Naujienų archyvas

Naujausioji knyga
 
starienebookebf
Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Monografija.
Autorė: dr. Lijana Štarienė
Leidėjas: Registrų centras: Vilnius.
ISBN 978-9955-30-086-1
Išl. metai 2010

Išsamiau
starienebookebf
Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis

Sudarytoja Jautrė Ramutė Šinkūnienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-184-1
Išl. metai 2010

starienebookebf
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete

Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-182-7
Išl. metai 2010

starienebookebf
Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui. Mokslo straipsnių rinkinys

Ats. red. Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-166-7
Išl. metai 2010

starienebookebf
Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas. Kolektyvinė monografija

Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-160-5
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Socialinių mokslų studijos. Nr. 4(4), 2009. Mokslo darbai.

Mokslo darbai 
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Moralės filosofijos pagrindai. Vadovėlis

Saulius Kanišauskas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-145-2
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Socialinis darbas Nr. 8(2), 2009. Mokslo darbai
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis
Gintautas Akelaitis, Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-148-3
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
English for Social Work in Correctional institutions. Mokomasis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija
Lilija Anusienė, Viktorija Mažeikienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-141-4
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Viešoji politika ir administravimas Nr. 29, 2009. Mokslo darbai

Straipsnių rinkinys
Mykolo Romerio universitetas ir Kauno technologijos universitetas
ISSN 1648-2603
Išl. metai 2009

Išsamiau

starienebookebf
Fonction Publique. Mokomasis leidinys
Violeta Samedy
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-131-5
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimo formaliajame švietime tyrimas. Mokslo šaltinis
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-132-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautinėje prekyboje. Vadovėlis
Alfonsas Laurinavičius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-133-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Sprendimų priėmimo teorija. Operacijų tyrimų metodai. Vadovėlis
Stasys Puškorius
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-136-0
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Intelektinė ekonomika Nr. 1(5), 2009. Mokslo darbų žurnalas.
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011 print
ISSN 1822-8038 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Pradžia. Mykolo Romerio universiteto studentų kūrybos knyga.
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-129-2
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Socialinių mokslų studijos. Nr. 1(1), 2009. Mokslo darbai.
Mokslo darbai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 2029-2236 print
ISSN 2029-2244 online
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Kriminalistikos technika. Kontroliniai klausimai ir praktinės užduotys. Trečioji pataisyta ir papildyta laida. Mokomasis metodinis leidinys.
Janina Juškevičiūtė, Egidijus Kurapka
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-120-9
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Ekonomikos teorija. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Vadovėlis.
Gediminas Davulis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-112-4
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Mokslinės minties šventė – 2009. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822–993X
Išl. metai 2009
Išsamiau
starienebookebf
Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai. Metodinė priemonė
Saulė Raižienė, Auksė Endriulaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-107-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
DARBO TEISĖ. Vadovėlis
Autorių kolektyvas
Išleido: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
Metai: 2008
ISBN 978-9955-19-108-7
Išsamiau
starienebookebf
LEKSIKOS SKOLINIAI administracinėje kalboje. Mokomoji knyga
Autorė Vida Rudaitienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-099-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Muitinės procedūros. Vadovėlis
Autoriai: Sarapinienė Stanislava, Avižienis Juozas Šarūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-091-2
Išl. metai 2008    
Išsamiau
starienebookebf
Lietuvos darbo teisė: schemos ir komentarai. Mokomasis metodinis leidinys
Autoriai: Genovaitė Dambrauskienė, Ingrida Mačernytė–Panomariovienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 978-9955-19-090-5
Išl. metai 2008  
Išsamiau
starienebookebf
Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje justicijoje. Monografija

Monografijoje analizuojami pastaraisiais dešimtmečiais įvairiose šalyse atlikti procedūrinio teisingumo tyrimai, nagrinėjamas mūsų šalies baudžiamojo proceso dalyvių (įtariamųjų ir kaltinamųjų) ikiteisminio tyrimo, teismo proceso, teismų ir įstatymų vertinimas, taip pat šį vertinimą lemiantys psichologiniai veiksniai.

