Sagatys
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS: PIRMIEJI DEŠIMT GALIOJIMO
METŲ: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1196 p.
ISBN 978-9955-19-585-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė
Jociutė Aldona
VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 140 p.
ISBN 978-9955-19-519-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija
Kairienė Brigita
AGRESYVAUS TĖVŲ ELGESIO SU SAVO VAIKAIS PREVENCIJOS PRIELAIDOS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-524-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis
Valeckas V., Velička V.
VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 292 p.
ISBN 978-9955-19-557-3
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis
Bilevičienė T., Jonušauskas S.
ATVIROJO KODO PROGRAMŲ TAIKYMAS RINKOS TYRIMUOSE: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 302 p.
ISBN 978-9955-19-513-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis
Krasauskas R., Bagdanskis T., Guobaitė-Kirslienė R., Mačernytė-Panomariovienė I.
KOLEKTYVINĖ DARBO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 510 p.
ISBN 978-9955-19-553-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis
Brūzgienė R., Čekmonienė I. E., Žemienė A.
SPECIALYBĖS KALBA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 224 p.
ISBN 978-9955-19-555-9
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija
Šapoka G., Beinoravičius D., Šenavičius A., Kazlauskienė R., Vaišvila A., Machovenko J., Ažubalytė R., Tamošiūnienė E., Vėlyvis S., Žilys J., Kūris E., Birmontienė T., Jarašiūnas E., Vainiutė M., Sinkevičius V.
TEISĖS RAIDA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 614 p.
ISBN 978-9955-19-559-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų
Sudarytojų kolektyvas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Vertimai į trylika kalbų. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1004 p.
ISBN 978-9955-19-563-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis
Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., Burda R., Davidonis R., Dereškevičius E., Juškevičiūtė J., Krikščiūnas R., Novikovienė L., Latauskienė E., Radzevičius E.
KRIMINALISTIKA. TAKTIKA IR METODIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 1060 p.
ISBN 978-9955-19-523-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija
Petrauskienė A., Ustilaitė S.
MOKYKLOS SVEIKATOS UGDYTOJŲ VAIDMENYS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 240 p.
ISBN 978-9955-19-530-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija
Gudžinskienė Vida
JAUNIMO SOCIALINĖS SVEIKATOS UGDYMAS: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-521-4
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija
Mačerinskienė I., Kartašova J., Žvirblis A., Martinaitytė E., Šliupas R., Kazlauskienė E., Pusvaškytė J., Azbainis V., Dubnikovas M., Rutkauskas A. V., Vaičiulis P., Teresienė D., Jurevičienė D., Garanžienė G., Milerytė E., Linartas A., Laurinaitis M.
FINANSŲ RINKŲ ĮŽVALGOS. I DALIS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 836 p.
ISBN 978-9955-19-514-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas
Kuzmickas B.
VERTYBĖS KULTŪRŲ KONTEKSTUOSE: teorinis sintetinis mokslo darbas. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 186 p.
ISBN 978-9955-19-540-5
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys
Jurkevičius V., Kemežytė J.
CIVILINĖS TEISĖS SPECIALIOJI DALIS. PRAKTIKUMAS. I DALIS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 364 p.
ISBN 978-9955-19-543-6
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija
Dačiulytė R., Dromantienė L., Indrašienė V., Merfeldaitė O., Nefas S., Penkauskienė D., Prakapas R., Railienė A.
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LIETUVOJE BŪKLĖ IR PLĖTROS GALIMYBĖS: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 410 p.
ISBN 978-9955-19-545-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija
Jurka R., Ažubalytė R., Vozbutaitė K., Gutauskas A., Belevičius L., Latauskienė E., Zajančkauskienė J., Panomariovas A., Gušauskienė M., Losis E.
BAUDŽIAMOJO PROCESO TARPTAUTIŠKUMAS: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 433 p.
ISBN 978-9955-19-536-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija
Čiuladienė Gražina
PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 226 p.
ISBN 978-9955-19-533-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija
Gasparėnienė L.
IŠORINIŲ PASLAUGŲ SANDORIO KAŠTŲ VERTINIMO METODOLOGIJA: monografija. -Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 192 p.
ISBN 978-9955-19-538-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė)
Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Lijana Štarienė, Regina Valutytė, Dovilė Gailiūtė, Laurynas Biekša, Aistė Račkauskaitė-Burneikienė, Justinas Žilinskas
TARPTAUTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS UŽDAVINYNAS: mokomasis leidinys (metodinė priemonė). - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 107 p.
ISBN 978-9955-19-570-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MEDIACIJA: vadovėlis
Natalija Kaminskienė, Daiva Račelytė, Agnė Tvaronavičienė, Renata Mienkowska-Norkienė, Eglė Atutienė, Gerda Štaraitė-Barsulienė, Ieva Saudargaitė, Rokas Uscila, Aurimas Banys, Egidijus Langys, Vidas Pečkys, Edvardas Špokas, Gražina Čiuladienė, Gintaras Aleknonis
MEDIACIJA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 604 p.
ISBN 978-9955-19-567-2
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis
Sinkevičius Vytautas
LIETUVOS PARLAMENTO TEISĖ: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 402 p.
ISBN 978-9955-19-575-7
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis
Kurapkaitienė Neringa
DARBO SU SAVANORIAIS PAGRINDAI: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 184 p.
ISBN 978-9955-19-551-1
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija
Katuoka S., Ravluševičius P., Žiobienė E., Vaigė L., Vitkauskaitė-Meurice D., Valutytė R., Biekša L., Račkauskaitė-Burneikienė A., Vyšniauskaitė- Radinskienė K., Gailiūtė D.
TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 407 p.
ISBN 978-9955-19-549-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys
Burkšaitienė N., Liuolienė A., Metiūnienė R., Rackevičienė S., Šliogerienė J.
WORKBOOK FOR LAW AND MANAGEMENT STUDENTS: mokomasis leidinys. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 132 p.
ISBN 978-9955-19-516-0
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija
Pakalniškis Vytautas, Vaitkevičius Stasys
NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ TRANSFORMAVIMAS LIETUVOJE 1989–1992 M.: mokslo studija. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 104 p.
ISBN 978-9955-19-510-8
Išsamiau
mrukalbosmokslopagrindai
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis
Panovas Igoris
MIKROEKONOMIKA: vadovėlis. - Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. - 296 p.
ISBN 978-9955-19-506-1
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747