Naujienų archyvas

Naujausioji knyga
 
kokybesvadyba-467
Adolfas Kaziliūnas. Kokybės vadyba.
Vadovėlis.
Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. – 396 p., iliustr.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Interpersonal development
Ashgate leidykloje (JK)  išleista knyga  „Interpersonal development“ (Series: The international library of psychology)“, vainikuojanti gražų  Jungtinių Amerikos valstijų Florida Atlantic universiteto ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkų bendradarbiavimą. Ši knyga priklauso plačiai pasaulyje žinomai mokslinės psichologijos serijai „The international library of psychology“ ir skirta tarpasmeninių santykių, svarbių įvairiais gyvenimo periodais, svarbai analizuoti.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Viešoji politika ir administravimas
Straipsnių rinkinys<BR>Išleido Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“<BR>ISSN 1648-2603<BR>Išl. metai 2007<BR>
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Monografija
Autorius Bronislovas Kuzmickas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-063-9
Išl. metai 2007
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Intelektinė ekonomika
Mokslo darbų žurnalas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISSN 1822-8011
Išl. metai 2007
Išsamiau
kokybesvadyba-467
„Jurisprudencija“ Nr. 6(96), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Alvyda Liuolienė, Regina Metiūnienė, Jolita Šliogerienė. Legal English for Fun.
– Vilnius: Mykolo Romerio  universiteto Leidybos centras, 2007. Mokomasis leidinys.

Išsamiau
kokybesvadyba-467
„Jurisprudencija“ Nr. 5(95), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
Egidijus Krivka. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė

Išleido leidykla „Žaltvykslė“
ISBN 978-9986-06-258-5
Išleidimo metai 2007

 

Išsamiau
kokybesvadyba-467
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija. Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras ISBN 978-9955-19-061-5 Išl. metai 2007
Išsamiau
kokybesvadyba-467
„Jurisprudencija“ Nr. 4(94), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007“. Studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai
Leidinyje spausdinami Mykolo Romerio universitete 2007 m. balandžio 19–20 dienomis vykusios studentų mokslinės konferencijos „Mokslinės minties šventė – 2007“ moksliniai straipsniai žmogaus teisių, Europos Sąjungos, nacionalinės ir tarptautinės teisės, psichologijos, finansų ir ekonomikos, socialinės politikos, demokratinės santvarkos ir valstybės valdymo tema.
Išsamiau
kokybesvadyba-467
„Jurisprudencija“ Nr. 2(92), 2007. Mokslo darbai
Šiame periodiniame-mėnesiniame recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami straipsniai visų teisės sričių klausimais.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747