Išsamiau
starienebookebf
Listening for Law. Mokomasis leidinys
Autorės: Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Daiva Užpalienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-088-2
Išl. metai 2008  
Išsamiau
starienebookebf
Tarifinis prekių klasifikavimas. Žinynas
Autorė Jūratė Gurevičienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 9955-19-010-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Teisė besikeičiančioje Europoje. Liber Amicorum Pranas Kūris. Mokslo straipsnių rinkinys
Autorių kolektyvas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-089-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Pagrindinių studijų studentų stažuotė (praktika) mokesčių bei muitinės ir kitose statutinėse įstaigose. Mokomasis metodinis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija Universiteto intranete!
Autorius: Vladas Rimkus
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-092-9
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Aprūpinimo logistika. Vadovėlis
Autorius Rimgaudas Minalga
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-086-8
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Socialinė demografija. Vadovėlis
Autorė Vida Kanopienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-081-3
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Statistikos terminai: anglų-prancūzų-rusų-vokiečių kalbos. Žodynas
Autorius Antanas Buračas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-084-4
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Civilinės atsakomybės praktikumas. Mokomasis leidinys
Autoriai: Algis Norkūnas, Simona Selelionytė-Drukteinienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-085-1
Išl. metai 2008

Išsamiau
starienebookebf
Konfliktų sprendimas ir valdymas. Vadovėlis
Autorius: Juozas Lakis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-082-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Monografija
Atsakingasis redaktorius: Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-079-0
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Socialinės Europos kūrimas. Monografija
Autorė: Leta Dromantienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-080-6
Išl. metai 2008

Išsamiau
starienebookebf
Magistro baigiamojo darbo rengimo tvarka. Mokomasis leidinys (tik skaitmeninė versija)
Autoriai: Justinas Sigitas Pečkaitis, Irena Mačerinskienė
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-083-7
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Jurisprudencija Nr. 3(105), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Mykolas Römeris. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai.
Rengėjai: Mindaugas Maksimaitis ir Egidijus Jarašiūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-077-6
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Vadovėlis. Aplinkos politika ir valdymas. Sudarytojas Imantas Lazdinis
Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
ISBN 978-9955-19-074-5
Metai: 2008
Išsamiau
starienebookebf
Jurisprudencija Nr. 1(104), 2008. Mokslo darbai
Straipsnių rinkinys
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1392-6195
Išl. metai 2008
Išsamiau
starienebookebf
Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.
Vadovėlis.
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. – 396 p., iliustr.
Išsamiau
starienebookebf
Interpersonal development
Ashgate leidykloje (JK)  išleista knyga  „Interpersonal development“ (Series: The international library of psychology)“, vainikuojanti gražų  Jungtinių Amerikos valstijų Florida Atlantic universiteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų bendradarbiavimą. Ši knyga priklauso plačiai pasaulyje žinomai mokslinės psichologijos serijai „The international library of psychology“ ir skirta tarpasmeninių santykių, svarbių įvairiais gyvenimo periodais, svarbai analizuoti.
Išsamiau
starienebookebf
Viešoji politika ir administravimas
Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“<BR>ISSN 1648-2603<BR>Išl. metai 2007<BR>
Išsamiau
starienebookebf
Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija
Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Išsamiau
starienebookebf
Intelektinė ekonomika
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011
Išl. metai 2007
Išsamiau
starienebookebf
„Jurisprudencija“ Nr. 6(96), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
starienebookebf
Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Jolita Šliogerienė. Legal English for Fun.
– Vilnius: Mykolo Romerio  universiteto Leidybos centras, 2007. Mokomasis leidinys.

Išsamiau
starienebookebf
„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
starienebookebf
Egidijus Krivka. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė

Išleido leidykla „Žaltvykslė“
ISBN 978-9986-06-258-5
Išleidimo metai 2007

 

Išsamiau
starienebookebf
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras ISBN 978-9955-19-061-5 Išl. metai 2007
Išsamiau
starienebookebf
„Jurisprudencija“ Nr. 4(94), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
starienebookebf
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007“. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Leidinyje spausdinami Mykolo Romerio universitete 2007 m. balandžio 19–20 dienomis vykusios studentų mokslinės konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2007“ moksliniai straipsniai žmogaus teisių, Europos Sąjungos, nacionalinės ir tarptautinės teisės, psichologijos, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, demokratinės santvarkos ir valstybės valdymo tema.
Išsamiau
starienebookebf
„Jurisprudencija“ Nr. 2(92), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747